Відбувся міжнародний науково-практичний круглий стіл «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення» – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбувся міжнародний науково-практичний круглий стіл «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення»

        17 травня 2019 р. відбувся міжнародний науково-практичний круглий стіл за темою: «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення». Організаторами наукового заходу є: Харківська обласна організація ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю  Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального права і кримінології факультету № 1 і  кафедра кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, кафедра кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

       У заході прийняли участь провідні вчені в галузі кримінального права України, Польщі, Республіки Білорусь, відомі фахівці – дослідники проблем кримінології, кримінально-виконавчого права і криміналістики, а також студенти-науковці, яких визнано переможцями конкурсу в номінації студентських наукових робіт з проблем ефективності кримінального законодавства.

        Відкрила захід голова Харківської обласної організації ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», доктор юридичних наук,  професор, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого,  головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального і кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України  Людмила Миколаївна Демидова, вона  зазначила про те, що цей круглий стіл міжнародного рівня проводиться Харківською обласною організацією Всеукраїнської асоціації кримінального права вже третій рік і уперше його гостинно приймає Університет. Вона також повідомила про те, що в межах підготовки до заходу було проведено конкурс студентських наукових робіт, у якому взяли участь 46 доповідей, серед яких 19 відзначених робіт 13 представляють Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Було проведено нагородження переможців цього конкурсу.

       Ректор Університету, голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», доктор юридичних наук, професор, академік Василь Якович Тацій підкреслив, що об’єднання різних наукових колективів і їхня комунікація з законодавцем і правозастосовувачами має ключове значення для підвищення ефективності застосування кримінального законодавства. «У законодавців і деяких науковців сьогодні є популярною думка про те, що за допомогою кримінального права можна розв’язати всі соціальні питання. З моменту прийняття Кримінального кодексу до нього було внесено 1034 зміни, багато з яких суперечать тому ж Кримінальному процесуальному кодексу».

        З привітальним словом до учасників круглого столу також звернулися, доктор юридичних наук, професор, академік, академік-секретар відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України, професор кафедри кримінального права №1 Юрій Висильович Баулін і доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса Національної академії правових наук України Владислава Станіславівна Батиргареєва.

       Із науковими доповідями виступили професор кафедри кримінального права №1, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального і кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України  Людмила Миколаївна Демидова «Доктринальне забезпечення ефективності кримінального законодавства в умовах сучасних викликів», завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Олексій Миколайович Литвинов «Дискурс і тлумачення кримінального закону», академік, професор кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України Наталія Олександрівна Гуторова «Кримінальна відповідальність за білокомірцеві злочини: проблеми ефективності», професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету університету в Білостоці (Польща) Катажина Лясковська «Заходи кримінально-правового впливу, що застосовуються до неповнолітніх правопорушників, що вчинили кримінально карні діяння та злочини в Польщі» та ін.

        Відбулася цікава дискусія щодо розробки нової редакції Кримінального кодексу України та обговорені інші актуальні питання кримінального права й суміжних кримінально-правових наук.

        До круглого столу було надруковано збірник матеріалів круглого столу.

                                 

                               Голова Харківської організації ГО «Всеукраїнська асоціація

                               кримінального права, професор  Л.М. Демидова

                               Відповідальний секретар оргкомітету  О.С. Попович 

 

Програма круглого столу
Збірник круглого столу