Вчена рада – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вчена рада

 

ВЧЕНА РАДА
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

І. Склад Вченої ради Інституту

Голова Вченої ради

  1. Батиргареєва Владислава Станіславівна,  директор Інституту, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08).

Заступники голови Вченої ради

2. Борисов Вячеслав Іванович, почесний директор Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заслужений юрист України (спеціальність 12.00.08).

3. Євтєєва Дарина Петрівна – заступник директора з наукової роботи, кандидат юридичних наук, старший дослідник (спеціальність 12.00.08);

Секретар Вченої ради

4. Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, в.о. вченого секретаря Інституту, науковий співробітник, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08).

Члени Вченої ради:

5. Бабич Артур Олегович – аспірант Інституту, голова Сенату аспірантів Інституту.

6. Баулін Юрій Васильович  – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік НАПрН України (спеціальність 12.00.08).

7. Глинська Наталія Валеріївна – завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу, криміналістики та судоустрою, старший науковий співробітник, доктор юридичних наук (спеціальність 12.00.09).

8. Голіна Володимир Васильович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем запобігання злочинності, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.08).

9. Головкін Богдан Миколайович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем злочинності та її причин, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України (спеціальність 12.00.08).

10. Демидова Людмила Миколаївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08).

11. Дунаєва Тетяна Євгенівна – голова профбюро, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08).

12. Калініна Аліна Владиславівна – представник від Ради молодих вчених,  науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.08).

13. Колодяжний Максим Геннадійович – завідувач відділу кримінологічних досліджень, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник (спеціальність 12.00.08);

14. Пащенко Олександр Олександрович –  провідний науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, доктор юридичних наук, доцент (спеціальність 12.00.08).

15. Степанюк Анатолій Хомич – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження проблем кримінально-виконавчого законодавства, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.08);

16. Шевчук Віктор Михайлович – провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», доктор юридичних наук (спеціальність 12.00.09).

17. Шепітько Валерій Юрійович – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», доктор юридичних наук, професор,  академік НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України (спеціальність 12.00.09);

18. Шепітько Михайло Валерійович – провідний науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник  (спеціальність 12.00.08).

19. Шило Ольга Георгіївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт  сектора дослідження проблем судової, прокурорської та  слідчої діяльності, доктор юридичних наук, професор (спеціальність 12.00.09), заслужений діяч науки і техніки України.

ІІ. Засідання Вченої ради Інституту

http://ivpz.org/images/stories/vchena_rada_.jpg

ІІІ. План роботи Вченої ради Інституту

ПЛАН
роботи Вченої ради Науково-дослідного інституту
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України
на ІІ півріччя 2021 р.