Бінарні заняття в Інституті: підсумки проведення – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Бінарні заняття в Інституті: підсумки проведення
У 2023-2024-му навчальному році викладачі Інституту з різних дисциплін традиційно проводили для аспірантів бінарні заняття, що були організовані спільно з фахівцями Інституту, науковцями інших закладів вищої освіти, а також практиками. 

Зокрема, Галина Авдєєва – к.ю.н., старший науковий співробітник разом із Вікторією Алєксєйчук к. ю.н., доц., заступником завідувача Київського відділення Національного наукового центру “Інститут судових експертиз ім. Заслуженого проф. М.С. Бокаріуса” Міністерства юстиції України з науково-методичної роботи та післядипломної освіти, атестований судовий експерт за спеціальністю 14.1 (Психологічні дослідження) обговорювали актуальні питання правового регулювання судово-експертної діяльності (проблемні питання, практика застосування, типові порушення, відповідальність судового експерта)  у рамках предмета “Використання спеціальних знань у судочинстів відповідно до міжнародних стандартів”.

 

Із предмета «Педагогічна майстерність при викладанні юридичних дисциплін» д.пед.н., проф. Вікторія Ворожбіт-Горбатюк, к.ю.н. Катерина Новікова разом із д.ю.н., проф., завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, гарантом ОНП “Право”  Оленою Коваленко провели лекцію за темою «Кращі практики формування змісту ОП, галузь знань – Право”. З позицій гаранта ОНП Олена Коваленко розкрила сильні сторони й унікальність ОНП “Право”, що реалізується в університеті, показала здобувачам майстер-клас структурування матеріалу й подачі інформації із використанням сучасних цифрових застосунків. Авторський презентаційний матеріал було розміщено на інтерактивні дошці Padlet, це дає змогу продовжити викладацьку і наукову дискусію з теми в асинхронномму режимі.

 

Інна Христич, к.е.н., доц. та Володимир Пивоваров, к.ю.н., доц.,  провели лекцію “Документи первинного обліку і статистична звітність правоохоронних та судових органів” разом із Наталією Сліпченконачальником відділу ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи Донецької обласної прокуратури (дисципліна – “Теорія правової статистики”). На занятті Н. Сліпченко присвятила авторську частину лекції розгляду актуальних питань організації звітності в органах прокуратури, окремо зупинилась на новелах цієї статистичної звітності на сучасному етапі, організації взаємозв’язків між ЄРДР і формами прокурорської звітності, а також розкрила нюанси аналітичної роботи за звітами органів прокуратури; І. Христич присвятила увагу питанням організації статистичної звітності в судових органах, розкрила важливий аспект порівнюваності показників різних звітів, присвятила увагу загальним практичним питанням організації звітності правоохоронних та судових органів, а В. Пивоваров взяв участь в обговоренні актуальних питань науково-практичного застосування статистичних даних органів прокуратури та виступив модератором бінарного заняття.

 

Три бінарні заняття було проведено к.ю.н. Катериною Новіковою в межах дисципліни “Психологічні питання в кримінальному праві”. За темою “Психологічні аспекти професійної віктимізації” спільно з к.ю.н., ст.дослідником, старшим науковим співробітником Інституту Аліною Калініною було розглянуто віктимізацію та віктимогенну детермінацію. Лекторки подискутували стосовно масової, групової та індивідуальної віктимності. Здобувачам було продемонстровано узагальнений соціально-демографічний портрет суб’єкта професійної віктимізації та кримінологічна структура професійної віктимізації, наведено види віктимогенної ситуації, залежно від ролі потерпілого, та визначені шляхи запобігання професійній віктимізації. Також зі слухачами був проведений інтерактив щодо характеристики окремих груп з професійною віктимністю.  Разом із к.ю.н., старшим науковим співробітником Інституту Олегом Новіковим було проведено лекцію “Психологія суб’єкта корупційного правопорушення”. На початку заняття для правильного розуміння слухачами психології корупції було розглянуто її соціально-правову природу та ознаки. Окрема увага була приділена проблемам дослідження корупції та особи корупціонера, етичним дилемам у корупційних відносинах. Крім того, розкриті мотиви корупційних діянь, характеристика особистості та типологія осіб, що вчиняють корупційні кримінальні правопорушення; розглянуті типові ситуації формування особистості корупціонерів. Наприкінці заняття слухачі взяли участь у розв’язанні деяких етичних дилем. Спільно з Анною Політовою (к.ю.н., доцентом кафедри права Маріупольського державного університету) було проведено лекцію “Психологія суб’єкта кримінального правопорушення, пов’язаного із домашнім насильством, та потерпілого від нього”, на якій обговорено актуальний стан статистичних даних кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством. Розглянуто взаємодію психологічних особливостей правопорушника і потерпілого, вироблені механізми протидії таким правопорушенням; визначений зв’язок поведінки членів сім’ї і домашнього насильства; виявлені причинні зв’язки між минулим потерпілих і сучасними правопорушеннями.

Бінарні заняття викликають значний інтерес у здобувачів Інституту, адже, за їх відгуками, такі лекції та семінари розширюють їх мислення, показують правила ведення академічної дискусії та навчають вміння відстоювати власну думку.