Академічна доброчесність – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Академічна доброчесність

У 2019 р. Інститут розмістив на логотипі своє кредо «bona fides»  вираз, що з латині означає моральну чесність та стосується добросовісної поведінки. Ця подія визначила доброчесність як важливий вектор у діяльності установи.

 

Політика Інституту з питань наукової доброчесності реалізовується за принципом «bona fides – modus operandi». При його втіленні перманентна увага приділяється пропагуванню ідей академічної доброчесності серед здобувачів наукових ступенів.

 

Перевірка наукових робіт  на антиплагіат

Тест для самоперевірки знань з академічної доброчесності
(розроблений гарантом освітньо-наукової програми Дариною Євтєєвою, рекомендований Комісією з наукової етики Інституту)

 

Законодавчі акти, в яких регламентуються питання академічної доброчесності

Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 42: “Академічна доброчесність”)

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII

 

Документи Міністерства освіти і науки України з питань академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності: аналітична записка МОН України від 20.05.2020 р.

Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): лист МОН України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.): лист МОН України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності: лист МОН України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

 

Локальні документи з питань академічної доброчесності

Кодекс наукової етики Інституту

Положення про Комісію з наукової етики Інституту

Склад Комісії з наукової етики Інституту

 

Корисні матеріали з питань академічної доброчесності

Матеріали з академічної доброчесності від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (Київ, 2019)

Як мені писати без академічного плагіату? / Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”, 2019/№ 1

Чи є плагіат порушенням авторських прав?

Як вижити без самоплагіату?

Який відсоток плагіату є допустимим?

Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ)

 

Вебінари з академічній доброчесності

Вебінар та матеріали: «Університетські політики академічної доброчесності: нормативна база or/and/vs дієві механізми»

Вебінар та матеріали «Академічна доброчесність: від теорії до практики»

 

Заходи в Інституті, присвячені академічній доброчесності

Майстер-клас із питань дотримання академічної доброчесності від 13.05.2020 р.

Конкурс наукових статей аспірантів Інституту

Тиждень «bona fides» в Інституті (06-10 липня 2020 р.)