Академічна доброчесність – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Академічна доброчесність

У 2019 р. Інститут розмістив на логотипі своє кредо «bona fides»  вираз, що з латині означає моральну чесність та стосується добросовісної поведінки. Ця подія визначила доброчесність як важливий вектор у діяльності установи.

 

Політика Інституту з питань наукової доброчесності реалізовується за принципом «bona fides – modus operandi». При його втіленні перманентна увага приділяється пропагуванню ідей академічної доброчесності серед здобувачів наукових ступенів.

 

Перевірка наукових робіт  на антиплагіат в Інституті

 

Тест для самоперевірки знань з академічної доброчесності для науковців, викладачів та здобувачів
(розроблений гарантом освітньо-наукової програми Дариною Євтєєвою,
рекомендований Комісією з наукової етики Інституту)

Тест для самоперевірки знань із питань самоплагіату для науковців, викладачів та здобувачів
(розроблений гарантом освітньо-наукової програми Дариною Євтєєвою,
рекомендований Комісією з наукової етики Інституту)

 

Акти законодавства, в яких регламентуються питання академічної доброчесності

Закон України “Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII (стаття 42: “Академічна доброчесність”)

Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 № 1556-VII

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» від 12 січня 2022 р. № 44

Документи Міністерства освіти і науки України з питань академічної доброчесності

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності: аналітична записка МОН України від 20.05.2020 р.

Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо): лист МОН України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.): лист МОН України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності: лист МОН України від 23.10.2018 р. № 1/9-650

 

Локальні документи з питань академічної доброчесності

Кодекс наукової етики Інституту

Положення про Комісію з наукової етики Інституту

Склад Комісії з наукової етики Інституту

 

Корисні матеріали з питань академічної доброчесності

Матеріали з академічної доброчесності від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (Київ, 2019)

Як мені писати без академічного плагіату? / Інформаційний бюлетень “Академічна доброчесність”, 2019/№ 1

Чи є плагіат порушенням авторських прав?

Як вижити без самоплагіату?

Який відсоток плагіату є допустимим?

Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ)

 

Вебінари з академічній доброчесності

Вебінар та матеріали: «Університетські політики академічної доброчесності: нормативна база or/and/vs дієві механізми»

Вебінар та матеріали «Академічна доброчесність: від теорії до практики»

 

Заходи в Інституті, присвячені академічній доброчесності

Майстер-клас із питань дотримання академічної доброчесності від 13.05.2020 р.

Конкурс наукових статей аспірантів Інституту

Тиждень «bona fides» в Інституті (06-10 липня 2020 р.)