Академічна доброчесність – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Академічна доброчесність

 

У 2019 р. Інститут розмістив на логотипі своє кредо «bona fides»  вираз, що з латині означає моральну чесність та стосується добросовісної поведінки. Ця подія визначила доброчесність як важливий вектор у діяльності Інституту.

Політика Інституту з питань наукової доброчесності реалізовується за принципом «bona fides – modus operandi». При його втіленні перманентна увага приділяється пропагуванню ідей академічної доброчесності серед здобувачів наукових ступенів.

 

Документи з питань академічної доброчесності

Кодекс наукової етики Інституту

Положення про Комісію з наукової етики Інституту

Склад Комісії з наукової етики Інституту

Аналітична записка МОН “До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності”
від 20.05.2020 р.

Корисні матеріали з академічної доброчесності від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

 

Заходи, присвячені академічній доброчесності

Майстер-клас із питань дотримання академічної доброчесності від 13.05.2020 р.

Конкурс наукових статей аспірантів Інституту

Тиждень «bona fides» в Інституті (06-10 липня 2020 р.).