Академік НАПрН України Наталія Гуторова поділилася досвідом та секретами підготовки статей до міжнародних наукометричних баз «SCOPUS» та «Web of Science» – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Академік НАПрН України Наталія Гуторова поділилася досвідом та секретами підготовки статей до міжнародних наукометричних баз «SCOPUS» та «Web of Science»

На травневій Вченій раді Інституту із доповіддю «Публікація результатів наукових досліджень: сучасні вимоги та наслідки їх порушення» виступила доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, член редколегії польського журналу «Wiadomości Lekarskie», що входить до міжнародної наукометричної бази даних SCOPUS, Наталія Олександрівна Гуторова.

У доповіді були висвітлені питання академічної доброчесності, боротьби з плагіатом, фальсифікацією та фабрикацією досліджень. Також увага приділялася вимогам до публікації наукових статей в іноземних виданнях із високим імпакт-фактором.

Завантажити презентацію.