Library fund – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Library fund

Уже багато років ми проводимо кропітку роботу з формування власної бібліотеки. На сьогодні наш науковий фонд містить видання як із проблем кримінального, кримінально-виконавчого, кримінального процесуального права, криміналістики, кримінології, судоустрою, прокуратури та адвокатури, а також із філософії, соціології, теорії держави та права,  державного будівництва, конституційного права, міжнародного права та ін.

У бібліотеці наявні книги із приватних фондів відомих учених, зокрема, В. В. Сташиса, В.І. Борисова, Ю.В. Бауліна, В.В. Голіни, В.С. Зеленецького та ін., наявні раритетні видання.

Також представлено колекцію кандидатських і докторських дисертацій та авторефератів здобувачів Інституту та аспірантів, які захищали свої дисертації у спеціалізованій вченій раді нашої установи.

 

Великий обсяг літератури міститься в електронному вигляді.

Для здобувачів вищої освіти пропонується “електронний пакет аспіранта” – підбірка наукової літератури з дисциплін кримінально-правового циклу, що буде корисною при написанні дисертації.

Традицією Інституту стало проведення виставок робіт фахівців Інституту та партнерів нашої установи.

Бібліотека містить читальну залу. Відвідувачі мають змогу скористатися доступом бібліотеки до міжнародних наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science.

Запрошуємо науковців та практичних працівників скористатися нашим бібліотечним фондом! Будемо раді бачити Вас у наших стінах!

Бібліотека знаходиться на 3-му поверсі Інституту.