Новости – Page 2 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

«Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?»: другий день роботи конференції

Двадцять другого жовтня 2022 року продовжилась робота традиційної осінньої міжнародної наукової конференції за темою «Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?».

Другий день роботи конференції відбувався за напрямом «Проєкт нового КК України у фокусі сучасних викликів: яким йому бути?». Під час дискусії із науковою доповіддю виступив д.ю.н., проф., завідувач відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Інституту Анатолій Степанюк.

Активну участь в обговоренні взяв д.ю.н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Вячеслав Борисов.

Активну участь в обговоренні означеної проблематики взяли: д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Баулін; д.ю.н., проф., провідний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України Анатолій Музика; к.ю.н., доц., декан факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» Денис Азаров; к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Василь Киричко; к.ю.н., доцент кафедри прав людини та юридичної методології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Віктор Смородинський; д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ Андрій Ященко; д.ю.н., доц., професор кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії державної пенітенціарної служби Яна Триньова; к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Марін; д.ю.н., доц., професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ Дар’я Балобанова, к.ю.н., доц. доцент кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Тетяна Михайліченко.

Підводячи підсумки двох днів роботи конференції, науковці обмінялись пропозиціями до нового проєкту Кримінального кодексу України і висловили вдячність за цікаву дискусію, результати якої будуть відбиті, зокрема, у збірнику наукових праць.

«Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?»: відбувся перший день роботи міжнародної наукової конференції

Двадцять першого жовтня 2022 року розпочалася робота традиційної осінньої міжнародної наукової конференції з теми «Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути?», співорганізаторами якої виступили: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права України». Захід відбувся за підтримки Консультативної місії ЄС та Комісії з питань правової реформи при Президентові України. Робота конференції розрахована на два дні – 21 та 22 жовтня 2022 р.

У перший день роботи конференції дискусія відбувалася за двома напрямами:

1) «Кримінальне право України в умовах воєнного стану: новели, проблеми, перспективи»;

2) «Кримінальне право України перед викликами кандидатства до Європейського Союзу».

Конференцію відкрили зверненнями із вітальним словом до учасників Микола Кучерявенко (професор, доктор юридичних наук, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого), Вероніка Крісткова (керівник відділу з питань прокуратури і судочинства Консультативної місії Європейського Союзу в Україні), Юрій Баулін (професор, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», голова Робочої групи з розвитку кримінального права Комісії з питань правової реформи при Президентові України). Також від імені НДІ ВПЗ із привітальним словом виступила і доктор юридичних наук, професор, директорка Владислава Батиргареєва, яка наголосила на тому, що перед науковою і практичною спільнотою юристів у зв’язку з воєнними подіями постає чимало завдань щодо правового супроводу всебічної протидії ворогу та дотримання правопорядку на підконтрольній Україні території, у той час поки дається відсіч на передовому краї оборони. Серед таких завдань одним із головних є обговорення нових статей Кримінального кодексу України, прийняття яких, з одного боку, викликано воєнними подіями як такими, а з іншого – зумовлюється реалізацією обов’язку і права особи захищати Вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність. Тому вельми актуальним є завдання щодо врегулювання порядку співробітництва компетентних органів державної влади України з Міжнародним кримінальним судом, ратифікація Римського статуту МКС та приведення вітчизняного законодавства у відповідність до положень цього Статуту. Або ж, як альтернативний підхід, варто опрацювати і варіант створення окремого міжнародного трибуналу, що займався б питаннями  воєнної агресії проти України.

Виступ д.ю.н., проф. Владислави Батиргареєвої

Модератором дискусійних панелей був доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко.

Із науковими доповідями виступили науковці інституту: проф., д.ю.н, директорка Владислава Батиргареєва; ст. наук. співробітник, д.ю.н., провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права Михайло Шепітько; доц., к.ю.н., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Микола Пашковський.

Загалом у межах першої панелі виступили проф., д.ю.н., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман Мовчан; доц., д.ю.н., керівник підрозділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України Юрій Луценко; доц., к.ю.н., в.о. завідувача кафедри цивільно-правових дисциплін, трудового та аграрного права Державного біотехнологічного університету Юрій Шинкарьов; проф., д.ю.н, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка Євген Письменський; проф., д.ю.н., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ННІ права та інноваційної освіти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Володимир Шаблистий, доц., д.ю.н, професор кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та кримінального права навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Медицький; проф., д.ю.н., професор кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету Андрій Андрушко; доц., д.ю.н, професор кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» Юлія Коломієць. У другій панелі взяли активну участь к.ю.н., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ Роман Максимович; д.ю.н., проф., професор Національного університету «Одеська юридична академія» Вячеслав Туляков; д.ю.н., доц., завідувач науково-дослідної лабораторії, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ Лариса Брич; к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Сергій Гринчак та к.ю.н., доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія» Лілія Тімофєєва.

Двадцять другого жовтня 2022 року конференція продовжить свою роботу за напрямом «Проєкт нового КК України у фокусі сучасних викликів: яким йому бути?».

До нових зустрічей!

Провідний науковий співробітник НДІ ВПЗ д.ю.н., проф. Віктор Шевчук взяв участь у XI Міжнародній науковій конференції із соціальних інновацій (SOCIN’22)

Провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ д.ю.н. проф. Віктор Шевчук,  взяв участь у XI Міжнародній науковій конференції із соціальних інновацій (SOCIN’22), яка відбулася 20 жовтня 2022 р. в м. Вільнюсі (Литва) в Університеті Миколаса Ромеріса (Mykolas Romeris University) у змішаному онлайн та офлайн форматі.

 

Професор Віктор Шевчук представив доповідь разом із  Jurgita Baltrūnienė (Mykolas Romeris University) «The Place of Artificial Intelligence in Law Enforcement and Justice: Problems, Trends and Prospects», присвячену проблемам місця штучного інтелекту в правоохоронній діяльності та судочинстві України і Литви.

Свою промову доповідач розпочав зі слів подяки всім литовцям, європейцям і усім, хто сьогодні підтримує Україну в складний час війни з російськими окупантами. 

Особлива увага була прикута до України, яка, незважаючи на війну з рф, змогла адаптувати роботу органів правопорядку і судової системи в цих надскладних умовах та активно продовжує процес втілення реформ та впровадження технологій штучного інтелекту, що наближають нашу державу до повноцінного членства в Європейському Союзі.

 Акцентовано увагу доповідачем на тому що, сьогодні в реаліях воєнного часу гостро постає питання про підвищення ролі криміналістики у сучасних умовах, у тому числі і за допомогою технологій штучного інтелекту. Визначено та проаналізовано напрямки застосування штучного інтелекту при виявленні, фіксації та розслідуванні воєнних злочинів, що вчиняються військовими рф на території України. Значну увагу приділено розгляду проблем та перспектив використання штучного інтелекту в судочинстві України. Окреслено перспективні напрямки наукових досліджень у цій царині знань.

Підсумовуючи виступ, було визначено окремі напрямки перспектив розвитку технологій штучного інтелекту в Україні у судочинстві та діяльності органів правопорядку, особливо звернувши увагу на європейський курс нашої вітчизняної науки сьогодні та подальших наукових досліджень у цій сфері.

Віктор Шевчук на завершення подякував організаторам цього  наукового заходу і зазначив, що в реаліях сьогодення юридична наука, криміналістика та соціальні інновації об’єднують нас, науковців  України та Європи,  і дають надію на нашу перемогу і мир на всій планеті та на перспективи розвитку технологій штучного інтелекту  у сфері подальшого мирного і сталого розвитку цивілізації.

Довідково.  SOCIN’22 – це європейська платформа для презентацій наукових досліджень  науковцями різних країн світу, спрямованих на розвиток міжнародних стратегічних розробок у сфері сталого розвитку суспільства в сучасних умовах глобальних загроз ХХІ століття. Традиційно уже одинадцять років поспіль проводяться такі науково-практичні конференції. Перша конференція SOCIN відбулася у 2011 році та привернула велику увагу з усієї Європи.  Щорічно цей захід збирає вчених та дослідників з різних країн, які вивчають соціальні інновації та здатні запропонувати нові теоретичні ідеї та їх практичне застосування у відповідних тематичних дослідженнях.

Науковець Інституту Олег Новіков став призером конкурсу наукових видань імені Святого Володимира

Спільнота Інституту вітає старшого наукового співробітника відділу кримінологічних досліджень, к.ю.н. Олега Новікова зі здобуттям ІІІ місця на конкурсі наукових видань імені Святого Володимира. Працею, представленою дослідником на конкурс, стала монографія «Кримінологічна характеристика запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності» (Харків, видавництво “Право”, 2017) у номінації «Кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право; кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність».

Пишаємося успіхом Олега Володимировича та бажаємо йому подальших досягнень у дослідницькій сфері. 

Також відмітимо, що здобуття призових місць на зазначеному конкурсі вже стало приємною традицією в спільноті Інституту. Так, призерами минулих років ставали д.ю.н., проф. Анатолій Степанюк  разом із к.ю.н. Оленою Гальцовою,  к.ю.н., ст. дослідник Дарина Євтєєва, к.ю.н., с.н.с. Максим Колодяжний. 

З Днем юриста України!

Шановні колеги, дорогі друзі, вітаю Вас із професійним святом – Днем юриста України!

Юристи в усі часи відігравали важливу роль у житті суспільства. Сьогодні в українському суспільстві є запит на відповідальних правників з високими моральними якостями, які будуть працювати на благо національних інтересів. Адже саме на них покладається завдання зміцнення нашої державності, утвердження принципу верховенства закону, удосконалення законодавства, посилення гарантій захисту прав різних верств населення, а також підвищення рівня правосвідомості та правової культури наших громадян.

Вірю, що наближується час коли латинський вислів Maior erit lex, quam Rex (Закон більший за короля) набуде справжнього сенсу та стане життєвим кредо не лише правничої спільноти, а й кожного жителя нашої країни…

Нехай Ваші професійні зусилля будуть винагородженні повагою і довірою громадян, впевненістю у надійному і справедливому захисті їх конституційних прав і свобод. Бажаю Вам творчих здобутків, міцного здоров’я, добра і благополуччя! 

 

З повагою директор Інституту Владислава Батиргареєва

 

 

Науковці та аспіранти НДІ ВПЗ взяли участь у “Форумі академічної доброчесності” (4 жовтня 2022 р.)

Науковці, аспіранти і члени комісії з академічної етики НДІ ВПЗ 4 жовтня 2022 р. взяли участь у “Форумі академічної доброчесності”. Подія відбувалася в онлайн форматі. Організаторами заходу стали компанія  “Unicheck Україна” та Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Головною темою заходу було визначено проблему забезпечення та дотримання академічної доброчесності у вищій освіті в умовах кризи. Серед запрошених спікерів із доповідями виступили:

Іван Назаров — Заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із доповіддю на тему: “Роль та завдання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у просторі академічної доброчесності”.
Артем Артюхов — член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти із доповіддю на тему: “Система забезпечення академічної доброчесності у закладі вищої освіти та її зовнішня оцінка: на шляху до світових стандартів”.
Андрій Сідляренко — експерт з академічної доброчесності, комерційний директор Unicheck Україна із доповіддю на тему: “Академічна доброчесність і застосування інформаційних технологій”.
Dr. O’Donnell – проректор з навчальної роботи в Університеті Назарбаєва із доповіддю на тему: “Academic Integrity Project in Kazakhstan (approximate topic)”.
 
 
Наталія Піпа — секретариня комітету освіти, науки та інновацій із доповіддю на тему: “Як підвищити академічну доброчесність в Україні: законодавчі зміни”.
 
Проведення Форуму академічної доброчесності відбулося як ніколи на часі, особливо в світлі розроблення проєкту Закону України “Про академічну доброчесність”. 
Із записом форуму можна ознайомитися за посиланням.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: науковці НДІ ВПЗ долучилися до Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 вересня 2022 р.)

Науковці Інституту 30 вересня 2022 р. взяли активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій гостро актуальним питанням реалізації прав людини у діяльності правоохоронних органів в умовах окупації українських територій. Організатором заходу став партнер нашої установи – Донецький державний університет внутрішніх справ. Спілкування учасників відбувалася у змішаному форматі: у приміщенні Криворізького навчально-наукового інституту ДонДУВС та за допомогою платформи GOOGLE MEET. 

Із вітальним словом до присутніх звернувся проректор ДонДУВС – директор Криворізького навчально-наукового інституту ДонДУВС  Пилип  Єпринцев та фахівчиня зі зв’язків з громадськістю Криворізького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Наталія Кожем’яка.

Під час роботи конференції було обговорено такі питання, як: міжнародний захист прав жертв війни в Україні, надання безоплатної правової допомоги громадянам в умовах воєнного стану, особливості реалізації конституційного принципу верховенства права при створенні військових адміністрацій, гарантування прав дітей під час воєнних конфліктів, захист персональних даних та інформаційна безпека особи в умовах воєнного стану, воєнна криміналістика, забезпечення прав засуджених в установах виконання покарань на тимчасово окупованих територіях та ін.

Із науковими доповідями від НДІ ВПЗ виступили: 

* д.ю.н., проф., провідний науковий співробітник лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю” Віктор Шевчук із доповіддю на тему  “Воєнна криміналістика: проблеми формування та роль у сучасних умовах”;

 

* к.ю.н., ст. наук. співроб., провідний науковий співробітник лабораторії “Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю” Галина Авдєєва із доповіддю на тему  “Судова експертиза як засіб доказування при розслідуванні злочинів, пов’язаних із порушенням прав і свобод людини в умовах окупації територій України”;

* к.ю.н., науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Аліна Калініна із доповіддю на тему “Особа й інформація в умовах воєнного стану”.

  За результатами роботи конференції організатором планується видання збірника тез наукових доповідей учасників.

 

Відбулася науково-практична конференція «Біобезпека в умовах воєнного стану»

Двадцять восьмого червня 2022 р. проведено науково-практична конференція «Біобезпека в умовах воєнного стану», співорганізатором якої виступив НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

Науковці НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, а також ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права» та БО «100% життя – мережа ЛЖВ» об’єдналися для обговорення складних, актуальних та дискусійних правових питань біобезпеки під час воєнного стану. Робота проходила хоч і в дистанційному форматі, але в теплій та доброзичливій обстановці.

Заслухали доповіді та обговорили питання складових біобезпеки в сучасному світі, правові механізми інтелектуальної власності в формуванні біологічної безпеки держави, аспекти посилення сфери громадського здоров’я як складової біобезпеки держави в умовах воєнного часу, питання біобезпеки крізь призму фармацевтичного протекціонізму держави, біобезпеки та екологічної політики, а також ядерної безпеки та ролі міжнародних організацій в її забезпеченні.

Із науковими доповідями на заході виступили науковці лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я НДІ вивчення проблем злочинності імені  академіка В.В. Сташиса НАПрН України, зокрема, Віталій Пашков, Наталія Гуторова та Тетяна Михайліченко.

Інститут підписав меморандум про співпрацю з Тренінговим центром прокурорів України

Наша установа постійно розширює міжінституційне співробітництво зокрема й із навчальними установами. В останній тиждень вересня відбулося підписання меморандуму про співпрацю між Інститутом та Тренінговим центром прокурорів України. 

На онлайн зустрічі, яка відбулася з цього приводу, директорка Інституту Владислава Батиргареєва та директорка Тренінгового центру Олеся Отраднова обговорили такі можливі напрями співпраці, як, зокрема: забезпечення підготовки й підвищення кваліфікації прокурорів та представників інших інституцій кримінальної юстиції; здійснення спільної аналітичної роботи при розробці заходів з підвищення кваліфікації прокурорів, працівників органів прокуратури і органів кримінальної юстиції, та іншої діяльності, яку здійснює Центр та Інститут; надання фахової, інформаційної та методичної підтримки в підготовці заходів з підвищення кваліфікації прокурорів, працівників органів прокуратури та органів кримінальної юстиції, та іншої діяльності, яку здійснює Тренінговий центр; надання фахової, інформаційної та методичної підтримки в підготовці заходів у сфері кримінальної юстиції, які проводить Інститут; сприяння в розробці та впровадженні навчальних програм як для прокурорів, так і представників інших інституцій кримінальної юстиції, що братимуть участь в освітніх заходах на базі Центру та Інституту та ін.

Серед робочих форм, які сторони використовуватимуть у процесі взаємодії, передбачатимуться такі: розробка тренінгових методик і тренінгових матеріалів; надання фахових висновків та рекомендацій; підготовка тренерів; проведення дистанційних навчальних курсів; організація і проведення наукових та практичних заходів; аналітичні огляди; проведення досліджень та здійснення аналізу проблем обопільного інтересу сторін; підготовка порівняльних досліджень та аналітичних звітів тощо.

Сторони підкреслили обопільний потенціал у сфері реформування прокуратури та інших інститутів кримінальної юстиції в Україні, а також важливість докладення спільних зусиль у здійсненні професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників цих органів.

 

Пішов із життя академік Національної академії правових наук України Василь Якович Тацій

Світ поступається дорогою тому, хто знає, куди йде (Ральф Емерсон)

Двадцять восьмого вересня 2022 року перестало битися серце доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України, радника ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Героя України Василя Яковича Тація.

Своє життя Василь Якович присвятив не лише розвитку своєї alma mater та підготовці майбутніх юристів. Він приділяв значну увагу й розбудові правової науки та юридичної освіти в Україні, реформуванню кримінального законодавства України та вдосконаленню боротьби зі злочинністю в державі. Видатний вчений зробив неоцінений внесок у розвиток кримінально-правової науки та підготував чимало талановитих наукових послідовників.  

Василь Якович був одним із академіків-засновників Академії правових наук України (нині – Національна академія правових наук України), Президентом якої був 23 роки. Створення Академії дало поштовх до створення спеціалізованих інститутів, одним із яких є і наш Інститут. Академік опікувався діяльністю Інституту, сприяв його розвитку, був незмінним керівником низки фундаментальних наукових досліджень кримінально-правового напряму.

Видатний організатор дотримувався високої вимогливості та принциповості при виконанні будь-яких своїх обов’язків – чи то у сфері організації науки та юридичної освіти в Україні, чи то в управлінській та соціальній сферах. Його чуйність, професійну підтримку, причетність до долі постійно відчували підлеглі, колеги, учні та оточуючі.

Із глибоким сумом ми сприймаємо втрату… Багато хто скаже, що пішла епоха, а насправді набагато більше. Не стало великої Людини, Керівника, Науковця, Вчителя, Друга, Колеги! Але він залишив про себе світлу добру пам’ять на довгі роки.

Василь Якович беззаперечно вірив у перемогу України над російським загарбником і хоча не дочекався її особисто дуже зрадіє, спостерігаючи за долею України з небес.

Колектив Інституту висловлює глибокі співчуття родині Василя Яковича, близьким, друзям та колегам.

 

Від імені колективу 

директорка Владислава Батиргареєва