Новости – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Хроніки V Харківського міжнародного юридичного форуму: «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення»

     Двадцять першого вересня 2021 р. науковцями Інституту проведено сателітний захід «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення» у межах V Харківського міжнародного юридичного форуму, що організовується та проводиться Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого. Зокрема, партнерами цього заходу стали Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права». Ідейним натхненником та модераторкою цієї сателітної панелі виступила д.ю.н., професорка, завідувачка лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Наталія Гуторова.

Відкрив захід ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолій Гетьман, наголосивши на важливості вдосконалення медичного та фармацевтичного правового регулювання, особливо під час діючої медичної реформи. Зокрема, він висловив сподівання, що частина тих питань, які потребують нагальної відповіді, будуть обговорені під час роботи заходу.

З привітаннями та вступними промовами виступили керівник Проєкту ЄС «Pravo-Justice» Довітас Віткаускас; голова правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата», член Ради Міжнародної фармацевтичної федерації, член Американської асоціації фармацевтів Олег Клімов; суддя Верховного Суду Семен Стеценко. Всі вони висловилися про актуальність та важливість створення майданчиків для вирішення проблем у сфері медичного та фармацевтичного права України.

Особливу зацікавленість викликали доповіді іноземних колег, зокрема: професора економічного (цивільного, підприємницького, корпоративного) права Університету прикладних наук м. Висмара (ФРН), наукового керівника Східного інституту м. Висмара Ханс-Йоахим Шрамма (Новое регулирование договора об оказании медицинских услуг в Германском гражданском уложении), керівника Проєкту ЄС «Pravo-Justice» Довідаса Віткаускаса (Паспорти вакцинації – європейські та глобальні тренди), провідного наукового співробітника юридичного факультету Ризького університету Страдіня, експертки Латвійської ради наук у галузі соціальних наук Каріни Палкової (Digital transformation VS children’s rights?).

Далі робота заходу тривала за секційними напрямами: «Медична реформа в Україні – забезпечення доступної та якісної медичної допомоги або порушення конституційних прав людини?» (модераторка – Наталія Гуторова); «Фармацевтична діяльність – здоров’я пацієнта VS отримання надприбутку» (модератор – Віталій Пашков); «Охорона здоров’я в умовах COVID-19: кримінологічні та кримінально-правові проблеми» (модераторка – Владислава Батиргареєва).

        Секція, присвячена кримінологічним та кримінально-правовим  проблемам охорони здоров’я в умовах COVID-19, проводилася на виконання грантового проєкту Національного фонду досліджень України «Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні». Із доповідями виступили: д.ю.н., професор, радник при дирекції Інституту Вячеслав Борисов (Права людини та їх обмеження в умовах пандемії: у пошуках балансу); д.ю.н., професорка, директорка Інституту Владислава Батиргареєва (Епідемічна свідомість: чи готове населення України до…?); д.ю.н., професорка, завідувачка кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, голова Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України Ірина Сенюта (Новельні підходи до криміналізації діянь у сфері охорони здоров’я крізь призму проєкту нового Кримінального кодексу України: окремі аспекти); к.ю.н., ст. дослід., заступниця директорки з наукової роботи Інституту Дарина Євтєєва (Вакцинація від COVID-19 в Україні: соціально-правовий вимір); к.ю.н., наукова співробітниця відділу кримінологічних досліджень Інституту Аліна Калініна (Медичні працівники про public health в Україні в умовах COVID-19); к.ю.н., науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту Юлія Забуга ((Не)виправданість очікувань щодо захисту населення від COVІD-19 в Україні); к.ю.н., доцентка, старший науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту Тетяна Михайліченко (Допущення медичним працівником помилки в умовах пандемії: проблеми кримінальної відповідальності); д.ю.н., професорка, завідувачка лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту Наталія Гуторова (Дискусійні питання кримінальної відповідальності за злочини проти прав людини на здоров’я  та його охорону у проекті Кримінального кодексу України).

Зокрема, під час заходу д.ю.н., професор, головний науковий співробітник лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту Віталій Пашков презентував підручник «Медичне право України».

Учасники сателітного заходу «Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення» високо оцінили виступи спікерів, а також організацію та комунікацію під час роботи заходу. Все це стало можливим завдяки зусиллям невтомних науковців лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту.

Інститут та Національний університет імені Ярослава Мудрого укріпллють зв’язки в науковій та освітній сферах

Відбулася зустріч директора Інституту Владислави Батиргареєвої та проректора з наукової роботи Національного університету імені Ярослава Мудрого Дмитра Лученка. Обговорювлися питання укріплення наукових та освітніх зв’язків між установами. Особлива увага була зосереджена на подальшому вдосконаленні підготовки наукових кадрів, необхідності обміну досвідом у цій сфері та проведення спільних заходів для здобувачів освіти. Також йшлося про розвиток відносин взаємного стейкхолдерства закладів.

Аспіранти Інституту взяли участь у роботі Харківського міжнародного юридичного Форуму

Початок нового навчального року в Інституті відзначився участю аспірантів у сателітному заході Харківського міжнародного юридичного форуму«МЕДИЧНЕ ПРАВО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ПРАВО:  ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ», що відбувся 21 вересня.  За 5 років Форум набув популярності серед науковців, провідних фахівців та експертів із різних країн та став масштабною міжнародною подією.

Здобувачі Інституту мали змогу долучитись до  обговорення  актуальних проблем, висвітлюваних у доповідях видатних дослідників сучасної світової юридичної спільноти, таких як: Ханс-Йоахим Шрамм, Довидас Віткаускас, Інга Кудейкіна та ін. У заході також взяли участь наукові керівники аспірантів та їх викладачі: Владислава Батиргареєва, Вячеслав Борисов, Наталія Гуторова, Дарина Євтєєва, Аліна Калініна.

Аспіранти виявили зацікавленість у подальшій участі в подібних заходах, на яких набувається досвід генерування та розвитку наукових ідей, здійснення оцінки стану та перспектив розв’язання наукових проблем, послідовного та аргументованого викладення власної думки під час публічних виступів та конструктивних дискусій.

 Марина Кисельова, Анастасія Барабаш

Співробітники Інституту Олег та Катерина Новікови взяли участь в Осінній школі з кримінального права

Завершила роботу триденна Осіння школа з кримінального права для викладачів «Європеїзація кримінального права України», в якій взяли участь старші наукові співробітники Інституту Олег та Катерина Новікови. Захід відбувся  8-10 вересня 2021 р. у стінах Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за підтримки та сприяння OSCE Project Co-ordinator in Ukraine.

Цього року учасниками школи стали представники 14 провідних закладів вищої освіти та наукових установ України. На відкритті заходу з вітальним словом до учасників звернулися  координатор проектів ОБСЄ в Україні посол Генрік ВІЛЛАДСЕН, ректор Університету Анатолій ГЕТЬМАН, радник ректора Університету Василь ТАЦІЙ та голова робочої групи з питань розвитку кримінального права Юрій БАУЛІН. Було наголошено на необхідності об’єднання зусиль провідних фахівців, членів Робочої групи та молодих науковців для розробки нового Кримінального кодексу України. 

Упродовж трьох днів перед слухачами школи виступали вчені кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: професор Юрій БАУЛІН, завідувач кафедри Юрій ПОНОМАРЕНКО, доцентка Олена ХАРИТОНОВА, а також професорка кафедри кримінального права та кримінально-правових дисциплін Полтавського юридичного інституту Наталія ГУТОРОВА; викладачі кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія»: професор Микола ХАВРОНЮК та доцент Олексій ГОРОХ; викладачі кафедри теорії права та прав людини Українського католицького університету: завідувачка кафедри Світлана ХИЛЮК та професор Вячеслав Навроцький.

Новину підготувала Катерина Новікова

Формування складу Ради прокурорів України та органу, що здійснює дисциплінарне провадження

Девятого вересня в м. Київ відбувся з”їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ з метою обрання членів Ради прокурорів України та відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження.

Делегати – 107 представників вищих навчальних закладів та наукових установ шляхом таємного голосування обрали до складу Ради прокурорів України Шило Ольгу Георгіївну, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента НАПрН України, головного наукового співробітинка НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (79 голосів) та Шайтуро Ольгу Павлівну, доктора юридичних наук, доцента,  доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (77 голосів).

До складу відповідного органу, що здійснює дисциплінарне провадження, обрані Житний Олександр Олександрович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (67 голосів) та Захарова Олена Семенівна кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (65 голосів).

Вітаємо шановну Ольгу Гергіївну та колег із обранням та бажаємо плідної та безперешкодної праці в ім’я верховенства закону в нашій державі!

Інститут надає науково-правові висновки на запит фізичних та юридичних осіб

Шановні колеги!
 
В Інституті тривалий час існує практика підготовки науково-правових висновків із питань тлумачення та застосування законодавства, у тому числі у кримінальних справах.
Великий досвід та професіоналізм наших науковців є запорукою підготовки якісних висновків у справах будь-якої складності.
 
Якщо Вас або Ваших колег зацікавили наші послуги, звертайтеся до нас у зручний для Вас спосіб.
Адреса: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49.
Електронна пошта: officemanager@aprnu.rol.net.ua.
Телефон: 057 700-65-81.
 
 
 

Інститут запрошує до проведення спільних заходів

Шановні колеги!

Інститут як майданчик для співпраці в науковій, культурній та освітній сферах запрошує Вас до організації й проведення спільних заходів!

Ми відкриті для сприйняття, обговорення та поширення нових знань та ідей у найширших спектрах.

У фонді нашої Установи наявні всі умови для плідної співпраці, зокрема, сучасне мультимедійне обладнання.

 

Адреса Інституту: вул. Пушкінська, 49, Харків, 61002 (5 хвилин від метро ім. академіка Бекетова).

Контакти для більш детальної інформації:

officemanager@aprnu.rol.net.ua, (057) 706-02-91, (057) 700-65-81

 Запрошуємо Вас до співпраці!

Аеросвітлина: Василь Білоус

Інститут успішно пройшов акредитацію освітньої програми

Цієї новини освітянська спільнота Інституту очікувала усе літо.

Освітньо-наукова програма «Право» з підготовки докторів філософії здобула АКРЕДИТАЦІЮ, успішно пройшовши процедуру оцінювання її якості. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 27 серпня 2021 р.

 

Цей результат є спільним досягненням усієї команди Інституту, девіз якої – BONA FIDES (доброчесність, добросовісність, чесні засоби), – втілюється в кожному прояві її діяльності.

Представники Агентства відмітили, зокрема:

• більш ніж достатній рівень матеріального забезпечення Інституту для провадження програми;

• умови для проведення досліджень та їх апробації;

• наявність процедур, які дозволяють формувати здобувачам індивідуальну освітню траєкторію;

• активну практику участі наукових керівників у дослідницьких проєктах, панування культури якості за програмою;

• чіткі та зрозумілі політику і стандарти та процедури дотримання норм академічної доброчесності, та практику популяризації академічної доброчесності;

• сприяння міжнародній активності здобувачів вищої освіти через участь у закордонних наукових заходах, стажуваннях, публікаціях у визнаних іноземних виданнях тощо.

Така позитивна оцінка для освітян Інституту є індикатором правильно обраних векторів роботи і безумовно вона стимулює на подальше вдосконалення освітньої діяльності.

 

Дарина Євтєєва,
гарант освітньо-наукової програми

 

Відбулась зустріч вступників до аспірантури з керівництвом та освітянами Інституту

Напередодні Дня знань керівництво та освітяни Інституту зустрілися із вступниками до аспірантури.

Директорка Інституту, доктор юридичних наук, професор Владислава Батиргареєва зробила короткий екскурс в історію Інституту, згадала про цікаві й маловідомі факти з історії установи, ознайомила вступників із інформацією про наявну матеріально-технічну базу Інституту, яка стане в нагоді під час проведення досліджень, підкреслила  можливості безкоштовних публікацій здобувачів у виданні «Питання боротьби зі злочинністю» та у збірниках наукових заходів, організатором яких є Інститут. Також вона зазначила, що задля комфортного навчання здобувачів Інститут співпрацює з психологічною пітримкою, та наголосила на тому, що кожен з викладачів та дирекції завжди доступний для безпосередніх звернень аспірантів.

Про наукові напрями у підготовці здобувачів, організацію освітнього процесу, основні засади студентоцентрованого підходу та політику академічної доброчесності майбутнм аспірантам розповіла гарант освітньо-наукової програми, заступник директора з наукової роботи, кандидат юридичних наук, старший дослідник Дарина Євтєєва.

Вступники поспілкувалися й із радником при дирекції Інституту, директором установи у 1995-2005, 2008-2019 роках, доктором юридичних наук, професором, академіком НАПрН України Вячеславом Борисовим, який побажав молодим дослідникам плідної праці, творчого натхнення і наполегливості в досягненні своєї мети.

Під час бесіди представниками Інституту було наголошено, що аспірантура – це не лише про дослідну діяльність та навчання, а й про створення умов для розвитку та прояву соціальної активності, ініціативності та креативності, а Інститут – це місце, де панує тепла, «домашня» атмосфера, що спонукає до наукових звершень і відкриттів на благо розвитку України!

У свою чергу, майбутні науковці із зацікавленням слухали виступи керівництва, а також отримали вичерпні відповіді на свої питання.

Новина та фото: Дар’я Куковинець

1 вересня – День знань в Україні!

«Якщо запастися терпінням і проявити старання, то посіяні насіння знання неодмінно дадуть добрі сходи. Учення корінь гіркий, але плід солодкий» (Леонардо да Вінчі)

    Перше вересня – особлива святкова дата для більшості з нас. Із цього дня починається новий навчальний рік, цілий рік нових знань, випробувань, можливостей та очікувань. Знання – основа нашого буття, фундамент розвитку людства та натхнення для наукових розвідок. Це свято освітян, учнів, здобувачів вищої освіти різних ступенів, викладачів та менторів.

   У цей день вітаємо усіх причетних та бажаємо віри у себе, свій потенціал, терпіння, наснаги та мудрості! Наша країна потребує високоосвічених громадян, які прагнуть кращого життя та процвітання власній державі.

       Знання існують для їх поширення, тому оприлюднюємо низку нещодавно виданих праць в Інституті:

Зменшення можливостей вчинення злочинів: стратегічний підхід : монографія / за заг. ред. В. В. Голіни

Калініна А.В. Злочинність іноземців та осіб без громадянства в Україні: кримінологічна характеристика і стратегія запобігання : монографія

Вибрані праці / В. В. Голіна

Запобігання корупції у приватному секторі : монографія / за заг. ред. Б.М. Головкіна