Без рубрики – Page 2 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Опубліковано матеріали науково-практичного онлайн “круглого столу” “Запобігання корупції у приватному секторі”

Шановні колеги!

За результатами проведеного 1 липня 2020 року науково-практичного онлайн “круглого столу” “Запобігання корупції у приватному секторі” опублікований збірник матеріалів. 

Із  сучасними практиками подолання корупції у приватному секторі, а також надзвичайно цікавими поглядами та науково-обгрунтованими висновками щодо проблемних питань правозастосування у цій сфері можна ознайомитися за посиланням. 

Вшановуємо пам’ять академіка Володимира Володимировича Сташиса

Цього року 10 липня академіку Володимиру Володимировичу Сташису виповнилося 95 років із дня народження (10.07.1925-02.11.2011).

Володимир Володимирович – видатна постать серед відомих правників України та багатьох зарубіжних країн. Він доклав багато зусиль становленню та розвитку в Україні Національної академії правових наук та став одним із засновників цього унікального наукового закладу, який із перших днів свого існування заявив про себе як про самобутню організацію вчених-юристів України.

Під керівництвом В.В. Сташиса – академіка-секретаря відділення кримінально-правових наук НАПрН України – вченими, що працюють в цьому відділенні, здійснювалися фундаментальні дослідження з питань кримінального права, забезпечення дотримання прав особи в сфері кримінальної юстиції, реформування чинного кримінального, кримінального процесуального та кримінально-виконавчого законодавства, поліпшення практики його застосування, запобігання та розкриття злочинів.

Володимир Володимирович визнаний Міжнародним біографічним центром (Велика Британія) одним із найбільш видатних інтелектуалів 20 століття, а місцева влада м. Харкова присвоїла йому титул – Почесний громадянин Харкова.

Наш Інститут з честю та гордістю носить ім’я засновника авторитетної наукової школи кримінального права і продовжує дотримуватися високих стандартів здійснення наукових досліджень! Вшановуючи пам’ять вченого, вчителя, організатора, в Інституті проведено низку наукових заходів, учасники яких ділилися теплими спогадами про академіка. Також на честь ювілею започаткований Конкурс імені академіка Володимира Сташиса.

За підсумками державної атестації Інститут визнано установою-лідером

У першому півріччі цього року Інститут пройшов державну атестацію.

Серед чотирьох класифікаційних груп експертна комісія віднесла Інститут до І (найвищої) класифікаційної групи, до якої входять наукові установи-лідери, що мають високий рівень отриманих результатів діяльності, визнання в Україні і світі, демонструють високий науковий потенціал та ефективно його використовують для подальшого розвитку, інтегровані у світовий науковий простір та Європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

Під час процедури атестації враховувалися кадровий потенціал; підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників; організація та рівень досліджень за певним науковим, науково-технічним напрямом; основні результати наукової і науково-технічної діяльності; міжнародне науково-технічне співробітництво; практична цінність результатів діяльності для держави; фінансово-економічна діяльність.

Класифікаційна група визначалася на підставі двох оцінок: класифікаційної (за об’єктивними показниками діяльності установи шляхом заповнення Інститутом електронної форми в інформаційно-аналітичній системі з отриманням певної оцінки) та рейтингової, яка визначалася експертною групою на підставі аналізу наданих установою відомостей, аналітичної записки та з урахуванням особливостей діяльності Установи, напрямів наукових досліджень та перспектив її розвитку як середнє арифметичне значення рейтингових оцінок, визначених кожним членом експертної групи, яка проводила оцінювання. Класифікаційна оцінка Інституту склала 3,87 балів, а рейтингова – 4,48 балів.

У результаті обидві оцінки відповідали діапазону значень І класифікаційної групи (3,81 балів – 5,0 балів) і тому експертна комісія автоматично віднесла Інститут до вказаної групи.

Для нас цей результат не був несподіванкою – ми очікували на нього і попередньо проведене самооцінювання підтверджувало наші сподівання. Водночас надзвичайно приємно, що незалежні експерти поставили високі оцінки показникам нашої роботи.

Особливо важливим для нас стало визнання установою-лідером напередодні 25-річного ювілею Інституту. Такий статус мотивує, надихає й водночас зобов’язує і позначає подальші висоти у майбутніх пошуках.

Висновок про результат державної атестації Інституту за результатами засідання експертної комісії затверджено наказом МОН України «Про результати державної атестації наукових установ» від 17.06.2020 р. № 817.

Посилання:

https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/74773/

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/atestatsiya-ustanov/2020/06/17/Zvedena%20tablytsya%20rezultativ.pdf

Аеросвітлина: Василь Білоус.

З 1го липня розпочато прийом документів вступників другої хвилі до аспірантури Інституту

З 1 по 17 липня 2020 р. в Інституті здійснюється прийом документів вступників до аспірантури другої хвилі (2020/2021 навчальний рік).

Запрошуємо всіх бажаючих вступити на навчання до аспірантури Інституту з відривом та без відриву від виробництва за науковою спеціальністю 081 – Право.

Навчання здійснюватиметься за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту. Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Наукові напрями, за якими Інститут готує докторів філософії (PhD): кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес, криміналістика.

Вступники до аспірантури складають іспити зі спеціальності, іноземної мови та здійснюють презентацію науково-дослідницьких пропозицій чи досягнень.

Вступні випробування проводитимуться з 17 серпня по 10 вересня 2020 року.

Зарахування вступників здійснюється не пізніше 15 вересня 2020 р. 

Вступники до аспірантури подають заяву на ім’я директора Інституту, а також такі документи:

1) копію документа державного зразка про здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

2) особову картку за формою «Особова картка державного службовця» (затверджену наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 р. № 156), засвідчену підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи/навчання, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи;

3) чотири кольорові фотокартки 3×4;

4) список опублікованих наукових праць (за наявності);

5) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

6) копія документа про зміну прізвища (у разі зміни вступником прізвища);

7) копію картки фізичної особи – платника податків;

8) копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;

11) реферат у зшитому вигляді або у пластиковій папці-швидкозшивачу чи копії наукових статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України або відповідних виданнях за кордоном (не менше 2 статей), підготовлених у межах спеціальності 081 «Право».

 

Детальна інформація для вступників розміщена за посиланням.

Документи на прийом до аспірантури подаються за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 49. Телефони для довідок: (057) 715-62-07. Приймальня: (057)  715-62-08. 

Обмінюємося думками щодо напрямів реформування кримінальної юстиції

Науковці України 22 травня 2020 року «зустрілися» на платформі Zoom у рамках науково-практичного семінару з метою обговорення актуальних питань реформування кримінальної юстиції нашої держави. Організатором заходу став Львівський державний університет внутрішніх справ. Із вітальним словом до учасників звернулися проректор ЛьвДУВС, д.ю.н., проф. Ольга Балинська та декан юридичного факультету ЛьвДУВС, к.ю.н., доц. Іван Красницький.

Фото 1. Учасники конференції

Робота науково-практичного семінару відбувалася за напрямами:

  • проблеми реформування кримінального права;
  • реформування системи запобігання злочинності на сучасному етапі;
  • проблеми реформування кримінального процесуального права;
  • проблеми застосування криміналістичних знань у кримінальному провадженні;
  • використання можливостей судових експертиз у кримінальному провадженні.

Фото 2. Вітальне слово 

Із науковими доповідями виступили: д.ю.н, проф. Вячеслав Навроцький (Львівський державний університет внутрішніх справ), к.ю.н., доц. Олена Харитонова (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), д.ю.н., доц. Володимир Шаблистий (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ), д.ю.н., проф. Ірина Гловюк (АО «Barristers») та ін.

Фото 3. Виступ Олени Харитоної

Науковці Інституту підтримали захід поданням тез наукових доповідей та активною участю в онлайн дискусії

Фото 4. Виступ Ірини Гловюк

Вітання з нагоди ювілею Президенту Національної академії правових наук України Петришину Олександру Віталійовичу!

Колектив Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України від щирого серця вітає Президента Національної академії правових наук України Петришина Олександра Віталійовича з ювілеєм!

У цей святковий день від усієї душі бажаємо Вам і надалі залишатись енергійним і невтомним капітаном нашого наукового ковчега, що впевнено долає всі перешкоди на шляху збагачення інтелектуальної правової скарбниці рідної України. Нехай множаться Ваші успіхи, що надихають на нові звершення, нехай Вам таланить на однодумців, колег, учнів та просто доброзичливих і щирих людей!

Міцного здоров’я на довгі роки, благополуччя, особистого щастя, добробуту, тепла родинного вогнища, любові, миру і добра!

Від імені колективу Інституту

директор Владислава Батиргареєва

Двері Інституту завжди відкриті для всіх, хто цікавиться науками кримінально-правового циклу!

Днями відбулися зустрічі співробітників Інституту із талановитим студентством. Було надано відповіді на багато запитань щодо науки як виду діяльності, про специфіку нашої установи, навчання в аспірантурі Інституту тощо. Про роль наукового ступеня у своїй професійній кар’єрі розповіли в.о. заступника директора з наукової роботи, к.ю.н. Дарина Євтєєва, ст.н.сп., д.ю.н. Юрій Данильченко та зав.відділу кримінологічних досліджень Максим Колодяжний. На запитання щодо особливостей вступу до аспірантури відповіділа відповідальний секретар Приймальної комісії, інспектор з аспірантури, к.ю.н. Аліна Калініна.

 Бажаємо успіхів випускникам Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на перших кроках їх професійного шляху!