Без рубрики – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

НДІ ВПЗ взяв участь у ІV Міжнародної науково-практичній конференції «Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектору безпеки і оборони: виклики сьогодення» (28.02.24)

Двадцять восьмого лютого 2024 року головна наукова співробітниця відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права, д.п.н., проф. Вікторія ВОРОЖБІТ-ГОРБАТЮК  представляла НДІ ВПЗ на ІV Міжнародної науково-практичній конференції «Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектору безпеки і оборони: виклики сьогодення», яка мала місце в Національній академії Національної гвардії України. 

Вікторія Вікторівна виступила на пленарному засіданні з доповіддю на актуальну для сучасної науки кримінально-виконавчого права тему «Проблемний і катамнестичний підходи в реалізації програми психологічної підтримки засуджених військовослужбовців».

На конференції відбулося обговорення таких питань, як: соціальні проблеми, стан і перспективи соціального розвитку сектору безпеки і оборони України внаслідок змін у суспільстві, пошук шляхів їх вирішення, впровадження кращого міжнародного та вітчизняного досвіду, поліпшення соціального управління і військово-соціальної роботи, підвищення якості соціальної і гуманітарної підготовки військовослужбовців, покращення державних соціальних стандартів і гарантій для військовослужбовців та членів їх сімей.

Синергія академічної та університетської думки на круглому столі «Проблеми ефективності міжнародно-правового регулювання прав військовополонених» (23 червня 2023 року)

Двадцять третього червня 2023 року відбувся круглий стіл «Проблеми ефективності міжнародно-правового регулювання прав військовополонених».

Співорганізаторами заходу стали Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Із вступними словами учасників привітали д.ю.н., проф, директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Владислава Батиргареєва; д.ю.н., проф., перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко; д.ю.н., проф. заступниця директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Наталія Оніщенко.

Захід модерував доц., д.ю.н., завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко, який під час власного виступу представив тему звільнення особи від відбування покарання для обміну її як військовополоненого з точки зору тлумачення і застосування ст.841 КК України.

З питань відповідальності військовополонених за злочини, вчинені до взяття в полон, виступив проф., д.ю.н,  професор Українського католицького Університету Вячеслав Навроцький.

Народний  депутат України, аспірант  Інституту держави і права імені В. М Корецького НАН України Ярослав Юрчишин  представив свої міркування на тему ролі Верховної Ради України у захисті прав військовополонених; натомість народний депутат України VIII скликання Андрій Тетерук доповів щодо модернізації міжнародно-правового статусу військовополонених.

К.ю.н., старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Яна Павко окреслила перед учасниками окремі правові питання обміну військовополонених в умовах російсько-української війни. Про роль благодійних організацій у захисті прав військовополонених доповіла науковий співробітник відділу міжнародного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Анна Ісламова.

Проф., д.ю.н., професор кафедри кримінального і адміністративного права Одеського національного морського університету Наталя Орловська визначила актуальні питання правового статусу законних та незаконних комбатантів. Проф., д.ю.н., Заслужений юрист України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ Ірина Гловюк представила питання кримінального провадження за участі військовополоненого. К.ю.н., Виконавчий директор Фонду інституційного розвитку української науки Микола Марченко представив тему аксіолого-правових детермінант  модернізації міжнародно-правового  статусу військовополонених. Про реалізацію принципів кримінального права та поводження з військовополоненими доповіла к.ю.н., доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат  Лілія Тімофєєва.

Активну участь у круглому столі взяли співробітники Інституту. Так, с.н.с., д.ю.н., головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Ірина Яковець ознайомила учасників із проблематикою  нормативного  регулювання  порядку  проведення  інтелектуальних  та освітніх занять з військовополоненими. Проф., д.п.н, старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Вікторія Ворожбіт-Горбатюк зробила акцент на дискурсійності  контенту  інтелектуальних,  освітніх  та  оздоровчих  занять  для військовополонених в умовах інформаційної війни.

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів та резолюції.

Безмежно вдячні нашим захисникам за можливість бути об’єднаними наукою. Також висловлюємо щиру вдячність співорганізаторам та учасникам за продуктивну співпрацю, цікаві доповіді й вагомі пропозиції.

До нових зустрічей!

Слава Україні!

Новину підготували:

К.ю.н., старша наукова співробітниця відділу дослідження проблем кримінального права Катерина Новікова, 

молодша наукова співробітниця відділу дослідження проблем кримінального права  Дар’я Куковинець

 

 

 

 

 

Інструкція щодо доступу для співробітників Інституту до порталу Research4Life

Шановні колеги!

Повідомляємо Вам, що Інститут зареєструвався на порталі Research4Life, яка містить велику базу електронних джерел літератури й яка надала безкоштовний доступ для українських учених до своїх повнотекстових електронних ресурсів. Кожен співробітник Інституту може зареєструватися на зазначеній платформі та користуватися відповідними матеріалами.

Разом із тим відповідно до Ліцензійної угоди при користуванні базою джерел потрібно дотримуватися певних умов, зокрема:

 • ім’я користувача-установи та відповідний пароль призначені для використання всім персоналом Інституту; однак пароль користувача-установи Research4Life не можна оприлюднювати на веб-сайті Інституту чи будь-якій іншій веб-сторінці, а також надавати особам, які не пов’язані з Інститутом;
 •  
 • не дозволяється систематичне завантаження цілих журналів/книг. Ім’я користувача-установи та пароль не можна використовувати за межами України. Несанкціоноване використання може призвести до дискваліфікації Інституту з програм Researchlife.

Інструкція щодо доступу для співробітників установи

 1. Для користування платформою співробітниками Інституту керівником кожного підрозділу має бути призначена контактна (відповідальна) особа, яка отримає логін і пароль користувача-установи та на запит співробітників підрозділу передаватиме їм зазначену інформацію з фіксацією користувачів підрозділу у списку за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1yL9sxUo-bMjxTpeSvdrJTmj2_3Mikj-b/edit?usp=sharing&ouid=102326128787391647069&rtpof=true&sd=true.
 2.  
 3. На поштову скриньку контактної (відповідальної) особи підрозділу від заступника директора з наукової роботи надійде лист з інституційним логіном та паролем для входу. Ці дані, відповідно до ліцензійної угоди, заборонено публікувати у відкритому доступі, передавати стороннім особам та надавати особам, які перебувають за кордоном.
 4.  
 5. На запит співробітника установи контактна (відповідальна) особа електронною поштою надсилає інституційний логін та пароль для входу на портал Research4Life з роз’ясненням Ліцензійних умов та правил користування, викладених вище.
 6.  
 7. Користувач (співробітник установи), після отримання логіну та пароля, заходить на один з порталів за посиланням:
  • Research4Life– єдиний портал;
  • Hinari– дослідження в галузі біології та медицини;
  • AGORA– дослідження в галузі сільського господарства;
  • OARE– дослідження навколишнього середовища;
  • ARDI– доступ до науково-технічної інформації;
  • GOALI– дослідження в галузі права та соціальних наук.
  •  
 8. Зайшовши на сайтResearch4Life, користувач з випадаючого списку в розділі ACCESS CONTENT (верхній правий кут екрана) повинен обрати LOG IN та ввести логін та пароль, який  отримав раніше (крок 2).   Якщо вхід здійснюється через портали Hinari, AGORAOAREARDI, GOALI користувач повинен натиснути на кнопку силует (у верхньому правому куті екрана) та ввести логін та пароль, який  отримав раніше (крок 2).

Додатки:

Фахівець Інституту Богдан Головкін увійшов до склади Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань

Головний науковий співробітник Інституту, доктор юридичних наук, професор Богдан Головкін увійшов до склади Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань відповідно до наказу ДБР № 670 від 30 грудня 2022 р. 

Рада громадського контролю – це колегіальний консультативно-дорадчий орган, що утворюється для забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань. Склад Ради  було сформовано на засадах відкритого і прозорого конкурсу.

Основними завданнями Ради є:

1) забезпечення прозорості та здійснення цивільного контролю за діяльністю Державного бюро розслідувань;

2) сприяння взаємодії Державного бюро розслідувань з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, пов’язаних з діяльністю Державного бюро розслідувань;

3) сприяння отриманню керівництвом Державного бюро розслідувань об’єктивних відомостей щодо громадської оцінки стану виконання Державним бюро розслідувань покладених на нього завдань.

Вітаємо Богдана Миколайовича та бажаємо плідної роботи на користь суспільству!

Молоді вчені НДІ ВПЗ про права людини (присвячено 74й річниці проголошення Загальної декларації прав людини)

Проголошення Загальної декларації прав людини – знакова подія в історії людства. Віддаючи шану цій події, в Україні, починаючи з 2008 року, щорічно проводиться тематичний захід – Всеукраїнський тиждень права.

Цього року тематика захисту прав людини для нашої держави є особливо гострою. Українці зіштовхнулися не лише з поруженням базових прав людини, а й з величезним болем, втратами, страхом. Молоді вчені Інституту виклали свої думки в невеликих есе, присвячених Дню прав людини (10 грудня) та Всеукраїнському тижню права під час заочного засідання Ради молодих учених НДІ ВПЗ.

Право на життя під час війни

Десятого грудня кожного року у світі відзначається Міжнародний день прав людини.

Загальна декларація прав людини стала результатом жахливих наслідків Другої світової війни. Пройшло понад 70 років і наша вільна, квітуча Вітчизна зіткнулась з новою, страшною реальністю під назвою «Війна».  Війна, яка хоче відібрати в нас свободу, незалежність, гідність, життя.

Право на життя є головним і невід’ємним, фундаментальним правом людини. Життя – це найцінніший дар, який отримує людина. Життя людині дається лише один раз…воно може бути довгим, коротким, насиченим, важким, радісним і сумним але безперечно – дивовижним.  Право людини на життя ніхто не може забрати чи обмежити. Право на життя охороняється законом.  Право людини на життя це основа для реалізації інших прав. І зараз, коли наш народ так відчайдушно відстоює своє право на свободу та гідність, він мужньо і хоробро доводить всьому світу свою жагу до незалежності. Кожен день ми спостерігаємо, як безжалісно та жорстоко  порушується це право, кожен день гинуть люди. Право на життя, на жаль, під час війни є не захищеним. Важко осягнути, що ті права, які утверджувалися століттями, так зневажливо, підло та жорстоко можуть бути порушені, а життя може бути відібране в одну мить. Неможливо уявити, що у ХХІ столітті можливий геноцид нашого народу.

Проте ми віримо, що завтра неодмінно буде краще ніж сьогодні, і все буде не дарма. Сьогодні ми жертвуємо своїми правами, для того щоб у майбутньому  наші наступники жили у вільній державі і вже ніхто не зміг наважитись порушити та забрати фундаментальні права ЛЮДИНИ.

Аспірантка відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ

Олеся Белоусова 

 

Дотримання прав людини запорука розвитку держави

Нещодавно, без перебільшення, весь демократичний світ згадував визначну подію – 74 річницю з дня прийняття першого центрального документа в галузі прав людини – Загальної декларації прав людини.

Закріплені у ній положення з часом набули універсального характеру, про що свідчить надзвичайно високий рівень їх імплементації у національні законодавства. Не стала виключенням і наша держава, яка з проголошенням незалежності обрала курс на наближення до загальновизнаних демократичних стандартів і принципів, у тому числі з прав людини.

Як наслідок, фундаментальні положення Декларації щодо рівності і непорушності прав, верховенства прав людини, рівності перед законом, права на свободу і достатній рівень життя, тощо, увібрала в себе Конституція України.

Не залишалась і наука осторонь проблематики Декларації. Окремі її аспекти, у своїх працях, висвітлювали: У. Кузенко, О. Мережко, В. Погорілко,  П. Рабінович, С. Рабінович, О. Фрицький, Г. Харт та інші.

Певен, що до положень Декларації, оскільки її значення важко переоцінити, звертатиметься у своїх працях ще не одна плеяда майбутніх дослідників. Проте, найважливішим є розуміння положень Декларації і слідування ними кожним із нас.

Влучно, свого часу, відповіла членкиня комісії з розробки Декларації та очільниця відповідного редакційного комітету Елеонора Рузвельт на питання де починаються загальні права людини:

«У невеликих містечках поблизу будинку, настільки близьких і настільки маленьких, що їх не побачиш на жодній карті світу. […] І доки ці права не набудуть сенсу там, вони матимуть мало значення де б там не було ще. Якщо громадяни не дбатимуть про захист цих прав поблизу будинку, марні наші сподівання на прогрес у всьому світі».

Вочевидь, лише від нас самих залежить наскільки ми наблизимо нашу державу до міжнародних стандартів, а отже і відповідного рівня нашого життя та наших нащадків. Внесок щодо цього повинен зробити в межах своїх можливостей кожен.

«Якщо бажаєш, щоб світ змінився, – стань цією зміною» – Махатма Ганді.

Аспірант відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою НДІ ВПЗ

заступник начальника управління – начальник відділу Офісу Генерального прокурора

Сергій Гриненко

Передумови та наслідки прийняття Загальної декларації прав людини

“По суті ми не можемо мати миру або атмосфери, в якій мир буде наростати, якщо не визнаватимемо прав окремих людей і не погодимося, щоб це було основою, яка б була визнана цілим світом” – ці слова належать Елеонорі Рузвельт, правозахисниці та дружині президента США Франкліна Рузвельта. Саме вона очолювала Комісію з прав людини, яка займалася розробкою проекту документа за назвою «Загальна декларація прав людини». Що ж спричинило появу цього документу, і який внесок ним було зроблено у розуміння світом важливості закріплення прав людини та подальшого їх розвитку на різних рівнях?

Ідея того, що люди мають невід’ємні права, існує в багатьох культурах і стародавніх традиціях. Численні приклади шанованих правителів і найважливіших збірників законів з історії людства показують нам, що цінності, втілені в правах людини, не є винаходом. Вони є результатом всесвітньої потреби людей на пошук справедливості. До Другої світової війни зміст поняття «права людини» не мав чіткого визначення. Слід визнати, що людство усвідомило важливість чіткого закріплення цієї концепції, лише після того як дізналося про жахливі злочини нацистів, які історія досі не бачила.

Права людини – це вираження свободи людини, міра її можливої поведінки. У людини є прагнення свободи. І люди почали говорити, що вони мають право думати, говорити, вірити і діяти так, як вони бажають, а не так, як від них вимагають монархи та правляча аристократія. Закріпленням широкого кола прав людини з можливістю їх подальшого розширення світ намагався підкреслити цінність людини та її прагнення до свободи.

Незважаючи на те, що Загальна декларація прав людини має рекомендаційний характер, її статті стали частинами правових систем більшості держав світу та були покладені в основу інших документів, що розширювали і закріплювали права людини. Закріплені у Декларації права знайшли своє відображення і в Конституції України. Зокрема, право на життя, свободу, особисту недоторканність, право на свободу думки,  совісті і релігії, вільне пересування тощо.

На жаль, сьогодні весь цивілізований світ спостерігає за нечуваним порушенням базових прав. Збройний напад Російської Федерації на Україну спричинив серйозні та масові порушення прав людини, що призвело до катастрофічних наслідків. Дослідженнями міжнародних експертів та розслідуваннями українських правоохоронців виявлено та задокументовано тисячі порушень прав людини на території України з початку повномасштабного вторгнення, зокрема, права на життя, свободу, особисту недоторканість, заборону на катування та жорстоке поводження тощо. Яскравим прикладом порушення права на життя є застосування вибухових речовин з великою площею ураження або некерованих ракет у густонаселених районах.

Отже, Україна зіткнулася з неймовірною несправедливістю у ХХІ столітті. Завдяки основам, які були закладені понад 70 років тому Загальною Декларацією прав людини світова спільнота зможе повернути повагу та відновити порушені права людини.

Аспірантка відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ

Марина Крот

По той бік веселкового прапора: деякі роздуми про дискримінацію представників ЛГБТ-спільноти в умовах війни

У зв’язку з військовою агресією російської федерації росії проти України загострилося питання щодо необхідності забезпечення реалізації фундаментального права особи на захист від дискримінації, проголошеного, зокрема, ст. 7 Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року. Як уявляється, поняттям «захист від дискримінації» охоплюються й питання сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності особи. Так, чимало інституцій ООН неодноразово підкреслювали, що будь-яке розмежування прав людей на підставі того, що вони є лесбійками, геями, бісексуалами або трансгендерами, так само як і на підставі кольору шкіри, раси, статі, релігії чи будь-якого іншого статусу, є незаконним.

З цього приводу Управління ООН з прав людини надає широкий спектр порушень прав людини, скоєних проти осіб на підставі їхньої сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. До них, зокрема, відносяться такі:

 • насильницькі напади: від агресивних словесних образ і психологічного знущання до фізичних нападів, побиття, катувань, викрадень і цілеспрямованих вбивств;
 • дискримінаційні кримінальні закони, які часто використовуються для переслідування та покарання ЛГБТ, у тому числі закони, що криміналізують одностатеві стосунки за взаємною згодою, які порушують право на приватне життя та свободу від дискримінації.
 • дискримінаційне поводження, що може мати місце в різних повсякденних ситуаціях, включаючи робочі місця, школи, сімейні будинки та лікарні;
 • дискримінаційні обмеження свободи слова та пов’язані з ними обмеження щодо реалізації права на свободу асоціацій та зібрань, включаючи закони про заборону поширення інформації про одностатеву сексуальність під виглядом обмеження її розповсюдження так званої ЛГБТ «пропаганди».

До цього переліку варто додати й «мову ворожнечі», що стала інструментарієм рф в умовах російсько-української війни. Так, «Детектор медіа» було встановлено, що наразі проросійські медіа використовують гомофобію як важіль пропаганди, основними тезами якої є: «ЛГБТ – це ненормально», «Європа – хвора», «НАТО – альянс ЛГБТ», «Росія в Україні воює проти НАТО та ЛГБТ», «Керівництво України – гомосексуали», «ЗСУ – місце для геїв», «Українці помирають за ЛГБТ-паради». Окрім того, ще в березні голова рпц патріарх кирило у своїй проповіді виправдав вторгнення в Україну боротьбою з гей-парадами, назвавши останні «шанованим і допустимим гріхом». Тобто «маркування» людини словом «гей» у цьому контексті забарвлюється виклично у негативний відтінок, таврує, стигматизує, патологізує особу, робить акцент на її «гріховності», меншовартості та слабкості.

Водночас, що цікаво, згідно з дослідженням «Українське суспільство та ЛГБТ напередодні великої війни» 53% українців підтримують заборону дискримінації за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності на законодавчому рівні. Те саме стосується розпалювання ворожнечі щодо ЛГБТ. А за даними Київського міжнародного інституту соціології в Україні за останні шість років скоротилася кількість громадян, які негативно ставиться до ЛГБТ, — із 60,4% до 38,2% відповідно. Також учетверо зросла кількість тих, хто ставиться до ЛГБТ позитивно, — із 3,3% до 12,8%. Зросла кількість просто байдужих — із 30,7% до 44,8%. Окрім того, важливо підкреслити, що ставлення українців до представників ЛГБТ-спільноти, що безпосередньо беруть участь у спротиві російському вторгненню, досить позитивне: 66% респондентів проти 11% тих, хто ставляться до цього негативно.

Так чи інакше, війна актуалізувала в Україні питання, пов’язані із реалізацією особою своїх сексуальних прав, у тому числі таких, що обумовлені її ЛГБТ-статусом. Так, зокрема, набрала необхідну кількість голосів петиція про легалізацію одностатевих шлюбів, у відповідь на яку Президент України Володимир Зеленський зазначив, що в умовах воєнного стану Конституція  України, згідно з якою шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка, не може бути змінена. Водночас зазначив і те, що Уряд напрацьовував варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства у межах роботи з утвердження та забезпечення прав і свобод людини. Окрім того, в умовах розгортання євроінтеграційних процесів 15 грудня на підпис Президенту було направлено Закон України «Про медіа», відповідно до ст. 36 якого на території України в медіа та на платформах спільного доступу до відео забороняється поширювати серед іншого висловлювання, що підбурюють до дискримінації чи утисків щодо окремих осіб та їх груп на основі сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

Молодша наукова співробітниця, здобувачка

відділу дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ

Дар’я Куковинець

Науково-технічні засоби в боротьбі зі злочинністю та забезпеченні прав людини

Загальна декларація з прав людини 1948 р. проголошує те, що кожна людина  має  право  на  ефективне  поновлення  у правах компетентними національними судами в разі  порушення  її  основних прав, наданих їй конституцією або законом (ст. 8), а також те, що кожна людина,  для визначення її прав і обов’язків і для встановлення обґрунтованості пред’явленого їй кримінального обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб її справа  була  розглянута прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і безстороннім судом (ст. 10).

Певним чином ці положення розкриваються в Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основоположних свобод, яка закріплює право на справедливий суд (ст. 6) та ніякого покарання без закону (ст. 7). Інші статті вказаної Конвенції також повʼязуються певним чином із забезпеченням прав людини під час кримінального провадження та у звʼязку із обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення (ст. 3 «Заборона катування», ст. 5 «Право на свободу та особисту недоторканність», тощо).

Одним із найбільш важливих прав людини, які необхідно забезпечити в кримінальному провадженні в цілому є право на справедлий суд. У посібнику Європейської конвенції з прав людини до статті 6 зазначається, що «у кожній справі першочерговим завданням Європейського суду з прав людини є оцінка загальної справедливості кримінального провадження. Дотримання вимог справедливого судового розгляду повинне розглядатися в кожній справі з урахуванням розвитку провадження в цілому, а не на основі окремого розгляду одного конкретного аспекту чи одного конкретного інциденту. Проте неможливо виключити, що конкретний фактор може бути настільки вирішальним для того, щоб уможливити проведення оцінки справедливості судового розгляду на більш ранньому етапі провадження (Ibrahim and Others v. the United Kingdom, § 250). Крім того, сукупний ефект різних процесуальних недоліків може викликати порушення статті 6, навіть якщо кожен недолік, взятий окремо, не переконав Суд у несправедливості провадження («Мірілашвілі проти Росії» (Mirilashvili v. Russia), § 165)[1].

Боротьба зі злочинністю в цілому спрямована на забезпечення прав людини. У подальшому під час досудового розслідування та судового розгляду мають бути дотримані права людини і громадянина з метою того, «щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура» (ст. 2 КПК України). Досягти такої мети можна тільки із використанням належних науково-технічних засобів в кримінальному провадженні. Слід звернути увагу, що такі науково-технічні засоби можуть використовувати як сторона обвинувачення, так і сторона захисту. Хоча зрозуміло, що сторона обвинувачення у використанні науково-технічних засобів має домінування (використання слідчої валізи, приладів, інструментів, які дозволяють фіксувати доказову інформацію). У сучасних умовах важливими стають науково-технічні засоби, які дозволяють зафіксувати цифрову інформацію (з компʼютерів, гаджетів, мереж та серверів). Загальною тенденцією у світі стає залучення спеціалістів та судових експертів до процесу фіксації, дослідження та оцінки доказової інформації, які використовують науково-технічні засоби та спеціальне лабораторне обладнання.

Таким чином, науково-технічні засоби в боротьбі зі злочинністю відіграють важливу роль в забезпеченні прав людини, що впливає на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами та обґрунтованість пред’явленого кримінального обвинувачення.

[1] Посібник із статті 6 Європейської конвенції з прав людини. Право на справедливий суд (кримінально-процесуальний аспект). URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_UKR.pdf

Аспірантка лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки

у боротьбі зі злочинністю» НДІ ВПЗ

Лариса Тарнавська

Демократія не дається задарма

Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року прийняла і проголосила Загальну декларацію прав людини як завдання, виконання якого повинні прагнути всі народи і всі держави з тим, щоб кожна людина та кожний орган суспільства, завжди (маючи на увазі цю Декларацію), прагнули шляхом освіти сприяти поважанню та дотриманню цих прав і свобод, та забезпеченню, шляхом національних і міжнародних заходів, загального і ефективного визнання, здійснення їх як серед народів держав – членів Організації, так і серед народів територій, що безпосередньо перебувають під їх юрисдикцією.

Прийняття Декларації є загальновідомим фактом, проте мало хто звертає увагу на ті чинники, котрі передували цьому процесу. Перша та друга світова війна – жахливі трагедії, котрі забрали життя мільйонів людей, точна цифра загиблих достеменно невідома й дотепер. Цифра, котра сама по собі говорить: «Досить, схаменіться!». Проте і цієї фрази як ми бачимо, на довго не вистачило, всюди у світі періодично спалахують конфлікти. Яскравий приклад – війна Росії проти України.

Ми бачимо, що нічого в світі не відбувається і не дається «просто так». Завжди існує причина і наслідок. Візьмемо наприклад США – громадянська війна 1861-1865рр., котра призвела до серйозних змін в економічній, політичній і правовій системі Сполучених Штатів Америки. Вона фактично знищила рабовласництво, залишки докапіталістичних соціальних структур також були ліквідовані. Завдяки Гомстед-акту було остаточно вирішено аграрне питання стосовно передачі ще раніше націоналізованих земель Північного Заходу у власність фермерів. «Основа нашої політичної системи – право людей створювати та змінювати устрій управління державою.» – Джордж Вашингтон.

Сполучені Штати по праву можна назвати «батьківщиною» демократії. Це країна, котра раніше за всіх усвідомила необхідність побудови справедливого та рівноправного суспільства. Саме усвідомлення необхідності змін та безперспективності шляху, котрий випливав із домінування «права сильного», саме з цього і бере свій початок демократія.

Бенджамін Франклін, котрий по праву вважається засновником Сполучених Штатів в тому вигляді, якими вони є, бачив демократію в пошуку компромісу, саме «компроміс створює велику демократію». Безумовно, з цим не можна не погодитись. Компроміс – основна і найскладніша складова будь-якого вирішення можливих суперечок в суспільстві. Можна сказати, що компроміс – це синонім демократії в правовому розумінні, в протиставленні тоталітаризму та диктатурі. Сама по собі конституція – це ніщо інше, як компроміс між державою та громадянами цієї держави.

«Свобода завжди знаходиться на відстані одного покоління від зникнення. Ми не передаємо її по крові нашим дітям. За неї треба боротися, захищати і передавати, щоб вони чинили так само, інакше одного разу наприкінці наших років, розповідаючи нашим дітям і дітям наших дітей, як це було в Сполучених Штатах, де люди були вільні» – Рональд Рейган.

Вивчаючи історію можна зробити висновок, що кожна країна робить свій (значний або незначний) особистий внесок. І хочеться вірити, що Україна зробить свій вагомий внесок у світову історію. Хочеться вірити, що все що відбувається –  не дарма. На прикладах історії також можна впевнитись в тому, що правда та справедливість в решті-решт перемагають, а отже і Україна переможе!

                                  Аспірант відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ

Костянтин Захожай

Куратор заходу

заступниця голови РМУ НДІ ВПЗ

к.ю.н. Аліна Калініна

Вийшов збірник матеріалів міжнародного круглого столу «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану»

Підсумком  роботи міжнародного круглого столу «Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану», який відбувся в Інституті 16 червня 2022 р., стало видання збірника матеріалів.

Нагадаємо, що захід організовано з ініціативи Лабораторії дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я Інституту, Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України та підтримки ГО «Асоціація фармацевтичного і медичного права» та БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД».

У виданні  висвітлено думки фахівців щодо міжнародно-правових стандартів забезпечення епідемічної безпеки та
правових засад протидії поширенню інфекційних захворювань в умовах війни, зокрема з питань управління ризиками, протидії поширенню ВІЛ/СНІДу та інших інфекційних захворювань, які передаються статевим шляхом, подолання наслідків епідемії COVID-19, прогнозування майбутніх проблем в умовах війни, інструментів права інтелектуальної власності в забезпеченні епідемічної безпеки під час війни, а також особливостей відповідальності за правопорушення проти здоров’я в контексті захисту населення від епідемічних хвороб під час воєнних дій.

Спільнота Інституту висловлює вдячність видавництву “Право” за верстку та макетування матеріалів заходу та особисто його директору Віктору Прудникову.

Ознайомитися зі збірником можна за цим посиланням. Окрім того, ще одним важливим результатом роботи круглого столу стала резолюція, яку можна переглянути за цим посиланням.

Вийшов друком Вип. 41 збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю»

Шановні колеги! Раді Вам повідомити про вихід у світ чергового випуску збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю».

Чим цікавий 41 номер випуску? Він наглядно демонструє, що питання конвергенції наук, зокрема, юридичної і високих технологій, є тим трендом, який уже визначає наше теперішнє життя. На сторінках журналу авторами розглядаються питання правової «оболонки» паритету атомів і бітів, дотримання правопорядку у пандемічний період, постпандемічного соціально-економічного апокаліпсису та багато інших важливих для нашого суспільства тем.

Традиційно у виданні представлені роботи молодих учених, масштаби задумів яких вражають, адже аспіранти беруться за розв’язання складних проблем, таких як методологічні засади дослідження принципу законності в кримінальному праві або попередження вторинної віктимізації у світлі завдань кримінального провадження. Також у науковому виданні ми взяли за правило популяризувати наукові «новинки», що викликали чималий інтерес у дослідницькому середовищі і належать до категорії «must read».

Все вищесказане – лише короткий огляд змісту наукового видання. Зі збірником наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю» можна ознайомитися, придбавши  його у видавництві «Право».

Харків у скорботі: місто прощається зі своїм очільником

Сімнадцятого грудня 2020 р. пішов із життя мер м. Харкова Геннадій Адольфович Кернес. З ім’ям цієї Людини вже тривалий час пов’язується відродження нашого міста, яке за останнє десятиріччя перетворилося із сірого пострадянського обласного центру на прогресивний сучасний мегаполіс. Такі трансформації не лише приємно дивують гостей Харкова, а й породжують безмежне почуття гордості за найкраще місце для життя на 50й паралелі. 

Заслуги Геннадія Адольфовича за 10 років його роботи міським головою є визнаними й беззаперечними і на рівні харківської громади, і на рівні держави загалом.

Окремим здобутком програмного курсу на відродження нашого мегаполісу став апгрейд сфери безпеки громадян, зокрема й реалізація міжнародного проєкту “Безпечне місто”. До початку діджитал-ери безпекового простору також було зроблено чимало із благоутрою міста (реконструкція рекреаційних зон, розвиток інфраструктури, вирішення проблем вуличного освітлення та задоволення безлічі звернень громадян щодо покращення житлово-комунальних умов).       

Харків’яни будуть завжди пам’ятати Геннадія Адольфовича. Висловлюємо щирі співчуття з приводу утрати близьким та рідним.

16 днів проти гендерно зумовленого насильства

Що таке 16 днів? Кожен має право жити, працювати й навчатися в безпечному середовищі, вільному від насильства. Однак досі безліч людей в Україні і в усьому світі продовжують щодня стикатися з насильством за ознакою статі, гендерного самовираження або гендерної ідентичності.

16 днів активних дій проти гендерно зумовленого насильства – це щорічна міжнародна кампанія, яка стартує 25 листопада в Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, і триває до 10 грудня – Всесвітнього дня захисту прав людини.

Шістнадцятидена кампанія охоплює такі важливі дати:

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, оголошений Генеральною Асамблеєю ООН у 1999 році.

 • 1 грудня – Всесвітній  день боротьби зі СНІДом.
 • 2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством.
 • 3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями.
 • 5 грудня – Міжнародний день волонтера.
 • 6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі.
 • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.
 • 10 грудня – Міжнародний день прав людини.

Цьогоріч девіз кампанії «Розфарбуємо світ в помаранчевий колір: покоління рівності виступає проти зґвалтувань».

В Україні і в усьому світі насильство на гендерному грунті ще більше посилилося під час пандемії COVID-19. Гендерне насильство приймає різні форми, від фізичного до психічного, і завдає негативний вплив на добробут жінок і дівчаток, не дозволяючи їм повністю розкрити свій потенціал. За даними ООН, з березня 2020 р. значно збільшився рівень усіх форм насильства по відношенню до жінок, створивши «тіньову пандемію».

Майже половина (49%) жінок в Україні говорять, що вони піддавалися сексуальним домаганням. У всьому світі 86% жертв згвалтування і 78% потерпілих від  домашнього насильства – це жінки. В умовах карантину кількість дзвінків на Національну гарячу лінію щодо запобігання домашньому насильству збільшилося вдвічі.

У ці дні по всьому світу лунають заклики до спільнот: бути активістом проти гендерного насильства в своїх будинках, громадах, колективах; кинути виклик культурі і практиці, які увічнюють гендерну нерівність і жорстоке поводження з жінками і дітьми; зіграти свою роль у припиненні цього ганебного явища!

Пішов із життя Президент НАН України Борис Патон

19 серпня 2020 р. перестало битися серце Бориса Євгеновича Патона – Президента Національної академії наук України, першого Героя України.

Борис Євгенович – геній української та світової науки, який здобув славу у сфері електрозварювання, металургії і технології металів, автор понад 400 винаходів і тисячі наукових публікацій

Багато хто скаже, що пішла епоха, ні… набагато більше. Не стало людини, яка залишила помітний слід в історії, виховала плеяду учнів і підготувала  послідовників. Він прожив 102 роки цікавого і насиченого життя і залишив про себе світлу добру пам’ять на довгі роки.

Колектив Інституту висловлює глибокі співчуття родині, близьким і колегам Бориса Євгеновича.