Інфо громадська організація – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Інфо громадська організація

Громадська організація
«Всеукраїнська асоціація кримінального права»

 13 жовтня 2011 року у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» відбулися установчі збори Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права», на яких були присутні делегати з 13 областей України, автономної Республіки Крим, м. Києва та м. Севастополь.

 На установчих зборах було прийнято рішення про створення Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». Головою Асоціації одноголосно обраний академік Національної академії наук України, ректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Президент Національної академії правових наук України В.Я. Тацій, заступником – директор Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України В.І. Борисов.

 Метою діяльності Громадської організації є сприяння розвитку науки кримінального права, обмін науковим досвідом між членами Громадської організації, координація, допомога і сприяння у науковій діяльності спеціалістів у сфері кримінального права, співробітництво з громадськими та державними діячами, а також міжнародне співробітництво щодо запобігання та протидії злочинності; задоволення та захист законних інтересів своїх членів.

 Зокрема, у структурі ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» створена кримінологічна секція, головою якої призначений  доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Шакун Василь Іванович.

 З 25 квітня 2013 року ВГО «Асоціація кримінального права» (нині – ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права») є колективним членом Міжнародної асоціації кримінального права. Цей статус надає членам Асоціації можливість отримувати інформацію про діяльність Міжнародної асоціації кримінального права та приймати участь у її заходах.

Відокремлені підрозділи ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» створені у 16 областях України. Загальна кількість членів Асоціації на сьогодні складає 340 особи. 

 На даний час за участю ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» проведено низку наукових заходів:

– Всеукраїнська інтернет-конференція «Проблеми впровадження інституту кримінального проступку» (на основі проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо введення інституту кримінальних проступків» № 10136 від 03.03.2012 (травень-червень 2012 р.);

– Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрямки розвитку сучасного законодавства України про кримінальну відповідальність та шляхи його інтеграції у міжнародний правовий простір» (11-12 жовтня 2012 р.);

– Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Проблеми впровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб» (1-14 квітня 2013 р.).

 За результатами проведених наукових заходів підготовлені висновки та рекомендації, які були спрямовані до органів державної влади та наукових установ.