Social support for graduate and doctoral students – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Social support for graduate and doctoral students

Особливості соціальної підтримки аспірантів та докторантів Інституту зумовлені контрактною формою навчання. Головні соціальні гарантії полягають у: 

1.Збереженні трудових книжок аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, та докторантів у старшого інспектора з кадрів протягом всього терміну навчання. Копія трудової книжки в разі потреби видається за поданою заявою.

2.Надання можливості для аспірантів і докторантів проживання у гуртожитку (в тому числі на період сесії для аспірантів заочної форми навчання). 

3.У період з 1 липня до 31 серпня для аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва, надаються канікули. 

4.Особи, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру, мають право скористатися за місцем роботи відпусткою для підготовки та складання іспитів надається (з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит). Про допуск до складання іспитів вступнику може надаватися довідка.

Особи, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, мають право на додаткову відпустку тривалістю 30 календарних днів та, за їх бажанням, на один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника протягом періоду навчання.