Склад Комісії з наукової етики Інституту – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Склад Комісії з наукової етики Інституту

1) Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна –д.пед.н., проф., провідний науковий співробітник Інституту (голова Комісії)

2) Новікова Катерина Андріївна – к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального  права (заступник голови Комісії)

3) Салашна Альона Вікторівна – аспірантка (секретар Комісії, представниця від ради молодих вчених)

4) Борисов Вячеслав Іванович –д.ю.н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції Інституту

5) Гуторова Наталія Олександрівна – д.ю.н., проф., академік НАПрН України, головний науковий співробітник дослідження проблем національної безпеки у сфері громадського здоров’я;

6) Шевердіна Вікторія Ігорівна– к.ю.н., начальник відділу планування та координації науково-правових досліджень Президії НАПрН України;

7) Оболенцев Михайло Валерійович – аспірант (представник від ради молодих вчених)

 

Склад Комісії сформовано на підставі:

1) рішення зборів наукових працівників Інституту від 01 листопада 2023 р. про обрання до складу Комісії В. І. Борисова, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, В. І. Швердіної, Н. О. Гуторової, К. А. Новікової);

2) рішення Ради молодих вчених Інституту від 31 жовтня 2023 р. про обрання до складу Комісії М. В. Оболенцева та А. В. Салашної.

 

Електронна пошта заступника голови Комісії Катерини Новікової: knovikovaua@gmail.com.