Синергія академічної та університетської думки на круглому столі «Проблеми ефективності міжнародно-правового регулювання прав військовополонених» (23 червня 2023 року) – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Синергія академічної та університетської думки на круглому столі «Проблеми ефективності міжнародно-правового регулювання прав військовополонених» (23 червня 2023 року)

Двадцять третього червня 2023 року відбувся круглий стіл «Проблеми ефективності міжнародно-правового регулювання прав військовополонених».

Співорганізаторами заходу стали Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого.

Із вступними словами учасників привітали д.ю.н., проф, директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Владислава Батиргареєва; д.ю.н., проф., перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Микола Кучерявенко; д.ю.н., проф. заступниця директора Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Наталія Оніщенко.

Захід модерував доц., д.ю.н., завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Юрій Пономаренко, який під час власного виступу представив тему звільнення особи від відбування покарання для обміну її як військовополоненого з точки зору тлумачення і застосування ст.841 КК України.

З питань відповідальності військовополонених за злочини, вчинені до взяття в полон, виступив проф., д.ю.н,  професор Українського католицького Університету Вячеслав Навроцький.

Народний  депутат України, аспірант  Інституту держави і права імені В. М Корецького НАН України Ярослав Юрчишин  представив свої міркування на тему ролі Верховної Ради України у захисті прав військовополонених; натомість народний депутат України VIII скликання Андрій Тетерук доповів щодо модернізації міжнародно-правового статусу військовополонених.

К.ю.н., старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Яна Павко окреслила перед учасниками окремі правові питання обміну військовополонених в умовах російсько-української війни. Про роль благодійних організацій у захисті прав військовополонених доповіла науковий співробітник відділу міжнародного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Анна Ісламова.

Проф., д.ю.н., професор кафедри кримінального і адміністративного права Одеського національного морського університету Наталя Орловська визначила актуальні питання правового статусу законних та незаконних комбатантів. Проф., д.ю.н., Заслужений юрист України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ Ірина Гловюк представила питання кримінального провадження за участі військовополоненого. К.ю.н., Виконавчий директор Фонду інституційного розвитку української науки Микола Марченко представив тему аксіолого-правових детермінант  модернізації міжнародно-правового  статусу військовополонених. Про реалізацію принципів кримінального права та поводження з військовополоненими доповіла к.ю.н., доцент кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія», адвокат  Лілія Тімофєєва.

Активну участь у круглому столі взяли співробітники Інституту. Так, с.н.с., д.ю.н., головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Ірина Яковець ознайомила учасників із проблематикою  нормативного  регулювання  порядку  проведення  інтелектуальних  та освітніх занять з військовополоненими. Проф., д.п.н, старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Вікторія Ворожбіт-Горбатюк зробила акцент на дискурсійності  контенту  інтелектуальних,  освітніх  та  оздоровчих  занять  для військовополонених в умовах інформаційної війни.

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів та резолюції.

Безмежно вдячні нашим захисникам за можливість бути об’єднаними наукою. Також висловлюємо щиру вдячність співорганізаторам та учасникам за продуктивну співпрацю, цікаві доповіді й вагомі пропозиції.

До нових зустрічей!

Слава Україні!

Новину підготували:

К.ю.н., старша наукова співробітниця відділу дослідження проблем кримінального права Катерина Новікова, 

молодша наукова співробітниця відділу дослідження проблем кримінального права  Дар’я Куковинець