СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

 

СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ БОРОТЬБИ
ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

КЕРІВНИК НАУКОВИХ РОБІТ
ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР
Демидова Людмила Миколаївна

СПІВРОБІТНИКИ

  http://ivpz.org/images/stories/demidova.jpgДемидова Людмила Миколаївна – головний науковий співробітник, керівник наукових робіт (2006-2011 рр. та з вересня 2014 р.), доктор юридичних наук (2014 р.), професор, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голова Харківського обласного осередку Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Звання доцента присвоєно у 2008 р. Звання професор присвоєно у 2016 р.

Освіта: Харківський державний університет ім. Горького за спеціальністю «прикладна математика» (1981 р.), Українська державна юридична академія (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1995 р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право, дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Кримінально-правова відповідальність за заподіяння майнової шкоди» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Приймала участь у науково-правовій експертизі понад 200 проектів Законів України та інших нормативно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю, розробник Концепції гуманізації кримінальної відповідальності  за окремі злочини невеликої тяжкості та запровадження кримінального проступку в законодавство України.

Напрями наукової діяльності: методологія права, теоретичні проблеми кримінальної відповідальності та покарання, державне управління, національна і громадська безпека. Автор понад 170 наукових праць, із них 8 монографій. Підготувала 5 кандидатів наук.

http://ivpz.org/images/stories/shepitko_.jpgШепітько Михайло Валерійович – доктор юридичних наук (2018 р.), провідний науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2008 р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиві показання» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «Теоретико-методологічні засади формування системи протидії злочинам у сфері правосуддя» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. науковий керівник: доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України В. І. Борисов.

Напрями наукової діяльності: кримінальна відповідальність за злочини проти правосуддя, проблеми вчення про кримінальний закон. Автор понад 100 наукових праць, із них 2 монографії.

http://ivpz.org/images/stories/pashenko.jpgПащенко Олександр Олександрович – доктор юридичних наук (2019 р.), доцент, провідний науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1999 р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: соціальна обумовленість і склад злочину» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Брав участь у розробці та підготовці наукових висновків до багатьох проектів Законів України та постанов Пленумів Верховного Суду України.

Напрями наукової діяльності: соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність, відповідальність  за злочини, пов’язані з порушенням правил безпеки. Автор понад 100 наукових праць, із них 4 монографії.

Новікова Катерина Андріївна – кандидат юридичних наук (2015 р.), старший науковий співробітник (з 2015 р.), асистент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2011р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Обмеження волі як вид покарання» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Ю. А. Пономаренко.

Напрями наукової діяльності: кримінальна відповідальність, інші заходи кримінально-правового характеру. Автор понад 100 наукових праць, із них 1 монографія. 

http://ivpz.org/images/stories/nevidoma.jpgШульженко Надія Володимирівна – кандидат юридичних наук (2016 р.), старший науковий співробітник (2017 р.), асистент кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2011 р.), дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Вчинення злочину організованою групою» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Демидова Л.М.

Коло наукових інтересів: співучасть у злочині, протидія корупції.

Автор понад 40 наукових праць, із них 4 монографії.

Попович Ольга Станіславівна – кандидат юридичних наук (2019), молодший науковий співробітник (2019 р.)
Освіта: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Терористичний акт: поняття, склад злочину, кваліфікація» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; науковий керівник: доктор юридичних наук, професор Демидова Л.М.

 

Бабич Артур Олегович  аспірант. Науковий керівник: д.ю.н. професор В.І. Борисов. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Тема дисертації: «Необережне співзаподіяння: теоретичні та правозастосовні аспекти»

Буценко Ірина Юріївна – аспірантка. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 081 – Право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за фінансування тероризму».

Квітка Олександр Олексійович – аспірантка. Науковий керівник: д.ю.н., проф. В.І. Борисов. Спеціальність 081 – Право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту».

Жуковська (Махно) Карина Віталіївна – аспірантка. Науковий керівник: к.ю.н., доц. Ю. П. Дзюба. Спеціальність 081 – Право.

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за невиконання рішень Європейського Суду з прав людини»

Плаксюк Інна Юріївна –  аспірантка. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. 

Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції».

Свірська Яніна Геннадіївна – аспірантка. Науковий керівник: д.ю.н., проф. Л. М. Демидова. Спеціальність 081 – Право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування».

Сергієвський Сергій Костянтинович – аспірант. Науковий керівник: академік НАПрН України, д.ю.н., проф. Н. О. Гуторова. Спеціальність 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. Тема дисертації: «Кримінальна відповідальність за державну зраду».

Основні напрями наукової діяльності

Згідно з Положенням про сектор на його співробітників покладено проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузі кримінального права відповідно до тематичних планів Інституту.

Науковці сектора:

– беруть участь у підготовці науково-правових висновків, пропозицій тощо на проекти законів України та інших нормативних актів з кримінально-правових питань боротьби зі злочинністю;

– здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

 Сектор кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю у складі Відділу кримінально-правових проблем та кримінально-виконавчого законодавства був створений 21 червня 1995р. та затверджений постановою Президії Академії правових наук за № 4/5-н «Про структуру та Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності». У такому вигляді сектор проіснував до 2007р. У цьому році Постановою Президії АПрН України № 54/4 сектор було перетворено у Сектор дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю, а відділ отримав назву – Відділ дослідження проблем кримінального та кримінально-виконавчого права.

З дня існування до 2000 р. сектор очолював канд. юрид. наук, доцент В.П. Ємельянов. У 2000-2001 роках структурним підрозділом керувала канд. юрид. наук, доц. Л.В. Дорош; з 2002 р. по 2006 р. ним завідувала докт. юрид. наук, проф. Н.О. Гуторова; з 2006 р. по жовтень 2011 р. – канд. юрид. наук, доц. Л. М. Демидова. З листопада 2011 р по серпень 2014 р. сектор очолював канд. юрид. наук., доц. О. О. Пащенко, а з вересня 2014 р. по теперішній час керівником наукових робіт сектра є докт. юрид. наук, проф. Л. М. Демидова.

http://ivpz.org/images/stories/demid_istor_1_.jpg

В. І. Борисов та колектив сектора у 2008 р.

(Зліва направо: В. В. Курафєєв, А. Ю. Коновалова, Л. В. Дорош, С. В. Болібок,

В. І. Борисов, О.О. Пащенко, О. М. Лемешко, Л. М. Демидова,

М. М. Панов та М. В. Шепітько)

У період 1995 по 2011 рр. усі фундаментальні дослідження в секторі проводилися під безпосереднім керівництвом та участю професора Володимира Володимировича Сташиса.

Виступ Головного наукового співробітника сектора дослідження кримінально-правових проблем зі злочинністю д.ю.н., проф. Демидової Л.М. з інформацією про роботу сектора дослідження  кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (22 лютого 2017 р.)

Науковці сектора співорганізатори і учасники Всеукраїнського круглого столу “Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України” (Харків, 26 травня 2017 р.). У президії: В.І. Борисов, Л.М. Демидова. Учасники: Д.П. Євтєєва, Н.В. Невідома, Т.А. Павленко, В.В. Назарчук, П.В. Ясиновський

Співробітники сектора – лауреати Премії імені Ярослава Мудрого разом з академіком НАН України В.Я.Тацієм (17 листопада 2017 р.), нагороджені 
дипломами у номінації за видатні досягнення в науково-дослідницькій 
діяльності з проблем правознавства (Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, 
Т. А. Павленко, М. В. Шепітько, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова, Н. В. Невідома).

Виступ Головного наукового співробітника, керівника наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем зі злочинністю д.ю.н., проф. Демидової Л.М. з інформацією про роботу сектора дослідження  кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (28 лютого 2018 р.)

Інформація на вчену раду

Науковці сектора – співорганізатори Міжнародного круглого столу «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки», який відбувся 18 травня 2018 року

Кадровий склад сектора кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю представлений 8 науковими співробітниками, з них – 1 доктор юридичних наук, 6 кандидатів юридичних наук. Штатними співробітниками є провідний науковий співробітник, кандидат юридичних наук О. О. Пащенко; старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук М. В. Шепітько; науковий співробітник, кандидат юридичних наук А. Ю. Коновалова; старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Д. П. Євтєєва, науковий співробітник; кандидат юридичних наук К.А. Новікова;  та лаборант сектору К. Л. Зайцева. За сумісництвом у секторі працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора, доктор юридичних наук Л. М. Демидова; старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук Т. А. Павленко; науковий співробітник, кандидат юридичних наук Н.В. Невідома.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Науковцями сектора здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

– «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – акад. НАН України В.Я. Тацій). Тема затверджена постановою постановою Вченої ради Інституту № 6/1 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000285).

– «Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування» (термін виконання 2012-2016 р., керівник теми – академік НАН України, доктор юридичних наук, професор В.Я. Тацій). Затверджена рішенням Експертної ради при НАПрН України №8 від 23 грудня 2011 року. Номер державної реєстрації в УкрІНТЕЇ 0112U001335.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями сектора розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів, інших нормативно-правових актів Верховної Ради України, Верховного Суду України, центральних органів виконавчої влади, регіональних органів влади:

2018 р.:

– проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо офіційних документів № 8185 від 23.03.2018 р. – Л. М. Демидова

– проект Закону про внесення змін до ст. 167 Кримінального кодексу України щодо зловживання опікунськими правами № 8305 від 19.04.2018 р. – Д. П. Євтєєва.

– за ініціативою науковців сектора на ім’я Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна були спрямовані пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Кримінального кодексу України. – О. О. Пащенко.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення  відповідальності за порушення виборчого законодавства»(реєстр. № 8270, 8270-1, 8270-2, 8270-3) (кримінально-правові питання)( (вих. № 04-18/3-924 від 17.05.2018 р.),) (вих. 08.06.2018 № 307-01-35). – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Т. А. Павленко.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права» (вих. № 04-18/ 3 -678 від 12 квітня 2018 р.), (вих. 24.04.2018 р. № 238-01-23). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, Д. П. Євтєєва.

– матеріали із зауваженнями та пропозиціями на проекти Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків» (реєстр. № 8270, 8270-1, 8270-2, 8270-3) (кримінально-правові питання)( вх. б/н) (вих. 19.03.2018 № 154-02-23). – Л. М. Демидова.

2017 р.:

– підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо офіційного документа» та пояснювальну записку до нього, які надіслано  до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. вих. 30.11.2017 № 704-03-23) . – Л. М. Демидова.

– підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо наслідків окремих злочинів» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (вих. 30.11.2017р.  № 703-03-23).  – Л. М. Демидова.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до ст. 364 Кримінального кодексу України щодо уточнення визначення істотної шкоди та тяжких наслідків» (у доопрацьованому варіанті) (реєстр. № 6318) ( вх. 19.05.2017 р. № 137-01-23) (вих. № 04-18/3-1710 від 29 вересня 2017 р.). – Л. М. Демидова.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо термінологічного вдосконалення Законодавства України про кримінальну відповідальність)» (реєстр. № 7119) (вх. 04-18/-1718 від 27 вересня 2017 р.) (вих. № 25.10.2017 р.  № 645-01-21). – Л. М. Демидова.

– зауваження на проект Закону України «Про юридичну освіту та юридичну (правничу) професію» – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, Д. П. Євтєєва.

– зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення кібербезпеки та реалізації заходів протидії тероризму», підготовлений Приватною науковою установою «Центр економіко-правових досліджень» від 13.09.2017 р.; вих. №17.10.2017 р. № 634-01-55). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення кримінальної відповідальності за невиконання Президентом України, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, сільськими, селищними, міськими головами  передвиборної програми» (кримінально-правові питання) (вх. 20.03.2017 № 86-01-23) (вих. 28.03.2017 № 190-02-23). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, Д. П. Євтєєва.

– науково-правовий висновок на проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо встановлення кримінальної відповідальності за сприяння вчиненню самогубства)» (реєстр. № 4088) (надійшло електронною поштою 05.05.2017) (вих. 11. 05. 2017 № 261-02-23). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язку службових осіб подавати інформацію про наявність громадянства (підданства) іншої держави (держав)» (реєстр. № 6216) ( вх. 07.04.2017 р. № 98-01-23)(вих. 18.04.2017 №236-02-23). – Л. М. Демидова, К. А. Новікова.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до ст. 111 Кримінального кодексу України» (реєстр. № 6195) (вх. 07.04.2017 № 98-01-23) (вих. 28.04.2017 № 235-02-23). – Л. М. Демидова.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї» (в частині внесення змін до ст. 332-1 Кримінального кодексу України) (реєстр. № 6206) (вх. 07.04.2017 № 98-01-23) (вих.18.04.2017 № 235-02-23). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, Д. П. Євтєєва.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін Кримінального кодексу України щодо встановлення кримінальної відповідальності за незаконне переміщення товарів через лінію зіткнення» (реєстр. № 6147) (вх. 07.04.2017 № 98-01-23) ( вих. 18.04.2017 № 236-02-23). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко.

– науково-правовий висновок на проект Закону «Про внесення змін до ст. 36 Кримінального кодексу України щодо визначення необхідної оборони» (реєстр. № 5609) (вх. 23.01.2017 № 09-01-23) (вих. 09.02.17 № 102-02-23). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації кримінальної відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного судового рішення» (реєстр. № 6193) (вх. 07.04.2017 № 98-01-23) (вих. 18.04.2017 № 234-02-23). – М. В. Шепітько.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення покарання за деякі злочини проти осіб похилого віку» (реєстр. № 6397) (вх. 19.05.2017 № 137-01-23) (вих. 13.06.2017 № 325-02-23). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до статті 67 Кримінального кодексу України щодо встановлення обставиною, яка обтяжує покарання, вчинення злочину щодо особи визнаної інвалідом» (реєстр. № 6398) (вх. 19.05.2017 № 137-01-23) (вих. 13.06.2017 № 324-02-23). – Л. М. Демидова, Д. П. Євтєєва.

– пропозиції та зауваження щодо редакції проекту Закону України «Про внесення змін до статті 187 Кримінального кодексу України  (щодо посилення відповідальності за вчинення розбійних нападів)  (реєстр. № 1189) ( вх. 22.05.2017 № 142-01-23) (вих. 13. 06. 2017 № 326-02-23). – Л. М. Демидова, К. А. Новікова.

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення його гармонізації з положеннями міжнародного права» (надійшло електронною поштою 15.03.2017) (вих. 24.03.2017 № 185-02-51). – Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова.

2016 р.:

– підготовлено законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відшкодування потерпілому шкоди, заподіяної злочином)» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ( вих. № 705-02-23 від 27.10.2016) – Л. М. Демидова;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України (щодо уточнення відповідальності за вчинення злочинів проти волі, честі та гідності особи)» (реєстр. № 5034) (вих. № 668-02-23 від 10. 10. 2016) – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за незаконну забудову прибережних захисних смуг водних об’єктів»( вх. № 184-01-23 від 19.09.2016 р.) (вих. № 667-02-23 від 10. 10. 2016) –Л.М. Демидова, Д. П.Євтєєва;

– зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення стягнення в дохід держави необґрунтованих доходів» (реєстр. № 5142 від 20.09.2016 р.) (вих. № 671-02-23 від 10. 10. 2016 р.) – В. І. Борисов, О. О. Пащенко;

– зауваження та пропозиції до законопроекту «Про Вищу раду правосуддя» (реєстр. № 5180 від 23.09.2016) – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова;

– зауваження та пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження Національної стратегії у сфері прав людини)» (вих. № 614-02-23 від 15.09.2016) – Л. М. Демидова, Д. П. Євтєєва;

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення роботи з неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298 від 20.10.2016) (вих. 757-01-52 від 18.11.2016) – Л. М. Демидова, К. А. Новікова.

2015 р.:

– науково-правовий висновок на законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами» № 1165 від 23.03.2015 р., в частині внесення змін до статей 201, 359 Кримінального кодексу України (щодо спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) (вих. лист. 368-0101-23 від 06.04.2015) – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько);

– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництво, реалізацію, придбання продукції, робіт та послуг, що призвело до створення реальної або потенційної загрози національній безпеці України у воєнній сфері», реєстр. № 1793 на депутатське звернення Народного депутата України А.Ф. Антонищака (вих. лист. 446-01-01 від 07.05.2015) – Л.М. Демидова, Т.А. Павленко;

– пропозиції та зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо відповідальності за публічні заклики до ухилення від призову за мобілізацією  у період проведення антитерористичної операції», внесеного депутатом Артеменком А. В. (реєстр. № 215-02-52 від 11.03.2015) (вих. лист № 215-02-52 від 11.03.2015) – (Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінально-правової охорони земель водного фонду)» та пояснювальну записку до нього, які надіслано  до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності – (отримано акт впровадження – вх. лист від 22.05.2015 № 04-18/12-1238). М. В. Кумановський;

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» реєстр. № 2897 від 03.06.2015 (Вих. 664-0101-23 від 02.07.2015) – В. І. Борисов, Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Т. А. Павленко;

– науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні», (реєстр. № 2541а від 28.08.2015) (вих. 977-02-23 від 05.11.2015) – Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Т. А.  Павленко, М. В. Шепітько, Д. П. Євтєєва, К. А. Новікова;

– підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо покарання за окремі злочини» – Л. М. Демидова, М. В. Шепітько;

– підготовлено проект Закону України «Про приведення у відповідність статті 3682 Кримінального кодексу України «Незаконне збагачення» до положень Конституції України та Конвенції ООН проти корупції» – Г. С. Крайник, Л. М. Демидова, Т. А. Павленко, О. О. Пащенко, М. В. Шепітько, Д. П. Євтєєва.

2014 р.:

– відповідь на запит заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ С. І. Кравченко (щодо приміток 3 і 4 до ст. 364 КК України та абз. 2 п. 1 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13. 05. 2014 р. № 1261-VII);

– зауваження та пропозиції на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку призначення та виконання покарання у виді довічного позбавлення волі» (реєстр. № 4679), поданого народним депутатом України В. С. Журавським;

– на лист урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики надано відповідь з пропозиціями щодо підготовки нормативно-правового акта, який спирався б на окремі положення Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти та цінності у закордонних банках, розташованих за територією Російської Федерації, володіти і (або) користуватися закордонними фінансовими інструментами;

– на лист голови Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі підготовлено відповідь щодо визначення ознак віднесення друкованої, аудіовізуальної, електронної та іншої продукції, а також переданих і отриманих по комунікаційних лініях повідомлень та матеріалів до продукції, що пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і релігійних святинь;

– розглянуто ознаки неправомірної вигоди як предмета корупційних злочинів в Україні; проаналізовано Конвенції, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, в яких вказано на предмет корупційних злочинів. Зроблено висновок, що у цих Конвенціях мають місце такі терміни, як «неправомірна вигода» та «хабар». Зроблено висновок про поспішність виключення терміну «хабар» з кримінального законодавства України та відходу від матеріального характеру його предмета;

– пропозиції та зауваження щодо підготовки нормативно-правового акта, який спирався б на окремі положення Закону Російської Федерації «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати грошові кошти та цінності у закордонних банках, розташованих за територією Російської Федерації, володіти і (або) користуватися закордонними фінансовими інструментами;

– пропозиції щодо зміни відповідних норм нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації у зв’язку з необхідністю приведення їх у відповідність до нового Закону України «Про вищу освіту»;

– пропозиції та зауваження на «Пропозиції Національної академії правових наук України, щодо удосконалення нормативно-правової бази  у сфері підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів;

– зауваження та пропозиції на проект Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (реєстр. № 5093);

– підготовлено проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (у частині вдосконалення норми, передбаченої ст. 167 КК)» та пояснювальну записку до нього, які надіслано  до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності;

– підготовлено проект Закону України «Про внесення змін та доповнень  до Загальної частини КК України (щодо обмеження волі як виду покарання)» та пояснювальну записку до нього, які надіслано до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії:

1. Борисов В.І., Пащенко О.О. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної або радіаційної безпеки: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2006. – 224 с.;

2. Демидова Л.М. Кримінальна відповідальність за створення злочинної організації: Монографія. – Харків: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. – 256 с.; 

3. Лемешко О.М. Кримінальна-правова оцінка легалізації наркодоходів. – Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2004. – 112 с.;

4. Організований наркобізнес (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності) / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, Л.В. Дорош та ін.; за заг. ред. Ю.В. Бауліна, Л.В. Дорош. – Х.: Право, 2005. – 256 с.;
5. Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків: Монографія / наук. ред. д-р юрид. наук, проф., акад. АПрН України В.І. Борисов. – Х.: Право, 2009. – 184 с.;

6. Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины – Харьков: ФИНН, 2009. – 344 с.;

7. Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі: Монографія. – К.: Атака, 2005. – 288 с.;
8. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова (монографія) Х.: Вид-во «Кроссроуд», 2008. – 364 с.;
9. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / За заг. ред. акад. АПрН України, д.ю.н., проф. Борисова В.І. та д.ю.н., проф. Гуторової Н.О. – Х.: Одіссей, 2005. – 288 с.;
10. Сенаторов М.В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві / За наук. ред. академіка Академії правових наук України, д.ю.н., проф. В.І. Борисова. – Х.: Право, 2006. – 208 с.

11. Шепітько М.В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання: монографія за ред. В.І. Борисова. –Х.: Видавнича агенція «Апостіль», 2012. –216 с.

12. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. – Харків: Юрайт, 2012. – 296 с.
13. Борисов В. І. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні: монографія / за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького Х.: Право, 2011.– 344 с. 
14. Борисов В. І. Владимир Серафимович Зеленецкий (к 75-летию со дня рождения и 45-летию научно-педагогической и общественной деятельности / составитель В. И. Борисов; Нац. Акад. Прав. Наук Украины. (Биография и библиография ученых-правоведов) Харьков: Право, 2012.
15. Лемешко О. М. / Збірник законодавчих актів з питань протидії корупції / упоряд.: В. В. Бєлєвцева В. М. Гаращук, О. М. Лемешко, В. Я. Настюк. – Х.: Право, 2012. – 312 с.

16. Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр / Н.В. Нетеса; наук. ред. В. І. Борисов. – Х.: Право, 2013. – 304 с.
17. Киричко В.М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В.М. Киричко. – Х.: Право, 2013. – 424 с.

Шепитько М. В. Уголовная юстиция в латинских изречениях и терминах: словарь-справочник. – Х.: Апостиль, 2013. – 132 с.
18. Борисов В.І. Правова доктрина України : у 5 т. – Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова (монографія). – Х. : Право, 2013. – Т. 5. – 1240 с. (авт.: [«Передмова» (у співавт. із В. Я. Тацієм). – С. 11–16;  розд. 1, підрозд. 1.2, п. 1.2.3 «Поняття кримінально-правової політики» (у співавт. із П. Л. Фрісом). – С. 56–71; розд. 1, підрозд. 1.2, п. 1.2.1 «Ефективність кримінально-правової політики» (у співавт. із П. Л. Фрісом). – С. 81–95;  розд. 1, підрозд. 1.5., п. 1.5.5 «Інші кримінально-правові наслідки вчинення соціально-небезпечного діяння» (у співавт. із В. С. Батиргаре-євою). – С. 328–350)].
19. – Borisov V.I. The Legal System of Ukraine, Past, Present and Future. Volume V : «Criminal-Law Sciences. Urgent Problems of Combating Criminality in Ukraine» / General Editor of Volume V Academician, National Academy of Legal Sciences of Ukraine V. V. Stachis (монографія). – Kyiv : Editorial office of the journal «Law of Ukraine». Kharkiv «Pravo». 2013. – 784 р. – § 3.2 «Contemporary Policy of State in Struggle against Criminality and Criminal-Law Orientation Thereof» (авт.: С. 209–222).

20. Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину : монографія / Д. П. Євтєєва. – Х. : Право, 2015. – 264 с.

21. Сташис В. В. Вибрані праці / В. В. Сташис ; [уклад. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова ; відп. ред. В.Я. Тацій]. –  Х.: Право, 2015. – 1184 с.

22. Тацій В.Я. Об’єкт і предмет злочину в кримінальному праві / В.Я. Тацій. – Х.: Право, 2016.- 256 с.
23. Тацій В. Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009-2014) / В.Я. Тацій; упоряд. : О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов; відп. за вип. О. В. Петришин. – Х. : Право, 2015. – 648 с.
24. Борисов В.І. Василь Якович Тацій (до 75-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності) / упоряд. : Ю. Г. Барабаш, В. І. Борисов, О. В. Петришин; Нац. акад. наук України (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – Х. : Право, 2015. – 144 с.

25. Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми: монографія / за заг. ред. проф. П.Л. Фріса та проф. В.Б. Харченка. – Івано-Франківськ – Харків : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2016. – 419 с.

26. Невідома Н.В. Вчинення злочину організованою групою: монографія / Н.В.Невідома. – Х.:Право, 2017. – 224 с.
27. Актуальні питання кримінального законодавства України та практики його застосування: монографія / В.Я.Тацій, В.І.Борисов, Л.М.Демидова та ін.;за заг. ред. В.Я.Тація, В.І.Борисова, Л.М.Демидової. – Х.: Право, 2017. – 400 с.

28. Nevidoma N. Commitment of a Crime by an organized group: comparative juridical inquiry / N. Nevidoma // Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 3. Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. –336 p. – Р. 182-200

29. Борисов В.І. Вибрані твори / В.І. Борисов ; уклад.: Л. М. Демидова, Д. П. Євтєєва, Н. О. Мороз, Н. В. Нетеса, О. О. Пащенко, М. В. Шепітько та ін. Харків: Право, 2018. 784 с.

30. Демидова Л. М. Фінансування тероризму за Кримінальним кодексом України: актуальні проблеми кваліфікації. European vector of contemporary jurisprudence: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective monograpf. Volume 2. Sandomierz: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2018. P. 161‒178 (524 p.)

31. Демидова Л. М. Кримінальний проступок як кримінально-процесуальна проблема і кримінально-правова проблема. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія /за заг. ред. Ю. П. Аленина; відпові. За вип. І. В. Гловюк. Одеса: Вид-й дім «Гельветика», 2018.  С. 1071‒1093 (1148 с.)

32. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість закону про кримінальну відповідальність. Харків: Юрайт, 2018. 446 с.  

Підручники коментарі та навчальні посібники:

1. Борисов В.І. Злочини проти волі, честі та гідності особи. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості: (Лекції 6 та 7). – Харків: Видавець ФОП Вапнярчук Н. М., 2008. – 32 с.

2. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид.; переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

3. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. І. Тютюгін та ін.; за ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-те вид.; переробл. і допов. Х.: Право, 2010. – 608 с.

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Додаток (науково-практичний коментар) / Баулін Ю.В., Гавриш С.Б., Гізімчук С.В. та ін. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. – 229 с.

5. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, С.Б. Гавриш та ін. За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. Вид. четверте, доповн. (науково-практичний коментар) Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. – 1208 с.

6. Злочини проти правосуддя: навч. посіб. за заг. ред. проф. В.І. Борисова, проф. В.І. Тютюгіна. – Х.: Нац. ун-т «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2011. – 160 с.

7. Борисов В. І Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Загальна частина) відповідно до вимог ECTS для студентів ІІ курсу / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2012. – 136 с.

8. Борисов В. І Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (Особлива частина) відповідно до вимог ECTS для студентів ІІІ курсу / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, А. О. Байда та ін. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Х.: Право, 2012. – 136 с.

9. Борисов В. І. Програма навчальної дисципліни «Кримінальне право України» (напрям підготовки 6.030 401 «Правознавство», галузь знань 0304 «Право»; освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр») / уклад.: В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін, В. І. Борисов та ін. Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2012.

10. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Т. 1 : Загальна частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – Х.: Право, 2013. – 376 с.

11. Кримінальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. / за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, В.І. Борисова, В.І. Тютюгіна. – 5-те вид., допов. – Т. 2 : Особлива частина / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. – Х.: Право, 2013. – 1040 с.

12. Борисов В. І. та ін. Кримінальне право України : Загальна частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за заг. ред.В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2015. – 528 с.

13. Борисов В. І. та ін. Кримінальне право України : Особлива частина : підручник / В. І. Борисов, В. Я. Тацій, В. І. Тютюгін та ін.; за заг. ред.В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. – 5-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2015. – 680 с.

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень, опубліковані у

2018 р.:

1. Tatsiy V., Serohina S. Bicameralism: European Tendencies and Perspectives for Ukraine. Baltic Journal of European Studies. 2018. Vol. 8. No.1 (24). P. 101-122.
2. Шепітько М. В. Юридико-психологічні передумови побудови системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються суддями. Проблеми законності. 2018. № 141.. С. 166-174.
3. Пащенко О. О. Соціальна обумовленість побудови санкцій кримінально-правових норм. Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. Харків: Право. 2018. Вип. 35. С. 30–43.
4. Пащенко О. О. Кримінально-правова норма та її соціальна обумовленість. Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. Харків : ГО «ВАКП». 2018. Вип. 1 (10) С. 107-115 (0,58 д.а.). URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/02_Pashchenko.pdf.
5. Павленко Т.А. Доведення до самогубства: перспективи вдосконалення чинного законодавства. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 326 – 329.
6. Євтєєва Д. П. Кримінально-правова охорона дитинства в Україні: тенденції законодавчого реформування та напрями подальших змін. Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2018. № 1 (81). С. 95-103.
7. Євтєєва Д. П. До питання про рівні кримінально-правового забезпечення охорони сім’ї, дітей та підопічних в Україні. Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. Харків: ГО «ВАКП». 2018. Вип. 1 (10) С. 107-115. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/09_Evteeva.pdf.
8. Новікова К.А. Свобода і воля у кримінальному праві. Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. Харків: ГО «ВАКП». 2018. Вип. 1 (10). С. 43-53. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/07/04_Novikova.pdf.
9. Тацій В. Я. Кримінально-правові відносини і кримінальна відповідальність. Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали наук. полілогу, м. Харків, 7 верес.2018 р./ Упоряд.: Ю.В.Баулін, Ю.А. Пономаренко. Харків: Право, 2018. С.25-30.
10. Демидова Л. Поняття «терористична група» і «терористична організація» (продовження дискусії про їх ознаки). Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід та його актуальність для України: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15 груд. 2017 р.). Київ: Нац. акад. прокуратури України, 2018. С. 181-183.
11. Демидова Л. М. Доктринальна модель кримінально-правової охорони громадської безпеки: концептуальні засади. Актуальні проблеми-кримінально-правової охорони громадської безпеки : матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 18 травн. 2018 р.). Харків. 2018 С. 12-18.
12. Демидова Л. М. Поняття кримінально-правової відповідальності людини та її види: методологічний аспект. Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали наук. полілогу (м. Харків, 7 верес. 2018 р. / упоряд.: Ю. В. Баулін, Ю.А. Пономаренко. Харків: Право, 2018. С 41‒45.
13. Демидова Л. Н. О сущности уголовно-правового регулирования, теории относительности и законах диалектики: методологический аспект. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18-19 жовт. 2018 р.) /редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. Харків: Право, 2018. 143‒147.
14. Демидова Л. Н. Социальные функции уголовного закона: проблемы определения и реализации в условиях глобализации общественных процессов. Проблемы эффективности осуществления правоохранительной функции в обеспечении социально-экономической стабильности в обществе: сб. материалов междунар. наук.-практ. конф., г. Минск, 9‒10 нояб. 2018 г. /организаторы: Генеральная прокуратура Республики Беларусь, Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Институт переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского госуд. ун-та. Минск: Изд-во БГУ, 2018. С. 29-35.
15. Пащенко О. О. Деякі питання забезпечення громадської безпеки за кримінальним кодексом України. Актуальні проблеми-кримінально-правової охорони громадської безпеки : матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 18 травн. 2018 р.). Харків. 2018. С. 89-93.
16. Пащенко О. О. Деякі питання соціальної обумовленості побудови санкції ч. 3 ст. 3211 КК України. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 18–19 жовт. 2018 р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2018. С. 381–384. 
17. Павленко Т. А. Деякі питання про кваліфікацію умисного вбивства, вчинені організованою групою чи злочинною організацією. Актуальні проблеми-кримінально-правової охорони громадської безпеки : матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 18 травн. 2018 р.). Харків. 2018. С. 130-133.
18. Павленко Т.А. Деякі теоретичні аспекти співвідношення понять «охорона», «захист», «забезпечення», «реалізація» та «гарантії прав та свобод людини» Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2018. С.205-211.
19. Євтєєва Д. П. До питання про кримінально-правове регулювання втягнення неповнолітніх та малолітніх у діяльність організованих злочинних об’єднань. Актуальні проблеми-кримінально-правової охорони громадської безпеки : матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 18 травн. 2018 р.). Харків. 2018. Сю. 330-334.
20. Євтєєва Д. П. До питання розмежування злісного ухилення батьків від утримання дітей (ст. 164 К України) зі злісним невиконанням батьками обов’язків по догляду за дітьми (ст. 166 КК України). Захист прав людини: національний та міжнародно-правовий виміри: «Від громадянського суспільства – до правової держави»: збірн. тез доповідей ХIV Міжнар. наук. конф. (м. Харків, 20 квітня 2018 р.). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 499 с. С. 60-62.
21. Євтєєва Д. П. До питання про напрями розвитку кримінально-правового регулювання охорони дитинства в Україні. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. Харків: Право, 2018. С. 330-334.
22. Новікова К. А. Спеціальні правила призначення покарання співучасникам злочинів проти громадської безпеки. Актуальні проблеми-кримінально-правової охорони громадської безпеки : матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 18 травн. 2018 р.). Харків. 2018. С. 164-166.
23. Новікова К. А. Щодо кримінально-правової природи обмежувальних заходів. Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали наук. полілогу (м. Харків, 7 вересня 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 163-166.
24. Новікова К. А. Відмежування покарання від інших заходів кримінально-правового характеру. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р.). Харків: Право, 2018. С. 410-413.
25. Новікова К. А. Гуманізація кримінального законодавства та інститут покарання. Гуманізація кримінальної відповідальності: матеріали ІІ міжнародного науково-практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 16-17 листопада 2018 року). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Університету Короля Данила, 2018. С. 186-189. 
26. Невідома Н. В. Кримінальна відповідальність за вчинення злочину організованою групою за законодавством Франції та Німеччини. Актуальні проблеми-кримінально-правової охорони громадської безпеки : матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 18 травн. 2018 р.). Харків. 2018. С. 137-139.

2017 р.:

1. Борисов В. І. Питання імплементації міжнародно-правових актів до законодавства України про кримінальну відповідальність / В. І. Борисов // Концептуальні основи кримінальної законотворчості: матер. міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю заснування Нац. ун-ту «Одеська юридична академія» (Одеса, 19 жовтня 2017 р.) / відп. ред. : В. О. Туляков, Є. Л. Стрельцов. – Одеса : Нац. ун-т «Одеська юридична академія», 2017.  – С. 27-32.

2. Борисов. В. І. Потерпілий від злочину як соціальний суб’єкт кримінально-правової охорони / В. І. Борисов // Право України. – 2017. – № 2. – С. 100-107.

3. Воrysov V.I. Concept and types of crimes against occupational safety / V. I. Borysov //Yearbook of Ukrainian law : Сoll. of scientific papers/ responsible for the issue O.V. Petryshyn Kharkiv : Law, 2017. – № 9. – Р. 270-278.

4. Борисов В. И. Потерпевший от преступления: понятие и признаки / В. И. Борисов // Тезисы докладов на междунар. конф. «Юридическая наука и правоохранительная деятельность», посвященной 10-летию НПЦ Генеральной прокуратуры Республики Беларусь // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. / Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь ; редкол. : В. М. Хомич [и др.]. – Минск : Изд. центр БГУ, 2016. – Вып. 9. – т. 2 : спец. юбилейн. изд. – С. 339-341.

5. Демидова Л. М. Кримінальне право й математика: традиції та новації [Електронний ресурс] / Л. М. Демидова // Порівняльно-аналітичне право: електрон. видання. – 2017. – № 3. – С. 188–191. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2017/57.pdf. – Заголовок з екрана.

6. Демидова Л. М. Забезпечення сталого розвитку України засобами кримінального права // Л. М. Демидова // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія Юрид. науки. – Вип. 4. – Т. 2. – С. 54–57.

7. Демидова Л. М. Доктринальна модель стратегії кримінально-правової охорони основ національної безпеки України / Л. М. Демидова // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матеріали круглого столу, Харків, 26 трав. 2017 р. – Х : Юрайт, 2017. – 158 с. – С. 7-11.

8. Демидова Л. М. Значення традицій та новацій для сучасного розвитку кримінального права / Л. М. Демидова // Кримінальне право: традиції та новації: матеріали ІІІ Міжнародного круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті академіка В. В. Сташиса, Чернігів, 7-8 вересня 2017 р. – Чернігів: Десна Поліграф, 2017. –  С. 8–10.

9. Демидова Л. М. Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: поняття та критерії оцінювання КК України / Л. М. Демидова // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали наук.-практ. конф., Харків, 12–13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (гол. ред.), В. І. Борисов (заст. гол. ред.) та ін. – Харків: Право, 2017. – С. 269–273.

10. Євтєєва Д. П. До питання про стан розробки злочинів проти сім’ї, неповнолітніх та підопічних у сучасній вітчизняній доктрині кримінального права / Д. П. Євтєєва // Від громадянського суспільства – до правової держави: ХІІІ Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів, 27 квітня 2017 р., м. Харків: Збірник тез доповідей. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 340 с. – С. 63-66.

11. Євтєєва Д. П. Про деякі питання застосування норми щодо ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) [Електронний ресурс] / Д. П. Євтєєва // Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2017. – Вип. 1 (8). – С. 117-131. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/06_Evteeva.pdf. – Заголовок з екрана.

12. Євтєєва Д. П. Сучасний стан дослідження злочинів у сфері сім’ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей у вітчизняній кримінально-правовій науці / Д. П. Євтєєва // Вісн. Нац. акад. прокуратури України. – 2017. – № 3 (49). – С. 77-82

13. Євтєєва Д. П. До питання про визначення предмета ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) / Д. П. Євтєєва // Вісн. Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ імені Е. О. Дідоренка. – 2017. – № 3 (79). – С. 58-66.

14. Євтєєва Д. П. Деякі проблеми об’єктивної сторони ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) / Д. П. Євтєєва // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2017. – 560 с. – С. 376-380.

15. Євтєєва Д. П. Нормативно-правові проблеми боротьби з фінансуванням тероризму / Д. П. Євтєєва // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 р. / Наук.-досл. Ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-ція ГО «Всеукр. асоц. Крим. права». – Х.: Юрайт, 2017. – 158 с. – С. 60-64.

16. Невідома Н.В. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (стаття 110-2 Кримінального кодексу України): проблемні питання Н. В. Невідома // Наук. вісн. Ужгород. Нац. ун-ту. – Вип. 44. – Т. 2. – С. 102-105.

17. Невідома Н. В. Поняття «вчинення злочину організованою групою»: концептуальні засади дослідження / Н. В. Невідома // Проблеми законності : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х. : Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2017. –  Вип. 136. – С. 181-192.

18. Невідома Н.В. Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (стаття 110-2 Кримінального кодексу України): проблемні питання / Н. В. Невідома, О. В. Шульженко // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 р. / Наук.-досл. Ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-ція ГО «Всеукр. асоц. Крим. права». – Х.: Юрайт, 2017. – 158 с. –  С. 93-97.

19. Nevidoma N. Revelant questions of criminal responsibility for creating terrorist group or terrorist organization (art. 258-3 CC of Ukraine) / N. Nevidoma // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2017. – 560 с. – С. 390-393.

20. Новикова Е. А.  Системность оснований криминализации в уголовном праве / Е. А. Новикова // Вестн. Барановичского гос. ун-та. – 2017. – Вып. 5. – С. 171-174.

21. Новікова К. А. Про поняття заходів кримінально-правового впливу / К. А. Новікова // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення судової і правоохоронної систем : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Сєвєродонецьк, 19 травн. 2017 р.). – Сєвєродонецьк : Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 356-359.

22. Новікова К. А. Про свободу особистості у кримінальному праві / К. А. Новікова // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 03 березня 2017 року). – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2017. – С. 312-315.

23. Новікова К. А. Некоторые проблемы динамических изменений санкций уголовного закона / К. А. Новікова // Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования: сборник материалов ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. (г. Барановичи, 11-13 мая 2017 года). – Барановичи : БарГУ, 2017. – С. 129-130.

24. Павленко Т.А. Щодо питання класифікації злочинів проти життя та здоров’я особи за Кримінальним кодексом України [Електронний ресурс] / Т. А. Павленко // Порівняльно-аналітичне право: електрон. видання. – 2017. – № 1. – С. 205 – 208 – Режим доступуhttp://www.pap.in.ua/1_2017/62.pdf. – Заголовок з екрана.

25. Павленко Т.А. Доведення до самогубства: окремі аспекти вдосконалення чинного законодавства / Т. А. Павленко // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2017. – С. 359 – 362.

26. Павленко Т.А. Щодо визначення родового об’єкта терористичних злочинів / Т. А. Павленко // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 р. / Наук.-досл. Ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-ція ГО «Всеукр. асоц. Крим. права». – Х.: Юрайт, 2017. – 158 с. – С. 56-59.

27. Пащенко О. О. Суспільна корисність кримінально-правових норм / О. О.Пащенко // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2017. –№ 1. – С. 71–81.

28. Пащенко О. О. Криміналізація та соціальна обумовленість. / О. О.Пащенко // Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2017. – Вип. 1 (8). С. 41–76. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/07/03_Pashchenko.pdf (дата звернення: 04.07.2017) –Заголовок з екрана.

29. Шепітько М. В. Проблеми кримінально-правової охорони інтересів правосуддя / М. В. Шепітько // Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2017 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2017. – 560 с. – С. 307-356.

30. Шепітько М. В. Проблеми співвідношення злочинів проти правосуддя із злочинами проти основ національної безпеки / М. В. Шепітько // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 р. / Наук.-досл. Ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-ція ГО «Всеукр. асоц. Крим. права». – Х.: Юрайт, 2017. – 158 с. – С. 56-59.

31. Борисов В. І. Імплементація міжнародно-правових актів з питань боротьби зі злочинністю до законодавства України про кримінальну відповідальність. Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 20 жовтн. 2017 р.) ; редкол.: В.В. Федосєєв (голов. ред.), М.В. Уленов (заст. голов. ред.)та ін. Харків: Право, 2017. Вип. 9. С. 171 – 174.

32. Демидова Л. М. Значення традицій та новацій для сучасного розвитку кримінального права.  Кримінально-виконавча система: Вчора. Сьогодні. Завтра. Акад. Держ. пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2017.  № 1 (1). ‒  С. 21‒30.

33. Павленко Т.А. Доведення до самогубства: перспективи вдосконалення чинного законодавства. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 6. С. 326 – 329.

34. Пащенко О. О. Закон про кримінальну відповідальність і кримінально-правові норми: питання соціальної обумовленості. Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. 2017. № 4. С. 104–111.

2016 р.:

1. Борисов В.І. Питання застосування штрафу та виправних робіт за злочини проти безпеки виробництва (розділ Х Особливої частини кримінального кодексу України) / В. І. Борисов, Г. С. Крайник // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 69-83.

2. Борисов В.І. Потерпілий від злочину як соціальний суб’єкт кримінально-правової охорони / В.І. Борисов // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 2225–2228.

3. Борисов В.І. Диспозиція норми Особливої частини КК [Електронний ресурс] / В. І. Борисов // Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2016. – Вип. 1 (6). – С. 417-418. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/29_Disposition.pdf. – Заголовок з екрана.

4. Борисов В. І. Злочини проти життя [Електронний ресурс] / В. І. Борисов, В. Я. Тацій // Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2016. – Вип. 1 (6). – С. 419-421. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/30_CrimesAgainstLife.pdf. – Заголовок з екрана.

5. Борисов В. І. Санкція кримінально-правова [Електронний ресурс] / В. І. Борисов // Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2016. – Вип. 1 (6). – С. 433-434. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/34_Sanktsiya.pdf. – Заголовок з екрана.

6. Борисов В. І. Соціальна функція кримінального права : проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування / В. І. Борисов, Н. В. Нетеса // Юрид. Вісн. України. – 2016. – № 41 (1109). – С. 6-7.

7. Демидова Л.М. Проблеми кваліфікації фінансування тероризму / Л.М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 84-98.

8. Демидова Л.М. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: проблеми кваліфікації в умовах боротьби з корупцією / Л.М. Демидова / Наук. вісн. Херсонського держ. ун-ту. Серія «Юридичні науки».– 2016. – Вип. 4. – С. 57–60.

9. Демидова Л.М. Питання спеціальної конфіскації майна третіх осіб / Л.М. Демидова / Порівняльно-аналітичне право: елект. наук. вид. / гол. ред.  Ю.М. Бисяга. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський нац. ун-т».  ‒  2016. ‒ № 3. ‒ С. 174‒176 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://pap.in.ua/3_2016/51.pdf – Заголовок з екрана.

10. Демидова Л. Фінансування тероризму: проблеми законодавства та правозастосування / Л. Демидова // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 30 вересня 2016 р. – К.: Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 92-94.

11. Демидова Л.М. Регламентація та застосування спеціальної конфіскації майна третіх осіб як прояви соціальної функції кримінального права / Л.М. Демидова // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 259–263.

12. Демидова Л.М. Проблема відповідальності за фінансування тероризму, вчиненого стійкими злочинними об’єднаннями / Л.М. Демидова // Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів: зб. матер. міжвідом. наук.-практ. семінару, 10 черв. 2016 р. – К.: Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2016.

13. Євтєєва Д. П. До питання про доцільність встановлення кримінальної відповідальності за порушення батьками права власності та інших майнових прав їхніх дітей / Д.П. Євтєєва // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Право». – 2016. – Вип. 21. – С. 153-156.

14. Євтєєва Д. П. Особливості об’єктивної сторони злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України) [Електронний ресурс] / Д.П. Євтєєва // Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2016. – Вип. 1 (6). – С. 224-240. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/15_Yevteyeva.pdf. – Заголовок з екрана.

15. Євтєєва Д. П. Особливості суспільно небезпечного діяння злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України) / Д. П. Євтєєва // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 343–348.

16. Євтєєва Д. П. До питання про зміст поняття «тяжкі наслідки» злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України) / Д.П. Євтєєва // Розвиток правової системи України в умовах сьогодення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 трав. 2016 р.) – Х.: Східно-укр. наук. юрид. організація «Істина», 2016. – С. 121-124.

17. Євтєєва Д. П. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами / Д.П. Євтєєва // Сучасні проблеми правової системи та державотворення в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (26-27 лют. 2016 р.). – Запоріжжя: Запоріз. міська громадська організація «Істина», 2016. – С. 99-103.

18. Невідома Н.В. Актуальні питання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації / Н. В. Невідома // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України: матер. міжнар. наук.-практ. конф., 30 вересня 2016 р. – К.: Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 121-123.

19. Невідома Н.В. Міжнародний та зарубіжний досвід з вчиненням злочину організованою групою / Н. В. Невідома // Боротьба з організованою злочинністю: актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів: зб. матер. міжвідом. наук.-практ. семінару, 10 черв. 2016 р. – К.: Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, 2016. – С. 53‒55.

20. Невідома Н.В. «Кількість учасників» як ознака організованої групи / Н.В. Невідома // O nouă perspectivă a proceselor de integrare europeană a Moldovei și ucrainei: as pectul juridic: conferință internațională științifico-practică (Chișinău, 25-26 martie, 2016) / V. Bujor (președinte) [et al.]. – Chișinău: Tipogr. «Cetatea de Sus», 2016. – P. 139-141.

21. Невідома Н.В. Спеціальний суб’єкт як учасник організованої групи / Н.В. Невідома // Закарпатські правові читання : матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 21-23 квітня 2016 р.) ; за заг. ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. – Ужгород: АУТДОР–ШАРК, 2016 – Т 1. –537 с. – с. 423-426.

22. Novikova K. Сonvergence of measures of criminal law / K. Novikova // Interdisciplinary approach to law in modern social context: 4th International Conference of PhD Students and Young Researchers, conference papers (Vilnius, Lithuania, 21-22 April, 2016). – Vilnius : Vilnius University Faculty of Law, 2016. – P. 201-206.

23. Новикова Е. А. : О конвергенции мер уголовно-правового воздействия // «85-ЛЕТ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД»: сборник научных трудов по материалам I Международного Фестиваля науки, приуроченного к 85-летию образования Саратовской государственной юридической академии, Саратов, 18-20 апреля 2016г. / [под ред. Е.В. Вавилина, А.А. Волоса, А.М. Тимурзиева]; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». – Саратов: Изд-во ООО «Научная книга», 2016. – С. 650-652.

24. Новікова К. А. Деякі перспективи розвитку заходів кримінально-правового впливу, альтернативних позбавленню волі, в світлі Доської декларації 2015 року / К. А. Новікова // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 312–314.

25. Павленко Т. А. До питання про встановлення кримінальної відповідальності за вбивство з мотивів співчуття / Т.А. Павленко // // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 336–338.

26. Пащенко О.О. Наявність ресурсів для здійснення кримінального переслідування як обставина соціальної обумовленості кримінально-правових норм / О.О. Пащенко // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2016. – № 2. – С. 129-140.

27. Пащенко О.О. Чи може виступати єдність термінології як обов’язкова вимога до всіх кримінально-правових норм ? / О.О. Пащенко // Вісн. Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – 2016. – № 3. – С. 98-108.

28. Пащенко О.О. Значення наявності ресурсів для визначення соціальної обумовленості регулятивних кримінально-правових норм / О.О. Пащенко // Сучасна кримінально-правова політика України: законотворчість та судова практика (тенденції, проблеми та шляхи їх подолання) : матеріали круглого столу, 22 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ, 2016. – С. 147-150.

29. Пащенко О.О. Щодо передбачення ознак складу злочину в диспозиції кримінально-правової норми / О.О. Пащенко // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару, 26 трав. 2016 р. / упоряд. Є.О. Письменський. – Миколаїв: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 164-167.

30. Пащенко О.О. Загальні питання визначеності термінології у КК України / О.О. Пащенко // Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – С. 168–172.

31. Пащенко О.О. Деякі аспекти проблеми повноти і не надмірності кримінально-правової заборони / О.О. Пащенко // Держава і право в умовах глобалізації: реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (5-6 лютого 2016 р.). – Дніпропетровськ: Правовий світ, 2016. – С. 56-60.

32. Пащенко О. Соціальна обумовленість виділення спеціальних кримінально-правовий норм-заборон / О. Пащенко // Jurnalul juridic national: Teorie si practica.– 2016. – № 1/1. – С.  82-87.

33. Тацій В.Я. Виклики сучасності і кримінальне право / Василь Тацій, Володимир Тютюгин, Юрій Пономаренко // Юрид. вісн.України. – 2016. – 29 січ. (№ 16). – С. 6–7.

34. Тацій В.Я. Сташис Володимир Володимирович [Електронний ресурс] / В. Я. Тацій // Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2016. – Вип. 1 (6). – С. 439-441. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/29_Disposition.pdf. – Заголовок з екрана.

35. Tatsiy V.  Problems of stability and dynamism of the modern criminal legislation of Ukraine / V. Tatsiy, V. Tiutiugin, Yu. Ponomarenko // Yearbook of Ukrainian Law: coll. of scientific papers. – Kharkiv : Law, 2016. – № 8. – P. 297–307.

36. Tatsiy V.  The Universal Declaration of Human Rights: The Worldwide Humanism Manifesto / Vasily Tatsiy // KritV = CriQ = RCrit : Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. – 2016. – № 1. – P. 14–19.

37. Шепітько М. В. Форми реалізації кримінальної політики з протидії злочинам у сфері правосуддя /М. В. Шепітько // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 166-182.

38. Шепитько М. В. Противодействие реализации принципа состязательности путем совершения преступлений против правосудия /М. В. Шепітько // Криминалистика и судебная экспертология: наука, обучение, практика: сб. науч. докладов и статей 12-ой междунар. науч. конф., 28-29 сент. 2016 г. – Вильнюс, Варшава : Варшавский ун-т, 2016. – С. 201-214.

39. Shepitko M. Problems of Teaching Criminalistics in Ukraine / M. Shepitko, V. Shepitko // Problemy Wspolczensnej Kryminalistyki. – Warsaw: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 2016. – T. XХ. – P. 237-248.

2015 р.:

1. Борисов В.І. Закон про кримінальну відповідальність [Електронний ресурс] / В. І. Борисов // Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – Вип. 2 (5). – С. 343-345. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348. – Заголовок з екрана.

2. Борисов В.І. Змішана форма вини [Електронний ресурс] / В. І. Борисов // Вісн. асоц. кримін. права України : електрон. наук. вид. / голов. ред. В.Я. Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – Вип. 2 (5). – С. 352-354. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=1348. – Заголовок з екрана.

3. Борисов В.І. Кримінальний проступок: пошук альтернатив в умовах децентралізації влади / В.І. Борисов // Кримінальна юстиція в Україні: виклики та перспективи в світлі конституційної реформи. Збірка тез першого Львівського форуму з кримінальної юстиції : Київ: ВАІТЕ, 2015. – С. 50-56.

4. Борисов В.І. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва / В. І. Борисов // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 30. – С. 3-16.

5. Борисов В.І., Тацій В.Я., Тютюгін В.І. Актуальні проблеми сучасного розвитку кримінального права України // Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009-2014) / В.Я. Тацій; упоряд. : О.В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В.І. Борисов; відп. за вип. О.В. Петришин. – Х. : Право, 2015. – 648 с. – С. 24–39.

6. Борисов В.І., Тацій В.Я., Тютюгін В.І. Стабильность и динамизм – необходимые условия эффективности и качества законодательства Украины об уголовной ответственности // Тацій В.Я. Вибрані статті, виступи, інтерв’ю (2009-2014) / В.Я. Тацій; упоряд. : О.В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, В.І. Борисов; відп. за вип. О.В. Петришин. – Х. : Право, 2015. – 648 с. – С. 24–39.

7. Борисов В. І. Сташис Володимир Володимирович – видатний учений-правознавець, засновник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності // Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України / за ред. В. І. Борисова та В. С. Батиргареєвої. – Х.: Право, 2015. – С. 13-37.
Борисов В. І. Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість XX, XXI століть [Електронний ресурс] / В. І. Борисов, Л. М. Демидова // Вісн. асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – Вип. 1 (4). – С. 417-431. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/4_30.pdf. – Заголовок з екрана.

8. Борисов В. І. Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість ХХ, ХХІ століть / В. І. Борисов, Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. /редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. –С. 257-270.

9. Борисов В. И. Батыргареева В. С. Иные уголовно-правовые последствия совершения общественно опасного деяния / В. И. Борисов, В. С. Батыргареева // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – Иркутск : ФГБОУ ВПО «Байкальський государственный университет экономики и права». – 2014. – № 4. –С. 125-139.

10. Борисов В. І. Демидова Л.М. Науково-правовий висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків» (реєстр. № 2897 від 3 червня 2015 р.) (доопрацьований варіант) / В. І. Борисов, Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. /редкол. : В. І. Борисов та ін.. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – С. 304–309.

11. Борисов В. І. Теоретичні і прикладні проблеми реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі (на виконання пунктів 1, 2, 4, 15 Плану заходів з реалізації концепції соціальної адаптації осіб, які відбули покарання у виді позбавлення волі на певний строк, до 2015 року) / В. І. Борисов, А. Х. Степанюк, І. С. Яковець, О. І. Опанасенков // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 28. – С. 48-58.

12. Борисов В. І. Передмова // Батиргареєва В. С. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні: монографія / В. С. Батиргареєва, О. В. Дубович. – Х.: Право, 2015. – 264 с. – С. 5-8.

13. Борисов В. І. Передмова // Євтєєва Д. П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину: монографія / Д. П. Євтєєва. – Х.: Право, 2015. – 264 с. – С. 5-7.

14. Борисов В. І. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України: до 20-ї річниці створення /В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва // Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України / за ред. В. І. Борисова та В. С. Батиргареєвої. – Х.: Право, 2015. –  С. 13-37.

15. Борисов В. І. Володимир Володимирович Сташис – видатна особистість XX, XXI століть [Електронний ресурс] / В. І. Борисов, Л. М. Демидова // Вісн. асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – Вип. 1 (4). – С. 417-431. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/wp- content/uploads/2015/07/4_30.pdf. – Заголовок з екрана.Борисов В. І. Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України: до 20-ї річниці створення / В.І. Борисов, В.С. Батиргареєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. /редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – С. 13-37.

16. Борисов В. І. Переднє слово / В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва // Наукова діяльність Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України. Довідник (2010-2014) / за ред. В І. Борисова та В. С. Батиргареєвої. – Вип. 3. – Х. : Право, 2015. – С. 5–10.

17. Borysov V.І.   Other criminal-legal consequences of committing a socially dangerous act / V. I. Borysov, V. S. Batyrgareyeva// Yearbook of Ukrainian law: Coll. оf scientific papers  // Yearbook of Ukrainian Law : coll. of sci. papers. – Kharkiv: Law, 2015. – № 7. – P. 207-221.

18. Demidova L.M. The concept of criminal organization / L.M. Demidova // Pravna veda a vyzvy modernych europskych integracnych procesov : zhornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konfeeence (27-28 novembera 2015);   Sefredaktor  : doc. JUDr. Julius Rovas. CSc. – Bratislava : Paneuropska vysoka skola, 2015. – P. 187–190.

19. Демидова Л. М. Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування», присвяч. 90-річчю з дня нар. академіка В. В. Сташиса / В І. Тютюгін, Л. М. Демидова // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. –  С. 271-281.

20. Демидова Л. М. Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування», присвяч. 90-річчю з дня нар. академіка В. В. Сташиса [Електронний ресурс] / В І. Тютюгін, Л. М. Демидова // Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – № 1 (4). – С. 404-416. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=787. – Заголовок з екрана.

21. Демидова Л. М. Історія становлення та основні результати наукової діяльності сектору дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю / Л. М. Демидова, О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва: // Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України / за ред. В. І. Борисова та В. С. Батиргареєвої. – Х. : Право, 2015.  – С. 38-63.

22. Демидова Л. М. Павленко Т.А. Акт судово-медичного освідування особи, здійсненого експертом, як офіційний документ: проблеми слідчо-судової практики / Л.М. Демидова, Т.А. Павленко // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – С. 119-128.

23. Демидова Л. М. Кримінальне право і математика: перспектива розвитку зв’язків [Електронний ресурс] / Л. М. Демидова // Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – № 1 (4). – С. 82–97. – Режим доступу : http://nauka.nlu.edu.ua/?page_id=787. – Заголовок з екрана.

24. Демидова Л. М. Кримінальне право в загальній системі наукових знань: методологічний аспект кримінально-правових досліджень / Л. М. Демидова // Наук. праці Нац. авіац. ун-ту. Серія: Юрид. вісн. «Повітряне і космічне право» / редкол. : Колюжний Р. А. та ін. – К. : НАУ, 2015. – № 3 (36). – С. 139-143.

25. Демидова Л. М. Безтілесна річ як предмет злочину / Л. Демидова // Вісн. Нац. акад. правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я Тацій та ін. – Х. : Право, 2015. –  № 2 (81). – С. 101-107.

26. Демидова Л. М. Питання кримінально-правової охорони власності [Електронний ресурс] / Л. М. Демидова // Порівняльно-аналітичне право : електр. наук. вид. юрид. фак. ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т» / редкол. Бисяга Ю. М. та ін. – 2015. – № 3. – С. 180-186. – Режим доступу : http://pap.in.ua/index.php/ arhiv-vidannja/52. – Заголовок з екрана.

27. Демидова Л. Н. Актуальные проблемы уголовно-правовой охраны собственности на информацию / Л. Н. Демидова // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Право / редкол. : Бисяга Ю. М. та ін. – 2015. – Вип. 34. – Т. 3. – С. 23-27.

28. Демидова Л. М. Кримінальна відповідальність за злочини проти власності: еволюція наукової думки та законодавства / Л. М. Демидова // Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Юрид. науки : зб. наук. пр. / редкол: Ануфрієв М. І. та ін. – 2015. – № 3. –  С. 122-130.

29. Демидова Л. Н. Преступление и уголовный проступок (продолжение дискуссии о взаимосвязи) / Л. Демидова // Legea si Viata: publicatie sttintifico-practica / redactor-sef  L. Arsene. – Chisinau: SRL «Cetatea de sus», 2015. – № 9/3 (285). – С. 10-13.

30. Демидова Л. Н. Уголовный проступок в законодательстве Украины  / Л. Н. Демидова // Право и политика: наук. журнал / отв. ред. К.Н. Лаптева. – М.: НБ-Медиа, 2015. –  № 8 (188). – С. 1084-1090.

31. Демидова Л. М. Юридична техніка: методологічний аспект / Л. М. Демидова // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми викладання матеріали : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 30 верес. 2015 р. / редкол. : В. В. Комаров та ін. – Х. : НЮУ ім. Я.Мудрого,  2015. –  С. 38-41.

32. Демидова Л. М. Про теорію законодавчої діяльності (в контексті створення умов для вирішення кримінально-правових проблем) / Л. М. Демидова // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення в законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня нар. акад. В. В. Сташиса, Харків, 8-9 жовт. 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – С. 93-97.

33. Демидова Л. М. Академік Володимир Володимирович Сташис – видатний вчений-правознавець ХХ І ХХІ століть (сторінки біографії, віхи наукової діяльності) / М. І. Панов, В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова // Актуальні проблеми законодавства України про кримінальну відповідальність та практики його застосування : матеріали. міжнар. студ. наук. конф., присвяч. 90-річчю з дня нар. акад. В. В. Сташиса, Харків, 21-22 трав. 2015 р. / редкол. : В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Тютюгін, Л. М. Демидова та ін. – Х.: Право, 2015. – С. 7-19.

34. Демидова Л. М. Євтєєва Д. П. Академік Сташис і наукова діяльність сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю / Л. М. Демидова, Д. П. Євтєєва // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2015. – Вип. 29. – С. 28-46.

35. Євтєєва Д. П. Питання кримінально-правової охорони дітей та осіб, які перебувають під опікою або піклуванням [Електронний ресурс] / Д. П. Євтєєва // Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – Вип. 1 (4). – С. 185-207. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua /download/visnik_yg/3/17.pdf. – Заголовок з екрана.

36. Євтєєва Д. П. До питання встановлення кримінальної відповідальності за порушення батьками права власності та інших майнових прав їхніх дітей [Електронний ресурс] // Кримінальне право:  традиції та новації : матеріали міжнародного круглого столу, присвяч. 90-літтю з дня нар. видатного вченого, героя України, академіка В.В. Сташиса, 9-10 липня 2015 р. – Полтава, Х., 2015. – С. 225-230.

37. Новікова К. А.  Законодавча техніка конструювання санкцій з обмеженням волі // Юридична наука і практика: виклики часу: [Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Т. ІІІ, м. Київ, Національний авіаційний університет, 12 березня 2015 р.].- К.: МП ЛЕСЯ. – 2015. – 255 с. – С. 44-46.

38. Павленко Т. А. Визначення поняття «вбивство» у доктрині кримінального права та на законодавчому рівні // Порівняльно-аналітичне право. – № 1. – 2015. – С. 263-266.

39. Павленко Т. А. Щодо визначення меж кримінально-правової охорони життя людини / О. О. Пащенко // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – С. 314-318.

40. Пащенко О.О. Можливість боротьби з суспільно-небезпечним діянням як обставина соціальної обумовленості кримінально-правової норми [Електронний ресурс] / О.О.Пащенко // Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – № 2 (5). – С. 52-70. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/ wp-content/uploads/2016/01/04_Пащенко.pdf. – Заголовок з екрана.

41. Пащенко О.О. Неможливість боротьби з діянням за допомогою інших (не кримінально-правових) засобів / О.О.Пащенко // Jurnalul juridic national: Teorie si practica. – 2015. – № 6. – С. 192-197.

42. Пащенко О.О. Повнота і не надмірність заборони як обставина соціальної зумовленості закону про кримінальну відповідальність / О.О. Пащенко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 6. – Т. 3. – С. 48-52.

43. Пащенко О.О. Співрозмірність позитивних і негативних наслідків кримінально-правової заборони / О.О.Пащенко // Наук. вісн. Ужгород. Нац. ун-ту. Серія: Право. – 2015. – Вип. 35. – Ч. 1. – Т. 3. – С. 59-63.

44. Пащенко О. О. Влияние научно-технического прогресса на социальную обусловленность норм уголовного права // Legea si viata. – 2015. – № 2 (Том 3). – С. 78-82.

45. Пащенко О.О. Елементи правової системи та соціальна обумовленість кримінально-правових норм / Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишинев, 27-28 марта 2015 г.): В 2-х ч. – Кишинев: Ин-т юрид. и полит. исследований Респ. Молдова. – С. 55-59.

46. Пащенко О.О. Моральна обумовленість кримінально-правових норм / Морально-етичні засади реформування кримінального законодавства України: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 10 квітня 2015 р.) / редкол. : В.Ф. Примаченко (голов. ред.) та ін. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпроп. держ. ун-ту внутр. справ, 2015. – С. 35-39.

47. Пащенко О.О. О вкладе А.В. Грошева в решение научной проблемы социальной обусловленности уголовно-правовых норм // Jurnalul juridic national: Teorie si practica. – 2015. – № 2/2. – С. 119-124.Пащенко О.О. Правова система і соціальна обумовленість кримінально-правових норм / Právna veda a prax v treťom tisicroči: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 27. – 28. február 2015, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta. – Košice: 2015. – Р. 172-174.

48. Пащенко О.О. Щодо підходів до визначення поняття “криміналізація” / Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ.  конф., (м. Харків, 3-4 квітня 2015 р.). – Х.: Східноукраїнська наукова юридична організація, 2015. – С. 127-129.

49. Пащенко О. О. Значення моралі для з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм / О. О. Пащенко // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр. / редкол: В.І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2015. – Вип. 29. – С. 177-188.

50. Пащенко О. О. Значення системи права і системи законодавства для з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм [Електронний ресурс] / О. О. Пащенко // Вісн. Асоц. кримін. права України: електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015. – №1 (4). – С. 71-81. – Режим доступу: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua /download/visnik_yg/4/3.pdf. – Заголовок з екрана.

51. Пащенко О. О. Місце нормативних факторів в системі обставин, що визначають соціальну обумовленість закону про кримінальну відповідальність / О. О. Пащенко // Наук. вісн. Ужгор. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2015. – Вип. 33. –Т. 2. – С. 120-123.

52. Пащенко О. О. Значення зарубіжного досвіду для криміналізації суспільно небезпечних діянь та з’ясування соціальної обумовленості кримінально-правових норм / О. О. Пащенко // Наук. вісн. Херсон. держ. ун-ту. Серія: Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3. – Т. 3. – С. 38-42.

53. Пащенко О. О. Правосвідомість і соціальна обумовленість кримінально-правових норм / О. О. Пащенко // Наук. вісн. Ужгор. нац. ун-ту. Серія: Право. – 2015. – Вип. 34. – Т. 3. – С. 41-44.

54. Пащенко О. О. Релігійна обумовленість кримінально-правових норм / О. О. Пащенко //  Логіка і право: матеріали VII Регіональної наук.-практ. конф. «Логіка і право» та VII Міжнар. кругл. столу «Правове регулювання релігійного життя: історія, сучасність, перспективи» (м. Харків, 15 травня 2015 р.) / за заг. ред. О. М. Юркевич. – Х.: Вид-во ФО-П Корецька Л. О., 2015. – С. 192-194.

55. Пащенко О. О. Щодо значення системи права і системи законодавства для визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм / О. О. Пащенко //  Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 12-13 червня 2015 р.). – К.: Центр правових наук. досл., 2015. – С. 91-94.

56. Пащенко О. О. Вплив традицій та новацій на визначення соціальної обумовленості закону про кримінальну відповідальність [Електронний ресурс] / О. О. Пащенко // Кримінальне право: традиції та новації: матеріали міжнар. круглого столу, присвяч. 90-літтю з дня нар. академіка В.В. Сташиса (Полтава, Харків, 9-10 липня 2015 р.). – Полтава, Х., 2015. – С. 89-92. – Режим доступу:  http://pli.nlu.edu.ua/doc/20150709_materials _of_the_international_round_table.pdf. – Заголовок з екрана.

57. Пащенко О. О. Зміст поняття «правосвідомість» в контексті вирішення проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм / О. О. Пащенко // Актуальні проблеми правової теорії та юридичної практики: матеріали Міжнар. наук.-практ.  конф., (м. Одеса, 7-8 серпня 2015 р.). – О.: Причорноморська фундація права, 2015. – С. 108-110.

58. Пащенко О. О. Співвідношення правосвідомості і правової ідеології (для вирішення проблеми соціальної обумовленості кримінально-правових норм) / О. О. Пащенко //  Розвиток сучасного права в умовах глобальної нестабільності: матеріали Міжнар. наук.-практ.  конф., (м. Одеса, 11-12 вересня 2015 р.). – О.: Причорноморська фундація права, 2015. – С. 84-88.

59. Пащенко О. О. Значення юридичної техніки для встановлення соціальної обумовленості норм кримінального права / О. О. Пащенко //  Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми вдосконалення: тези доп. та повідомл. учасн. наук.-практ. конф., (м. Харків, 30  вересня – 1 жовтня 2015 р.) ; за ред. В. В. Комарова, І. Д. Шутака. – Х.: Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – С. 116-120.

60. Пащенко О. О. Зміст правосвідомості та її формування (в контексті визначення соціальної обумовленості кримінально-правових норм) / О. О. Пащенко // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – С. 163-167.

61. Тацій В. Я. Актуальні питання розвитку правової науки в Україні / В. Я. Тацій, О. В. Петришин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 10. – С. 10-12.

61. Тацій В. Я., Борисов В.І., Демидова Л.М. Володимир Володимирович Сташис – видатний вчений-правознавець, Герой України, академік, один із засновників Національної академії правових наук України (до 90-річчя від дня народження) / В. Я. Тацій, В .І. Борисов, Л. М. Демидова // Право України: юридичний журнал. – 2015. – № 7. – С. 176-182.

62. Тацій В. Я., Борисов В. І., Панов М. І., Демидова Л. М. Володимир Володимирович Сташис. Солдат, організатор юридичної освіти, науковець, вчитель (сторінки біографії, віхи громадської і наукової діяльності) / Тацій В. Я., Борисов В. І., Панов М. І., Демидова Л. М. // Сташис В. В. Вибрані праці / В. В. Сташис ; [уклад. : В. Я. Тацій, В. І. Борисов, Л. М. Демидова ; відп. ред. В.Я. Тацій] – Х.: Право, 2015. – С. 7-25.

63. Тацій В. Я. Володимир Володимирович Сташис. Його ідеї у справах учнів / В. Я. Тацій // Вісн. Нац. акад. правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я Тацій та ін. – Х. : Право, 2015.– № 2 (81). – С. 147-156.

64. Tatsii V. Ya.  Introduction / V. Ya. Tatsii // Yearbook of Ukrainian Law : coll. of sci. papers. – Kharkiv: Law, 2015. – № 7. – P. 9.

65. Тацій В. Я. Вступне слово /В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва // Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України / за ред. В. І. Борисова та В. С. Батиргареєвої. – Х.: Право, 2015. –  С. 5-7 – іл.

66. Shepitko M. Terrorist Attacks in Ukraine: Corpus Delicti, Crime Statistics and Reasoning of Committing [Електронний ресурс] / M. Shepitko // Вісн. Асоц. кримін. права України : електронне наук. вид. / голов. ред. В. Я.Тацій. – Х. : ГО «ВАКП». – 2015.– № 4. – С. 245-252. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/ wp-content/uploads/2015/07/4_15.pdf. – Заголовок з екрана.

67. Шепітько М. В. Кримінально-правовий підхід до розуміння поняття правосуддя / М. В. Шепітько // Вісн. Нац. акад. правових наук України : зб. наук. пр. / редкол. : В. Я Тацій та ін. – Х. : Право, 2015.– №3 (82). – С. 126-133.

68. Шепітько М. В. Спосіб вчинення злочину як ознака складів злочинів проти правосуддя [Електронний ресурс] / М. В. Шепітько // Форум права. 2015. – № 4 – С. 230-235. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2015. – Заголовок з екрана.

69. Шепитько М. В. Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку / М. В. Шепітько // Криміналіст першодрукований – № 10 – 2015. – С. 118-121.

70. Шепітько М. В. Спосіб вчинення злочинів проти правосуддя як системоутворююча ознака: кримінально-правовий та криміналістичний аспекти / М. В. Шепітько // Наук. вісн. Львів. комерц. акад. Серія юридична: зб. наук. пр. – Вип. № 2. – Львів: Камула, 2015. – С. 336-346.

71. Шепітько М. В. Проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за лжесвідчення та лжеприсягу / М. В. Шепітько // Травневий конгрес правознавців: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 15-17 травня 2015 р.). – Ужгород : УжНУ, 2015. – C. 252-255 (0,2 д.а.).

72. Шепітько М. В. Ситуаційна залежність Закону про кримінальну відповідальність та ситуаційна зумовленість злочинів проти правосуддя / М. В. Шепітько // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.) ; редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015.– С. 357-360.

2014 р.:

1. Борисов В. И. Стабильность и динамизм – необходимые условия эффективности и качества законодательства Украины об уголовной ответственности // Ежегодник украинского права : сб. науч. тр. / отв. за вип. А. В. Петришин. – Х. : Право, 2014. – № 6. –С. 510–520 (в сооавтор. – В. Я. Таций, В. И. Тютюгин).

2. Борисов В. І. Засади сучасної кримінально-правової політики України // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 30-38. (у співавт. з  П. Л. Фрісом).

3.Борисов В. І. Засади сучасної кримінально-правової політики України // Політика у сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Інтернет-конференції, 11–16 берез. 2014 р., кафедра кримінального права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Івано-Франківський обласний осередок ВГО «Асоціація кримінального права». – Івано-Франківськ : ВГО «АКП», 2014. – Режим доступу до вид. : http://law-dep.pu.if.ua/conference2014/material.html (у співавт. з  П. Л. Фрісом).

4 Євтєєва Д.П. «До питання виділення злочинів проти сім’ї в окремий розділ КК України» // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 27. – С. 72-81.

5. Новикова Е. А. Правовая природа ограничения свободы // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 8 (45). – С. 1699- 1704.

6. Новікова К. А. Місце обмеження волі в системі покарань // Питання боротьби зі злочинністю: зб. наук. пр./ редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х.: Право, 2014. –  Вип. 27. – С. 250-257.

7. Новикова Е. А. Ограничение свободы // Уголовное право. – 2014. – № 3. – С. 63-68 (в сооавтор. – Ю. А. Пономаренко).

8. Новикова Е. А. Сущность ограничения свободы по законодательству зарубежных стран // Юридическая наука и практика: Вестни%