Робочі програми навчальних дисциплін ОНП з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право” – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”

Робочі програми навчальних дисциплін ОНП з підготовки докторів філософії за спеціальністю 081 “Право”

1 рік навчання

Сучасна правова система України: стан та перспективи розвитку

Основи науково-дослідної діяльності

2 рік навчання

Доктринальні засади кримінально-правового регулювання

Актуальні проблеми судоустрою, діяльності правоохоронних органів та адвокатури

Проблеми сучасної кримінології

Теоретичні та практичні проблеми кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності