Показники про стан та структуру кримінальних правопорушень в Україніза 2019 р. та 2018 р. * – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Показники про стан та структуру кримінальних правопорушень в Україніза 2019 р. та 2018 р. *

 

№ з/п

Показники

2018 р.

2019 р.

Кількість

Питома вага, %**

Кількість

Питома вага,

%**

% до 2018 р. **

1.

Усього обліковано кримінальних правопорушень

487133

444 130

– 8,8

 

З

них

Особливо тяжких

15691

3,2

15368

3,5

– 2,1

Тяжких кримінальних правопорушень

167986

34,5

140468

31,6

– 16,4

Середньої тяжкості

196688

40,4

177811

40,0

– 9,6

Невеликої тяжкості

106768

21,9

110483

24,9

+ 3,5

2.

Рівень на 10 тис. населення в Україні

115,3

105,4

 

3.

Умисне вбивство – ст.115

5557

1,1

5465

1,2

– 1,7

Коефіцієнт (кількість умисних вбивств на 100 тисяч населення)**

13,1

13,0

 

4.

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини – ст. 149

270

0,06

320

0,07

+ 18,5

5.

Зґвалтування (та замах) – ст. 152

203

0,04

355

0,08

+ 74,9

6.

Злочини проти власності – р. VІ

303850

62,4

257608

58,0

– 15,2

7.

Крадіжка – ст. 185

238492

49,0

197564

44,5

– 17,2

8.

Грабіж – ст. 186

13838

2,8

11160

2,5

– 19,4

9.

Розбій – ст. 187

2263

0,5

1883

0,4

– 16,8

10.

Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом – ст. 209

242

0,05

283

0,06

+ 16,9

11.

Бандитизм – ст. 257

22

0,005

15

0,003

– 31,8

12.

Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення – р. ХІІІ

27007

5,5

28774

6,5

+ 6,5

13.

Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг – р. ХVІІ

19909

4,1

20069

5,1

+ 0,8

14.

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою – ст. 368

2189

0,4

1744

0,4

– 0,2

Джерела інформації: *Довідка про стан та структуру кримінальних правопорушень на території України за 2018 рік і Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2019 року – Генеральна прокуратура . – К., 2020.

** Розраховано укладачем.

Складено

14 січня 2020 р. ст. н. с. Христич І.О.