Paid services – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Paid services

НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ
Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Шановні колеги!

Інформуємо вас про те, що Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України надає наукові консультації та наукові висновки щодо вирішення спірних питань застосування чинного законодавства України, які можуть бути використані під час розгляду кримінальних справ.
В Інституті, працюють висококваліфіковані вчені – доктори та кандидати юридичних наук, авторитет яких визнаний як в Україні, так і за її межами. Фахівці Інституту брали участь у підготовці проектів Кримінального, Кримінально-процесуального та Кримінально-виконавчого кодексів України, а також постанов Пленуму Верховного Суду України.
Одним з напрямків діяльності нашої установи є надання наукових висновків на запити Конституційного та Верховного судів, а також міністерств та відомств України, які враховані при прийнятті рішень цими органами.
При вирішенні спірних проблем фахівці Інституту, грунтуючись на положеннях статті 62 Конституції України, походять з того, що всі сумніви повинні тлумачитися на користь особи, щодо якої вирішується питання про притягнення до юридичної відповідальності.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами” від 28 липня 2003 р. № 1180 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України може надавати такі платні послуги:

– проведення науково-дослідних робіт у сфері законодавства і права;

– проведення судових експертиз: почеркознавчих, трасологічних, психологічних, технічних експертних документів, фото- та відео звукозапису;

– складання фотороботів;

– надання науково-правових висновків щодо тлумачення та застосування законодавства, усних та письмових консультацій із правових питань, у тому числі з питань інтелектуальної власності;

– підготовка наукових кадрів (аспірантів, докторантів та здобувачів наукового ступеня доктора філософії);

– перевірка тексту дисертацій, що подаються на здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук, на дотримання вимог щодо відсутності некоректних запозичень.;

– підготовка бібліографічних, реферативних і аналітичних оглядів, довідок, добірок, каталогів, науково-практичних та методичних довідників, коментарів законодавства тощо;

– надання інформаційних послуг по мережі Інтернет;

– здійснення допомоги в організації та проведенні наукових заходів; 

– переклад анотацій на англійську мову та складання транслітерації переліку літератури для публікацій в збірнику наукових праць”Питання боротьби зі злочинністю”. 

Заявки щодо отримання послуг надсилати за адресою:
61002, Харків, вул. Пушкінська, 49, 
тел.: (057) 706-02-91, 
факс: (057) 700-65-81,
E-maіl: officemanager@aprnu.rol.net.ua   або  ivpz@aprnu.rol.net.ua