List of dissertations – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

List of dissertations

 

Перелік докторських дисертацій, 
що перебувають у бібліотеці Інституту

1. Батиргареєва В. С. Кримінологічні засади запобігання рецидивній злочинності в Україні: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Батиргареєва   Владислава Станіславівна. – Х., 2010. – 466 с.

2. Борисов В. И. Основные проблемы охраны безопасности производства в уголовном законодательстве Украины: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Борисов Вячеслав Иванович. – Х., 1992. – 399 с.

3. Бабенко А. М. Регіональна злочинність в Україні: закономірності, детермінація та запобігання: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бабенко Андрій Миколайович. – Запоріжжя, 2015. – 515 с.

4. Кальман О. Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Кальман Олександр Григорович. – Х., 2004. – 433 с.

5. Карпов Н. С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Карпов Никифор Семенович. – К., 2008. – 433 с.

6. Матвійчук В. К. Кримінально-правова охорона навколишнього природного середовища: проблеми законодавства, теорії та практики: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Матвійчук Валерій Костянтинович. – К., 2008. – 511 с.

7. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту (кримінально-правове та кримінологічне дослідження): дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Мисливий Володимир Андрійович. – Д., 2005. – 543 с.

8. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика України: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Фріс Павло Львович. – К., 2005. – 440 с.

9. Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Яковець Ірина Станіславівна. – Х., 2014. – 417 с.

 

Перелік кандидатських дисертацій, 
що перебувають у бібліотеці Інституту

1. Абакумова Ю. В. Кримінальна відповідальність особи за вчинення злочину при виконанні спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи або злочинної організації: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Абакумова Юлія Вікторівна. – Х., 2006. – 205 с.

2. Автухов К. А. Виконання покарання у виді арешту : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Автухов Костянтин Анатолійович. – Х., 2012. – 205 с.

3. Авдєєва Г.К. Проблеми судово-експертного дослідження контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Г.К. Авдєєва. – Х. : Нац. юр. акад. ім. Ярослава Мудрого, 2006. – 237 с.

4. Берзін П. С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту, товарів та послуг: аналіз складів злочину, передбаченого ст. 229 КК України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Берзін Павло Сергійович. – К., 2004. – 311 с.

5. Білоконь М. А. Запобігання злочинності неповнолітніх: досвід країн Європейського Союзу: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Білоконь Марія Анатоліївна. – Х., 2013. – 208 с.

6. Бахуринська, О.О.Кримінально-правова характеристика порушення вимог законодавства про охорону праці (ст. 271 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.О. Бахуринська. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2007. – 235 с.

7. Бражник А. А. Кримінальна відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування (ст.. 387 КК України): аналіз складу злочину: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бражник Андрій Анатолійович. – Х.,2015. – 237 с.

8. Бугаєць А. В.  Кримінологічна характеристика та запобігання корисливій насильницькій злочинності на залізничному транспорті: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бугаєць Артем Вікторович. – Х.,2015. – 258 с.

9. Бунін Є. О. Втручання в діяльність судових органів за Кримінальним кодексом України: аналіз складу злочину та питання кваліфікації: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бунін Євген Олександрович. – Х., 2015. – 259 с.

10. Гальцова О. В. Принцип поваги до прав і свобод людини у кримінально-виконавчому законодавстві, виконанні і відбуванні покарань: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гальцова Олена Володимирівна. – Х., 2015. – 237 с.

11. Грищенко О.В. Кримінально-правова характеристика побоїв і мордування (ст. 126 КК України): дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Грищенко Олександр Володимирович. – Х., 2014. – 191 с.

12. Дем’яненко Ю. І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності приватного життя: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дем’яненко Юлія Іванівна. – Х., 2008. – 215 с.

13. Денисюк П. Д. Протокольна форма дізнання: дис … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Денисюк Петро Дмитрович. – Х., 2005. – 173 с.

14. Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Доброрез Ігор Олександрович. – Х., 2004. – 221 с.

15. Дунаєва Т. Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дунаєва Тетяна Євгенівна. – Х., 2012. – 215 с.

16. Дубович О.В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання в Україні : дис. … канд. юрид. Наук : 12.00.08 / О.В. Дубович. – Х. : НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, 2014. – 258 с.

17. Дуюнова Т.В. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дуюнова Тетяна Василівна. – Х., 2013. – 222 с.

18. Євтєєва Д.П. Кримінально-правова характеристика зловживання опікунськими правами: соціальна обумовленість та склад злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 /Д.П. Євтєєва. – Х. : НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, 2014. – 252 с.

19. Заславська, М.Г. Кримінальна відповідальність за неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей: соціальна обумовленість і склад злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / М.Г. Заславська. – Х. : Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, 2005. – 217 с.

20. Калініченко Ю. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ст.. 383 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Калініченко Юлія Вікторівна. – Х., 2015. – 229 с.

21. Карелін В.В. Правове регулювання застосування заходів заохоченя та заходів стягнень у процесі відбування покарання у виді позбавлення волі: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карелін Владислав Володимирович. – Х., 2014. – 216 с.

22. Керик Л. І. Криміналістична характеристики та основи розслідування доведення до самогубства: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Керик Леся Ігорівна. – Х., 2012. – 210 с.

23. Ковитиди О. Ф. Институт соучастия в уголовном праве Украины: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковитиди Ольга Федоровна. – О., 1999. – 167 с.

24. Козьяков І. Н. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю за законністю оперативно-розшукової діяльності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Козьяков Ігор Миколайович. – Х., 2001. – 268 с.

25. Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика та запобігання вимаганням, поєднаним із насильством: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Колодяжний Максим Геннадійович. – Х., 2009. – 239 с.

26. Кузьминова В.Ю. Правовые и научные основы восстановления утраченных уголовных дел: дис. …канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьминова Виктория Юрьевна. – Х., 2001. – 224 с.

27. Кумановський М.В. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах: соціальна зумовленість та склад злочину : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 /       М.В. Кумановський. – Х. : НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, 2014. – 223 с.

28. Кучерук В. И. Кража и ее уголовно-правовая характеристика: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кучерук Валентина Ильинична. – Ст., 2004. – 183 с.

29. Лобойко Л. Н. Актуальные проблемы доследственного уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лобойко Леонид Николаевич. – Х., 1997. – 185 с.

30. Марченко М.Ю. Кримінологічна характеристика та запобігання самовільному зайняттю земельної ділянки та самовільному будівництві: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Марченко Максим Юрійович. – Х., 2013. – 229 с.

31. Маршуба М. О. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего корысно-насильственного преступника в Украине: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Маршуба Маралджан Оразнепесовна. – Х., 2014. – 236 с.

32. Михалко И. С. Забезпечення принципу раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки засуджених: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Михалко Ірина Сергіївна. – Х., 2012. – 202 с.

33. Моісеєв О. І. Кримінально-правова юрисдикція України щодо злочинів, вчинених за її межами: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Моісеєв Олександр Ігорович. – Х., 2007. – 217 с.

34. Мульченко В.В. Кримінально-правова охорона недоторканності суддів України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / В.В. Мульченко. – Х. : Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 240 с.

35. Муратова С. О. Судимість в системі інститутів загальної частини кримінального права України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Муратова Світлана Олександрівна. – Х., 2015. – 229 с.

36. Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення охорони або використання надр: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нетеса Наталя Володимирівна. – Х., 2012. – 242 с.

37. Новіков О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у сфері інтелектуальної власності: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Новіков Олег Володимирович. – Х., 2015. – 187 с.

38. Нуруллаєв Ільків Садагат огли Міжнародно-правове співробітництво в системі ради Європи у боротьбі з корупцією : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.11 / Нуруллаєв Ільків Садагат огли. – Х. : Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, 2008. – 205 с.

39. Овчаренко О. М. Доступність правосуддя та гарантії його реалізації: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10 / Овчаренко Олена Миколаївна. – Х., 2007. – 249 с.

40. Олійник О. С. Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель (ст.. 2391 КК України): соціальна обумовленість та склад злочину: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійник Олена Сергіївна. – Х., 2015. – 209 с.

41. Олійник О. М. Запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у збройних силах україни: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олійник Олександр Миколайович. – Х., 2015. – 213 с.

42. Панов М. М. Кримінальна відповідальність за незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панов Микола Миколайович. – Х., 2006. – 194 с.

43. Полтава К. О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або із тяжкими тілесними ушкодженнями, в Україні: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Полтава Катерина Олександрівна. – Х., 2013 . – 243 с.

44. Розенфельд Н. А. Кримінально-правова характеристика незаконного втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Розенфельд Наталія Андріївна. – К., 2002. – 206 с.

45. Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Рубащенко Микола Анатолійович. – Х., 2015. – 245 с.

46. Руднєва О. М. Тендерна рівність у праві України: дис. … канд. юрид. наук : 12.0.01 / Руднєва Олександра Миколаївна. – Х., 2002. – 174 с.

47. Свистуленко М. П. Екстрадиція в правовій системі України: Основні кримінально-правові аспекті: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Свистуленко Мирослава Петрівна. – К., 2005. – 237 с.

48. Стрижевська А.А. Сукупність злочинів за кримінальним правом України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / А.А. Стрижевська – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2007. – 201 с.

49. Чумаченко Т. А. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання (ст.188 КК України): Кримінально-правова характеристика: 12.00.08 Чумаченко Тетяна Анатоліївна. – К., 2008. – 223 с.

50. Чуб І.М. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу: кваліфікація та відмежування від суміжних злочинів : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / І.М. Чуб. – Х. : Нац. юрид. акад. ім. Ярослава Мудрого, 2014. – 223 с.

51. Шепітько М. В. Кримінальна відповідальність за завідомо неправдиве показання: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Шепітько Михайло Валерійович. – Х., 2011. – 246 с.

52. Юртаєва К.В. Місце скоєння злочинів міжнародного характеру : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / К.В. Юртаєва – Х. : Харківський нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 230 с.

53. Яровий А. О. Проблеми соціальної адаптації неповнолітніх, звільнених з виховно-трудових колоній: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Яровий Анатолій Олександрович. – Х., 2001. – 211 с.

54. Ярошенко, О.Д. Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О.Д. Ярошенко. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2014. – 267 с.