Опубліковано монографію “Культурологія безпеки дорожнього руху в Україні: теорія та практика запобігання автотранспортним правопорушенням” – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Опубліковано монографію “Культурологія безпеки дорожнього руху в Україні: теорія та практика запобігання автотранспортним правопорушенням”

Науковцями відділу кримінологічних досліджень Інституту д.ю.н., проф., членом-кореспондентом НАПрН України Володимиром Голіною та к.ю.н., старшим дослідником Сабріє Шрамко видано монографію “Культурологія безпеки дорожнього руху в Україні: теорія та практика запобігання автотранспортним правопорушенням”.

Рукопис присвячений розробці та обґрунтуванню сучасної теоретико-прикладної культурології безпеки дорожнього руху – концепції культурологічного напряму запобігання автотранспортним правопорушенням в Україні. Сутність цього напряму полягає у формуванні культури руху через вплив на свідомість, волю, звички учасників дорожнього руху.  Необхідність і актуальність такого концептуального підходу зумовлюються станом смертності і травматизму від дорожньо-транспортних пригод, завданнями державних програм і планів, домінуючим детермінаційним чинником таких тяжких наслідків, відсутністю чіткої визначеності щодо запобіжних, а не інших заходів ізапобіжної діяльності.

Монографія розрахована на науковців, практиків. безпосередньо і опосередковано причетних до убезпечення дорожнього руху, а також широке коло читачів.