Матеріали грантового проєкту “Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні” – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Матеріали грантового проєкту “Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні”

Звіт про науково-дослідну роботу

Матеріали конференцій, проведених на виконання проєкту:

Соціально-правові та кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації : матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності», м. Харків, 5 листопада 2020 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2020. 48 с.

Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Харків, 22 черв. 2021 р. / НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. Харків : Право, 2021. 124 с.

Аналітичні матеріали:

Аналітична довідка з пропозиціями щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів, органів державної влади і місцевого самоврядування у період боротьби з пандеміями й епідеміями та режиму карантину

Звіт про результати анкетування щодо наслідків пандемії COVID-19 та шляхів їх усунення. Харків : Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, 2021. 93 с.

Пам’ятки для населення:

Як не бути обманутим при лікуванні від пандемії та епідемії

Як не стати жертвою насильницького злочину у період пандемії та епідемії

Як не стати жертвою домашнього насильства у період пандемії та епідемії

Як не стати жертвою крадіжки у період пандемії та епідемії

Як убезпечити себе від побутового пияцтва та алкоголізму у період пандемії та епідемії

Як уникнути корупційних ризиків суб’єктам підприємництва у період пандемії та епідемії

 

Інститут – інфопартнер на офіційних сайтах місцевих рад та / або держадміністрацій
(щодо поширення аналітичних довідок та пам’яток для населення)