Збірник 5 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 5

Академiя правових наук України
Науково-дослiдний інститут вивчення проблем злочинності

http://ivpz.org/images/stories/sbornik5.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 5

Харкiв
“Прапор”
2001

 

З М I С Т

Голiна В. В.
Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних з незаконним позбавленням волі і викраденням чужої дитини (статті 123,124 КК України).

Кальман О.Г., Христич І.О., Бойко Ю.Г.
Проблеми підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів по виявленню причин та умов і профілактиці економічних злочинів.

Зеленецький В.С., Файєр Д.А.
Економіко-правова характеристика злочинних зловживань у сфері приватизації державного майна в Україні.

Степанюк А.Х.
Теоретичні та практичні проблеми імплементації міжнародних стандартів поводження із засудженими в діяльності адміністрації виправно-трудових установ (за результатами моніторингу).

Салтєвський М.В.
Криміналістична профілактика в наукових дослідженнях сучасної злочинності.

Перепелиця О.І.
Кримінальна відповідальність за порушення порядку
зайняття господарською та банківською діяльністю
(стаття 202 КК України).

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА I АСПIРАНТА

Сiбiльова Н. В.
Деякі питання диференціації процесуальної форми при здійсненні правосуддя по окремих категоріях кримінальних справ.

Хотенець В.М., Шило О.Г.
Право на справедливий розгляд кримінальної справи
у суді (до застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод).

Батиргареєва В.С.
Типологія злочинців, які вчинили розбій з проникненням у житло.

Гура Р.М.
Форми виконання позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як кримінальне покарання.

НАУКОВА ЖИТТЯ

Проблеми боротьби з тероризмом (науково-практичний семінар) (В.М. Хотенець, В.С. Батиргареєва).

НАШІ ВІТАННЯ

Ю.М. Грошевому – 70 років