Збірник 35 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 35

Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

 

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik_33.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 35

Харкiв
 “Право”
2018

 

 

 

ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Батиргареєва В. С. Новий вид злочинності у сфері моральності, пов’язаний із використанням інформаційно-телекомунікаційних систем

Колодяжний М. Г. Просторова профілактика злочинності: зарубіжний досвід і шляхи упровадження в Україні

Пащенко О. О. Соціальна обумовленість побудови санкцій кримінально-правових норм

Маршуба М. О. Взаємозв’язок стратегій «community policing» і зменшення можливостей учинення злочинів

Калініна А. В. Кримінологічне законодавство у пострадянських державах

Дзюба А. Ю. Кількісні та якісні показники злочинності неповнолітніх у ФРН (кримінологічна характеристика)

Філіппов С. О. Система детермінації транскордонної злочинності

Мокляк С. В. Безпосередній об’єкт злочину, передбаченого ст. 307 КК України

Марочкін О. І. Щодо окремих елементів системи кримінального процесуального законодавства України

Олійник В. С. Кожна людина має право на свободу (конституційний аспект)

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА,АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

 Шепітько М. В. Юридико-психологічні передумови формування системи протидії злочинам проти правосуддя, що вчиняються слідчим або прокурором.

Бойко В. В. Основні кримінологічні риси злочинця, який вчиняє тяжкі насильницькі злочини проти життя та здоров’я особи в особливо великому місті.

Вичавка В. І. Правове регулювання використання засобів Державною прикордонною службою України для протидії тероризму

Кібальник С. О. Кількісно-якісні показники незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Ковтун О. А. Історія становлення законодавства щодо кримінальної відповідальності в Україні за вимагання (1845–2001 рр.)

Федоренко М. С. Концептуальні підходи до формування методики розслідування перевищення влади або службових повноважень співробітниками правоохоронних органів

Топузян А. Р. Перспективи вдосконалення покарання за злочини у сфері охорони моральності неповнолітніх з урахуванням досвіду зарубіжних країн

Шепітько І. І. Проблеми проведення судових дій невербального характеру у кримінальному провадженні

Скоромний Д. А. Особливості прийняття кримінальних процесуальних рішень за аналогією

Збірник № 35