Збірник 33 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 33

Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

 

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik_33.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 33

Харкiв
“Право”
2017

 

 

 

ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Loboyko L. M. Problem questions of the realization by the law-court of the appeal instance principles of the direct evidences investigation

Sheremet O. S. Corruption in Local Government and its Prevention in Ukraine

Кузнецов В. В. Удосконалення кримінально-правового регулювання відповідальності за злочини проти державного діяча

Харченко В. Б. Кримінально-правове забезпечення охорони власності Українського народу

Грищак С. В., Бабенко М. В. Проблеми ефективності застосування норм кримінального права для захисту довкілля в Україні та країнах ЄС

Голіна В. В., Шрамко С. С., Калініна А. В. Участь громадськості в запобіганні та протидії злочинності в Україні

Батиргареєва В. С. Торгівля людьми в Україні: погляд із сьогодення

Головкін Б. М. Віктимологічне запобігання грабежам і розбоям

Мота А. Ф. Взаємодія державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами в протидії нелегальній міграції

Шевчук В. М. Проблеми вдосконалення науково-технічного забезпечення слідчої діяльності

Нетеса Н. В. Суспільні та приватні інтереси в кримінальному праві: до питання пошуку балансу

Медицький І. Б. Політична злочинність: поняття, структура, наслідки для суспільства

Гальцова О. В. Принцип поваги до прав і свобод людини в міжнародних стандартах з прав людини та поводження із засудженими

Богатирьов А. І. Місця несвободи: поняття та сутність

Касапоглу С. О. Щодо поняття і структури реалізації норм кримінального процесуального права

Дунаєва Т. Є. Щодо доцільності правової регламентації кримінального проступку в законодавстві України

Павлюк Н. В. Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА,

АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Ніколаєнко Т. Б. Окремі питання нормативного регулювання покарання у виді службового обмеження для військовослужбовців залежно від зміни правового режиму в державі

Турлова Ю. А. Соціально-рольова характеристика осіб, які вчиняють екологічні злочини

Білецький А. В. Громадський контроль за діяльністю спеціалізованих суб’єктів запобігання корупції

Дзюба А. Ю. Деякі проблеми запобігання корупції в публічній та приватній сферах

Єрмолаєва-Задорожня С. В. Перешкоджання службовій діяльності працівників правоохоронних органів: поняття, різновіди та форми прояву

Середа К. О. Кримінальний процесуальний примус у системі запобіжних заходів

Усатова Т. І. Щодо особливостей детермінації злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти та звідництвом

Шепітько І. І. Проблеми визначення обсягу доказів та порядок їх дослідження в судовому провадженні

Збірник № 33