Збірник 3 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 3

Академiя правових наук України
Науково-дослiдний інститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik3.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 3

Харкiв “Прапор”
1999

 

З М I С Т

Кальман О. Г., Христич I. О., Бойко Ю. Г.
Проблеми боротьби зi злочиннiстю у сферi господарської дiяльностi.

Мамутов В. К., Хахулiн В. В; Фiлiмонов С. М., Загнiтко О. П., Ковалевська Е. В.
Правове забезпечення соцiальних та державних iнтересiв України у зовнiшньоекономiчнiй господарськiй дiяльностi та попередження правопорушень у цiй сферi.

Степанюк А.Х., Батиргареєва В. С.
Принцип гуманiзму в кримiнально-виконавчому правi.

ЗАКОНОПРОЕКТНI РОБОТИ   
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про порядок прийняття, реєстрацiї, перевiрки та вирiшення заяв, повiдомлень i iншої iнформацiї про злочини”.

Каплiна О. В.
Проект нормативного змiсту глави “Реабiлiтацiя” КПК України.