Збірник 28 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 28

Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

 

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik_28.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 28

Харкiв
“Право”
2014

РОЗШИРЕНІ АНОТАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 

 

ЗМІСТ

ІСТОРІЯ ІНСТИТУТУ

Головкін Б.М., Оберемко Ю.О. Історія та сучасна діяльність сектора дослідження проблем злочинності та її причин

Шило О.Г. Наукова діяльність сектора дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності

Овчаренко О.М., Шуміло О.О. Наукові здобутки та перспективи діяльності сектора дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю

ЗВІТИ ПРО ВИКОНАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичні і прикладні питання реінтеграції до суспільства осіб, які відбули покарання у виді позбавлення та обмеження волі

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Головкін Б.М. Поняття, предмет, система кримінології та її завдання на сучасному етапі розвитку

Шостко О.Ю. Кримінологічна характеристика корупційної злочинності в Україні

Демидова Л.М. Кримінально-правова оцінка умов воєнного стану та періоду збройного конфлікту при кваліфікації державної зради

Лобойко Л.М. Оскарження початку досудового розслідування: щодо потреби законодавчої регламентації

Яковець І.С. Міжнародні методики оцінки ризиків і потреб засуджених: щодо їх ролі у процесі виконання покарань

Цимбалюк В.І. Проблеми встановлення кримінальної відповідальності за евтаназію

Крайник Г.С. Кваліфікація злочинів у сфері використання технічних систем за їх об’єктивними ознаками

Дорохіна Ю.А. Щодо правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності

Колодяжний М.Г. Сучасний досвід участі громадськості у запобіганні злочинності в Російській Федерації

Овчаренко О.М. Люстрація в органах кримінальної юстиції: міжнародні стандарти та вітчизняний досвід

Кохан В.П. Реформування органів кримінальної юстиції: досвід Латвії у сфері запобігання і протидії корупції

Глинська Н.В. Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень

Павлюк Н.В. Інформаційне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень корупційної спрямованості: поняття та шляхи реалізації

Синчук О.В. Проблеми побудови систем типових версій у методиках розслідування окремих категорій злочинів

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Дзюба А.Ю. Заходи кримінально-правового впливу на неповнолітніх правопорушників за кримінальним законодавством ФРН

Калініченко Ю.В. Предмет завідомо неправдивого повідомлення про вчинення злочину (ст. 383 КК)

Опанасенков О.І. Релігійне виховання засуджених як складова виховного впливу

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Борисов В.І., Демидова Л.М.  Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків»

Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків»

Огляд науково-практичного семінару «Здобутки молодих учених у дослідженнях боротьби зі злочинністю»

РЕЦЕНЗІЇ

Відгук офіційного опонента на дисертацію О.Д. Ярошенко «Кримінальна відповідальність за пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ст. 369 КК України)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (В .І. Борисов)

НАШІ ВІТАННЯ

Василь Якович Тацій – стратег і фундатор у науці кримінального права (В.І. Борисов, Л.М. Демидова)
75-річчя академіка НАПрН України Володимир Павлович Тихий

Збірник № 28