Збірник 26 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 26

  Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik%2026.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 26

 Харкiв
“Право”
 2013

 

 


ЗМІСТ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шепітько В. Ю., Авдєєва Г. К. Наукові здобутки та перспективи
діяльності лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю»

Борисов В. І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права

Радутний О. Е. Сакральність кримінально-правового простору

Орловський Р. С. Диференціація кримінальної відповідальності при співучасті

Григор’єва М. Г. Особливості дійового каяття при пособництві

Батиргареєва В. С. Вплив процесів глобалізації світу на розвиток кримінологічної науки в Україні

Головкін Б. М. Злочинність на вулицях та в інших громадських місцях

Настюк В. Я., Бєлєвцева В. В. Протидія корупції як один із засобів забезпечення ефективної анти терористичної діяльності в Україні

Колодяжний М. Г. Кримінологічна характеристика військових злочинів в Україні

Христич І. О. Проблеми встановлення обсягів латентної віктимності в Україні

Мошак Г. Г. Реформування органів МВС України у контексті досвіду Євро-2012

Овчаренко О. М. Міжнародні стандарти організації та функціонування органів кримінальної юстиції

Глинська Н. В. Розумність як стандарт доброякісності кримінальних процесуальних рішень

Білоус В. В. Технологізація кримінального провадження: стан і перспективи

Веліканов С. В. Події-причини як елемент предмета теорії причинності в криміналістиці

Павлюк Н. В. До питання про застосування науково-технічних засобів під час фіксування показань неповнолітніх

Автухов К. А. Щодо якості підзаконних нормативно-правових актів у галузі кримінально-виконавчого права (на прикладі Правил внутрішнього розпорядку СІЗО)

Лисодєд О. В. Стан і напрями розвитку наукових досліджень інституту правового статусу засуджених

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАНА

Бунін Є. О. Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за втручання в діяльність судових органів

Дубович О. В. Щодо морально-психологічного обліку особи злочинця без визначеного місця проживання

Калініна А. В. Рівень і динаміка як елементи кримінологічної характеристики злочинності іноземців та осіб без громадянства

Оберемко Ю. О. Наукові підходи до визначення поняття «латентна віктимність»

Резнікова Г. І. Професійна таємниця: поняття, ознаки та види

Резнікова О. І. Місце віктимологічних знань у системі криміналістики

Спасенко К. О. Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою

Шрамко С. С. Взаємодія правоохоронних органів із громадськістю у сфері запобігання злочинності

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності»

Пам’яті Юрія Михайловича Грошевого

Збірник № 26