Збірник 25 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 25

  Національна академiя правових наук України
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса

 

http://ivpz.org/images/stories/sbirnik%2025.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 25

 Харкiв
“Право”
 2013

 

 

ЗМІСТ

ЗВІТИ ПРО ВИКОНАНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

«Теоретичні та прикладні проблеми забезпечення безпеки людини за кримінальним законодавством України»

«Дослідження теоретичних та практичних проблем соціальної адаптації осіб, звільнених із місць позбавлення волі»

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Блажівський Є.М. Досвід моніторингу протидії злочинності та проблеми його впровадження

Батиргареєва В.С. Протидія поширенню алкоголізму – пріоритетний напрям державної політики у сфері боротьби зі злочинністю

Шостко О.Ю. Основні напрями діяльності органів кримінальної юстиції окремих держав Східної Європи

Василевич В.В. Методи прогнозування злочинності в установах виконання покарань

http://ivpz.org/images/stories/zelenecki_25.jpg Проблемы возбуждения антиуголовного производства о совершенном или подготавливаемом преступлении

Борисов В.І., Нетеса Н.В. Щодо проблеми відмежування порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) від порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК)

Дорош Л.В. Безпорадний стан особи: поняття та види

Пащенко О.О. Аналіз досліджень проблеми соціальної обумовленості закону України про кримінальну відповідальність (друга половина 90-х років ХХ ст.)

Дунаєва Т.Є. Питання побудови та функціонування органів кримінальної юстиції у нових країнах–членах ЄС

Овчаренко О.М. Вдосконалення взаємодії органів кримінальної юстиції

Глинська Н.В. Поняття стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень

Яковець І.С. Загальнонауковий підхід до визначення категорії «оптимізація процесу виконання кримінальних покарань»

Автухов К.А. Законний інтерес у структурі правового статусу засуджених

Шевчук В.М. Проблеми реалізації тактичних операцій і впровадження «автоматизованого робочого місця слідчого»

Павлюк Н.В. Проблеми підготовки до допиту неповнолітніх під час досудового розслідування

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Білоус О.П. Проблеми визначення поняття «конвертаційний центр»

Дубович О.В. Сутність явища бездомності та його соціально-правова оцінка: історія та сучасність

Кумановський М.В. До проблем визначення об’єктак злочину, передбаченого ст. 2392КК України (незаконенне заволодіння землями фодного фонду в в особливо великих розмірах)

Марадіна Ю.С. Катування: злочин з формальним чи матеріальним складом?

Резнікова О.І. Віктимологічне пізнання особи в криміналістиці: сутність та значення

Іванов А.В. Кримінологічна функція органів прокуратури щодо запобігання податковій злочинності

Федоренко Д.М. Вимагання: співвідношення загальної і спеціальної кримінально-правових норм

Шрамко С.С. Нормативно – правове регулювання участі громадськості у запобіганні злочинності в Україні

НАШІ ВІТАННЯ

БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ

ПАМ’ЯТІ ЗЕЛЕНЕЦЬКОГО ВОЛОДИМИРА СЕРАФИМОВИЧА

Збірник № 25