Збірник 17 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 17

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik17.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 17

Харкiв
“ТОВ “Кроссроуд””
2008

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І., Пащенко О.О.
Щодо підвищення ефективності застосування кримінально-правових норм на досудових стадіях розслідування кримінальних справ.

Демидова Л.М. 
Якість кримінального закону: до проблеми формалізації розміру майнової шкоди.

Пономаренко Ю.А. Поняття пеналізації злочинів.

Дорош Л.В.
Якість кримінального закону: до проблеми визначення поняття «стан статевої зрілості».

Яковець І.С., Гель А.П.
Якість кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України, як необхідна умова ефективності процесу виконання покарання у виді обмеження волі.

Голіна В.В., Лукашевич С.Ю., Колодяжний.М.Г., Кулікова В.В. Проблеми кримінологічного планування запобігання злочинності в Україні.

Головкін Б.М. Структура корисливої насильницької злочинності.

Шостко О.Ю. Кримінально-правові засоби протидії організованій злочинності в окремих європейських країнах.

Дзюба Ю.П. 
Питання міжнародного співробітництва у боротьби зі злочинністю у низці факторів соціальної обумовленості кримінально-правової заборони.

Овчаренко О.М. 
Європейський ордер на арешт – нова форма міжнародного співробітництва у сфері протидії організованій злочинності.

Дунаєва Т.Є.
Деякі критерії оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування в зарубіжних країнах.

Дарнопих Г.Ю.
До питання економіко-правового визначення паливно-енергетичного комплексу.

Христич І.О. 
Злободенні проблеми статистичного обліку злочинів у паливно-енергетичному комплексі України.

Зеленецький В.С., Лобойко Л.М. 
Показники оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні.

Зеленецкий В.С.
Функциональное назначение уголовного дела (часть вторая).

Шило О.Г., Глинська Н.В.
Якість кримінально-процесуальних рішень, що приймаються на досудовому розслідуванні.

Шепітько В.Ю., Журавель В.А.
Типові системи тактичних прийомів: проблеми розробки та ефективного застосування.

Шепітько В.Ю., Білоус В.В., Керик Л.І.
Роль інформаційних технологій в підвищенні якості слідчої діяльності.

Авдєєва Г.К.
Взаємодія слідчого з обізнаними особами як критерій ефективності досудового слідства.

Сіроджа І.Б., Смородін М.О., Смородіна О.С.
Практичне використання інтелектуальної інформаційної технології «Квант-образ» для ідентифікації осіб по фотопортрету.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА, АСПІРАНТА І ЗДОБУВАЧА

Коновалова А.Ю.
Поняття покарання неповнолітніх осіб.

Оньша А.О.
Щодо питання співучасті при вчиненні привілейованих умисних вбивств 

Колодяжний М.Г. 
Детермінаційний комплекс насильницьких вимагань.

Пашинін О.І.
Функціональне призначення досудового провадження у кримінальному процесі.

Вільгушинський М.Й. 
Роль засобів криміналістичної тактики.

Баранчук В.В. 
Поняття та ознаки психологічного контакту в процесі допиту.

Синчук О.В.
Типові версії в методиці розслідування злочинів: шляхи та засоби формування.

Примітка
перегляд текстів статеї збірнику на сайті бібліотекі В.І. Вернадського www.nbuv.gov.ua  

Збірник № 17