Збірник 10 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірник 10

Академiя правових наук України
Iнститут вивченя проблем злочинностi

http://ivpz.org/images/stories/sbornik10.jpgПитання боротьби зi злочиннiстю

Збiрник наукових праць

Видається з 1997 року
Випуск 10

Харкiв
“Право”
2005

 

З М I С Т

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Борисов В.І., Зеленецький В.С., Батиргареєва В.С. 
Вклад Інституту вивчення проблем злочинності АПрН України в розвиток сучасної правової науки.

Гуторова Н.О., Дорош Л.В., Сенаторов М.В. 
Кримінальне право України: фундаментальні та прикладні проблеми.

А.Х. Степанюк 
Теоретичні та практичні проблеми кримінально-виконавчого законодавства .

Кальман О.Г.
Стан та перспективи дослідження проблем попередження злочинності.

Голіна В.В.
Актуальні кримінологічні дослідження проблем злочинності.

Сібільова Н.В. 
Сучасні проблеми організації та функціонування в Україні судової влади.

Журавель В.А. 
Проблеми вдосконалення наукового забезпечення практики розслідування економічних злочинів.

Шепітько В.Ю., Булулуков О.Ю., Чорний Г.О. 
Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності правоохоронних органів України.

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Головкін Б.М., Батиргареєва В.С. 
Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх у місті Харкові.

Руднєва О.М., Блага А.Б. 
Соціальні та правові аспекти правового становища жінок в Україні і попередження жіночої злочинності.

ТРИБУНА ДОКТОРАНТА І АСПІРАНТА

Погорецький М.А. 
Джерела судових доказів.

Шило О.Г. 
Доступність правосуддя: деякі кримінально-процесуальні питання.

Сібільова Н.В. 
Еволюція поняття «правосуддя».

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Буроменський М.В., Стешенко В.М., Хорольський Р.Б., Щокін Ю.В., Касинюк О.В. 
Розробка пропозицій змін і доповнень до законодавчих актів щодо «Державної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу» в галузі боротьби зі злочинністю.

Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до кримінального та кримінально-процесуального законодавства України.