Запрошуємо до участі у VІІ міжнародній науково-практичній конференції «Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання» (11 травня 2023 року) – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Запрошуємо до участі у VІІ міжнародній науково-практичній конференції «Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання» (11 травня 2023 року)

Шановні колеги, відділ дослідження проблем кримінального права Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України запрошує Вас до участі у VІІ міжнародній науково-практичній конференції «Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання», яка відбудеться 11 травня 2023 року.

Напрями дискусії:

– сучасні проблеми кримінально-правового регулювання щодо забезпечення національної безпеки України та інформаційної безпеки країни як її різновиду в умовах воєнного стану та інших кризових ситуаціях державного, міждержавного й світового масштабів;

– розгляд правових стандартів Європейського Союзу стосовно забезпечення колективної безпеки в Європі та визначення шляхів їх подальшого впровадження в українське кримінальне законодавство;

– ознайомлення з досвідом зарубіжних країн із цих питань;

– проведення дискусії щодо стану і перспектив міждисциплінарних досліджень у сфері правового забезпечення національної безпеки України з проблематики, що пов’язана з кримінальним правом  та  засобами інших кримінально-правових наук.

Осіб, зацікавлених у роботі міжнародної науково-практичної конференції, просимо надіслати до організаційного комітету до 1 травня 2023 року (включно) електронною поштою на адресу: d.l.n@ukr.net тези доповіді та заповнену за зразком заявку.

 

Подробиці заходу в інфолисті.

Розгорнути