Збірники матеріалів наукових заходів – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Збірники матеріалів наукових заходів

МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ І СЕМІНАРІВ

Стратегії суспільної безпеки і пробація: світові стандарти і національні цінності : дайджест стенд. доп. за результатами II всеукраїнського науково-практичного заходу у формі круглого столу (м. Харків, 4 квіт. 2024 р.)

Використання цифрових технологій у криміналістиці та судовій експертизі : збірник матеріалів міжнародного науково-практичного круглого столу (Харків, 11 груд. 2023 р.)

Актуальні проблеми протидії злочинності і корупції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 22 груд. 2023 р.)

Кримінальне право України періоду глобальних викликів: від воєнного стану до повоєнного відродження : матеріали дискус. кримін.-прав.панелі VII Харків. міжнар. юрид. форуму (м. Харків, 29 верес. 2023 р.)

Перспективні напрями розвитку кримінальної юстиції в цифрову еру : матеріали Всеукр. заоч. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 липня 2023 р.)

Правове регулювання епідемічної безпеки в умовах війни та поствоєнного відновлення : матеріали міжнар. круглого столу (м. Харків, 29 черв. 2023 р.)

Проблеми ефективності міжнародно-правового регулювання прав військовополонених : матеріали круглого столу (м. Харків, 23 черв. 2023 р.)

Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання : матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 трав. 2023 р.)

Слідча та детективна діяльність: виклики і перспективи: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 25 травня 2023 р.)

Актуальні проблеми протидії злочинності та корупції: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції (Харків, 17 лютого 2023 р.)

Наукові дослідження у сфері протидії злочинності : матеріали наук. конф. за підсумками роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2022 р. (м. Харків, 6 груд. 2022 р.)

Нова архітектура безпекового середовища України: зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23 грудня 2022 р.)

Цифрова трансформація кримінального провадження в умовах воєнного стану : матеріали круглого столу, присвяч. Всеукр. тижню права(м. Харків, 23 груд. 2022 р.) 

Використання цифрової інформації в розслідуванні кримінальних правопорушень: матеріали міжнар. наук.-практ. “круглого столу” (м. Харків, 12 груд. 2022 р.)

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я під час війни: виклики сьогодення : матеріали VI Міжнародного Мед.-прав. форуму (25 листоп. 2022 р.)

Кримінальне право України перед викликами сучасності і майбуття: яким воно є і яким йому бути (м. Харків, 21-22 жовтня 2022 р.)

Правові питання епідемічної безпеки під час воєнного стану : матеріали міжнар. круглого столу. (16 черв. 2022 р.)

Кримінально-правова охорона інформаційної безпеки: матеріали VІ міжнар. наук.‑практ. конференції (м. Харків, 12 трав. 2022 р.)

Кримінально-правові відповіді на виклики воєнного стану в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (м.Харків, 5 трав. 2022 р.)

Державна політика у сфері убезпечення дорожнього руху: теорія, законодавство, практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Харків, 5 листоп. 2021 р.)

Історія запровадження позбавлення волі і сучасні проблеми його виконання : матеріали круглого столу (м. Харків, 14 грудня 2021 р.)

Правове регулювання діяльності у сфері охорони здоров’я: корупційні виклики під час пандемії : матеріали V Мед.-прав. форуму, (м. Харків, 9–10 груд. 2021 р.)

Медичне право та фармацевтичне право: виклики сьогодення : матеріали сателіт. заходу в межах V Харків. міжнар. юрид. форуму  (м. Харків, 21 верес. 2021 р.)

Юридичні гарантії захисту конституційних прав і свобод людини в умовах СOVID-19 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції, (м. Харків, 22 черв. 2021 р.)

Кримінальні правопорушення проти публічного здоров’я в проєкті Кримінального кодексу України : матеріали наук.-практ. вебінару (м. Харків, 25 трав. 2021 р.)

Сучасна доктрина кримінального права в правовій системі України: поняття, джерела, значення, проблеми формування : матеріали V міжнар. наук.-практ. круглого столу, м. Харків, 14 трав. 2021 р.

Встановлення позитивних взаємин із правопорушником як принцип пробації : матеріали наук.-практ. онлайн-«круглого столу» (м. Харків, 18 груд. 2020 р.)

Соціально-правові та кримінологічні наслідки коронакризи у світі та Україні: до проблеми мінімізації : матеріали панел. дискусії наук.-практ. семінару «Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності» (м. Харків, 5 листопада 2020 р.)

Конституційні засади захисту прав пацієнтів у період пандемії : матеріали IV Медико-правового форуму (м. Харків, 11 груд. 2020 р.).

Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності : матеріали наук.-практ. онлайн-семінару (м. Харків, 5 листоп. 2020 р.)

Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.-практ. онлайн «круглого столу», присвяченого 25‑річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 95‑річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.)

Кримінальне право в умовах глобалізації суспільних процесів: традиції та новації : матеріали міжнар. наук.‑практ. круглого столу (м. Харків, 15 трав. 2020 р.)

Правові засади епідемічної безпеки: виклики та перспективи : матеріали інтернет-конференції (м. Полтава, 29 квіт. 2020 р.)

Концептуальні засади нової редакції Кримінального кодексу України : матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 17–19 жовт. 2019 р.)

Актуальні проблеми протидії злочинності : матеріали наук. конф. за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темами у 2019 р. (м. Харків, 23 груд. 2019 р.)

Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України : зб. матеріалів круглого столу за результатами роботи фахівців НДІ вивч. проблем злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України за фундаментал. темою у 2019 р. (м. Харків, 24 груд. 2019 р.)

Інноваційні методи та цифрові технології в криміналістиці, судовій експертизі та юридичній практиці : матеріали міжнар. «круглого столу» (Харків, 12 груд. 2019 р.)

Реформування системи охорони здоров’я: корупційні ризики та способи їх усунення : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 5 груд. 2019 р.)

Дотримання прав ув’язнених та роль у цьому національного превентивного механізму : матеріали «круглого столу» (м. Харків, 13 груд. 2019 р.)

Конституційні засади медичної реформи в Україні : матеріали Медико-правового форуму (м. Харків, 6 груд. 2019 р.)

Матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу “Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення” (м. Харків, 17 травня 2019 р.)

Матеріали наукової конференції за результатами роботи фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України за фундаментальними темами  у 2018 р. (м. Харків, 26 березеня 2019 р.)

Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки: матер. міжнарод. кругл. столу (м. Харків, 18 травня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності» (м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (м. Харків, 12-13 жовтня 2017 р.)

Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу. ( м. Харків, 26 травня 2017 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування» (м. Харків, 12-13 жовтня 2016 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності» (м. Харків, 8-9 жовтня 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків» (м. Харків, 9-10 жовтня 2014 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінальної відповідальності» (м. Харків, 10-11 жовтня 2013 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність» (м. Харків, 11-12 жовтня 2012 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн» (м. Харків, 13-14 жовтня 2011 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупції » (м. Харків, 17 квітня 2014 р.)

Науково-практичний семінар «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції» (м. Харків, 24 квітня 2014 р.)