В Інституті розроблено пам’ятки для дослідників щодо наукових результатів та стилю написання наукових робіт – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

В Інституті розроблено пам’ятки для дослідників щодо наукових результатів та стилю написання наукових робіт

Наразі в Україні спостерігається реформування процесу правотворчої діяльності, у зв’язку з чим посилилася зацікавленість законодавця в якісних результатах досліджень у галузі права. Законом України «Про правотворчу діяльність» від 24.08.2023 № 3354-IX передбачено здійснення Міністерством освіти і науки України моніторингу наукових результатів у захищених дисертаціях у сфері права та передачу таких результатів, а також наукових узагальнень в галузях права, отриманих у процесі наукових досліджень, до міністерства, що забезпечує формування державної правової політики, для врахування їх у правотворчій діяльності. На виконання положень цього Закону Кабінетом Міністрів України прийнято Порядок моніторингу наукових результатів у захищених дисертаціях на здобуття ступеня або наукового ступеня у сфері права (постанова від 13.02.2024 р. № 152). І хоча зазначені акти вводяться в дію через рік з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, уже сьогодні слід констатувати необхідність здійснення у правничих школах заходів щодо підвищення якості наукових результатів у дослідженнях.

Політика Інституту виражається, зокрема й у сприянні подальшому розвитку в Україні культури якості наукової та освітньої діяльності. Ураховуючи вищезазначені тенденції, в Інституті були підготовлені пам’ятки для дослідників «Формулювання наукових результатів у дисертаціях та інших наукових працях із права» та «Написання наукових праць в академічному підстилі наукового стилю». Матеріали розроблені заступником директора Інституту з наукової роботи, к.ю.н., ст. дослідником Дариною Євтєєвою, д.ю.н., доцентом,  стейкхолдером освітньо-наукової програми Інституту, доцентом  Національного юридичного університету Андрієм Лапкіним, за редакцією  директора Інституту, д.ю.н., проф. Владислави Батиргареєвої. Зазначені пам’ятки напрацьовані на підставі накопиченого їх укладачами досвіду з написання та рецензування наукових робіт, участі в спеціалізованих вчених радах та оформлення звітної документації. Вони можуть знадобитися як дослідникам-правникам на початку наукового шляху, так і досвідченим ученим при написанні дисертаційних робіт, монографій, наукових статей та інших видів наукових праць.

Ознайомитися з пам’ятками можна за посиланнями:

1) пам’ятка для дослідника «Формулювання наукових результатів у дисертаціях та інших наукових працях із права»;

2) пам’ятка для дослідника «Написання наукових праць в академічному підстилі наукового стилю».