Вітаємо із захистом дисертації! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо із захистом дисертації!

У НДІ ВПЗ продовжують працювати разові спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. 

Другого лютого 2024 року дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії успішно захистив аспірант відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Артур ДОНЧЕНКО. Тема наукового дослідження: “Своєчасність процесуальних рішень, що приймаються під час досудового розслідування”. Дисертація підготована під науковим керівництвом докторки юридичних наук, старшої дослідниці, завідувачки відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Наталія ГЛИНСЬКОЇ. 

Разова спеціалізована рада працювала у складі: Борисов Вячеслав Іванович, д.ю.н., проф., академік НАПрН України, радник при дирекції, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (голова ради); Пашковський Микола Іванович, к.ю.н., доц., науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (рецензент); Клепка Дар’я Ігорівна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (рецензент); Басиста Ірина Володимирівна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ (офіційний опонент); Дроздова Олена Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових та адміністративно-правових дисциплін Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (офіційний опонент).

Дев’ятого лютого 2024 року успішно відбувся захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Ангеліни ОЛІЙНИЧЕНКО, аспірантки відділу дослідження проблем кримінального права, на тему: “Обмежувальні заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до осіб, які вчинили домашнє насильство”. Науковий керівник здобувачки – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, радник при дирекції НДІ ВПЗ Вячеслав БОРИСОВ.  

Разова спеціалізована рада працювала у складі: Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доц., завідувач відділу дослідження проблем кримінального права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В.Сташиса НАПрН України (голова ради); Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., ст. досл., заступник директора з наукової роботи, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (рецензент); Новікова Катерина Андріївна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (рецензент); Ященко Андрій Миколайович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1, Харківський національний університет внутрішніх справ (офіційний опонент); Романцова Світлана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ (офіційний опонент).

Із дисертаціями здобувачів, рецензіями рецензентів та відгуками офіційних опонентів можна ознайомитися у вкладці “Спеціалізовані вчені ради”, а із відеозаписами захистів – на ютуб-каналі НДІ ВПЗ.

Новину підготувала: к.ю.н., ст. досл. Аліна Калініна