Вітаємо аспірантів НДІ ВПЗ із захистом дисертації! – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Вітаємо аспірантів НДІ ВПЗ із захистом дисертації!
 

У НДІ ВПЗ продовжують працювати разові спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії. 

Двадцять другого лютого 2024 року дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії успішно захистив аспірант відділу кримінологічних досліджень Сергій ВОЛКОВ. Тема наукового дослідження: “Запобігання злочинності в сфері обігу гуманітарної допомоги в Україні”. Дисертація підготована під науковим керівництвом докторки юридичних наук, професорки, директорки НДІ ВПЗ Владислави БАТИРГАРЕЄВОЇ. 

Разова спеціалізована рада працювала у складі: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ (голова), Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., ст. наук. співроб., завідувач відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ (рецензент), Калініна Аліна Владиславівна, к.ю.н., ст. досл. старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень (рецензент), Орлов Юрій Володимирович, д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського університету внутрішніх справ (офіційний опонент), Мовчан Роман Олександрович, д.ю.н., проф., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса (офіційний опонент).

Двадцять дев’ятого лютого 2024 року дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії успішно захистив аспірант відділу кримінологічних досліджень Богдан ПАЗІЙ. Тема наукового дослідження: “Кримінологічна характеристика та запобігання крадіжкам, що вчиняються в Україні в умовах воєнного або надзвичайного стану”. Дисертація підготована під науковим керівництвом докторки юридичних наук, професорки, директорки НДІ ВПЗ Владислави БАТИРГАРЕЄВОЇ. 

Разова спеціалізована рада працювала у складі: Данильченко Юрій Броніславович, д.ю.н., доц., старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ (голова), Колодяжний Максим Геннадійович, к.ю.н., ст. наук. співроб., завідувач відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ (рецензент), Шрамко Сабріє Сейтжеліївна, к.ю.н., ст. досл. старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень (рецензент), Волкова Юлія Анатоліївна, д.ю.н., доц., завідувачка кафедри конституційного і адміністративного права Національного авіаційного університету (офіційний опонент), Васильєв Андрій Анатолійович, к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (офіційний опонент).

Шостого березня 2024 року дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії успішно захистила аспірантка відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права Каріна БІЛОУС. Тема наукового дослідження: “Правове регулювання підготовки до звільнення засуджених до позбавлення волі”. Дисертація підготована під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора Анатолія СТЕПАНЮКА.

Разова спеціалізована рада працювала у складі: Голіна Володимир Васильович, д.ю.н., проф., член-кореспондент НАПрН України, заслужений діяч науки і техніки України, головний науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень НДІ ВПЗ (голова), Пивоваров Володимир Володимирович, к.ю.н., доцент, завідувач відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ (рецензент), Карелін Владислав Володимирович, д.ю.н., проф., професор кафедри військового права військового факультету міжнародних відносин та права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (офіційний опонент), Пузирьов Михайло Сергійович, д.ю.н., старший дослідник, професор кафедри правових дисциплін гуманітарного факультету Національної академії Національної гвардії України (офіційний опонент), Гальцова Олена Володимирівна, к.ю.н., викладач кафедри права і національної безпеки Військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (офіційний опонент).

Одинадцятого березня 2024 року дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії успішно захистив аспірант відділу дослідження проблем кримінального права Олександр КВІТКА. Тема наукового дослідження: “Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повятряного транспорту”. Дисертація підготована під науковим керівництвом доктора юридичних наук, професора, академіка НАПрН України, радника при дирекції НДІ ВПЗ Вячеслава БОРИСОВА.

Разова спеціалізована рада працювала у складі: Пащенко Олександр Олександрович, д.ю.н., доц., завідувач відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ (голова), Євтєєва Дарина Петрівна, к.ю.н., старший дослідник, заступник директора з наукової роботи НДІ ВПЗ (рецензент), Новікова Катерина Андріїївна, к.ю.н., старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ (рецензент), Мисливий Володимир Андрійович, д.ю.н., проф., професор кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (офіційний опонент), Багіров Сергій Рамізович, к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія» (офіційний опонент).

Вітаємо випускників аспірантури НДІ ВПЗ та їх наукових керівників із захистом дисертації та бажаємо подальшої плідної наукової роботи в ім’я миру та розвитку нашої держави!