Відбулося засідання Вченої ради НДІ ВПЗ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулося засідання Вченої ради НДІ ВПЗ

Двадцять четвертого лютого 2023 р. в Інституті відбулося онлайн-засідання вченої ради, на якому з науковою доповіддю на тему «Цифрові технології у криміналістиці: воєнні виклики, нові завдання, перспективи досліджень» виступив доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю» Віктор Шевчук. У науковій доповіді були актуалізовані найгостріші у період воєнного стану питання системи воєнних злочинів, особливостей та складнощів їх розслідування та проведення судових експертиз, в обговоренні яких взяли участь д.ю.н., проф., акад. НАПрН України Валерій Шепітько, д.ю.н, проф. Владислава Батиргареєва, д.ю.н., с.н.с. Михайло Шепітько та к.ю.н., с.н.с. Галина Авдєєва.

Так само на засіданні вченої ради виступила докторка юридичних наук, професорка Людмила Демидова, яка доповіла про результати роботи відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Окремим питання порядку денного засідання стало висунення за результатами таємного голосування наукової праці к.ю.н. Аліни Калініної «Кримінологічна характеристика і запобігання злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні» для участі у конкурсі на Премію Верховної Ради України молодим ученим.

На засіданні вченої ради було розглянуто також блок питань, що стосуються діяльності аспірантури. Зокрема, затвердження тем дисертацій, надання академічних відпусток, утворення спеціалізованої вченої ради для проведення разового публічного захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право» (спеціалізація 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).