Відбулася VІІ міжнародна науково-практична конференція «Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання» – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Відбулася VІІ міжнародна науково-практична конференція «Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання»

11 травня 2023 року в НЮУ імені Ярослава Мудрого відбулася  VІІ міжнародна науково-практична конференція «Національна безпека України в умовах інформатизації та глобалізації суспільних процесів: сучасні загрози та кримінально-правове регулювання». Співорганізатори: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України, ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Захід об’єднав вчених провідних вищих навчальних закладів, науково-дослідних центрів України, Польщі, Бельгії та США, співробітників Служби безпеки України та Національної поліції України, представників громадських правозахисних організації.

Із вітальними словами виступили д.ю.н., проф., проректор з наукової роботи НЮУ ім. Ярослава Мудрого Дмитро Валентинович ЛУЧЕНКО та д.ю.н., професор, академік, академік-секретар відділення кримінально-правових наук НАПрН України Юрій Васильович БАУЛІН.

Захід модерувала д.ю.н., проф., заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», голова Відокремленого підрозділу в Харківській області ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», професор кафедри кримінального права НЮУ ім. Ярослава Мудрого; головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права, керівник фундаментальної теми щодо кримінально-правової охорони інформаційної безпеки в НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України Людмила Миколаївна ДЕМИДОВА.

Дискусія тривала за двома напрямами:

  1. «Інформаційна безпека й національна безпека України: сучасні загрози, європейські стандарти, зарубіжний досвід кримінально-правового регулювання»;
  2. «Національна безпека України в період воєнного стану: міждисциплінарні, процесуальні і криміналістичні питання».

На початку конференції д.ю.н, професор Людмила ДЕМИДОВА та д.ю.н., проф. Микола КАРЧЕВСЬКИЙ оголосили ідею створення незалежної платформи «Експертна ініціатива» як форми публічної демократії українського громадянського суспільства, метою створення якої є добровільна, ініціативна, компетентна участь фахівців у галузі кримінального права в різних формах державного управління з питань розвитку правової системи України й укріплення правопорядку.

Долучитися до кола експертів з питань кримінально-правового регулювання в Україні можна шляхом заповнення анкети за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepz0K2yiad7IZYLCRjA64-0G2pfo09S8w4ROCO49D4Rp_4PA/viewform

Учасники представили широкий спектр наукових доповідей із актуальних та нагальних питань сьогодення: воєнні злочині, колабораційна діяльність, поширення військово значущої інформації, примусова паспортизація, державна політика в галузі кібер-права, інформатизація, технології штучного інтелекту у забезпеченні інформаційної безпеки України тощо.

Із науковими доповідями виступили д.ю.н., проф., завідувачка кафедрою кримінального права та кримінології юридичного факультету університету в Білостоці (Польща) Katarzyna LASKOWSKA; голова оргкомітету, д.ю.н., проф. Людмила ДЕМИДОВА; д.ю.н., доц., завідувач кафедри кримінального права НЮУ ім. Ярослава Мудрого, відповідальний секретар ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права Юрій ПОНОМАРЕНКО; д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінально-правової політики НЮУ ім. Ярослава Мудрого Сергій ХАРИТОНОВ; д.ю.н., с.н.с., професор кафедри кримінального права НЮУ ім. Ярослава Мудрого, провідний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України  Михайло ШЕПІТЬКО; д.ю.н., проф., завідувач кафедри поліцейської діяльності Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ Євген ПИСЬМЕНСЬКИЙ; д.ю.н., проф., завідувачка кафедрою кримінального права, процесу та криміналістики Класичного приватного університету Олена РЯБЧИНСЬКА; к.ю.н., доц., с.н.с. відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України Владислав КУБАЛЬСЬКИЙ; к.ю.н., доц., асистент кафедри кримінально-правової політики НЮУ ім. Ярослава Мудрого Наталія СМЕТАНІНА; д.ю.н., проф., професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського державного університету внутрішніх справ, головний науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України Микола КАРЧЕВСЬКИЙ; голова ГО «Країна права» Катерина КОВАЛЬ; доктор права габілітований (Польща), доктор філософії з права (Україна), рецензент наукового фахового видання “International Journal of Law and Society”, Science Publishing Group Inc. (Сайнс Паблішинг Груп Інкорпорейтед) (м. Нью-Йорк, Сполучені Штати Америки) Ілля КОЛОСОВ; д.ю.н., проф., професор кафедри конституційного, міжнародного і кримінального права Донецького національного університету імені Василя Стуса Роман МОВЧАН; д.ю.н., проф. Анатолій СТЕПАНЮК; д.п.н., професор, старший науковий співробітник відділу дослідження проблем кримінально-виконавчого права НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України Вікторія ВОРОЖБІТ-ГОРБАТЮК;  дослідник у Центрі з ІТ і ІР права Льовінського університету (Бельгія) (doctoral candidate, researcher at KU Leuven) Микита ПЕТІК (Mykyta PЕТІК); к.ю.н., доц., доцент кафедри кримінального права НЮУ ім. Ярослава Мудрого Василь КИРИЧКО; аспірант відділу дослідження проблем кримінального права НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрН України Віталій ФЕДЮК.

Жваву дискусію серед учасників конференції викликали доповіді д.ю.н., доц. Юрія ПОНОМАРЕНКО щодо стану впровадження Директиви Європейського Парламенту І Ради № 2013/40/EU щодо атак на інформаційні системи у національне кримінальне законодавство;  д.ю.н., проф. Євгена ПИСЬМЕНСЬКОГО стосовно питання караності колабораційної діяльності; д.ю.н., проф. Олени РЯБЧИНСЬКОЇ щодо кримінально-правової оцінки примусової паспортизації та набуття громадянства рф на тимчасово окупованих територіях України; д.ю.н., проф. Миколи КАРЧЕВСЬКОГО стосовно питань інформатизації та кримінально-правового регулювання; голови ГО «Країна права» Катерини КОВАЛЬ стосовно актуальності реалізації державної політики в галузі кібер-права в умовах повномасштабного російського вторгнення та новітніх глобальних загроз; доктора права габілітованого (Польща), доктора філософії з права (Україна) Іллі КОЛОСОВА щодо забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб у Африканському регіоні та у зв’язку з цим корисні уроки для України; д.ю.н., проф. Романа МОВЧАНА стосовно кримінальної відповідальності за поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 КК України); д.ю.н., проф. Анатолія СТЕПАНЮКА щодо безпекового в’язничного середовища; д.п.н., проф. Вікторії ВОРОЖБІТ-ГОРБАТЮК стосовно реалізації концепції безпеки закладів освіти у контексті пропедевтики і запобігання злочинності, поширення криміногенних чинників неправомірної поведінки учасників освітнього процесу; Микити ПЕТІКА щодо цифрового суверенітету ЕС та перспективних технології; к.ю.н., доц. Василя КИРИЧКО стосовно конституційного права на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань в контексті кримінальної відповідальності за заперечення збройної агресії.

За результатами конференції планується видання збірника матеріалів.

Оргкомітет висловлює щиру вдячність співорганізаторам і всім учасникам конференції за плідну співпрацю, цікаві, змістовні доповіді й  конструктивні пропозиції.

До нових зустрічей!