Всесвітній день науки за мир і розвиток 2022 – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Всесвітній день науки за мир і розвиток 2022
Щорічно 10 листопада у світі відзначають Всесвітній день науки за мир та розвиток (World Science Day for Peace and Development). Темою цього дня у 2022 році є Фундаментальні науки в інтересах сталого розвитку.
Всесвітній день науки покликаний підвищити важливість і актуальність науки в нашому повсякденному житті. У такий спосіб підкреслюється важлива роль науки в суспільстві і необхідність залучення громадськості до дискусії з питань новітніх наукових розробок. Це також підкреслює і роль учених у розширенні нашого розуміння процесів, що відбуваються навколо та всередині нас.
«Для досягнення 17 цілей, передбачених стратегією сталого розвитку до 2030 року, як ніколи важлива роль фундаментальних наук», – із таким посилом Генеральна Асамблея ООН оголосила про підписання резолюції щодо проведення тематичного року у 2022 році. Посилення значення фундаментальних наук є життєво необхідним для досягнення сталого розвитку та поліпшення якості життя людей у всьому світі.
Особливої актуальності це набуває в умовах російської військової агресії проти України, коли весь світ опинився на порозі продовольчої, гуманітарної кризи та перед загрозою ядерного вибуху. Криза, що виникла, має стати тривожним сигналом щодо терміновості збільшення фінансування і підтримки наукових досліджень в усіх галузях знань.
Головним напрямом діяльності НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України є здійснення фундаментальних наукових досліджень на актуальні для суспільства та правових наук теми. Умови, в яких опинилася наша держава, починаючи із 24 лютого 2022 р., не стали на заваді здійсненню цього завдання, а навпаки, стимулювали науковців до зміни вектору досліджень, проведення їх в умовах будь-якої складності, розробленню, виданню та поширенню продукції для населення (зокрема, було розроблено серію пам’яток для громадян з метою убезпечення їх від злочинності в умовах російської агресії), активній участі в обговоренні на міжнародних наукових та науково-практичних заходах ситуації, в якій опинилася Україна, проведенні тренінгів та лекцій для правоохоронців і громадян тощо. Адже для наших співробітників наука – понад усе! Разом до перемоги!