Bureau of Forensic Expertise – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Bureau of Forensic Expertise

Бюро судових експертиз

В структурі Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України на пiдставi рiшення Вченої ради iнституту з 1998 р. створено і функціонує Бюро судових експертиз, завданням якого є задоволення потреб правоохоронних та правозастосовних органів, окремих юридичних та фізичних осіб у проведенні найбiльш складних судово-експертних та інших досліджень.

Правоохоронні i правозастосовні органи, судово-експертні установи, адвокати, пiдприємства, окремі громадяни Харківської області і інших регіонів України безпосередньо отримують від фахівців Бюро висококваліфіковану довiдкову i консультативну допомогу з питань призначення та проведення судових експертиз, проведення окремих слiдчих i судових дiй.

Судово-експертну дiяльнiсть в Бюро здiйснюють співробітники, якi зазначені в Реєстрі судових експертів Міністерства юстиції України (http://rase.minjust.gov.ua), мають стаж експертної роботи понад 10 років, вищу освіту за відповідними експертними  спеціальностями, склали іспити в Екс-пертно-кваліфікаційній комісії МЮ України та отримали Свідоцтва про отримання (підтвердження) кваліфікації судового експерта з правом проведення криміналістичних (трасологічних, почеркознавчих) та інших судових експертиз (психологічних, з дослідження об’єктів інтелектуальної власності) за такими важливими на сучасному соціально-економічному етапі становлення правової держави спеціальностями, як:

–Дослідження об′єктів авторського права;

–Дослідження об′єктів суміжних прав;

–Дослідження, пов′язані з охороною прав на винаходи, корисні моделі, раціоналізаторські пропозиції;

–Дослідження, пов′язані з охороною прав на промислові зразки;

–Дослідження, пов′язані з охороною прав на знаки для товарів і послуг, фірмові найменування, зазначення походження товарів;

–Дослідження, пов′язані з використанням об′єктів інтелектуальної власності у рекламі;

–Криміналістичне дослідження транспортних засобів; дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків;

–Дослiдження слiдiв людини;

–Дослiдження знарядь, агрегатiв, iнструментiв, холодної зброї i залишених ними слiдiв, iдентифiкацiя цiлого по частинах;

–Психологічні дослідження та ін.

Очолює «Бюро судових експертиз» дійсний член (академік) НАПрН України, доктор юридичних наук, професор Валерій Юрійович Шепiтько.

Наша адреса:

61002, Харків, вул. Пушкінська, 49.

Тел. (057) 706-02-91, 700-65-81

E-mail: ivpz@aprnu.rol.net.ua

Web-сайт: ivpz.kh.ua