Судова практика – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СПІВПРАЦЯ З ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ ТА ВИЩИМИ СУДАМИ УКРАЇНИ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

2018 р.:

– Науковий висновок до тлумачення частини 5 статті 72 КК України  (вих. №3/0/26-18 від 18.04.2018) (вих. №233-01-35 від 24.04.2018). – В. І. Борисов, Ю. А. Пономаренко, К. А. Новікова.

– Науковий висновок  щодо окремих питань застосування ч. 2  ст. 240 КК України  (вих. вх. № 64-01-35 від 11 травня 2018 р.) (вих. №233-01-35 від 24.04.2018). – В. І. Борисов, Л. М. Демидова, О. О. Пащенко.

– Науковий висновок  щодо окремих питань застосування ч. 4  ст. 70 КК України  (вих. вх. № 13/0/27-18 від 17 травня 2018 р.) (вих. №274-01-23 від 05.06.2018). – В. І. Борисов, О. О. Пащенко.

– Науковий висновок щодо окремих питань застосування ч. 5 ст. 52, ст. ст. 389, 390 КК  (вих. вх. № 18/0/27-18 від 28 травня 2018 р.) (вих. №271-01-23 від 30.05.2018). – В І. Борисов, Н. В. Глинська, О. О. Пащенко

– Науково-правовий висновок щодо тлумачення змін, внесених до ст. 176 КК України Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» від 23.03.2017 р. № 1977-VIII (вих № 48/0/27–18 від 27.08.2018 р.). – В. І. Борисов, Д. П. Євтєєва.
– Науковий висновок щодо тлумачення ч. 2 ст. 365 КК (вих № 606-02-35 від 21.11.2018 р.). – В. І. Борисов, О. О. Пащенко, Д. П. Євтєєва.
– Науково-правовий висновок щодо тлумачення ч. 3 ст. 185 КК у частині терміна «сховище» (вих. № 603-02-55 від 20.11.2018 р.). – В. І. Борисов, Л.М. Демидова.

2016 р.:

На виконання доручення суддів Верховного Суду України  підготовлено:

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» . (виконавці: В.І. Борисов, О.О. Пащенко, К.А. Новікова);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»  (виконаці: В. І. Борисов, О.О. Пащенко, К.А. Новікова);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів (виконавці: В. І. Борисов, О.О. Пащенко, К.А. Новікова);

– науково-правовий висновок щодо питання про юрисдикцію суду щодо вирішення предмету спору у справі за позовом народного депутата Мосійчука Ігоря Володимировича до Верховної Ради України, треті особи: Ляшко Олег Валерійович, Генеральний прокурор України про визнання дій неправомірними, визнання незаконною і скасування постанови Верховної Ради України . (виконавець: Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм, викладених у статті 13, частині 1 статті 233, частинах 1, 2, 5 статті 237, частини 1 статті 412 Кримінального процесуального кодексу України . (виконавець: Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм, викладених у частині 3 статті 469, пункті 2 частини 7 статті 474, пункті 1 частини 3 статті 314, частині 3 статті 424, частині 1 статті 412 Кримінального процесуального кодексу України . (виконавець: Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції норми, викладеної у пункті 6 частині 2 статті 87 Кримінального процесуального кодексу України (в редакції до 15 липня 2015 року). (виконавець:  Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції норм, викладених у частині 3 статті 404, пункті 2 частини 1 статті 436, пункті 1 частини 1 статті 438, частинах 2 і 3 статті 439 Кримінального процесуального кодексу України . (виконавець: Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо невідповідності судового рішення суду касаційної інстанції висновку щодо застосування норм права, викладеному в постанові Верховного Суду України (виконавець: Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права (пункт 2 частини 1 статті 445 КПК . (виконавець: Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України (виконавець: О.Г. Шило);

– науково-правовий висновок щодо норм, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 187 КК, у зв’язку з неоднаковим застосуванням обставин «з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище», що обтяжує відповідальність, до подібних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (вих № 161-02-35 від 30 червня 2016 р.). Розглянувши матеріали, що надійшли від Верховного Суду України за дорученням судді Є. І. Ковтюк щодо справи стосовно А. І. Губки та інших, науковці зробили висновок, що ці випадки є подібними, норма права про кримінальну відповідальність судом касаційної інстанції стосовно А. І. Губки застосована неправильно, його дії підлягають кваліфікації за ч. З ст. 187 КК України (розбій, поєднаний з проникненням у приміщення). Заява заступника Генерального прокурора України О. І. Заліска про перегляд судових рішень Верховним Судом України підлягає задоволенню (виконавці: В. І. Борисов, Л. М. Демидова, О.О. Пащенко).

2015 р.:

– науково-правовий висновок щодо відповідності Конституції України положення пункту 6 частини першої, пунктів 2, 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України “Про очищення влади”, підготовлений на запит судді Конституційного Суду України Н.К. Шаптали (вх. лист від 6.02.2015 р.) (відправлено електронною поштою 29.05.2015 р.) (виконавець – Л.М. Москвич);

– науково-правовий висновок, підготовлений на запит судді Конституційного Суду України C.Л. Вдовіченко щодо відповідності Конституції України положень частини третьої, абзацу четвертого та речення першого абзацу шостого частини п’ятої статті 141 Закону України від 7 липня 2010 року № 2453-VI “Про судоустрій і статус суддів” у редакції Закону України від 12 лютого 2015 року № 192-VIII “Про забезпечення права на справедливий суд” у взаємозв’язку з положенням підпункту 5 пункту 2, пункту 17 розділу I, пункту 5 розділу III Закону України від 2 березня 2015 року № 213- VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення” стосовно звуження гарантій матеріального забезпечення та соціального захисту суддів у відставці положенням статті 8, частини першої статті 21, частини першої, пунктів 2, 9 частини п’ятої статті 126 Конституції України (вх. лист № 339-16/2160 від 08.09.2015 р.) (відправлено електронною поштою) (виконавець – Л.М. Москвич).

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підготовлений на доручення судді Верховного Суду України Т.В. Гошовської (вих. лист № 836-01-35 від 22.09.2015 р.) (виконавці – В. І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», виконаний на доручення судді Верховного Суду України Короткевича М.Є.  (вих. лист № 652-0101-35 від 25.06.2015 р.) (виконавці – В.І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», підготовлений на виконання доручення судді Верховного Суду України Ковтюк Є.І. (вих. лист № 716-0101-35 від 17.07.2015 р.) (виконавець – В. І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– науково-правовий висновок щодо ймовірного неоднакового застосування судом касаційної інстанції частин 4 і 5 статті 128 КПК та щодо повноважень судової палати у кримінальних справах Верховного суду України при перегляді рішення касаційного суду у зв’язку з неправильним застосуванням норм цивільного законодавства, підготовлений на виконання запиту судді Верховного Суду України Ковтюк Є. І. (вих. лист № 1030-06-35 від 01.12.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);
науково-правовий  висновок щодо зворотної дії пунктів 2 і 3 частини першої статті 445 КПК України, підготовлений на виконання запиту секретаря Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України Редьки А. І. (вих. лист № 1008-06-15 від 18.11.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Василенка Валерія Вікторовича, засудженого вироком Апеляційного суду Харківської області від 24 листопада 2003 р., та в іншій кримінальних справах, підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Вус С. М. (вих. лист № 967-06-35 від 03.11.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Дроза В.В., засудженого вироком Подільського районного суду м. Києва від 30 листопада 2010 р., та в інших кримінальних справах, підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Ковтюк Є. І. (вих. лист № 953-06-35 від 28.10.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Балаценка Ігоря Володимировича, засудженого вироком Ковпаківського районного суду м. Суми від 22 липня 2014 р., та в інших кримінальних справах, підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Короткевича М. Є.  (вих. лист № 952-06-35 від 28.10.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Ногаль О.З., засудженої вироком Личаківського районного суду м. Львова від 7 листопада 2011 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Школярова В.Ф. від 28 травня 2015 р. (вих. лист № 632-06-35 від 16.06.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Швеця Михайла Сергійовича, засудженого вироком Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 2 вересня 2014 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Кузьменко О. Т. від 17 червня 2015 р. надано (вих. лист № 781-06-35 від 21.08.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми права, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України і неоднаково застосованої судом касаційної інстанції, а також тієї самої норми права, передбаченої законом України про кримінальну відповідальність, що ймовірно зумовило ухвалення різних за змістом судових рішень у кримінальній справі щодо Козака Юрія Орестовича, засудженого вироком Личаківського районного суду м. Львова від 7 листопада 2011 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Вус С. М. від 4 вересня 2015 р. (вих. лист № 869-06-35 від 25.09.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Коваля Р.М., засудженого вироком Суворовського районного суду м. Херсона від 25 листопада 2013 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Таран Т.С. від 3 квітня 2015 р. (вих. лист № 436-06-41 від 30.04.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Шпарія С.М., засудженого вироком Скадовського районного суду Херсонської області від 22 серпня 2013 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Вус С.М. від 11 лютого 2015 р. (вих. лист № 234-06-35 від 16.03.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);
науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Ана Є.М., засудженого вироком Апеляційного суду Автономної Республіки Крим від 22 лютого 2006 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Редьки А.І. від 5 лютого 2015 р. (вих. лист № 199-06-35 від 05.03.2015 р.) (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо запитань, поставлених у запиті судової палати у кримінальних справах Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (виконавець – О.Г. Шило);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь у кримінальній справі щодо Гонци Т.Є., засудженого вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 7 травня 2013 р., підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України Таран Т.С. від 4 грудня 2014 р. (виконавець – Л.М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на доручення судді Верховного Суду України Т.В. Гошовської (вих. лист № 618-0101-35 від 10.06.2015 р.) (виконавці – В.І. Борисов, Л.М. Демидова, Т.А. Павленко);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на доручення судді Верховного Суду України О.Т. Кузьменко (вих. лист № 31-02-35 від 19.01.2015 р.) (виконавці – В.І. Борисов, О.О. Пащенко, Д.П. Євтєєва);

– науково-правовий висновок щодо норми Кримінального кодексу України, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений відповідно до ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на доручення судді Верховного Суду України Л. Ф. Глоса (вих. лист № 216-02-35 від 11.03.2015 р.) (виконавці – В. І. Борисов, Л.М. Демидова, О.О. Пащенко);

– науково-правовий висновок щодо приміток 3 і 4 до ст. 364 КК України та абз. 2 п. 1 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України» від 13.05.2014 р. № 1261-VII, підготовлений на запит заступника Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ С. І. Кравченка (вих. лист № 223-770-1014-15 від 06.05.2015 р.) (виконавці – Л.М. Демидова, О.Г. Шило);

– науково-правовий висновок щодо норми кримінального закону (ст. 364 КК), яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, підготовлений у відповідь на звернення завідуючого Секретаріатом Пленуму Верховного суду України зборів суддів та науково-консультативної ради при Верховному Суді України (вих. лист № 656-0101-35 від 26.06.2015 р.) (виконавець – Г.С. Крайник);

– зауваження та пропозиції щодо проекту постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про судову практику у справах про постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови», підготовлені за зверненням Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (вих. лист № 957-02-26 від 02.11.2015 р.) (виконавець – М.В. Шепітько);

– науково-правовий висновок у справі «Швидка проти України» щодо питань, порушених у зверненні Верховного Суду України № 226-780/0/8-15 від 23 березня 2015 р., підготовлений на доручення завідуючого Секретаріатом Пленуму Верховного суду України зборів суддів та науково-консультативної ради при Верховному Суді України Ю.І. Кучер (вих. лист № 414-0101-35 від 24.04.2015 р.) (виконавець – В.Я. Настюк).

2014 р.:

За запитом Верховного Суду України:

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Гриціва М. І. (на доручення заступника голови Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, лист № 226-389/0/8-14 від 12 лютого 2014 р.;

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Ковтюк Є. І. (на доручення Головного консультанта Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, лист № 226-878/0/8-14 від 14 квітня 2014 р.;

– науковий висновок про право оскарження потерпілим ухвали касаційної інстанції від 12 грудня 2013 р. з урахуванням обмежень, визначених пунктом 7 частини першої статті 425 Кримінального процесуального кодексу України (за дорученням судді Верховного Суду України Э. І. Ковтюк);

– науковий висновок відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 400-19 Кримінально-процесуального кодексу України (1960 р.) та ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Таран Т. С. щодо Рослякова В. В., засудженого вироком Каменобродського районного суду м. Луганська від 7 вересня 2012 р. (на доручення вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді України О. В. Константия).

За запитом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

– пропозиції та зауваження на проект постанови Пленуму ВССУ «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод».

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси