СЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ, СЛІДЧОЇ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

СЕКТОР
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ СУДОВОЇ, СЛІДЧОЇ ТА ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАВІДУВАЧКА ВІДДІЛУ

ДОКТОР ЮРИДИЧНИХ НАУК, СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК
Глинська Наталія Валеріївна

СПІВРОБІТНИКИ

Глинська Наталія ВалеріївнаГлинська Наталія Валеріївна – доктор юридичних наук (2015 р.), старший науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1998 р.); кандидатська дисертація «Обґрунтування рішень у кримінальному процесі» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (2004 р.); докторська дисертація «Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень» (2015 р.) за цією ж спеціальністю.

Автор понад 40 наукових праць у галузі кримінального процесуального права, серед яких монографії: Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія. – К. : Істина, 2014 . – 588 с.; Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / колектив авт.; за заг. ред.: В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2011. – С. 155–174 (344 с.); Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні: монографія/ кол. авт.; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010 – С. 149–227 (400 с.).

Згідно з постановою президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки № 2 від 27 квітня 2007 р. Глинській Н. В. призначалася стипендія Кабінету Міністрів України для молодих учених строком на 2 роки. Вона є членом спеціалізованої вченої ради у НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право.

Шило Ольга ГеоргіївнаШило Ольга Георгіївна – керівник наукових робіт, головний науковий співробітник, доктор юридичних наук (2011 р.), професор, член редакційної колегії фахового журналу «Проблеми законності» та збірнику наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», члени редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства», члени редакційної колегії юридичного журналу «Право України», члени редакційної колегії збірнику наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», завідувач кафедри кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, по відділенню кримінально-правових наук НАПрНУ членом-кореспондентом було обрано О. Г. Шило (18 березня 2017 року)

Освіта: Харківський юридичний інститут (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (1988 р.). У 1996 р. закінчила аспірантуру, а в 2008 р. – докторантуру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1997 р. захистила кандидатську дисертацію «Захист у кримінальних справах та проблеми його реалізації в стадії касаційного провадження» за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, у 2011 р. – докторську дисертацію  «Право на судовий захист у кримінальному процесі та проблеми його забезпечення» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

Шило О. Г. брала активну участь у підготовці наукових висновків до Концепції реформування кримінальної юстиції в Україні та до проекту Кримінального процесуального кодексу України, що розроблялися Національною комісією із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, а також багатьох проектів законів України та постанов Пленумів Верховного Суду України, що стосуються правового забезпечення кримінально-процесуальної діяльності. За рішенням Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Шило О. Г. була членом спеціальної робочої групи з доопрацювання проекту Кримінального процесуального кодексу України.

Указом Президента України № 328/2012 від 17 травня 2012 р. Шило О. Г. включена до складу Конституційної асамблеї України, яка утворена з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України. Відповідно до Рішення Координаційного бюро Конституційної Асамблеї України від 17 вересня 2013 р. Шило О. Г. є членом робочої групи з доопрацювання проекту Концепції внесення змін до Конституції України, є членом Науково-консультативної ради Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Шило О. Г. підготувала трьох кандидатів юридичних наук, є автором понад 90 наукових праць.

Наукова, правозастосовна і викладацька діяльність Шило О. Г. відмічена двома подяками Міністра освіти України (2009 р.), пам’ятним знаком «Слідче управління Служби безпеки України» (2009 р.), відзнакою МВС України «За безпеку народу» (2010 р.), Почесною грамотою Союзу юристів України (2012 р.), подяками Харківського міського голови і начальника Головного управління МВС України в Харківській області (2012 р.). Шило О. Г. – двічі лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2010 р, 2012 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (2013 р.).

http://ivpz.org/images/stories/moskvich.jpgМосквич Лідія Миколаївна – головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, члени редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства», члени редакційної колегії юридичного журналу «Право України», члени редакційної колегії збірнику наукових праць «Вісник Національної академії правових наук України», завідувач кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичногоуніверситету імені Ярослава Мудрого.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (спеціальність – правознавство; диплом з відзнакою); Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (спеціальність – фінанси; диплом з відзнакою).

Наукова робота: кандидатська дисертація “Організаційно-правові проблеми статусу суддів в Україні” за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2003 р.); докторська дисертація «Проблеми підвищення ефективності судової системи» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2012 р.).

Москвич Л.М. є автором та співавтором більш ніж 85 наукових та начально-методичних видань в галузі судоустрою та статусу суддів, з яких 4 монографії: авторські – «Статус суддів: теоретичний та порівняльно-правовий аналіз» (2004 р.), «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» (2011 р.); у співавторстві: Москвич Л. М., Подкопаєв С. В., Прилуцький С. В. «Статус судді: питання теорії та практики» (2004 р.), Москвич Л. М., Іваницький С. О., Русанова І. О. «Правовий статус носіїв судової влади (професійні судді, народні засідателі, суд присяжних)» (2009 р.).

У 2006 р. Л. М. Москвич проходила стажування в Хартфордширском університеті (Велика Британія); у 2012 р. – стажування за програмою Community Connections Program з тематики “Удосконалення судового адміністрування та менеджменту” (штат Невада, м. Рино, США).

Відзнаки: грамота спілки юристів «Кращий молодий викладач 2004 р.», почесна грамота лауреата конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2005 р.). У 2009 р. Москвич Л. М. у складі співавторів підручника «Організація судових та правоохоронних органів» отримала Премію імені Ярослава Мудрого у номінації «За підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти», у 2011 р. стала стипендіатом Стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених, у 2012 р. Президією НАН України нагороджена Грамотою за монографію «Ефективність судової системи: концептуальний аналіз» та отримала Подяку Харківського міського голови за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток освіти і науки Харківського регіону, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня науки.

Дунаєва Тетяна Євгенівна Назаров Іван Володимирович – провідний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри організації судових та правоохоронних органів Національного юридичногоуніверситету імені Ярослава Мудрого 

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (спеціальність – правознавство).

Наукова робота: кандидатська дисертація “Правовий статус Вищої Ради юстиції” за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2005); докторська дисертація «Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз» за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура (2011).  

Назаров І.В. є автором та співавтором більш ніж 100 наукових та навчально-методичних видань в галузі судоустрою та статусу суддів, з яких 3 монографії: авторські – «Правовий статус Вищої Ради юстиції» (2006), «Судові системи країн Європейського Союзу та України: генезис та порівняння» (2011).

Дунаєва Тетяна Євгенівна   Дунаєва Тетяна Євгенівна – кандидат юридичних наук (2012 р.), науковий співробітник.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості» за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

Напрями наукової діяльності: теоретичні та практичні проблеми запобігання злочинності у сфері службової діяльності та службовій недбалості тощо; проблеми запобігання корупції; законодавство країн Європи у сфері протидії організованій злочинності та корупції, теоретичні підходи і практична реалізація заходів, спрямованих на мінімізацію даного виду злочинності, дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері протидії організованій злочинності та корупції, питання адаптації українського законодавства у даній сфері з законодавством ЄС і Ради Європи, проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів України; міжнародні структури боротьби з організованою злочинністю.  

 Автор понад 60 наукових праць у галузі кримінального права та кримінології. Серед яких монографії у співавторстві: Злочинність у сфері економіки: проблеми прогнозування, планування, координації заходів протидії : монографія [Текст] / за ред. д-ра юрид. наук, проф. Кальмана О.Г. – Х. : Новасофт, 2005. – 255 с.; Службова злочинність: теоретичні та практичні питання запобігання і протидії : монографія / В. І. Борисов, О. Г. Кальман, Г. Ю. Дарнопих, І. О. Христич, Т. Є. Дунаєва. – 2006. – 222 с. Деп. В ДНТБ України 5.06.2006. №40-Ук2006..; Проблемизабезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні : монографія [Текст] / кол. авт. ; за заг. ред. В. І. Борисова, В. С. Зеленецького. – Х. : Право, 2010. – 400 с.; Проблеми адаптації законодавства України у сфері протидії злочинності до законодавства Європейського Союзу [Текст] : монографія / О.Ю.Шостко, О.В.Сердюк, О.М.Овчаренко [та ін.] ; за заг. ред. О. Ю. Шостко. – К. : Ред. журн. «Право України» ; Х. : Право,  2013. – 256 с.; Актуальні проблеми протидії корупційним правопорушенням / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Киричко В. М. та ін. ; за заг. ред. Борисова В. І. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2012. – 221 с. – Бібліогр. : 156 назв. – Укр. – Деп. У ДНТБ Укр. 13.02.2013, ДР № 1-Ук2013.; Реформування органів кримінальної юстиції України відповідно до європейських стандартів: концептуальний аналіз: монографія / Овчаренко О.М., Сердюк О.В., Мошак Г.Г., Дунаєва Т.Є., Кохан В.П., Шуміло О.О. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків , 2015. – 242 с. – Бібліогр.: 324 назв. – Укр. – Деп. у ДНТБ України 08.04.15, № 4-Ук15.

http://ivpz.org/images/stories/marochkin.jpgМарочкін Олексій Іванович – кандидат юридичних наук, науковий співробітник.

Освіта: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого (нині Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (2006 р.). У 2014 році відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «Мотивування процесуальних рішень слідчого» (спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність, наукові керівники – академік НАПрН України, д.ю.н., професор Грошевий Ю. М., член кореспондент НАПрН України д.ю.н., професор Шило О.Г.). Автор понад 40 наукових праць у галузі кримінального процесу, серед яких монографія «Мотивування процесуальних рішень слідчого» (К., Національна академія прокуратури України, 2015. – 214 с.).

Напрям наукової діяльності: система кримінального процесуального законодавства.

Барабаш Анастасія Анатоліївна – лаборант. 

Ткаченко Євген Андрійович – аспірант. Науковий керівник – к. ю. н.  С.Б. Фомін. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Бєлоусов Артур Євгенович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Грушевська Марина Ігорівна – аспірантка. Науковий керівник – к. ю. н. В.І. Маринів. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Геник Віталій Миколайович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Донченко Артур Анатолійович – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Нікішова Марія Олександрівна – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Н.В. Глинська. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Березюк Вікторія Володимирівна  – аспірант. Науковий керівник – д. ю. н. Л.М. Лобойко. Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Сектор вивчення проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності є складовою частиною відділу дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який здійснює фундаментальні дослідження в галузях кримінального процесуального права.
Науковий профіль сектора відповідає науковому профілю відділу дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який визначається на підставі рішень Національної академії правових наук України, статуту Інституту та відповідних постанов вченої ради Інституту, а конкретні завдання й обсяг роботи – затвердженим тематичним планом.

Співробітники сектора у своїй роботі керуються чинним законодавством; Статутом Інституту; наказами, розпорядженнями вищестоящого керівництва; положенням про відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності; посадовими інструкціями; стандартами, що регламентують проведення науково-дослідних робіт; положенням про сектор.

Основним завданням сектора є проведення наукових фундаментальних та прикладних досліджень в галузях кримінального процесуального права та організації і функціонування судової влади.
Функціями сектора являються проведення на високому науковому рівні науково-дослідних й пошукових робіт, здійснення взаємодії з іншими підрозділами Інституту з метою вдосконалення наукових досліджень і використання їх у прикладних дослідженнях і розробках.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Видами робіт, що виконує сектор дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності, є:

• проведення науково-дослідних робіт відповідно до тематичних планів;
• участь у конкурсах з виконання науково-дослідних робіт;
• оформлення результатів науково-дослідних робіт у вигляді звітів, публікацій у вітчизняних і закордонних виданнях;
• подання результатів науково-дослідних робіт у вигляді доповідей на науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах та інших заходах.
Науковці сектора також:
• беруть участь у науковому забезпеченні законопроектної та нормотворчої діяльності, здійснюючи підготовку наукових висновків, пропозицій тощо до проектів законів України з питань реформування судоустрою України, кримінального процесуального законодавства України, концепцій та інших нормативних актів за дорученням центральних органів державної влади та суб’єктів законодавчої ініціативи;
• розробляють зауваження та пропозиції до постанов Пленумів Верховного Суду України;
• здійснюють міжгалузеве співробітництво з установами, що проводять суміжні наукові дослідження.

ІСТОРІЯ

21 червня 1995 р. постановою Президії Академії правових наук України (тепер Національна академія правових наук України) за № 4/5 Н були затверджені Статут Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності (нині НДІ ВПЗ імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України) та його організаційна структура, яка містила три наукових відділи. Одним з них став відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності, який очолив кандидат юридичних наук, доцент Василь Михайлович Хотенець. Він був на цій посаді майже дев’ять років, доки раптово, передчасно ні пішов із життя у березні 2004 р.

Широкий кругозір Василя Михайловича Хотенця, глибоке знання проблем, що постали перед наукою кримінально-процесуального права, у поєднанні з такими людяними якостями, як доброта, чутливість, опікування молодих науковців, реальна допомога, сприяли творчому зростанню та швидкому становленню наукового колективу відділу і, зокрема, сектора дослідження проблем судової діяльності, який є складовою відділу. На час створення у секторі працювали три наукових співробітника.

З моменту створення сектора дослідження проблем судової діяльності (нині сектор дослідження проблем судової, слідчої та прокурорської діяльності) його очолила кандидат юридичних наук, доцент Наталія Василівна Сібільова, яка у квітні 2004 р. також була призначена на посаду завідуючою відділом дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності. Під керівництвом Н. В. Сібільової науковці сектора досягли значних результатів у дослідженні таких проблем кримінального процесу, як: теоретичні основи реформування кримінально-процесуального законодавства; розробка критеріїв ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні та запропонування шляхів її підвищення; визначення місця суду у механізмі захисту прав обвинуваченого на досудовому провадженні; розв’язання кримінально-процесуальних проблем забезпечення доступу до правосуддя потерпілих від злочину; процесуальний статус суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності; доказування у кримінальному судочинстві; прийняття процесуальних рішень та ін. У грудні 2011 р. тяжка хвороба забрала життя Наталії Василівни Сібільової.

http://ivpz.org/images/stories/shiloistor_1obsh.jpg
Колектив сектора у квітні 2015 р.(Зліва направо: Кущев О.О., Дорошенко А.О., Лобойко Л.М., Шило О.Г.,Глинська Н.В., Марочкін О.І., Москвич Л.М.)

 

http://www.ivpz.org/images/stories/moskv_vist_kiiv_istor_1.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/moskv_vist_kiiv_istor_2.jpg
Москвич Л. М. приймає участь у III Міжнародному судово-правовому форуміз доповіддю «Стратегічне бачення реформування судової системи» (Київ,Верховний Суд України, 19-20 березня 2015 р.)
http://www.ivpz.org/images/stories/glinsk_dok_dis_istor.jpg
Глинська Н. В. на теоретичному семінарі з обговорення результатівїї док-торської дисертації, організованому Координаційним бюроз проблем кримі-нального процесу відділення кримінально-правовихнаук НАПрН України спільно з сектором дослідження проблем слідчої,прокурорської та судової діяльності (10 лютого 2015 р., м. Харків,НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрНУ)
http://ivpz.org/images/stories/loboiko_lviv_2.jpg
Лекція Лобойка Л. М. – експерта з кримінального процесу в осінній школіз кримінального процесу в рамках проекту Координатора проектів ОБСЄв Україні «Підтримка розвитку юридичної освіти та освіти з прав людинив Україні» (м. Львів, 23–25 жовтня 2014 р.)
http://www.ivpz.org/images/stories/maroch_sem_mol_vch.jpg
Виступ Марочкіна О. І. з доповіддю на Міжнародній науково-практичнійконференції, присвяченій 20-річчю Національної академії правових наукУкраїни «Правова доктрина – основа формування правовоїсистеми держави» (м. Харків, 20-21 листопада 2013 року)

 

Довгі роки у наукових дослідженнях сектора з кримінальних процесуальних напрямків брав участь  заступник директора Інституту, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Серафимович Зеленецький. Він також здійснював наукове керівництво низкою досліджуваних вченими сектора та інституту тем. Зеленецький В. С. був головним науковим співробітником сектора з березня 2012 р. по травень 2013 р., коли після тяжкої хвороби він пішов із життя.

Вагомий внесок у результати наукових досліджень сектора внесли Микола Анатолійович Погорецький – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, який працював провідним науковим співробітником з 2001 р. по 1 квітня 2014 р.

Лобойко Леонид Миколайович – завідувач відділу з січня 2014 р. по жовтень 2017 р., доктор юридичних наук (2007 р.), професор, член редакційної колегії науково-практичного журналу «Вісник кримінального судочинства». Л. М. Лобойко є членом Координаційного бюро з проблем кримінального процесу відділення кримінально-правових наук Національної академії правових наук України. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських дисертацій. Л. М. Лобойко призначений суддею Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду України за конкурсом (Указ Президента України № 357/2017 від з 10 листопада 2017 р.)

Кадрове забезпечення:

Кількість співробітників сектору – 6 осіб, у тому числі – наукових співробітників – 5, з них докторів юридичних наук – 3, кандидатів юридичних наук – 2.
Штатними співробітниками є: завідувач відділу доктор юридичних наук, доцент Н. В. Глинська; науковий співробітник, кандидат юридичних наук Т. Є. Дунаєва.
За сумісництвом працюють: головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора, доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило; головний науковий співробітник, доктор юридичних наук, професор Л. М. Москвич; науковий співробітник, кандидат юридичних наук О. І. Марочкін; лаборант відділу А.А. Барабаш. 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Науковцями сектора здійснюються або вже завершені наступні фундаментальні наукові дослідження:

– «Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – доц. Шило О. Г.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/3 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000284).

– напрям «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України» теми «Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу» (термін виконання: І кв. 2012 р. – ІV кв. 2016 р., керівник підтеми – доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило). Номер державної реєстрації 0112U001331. Затверджена постановою Президії НАПрН України № 79/8 від 7 грудня 2011 р.
Наукове дослідження націлене на аналіз концептуальних основ кримінального процесу України; здійснення моніторингу нового кримінального процесуального законодавства з метою оцінки його ефективності; формулювання науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на удосконалення національної системи кримінального судочинства, створення дієвого механізму, при якому належним чином забезпечується баланс публічних та приватних інтересів, досягається справедливість у вирішенні соціально-правового конфлікту, забезпечується ефективний судовий захист прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження. 
Науковими результатами дослідження стало виконання двох етапів дослідження: «Моніторинг кримінально-процесуального законодавства, міжнародних актів у сфері кримінального судочинства та напрацювання кримінальної процесуальної тематики дослідження» та «Вивчення основних дефектів та потреб правозастосовної практики органів кримінальної юстиції», а також початок виконання третього етапу «Формулювання науково обґрунтованих засад удосконалення кримінального процесуального законодавства України в частині побудови сучасного кримінального судочинства». За час роботи над напрямом опубліковано чотири монографії та розділ монографії («Доследственный уголовный процесс» (Зеленецкий В. С., Лобойко Л. Н., 2012 р.); «Свод монографических работ новой научной направленности» (Зеленецкий В. С., 2012 р.); «Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС» (Погорецький М. А. та ін., 2012 р.); «Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика)» (Погорецький М. А. та ін., 2012 ; «Система оценки эффективности судебной системы / Теория уголовного процесса: состязательность» (розділ монографії, Москвич Л. Н., 2013 р.), підручник, два навчальні посібники, два науково-практичні коментарі, 36 статей та 31 теза наукових доповідей; розроблено алгоритми, програмні модулі та створено підсистему «Побудова кримінального процесу» автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія», база даних якої поповнено нормативними та науковими матеріалами; надано експертні висновки, доповнення та зауваження до 20 законопроектів, що стосуються кримінального процесуального провадження;
– напрям «Удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України з метою протидії корупції» (термін виконання: І кв. 2013 р. – ІV кв. 2015 р., керівник – доктор юридичних наук, професор О. Г. Шило). Виконується згідно зі зведеним планом науково-дослідних робіт НАПрН України на 2013 р., затвердженим постановою Президії НАПрН України № 82/3 від 25 травня 2012 р. в межах загального дослідження «Теоретичні та прикладні проблеми запобігання і протидії корупції в Україні» (на виконання п. 4 розділу ІІІ «Розроблення методичних рекомендацій щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування» та п. 2 розділу ІХ «Проведення аналізу ефективності діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції на підставі практичних результатів їх роботи та оцінки громадськості» Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011–2015 роки) (науковий керівник – член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор В. Я. Настюк).
Дослідниками буде здійснено: аналіз чинного кримінального процесуального законодавства України та правозастосовної практики з метою виявлення прогалин та недоліків, що є корупційними ризиками та дозволяють скоювати корупційні правопорушення; розробку змін та доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства України, які усувають його корупційні ризики та протидіють корупції; розробку пропозицій щодо вдосконалення правозастосовної практики з метою протидії корупції.
Наукові результати дослідження на даний час відбиті у науковій публікації науковців (Шило О. Г. Корупційні ризики чинного кримінального процесуального законодавства України: окремі питання / О. Г. Шило, Н. В. Глинська, Л. М. Москвич // Питання боротьбі зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – С. 202–220) і розробленій підсистемі «Протидія корупції» автоматизованої інформаційно-пошукової системи «Бібліографія» з базою даних, що містить нормативні та літературні джерела.

ЗАКОНОПРОЕКТНІ РОБОТИ

Науковцями сектора розроблені наступні пропозиції та доповнення до законопроектів та інших нормативно-правових актів.

2018 р.:

Для Верховної Ради України:

–– висновок щодо доцільності проекту Закону України «Національне бюро фінансової безпеки України» (реєстр. № 8157 від 19.03.2018 р.), підготовлені на виконання листа Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука (вх. лист № 04-18/3-515 від 20.03.2018р.).у межах фундаментальної теми дослідження. (вих. лист № 211-01-23 від 04.04.2018 р.) (виконавець – Н.В.Глинська, О.І.Марочкін);

висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права», підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 04-18/3-678 від 12.04.2018 р.) у межах фундаментальної теми дослідження.  (надіслано 04.05.2018р. електронною поштою на додаток до вих. лист № 238-01-23 від 24.04.2018 р.) (виконавці – І. В. Назаров, Т. Є. Дунаєва);

висновок щодо проекту Закону України «Про Державне бюро військової юстиції», підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 04-18/3-114-1 від 25.06.2018 р.) у межах фундаментальної теми дослідження. (вих. лист № 359а-01-23 від 10.07.2018 р.) (виконавці – Н. В. Глинська,  І. В. Назаров);

висновок щодо проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та інших альтернативних до нього законопроектів», підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України  з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 04-18/3-114-1 від 25.09.2018 р.) у межах фундаментальної теми дослідження. (вих. лист № 548а-01-23 від 17.10.2018 р.) (виконавці – Т.Є. Дунаєва, О. І. Марочкін).

Для Міністерства юстиції України:

–науково-правовий висновок щодо тлумачення норм кримінального процесуального законодавства в частині підготовки досудової доповідіпідготовлені на виконання листа в. о. директора Державної установи «Центр пробації» О. Б. Янчука(вх. лист № 147/4/8н-18 від 27.04.2018 р.)у межах фундаментальної теми дослідження (вих. лист № 266-01-55 від 25.05.2018 р.) (виконавець – Н.В.Глинська).

Для Верховного Суду:

–науковий висновок щодо окремих питань застосування ч. 5 ст. 52, ст.ст. 389, 390 КК Українипідготовлені на звернення голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду С. І. Кравченка(вх. лист № 18/0/27-18 від 24.05.2018 р.)у межах фундаментальної теми дослідження (вих. лист № 271-01-23 від 30.05.2018 р.) (виконавець – Н.В.Глинська).

2017 р.:

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів щодо приведення термінології («дізнання», «досудове слідство») у відповідність до Конституції України («досудове розслідування»)», пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього (затв. постановою № 5/1 від 29.03.2017 р. засідання вченої ради НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрНУ щодо спрямування до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України). На момент підготовки і ухвалення Кримінального процесуального кодексу України (далі-КПК) вживання у ньому термінів «дізнання», «досудове слідство» обумовлюються потребою відповідності КПК чинній на той час Конституції України Термінологічні розбіжності у врегулюванні одних і тих же понять в КПК та в інших законах, з одного боку, і в Конституції України, з іншого, заважають ефективній реалізації правових норм через неоднозначність термінів, внаслідок чого може мати місце різне їх тлумачення і реалізація працівниками органів досудового розслідування, прокуратури та суду, а також іншими учасниками кримінального провадження. З огляду на те, що КПК, як і інші закони, повинен узгоджуватися з Конституцією України, у законодавчих актах застарілі терміни «дізнання, «досудове слідство» мають бути замінені терміном «досудове розслідування (вих. лист від 30.03.2017 р. № 205-06-23) (виконавець – Л. М. Лобойко).

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо удосконалення забезпечення права на необхідну оборону) (реєстр. № 5603), підготовленні на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна(вх. лист № 99-05-23 від 06.02.2017 р.) (виконавці – Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, О. І. Марочкін);

– висновок щодо доцільності проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 336 Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження у разі неможливості виконання ухвали про здійснення приводу)», підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист № 189-06-23 від 28.03.2017 р.) (виконавець – Н. В. Глинська);

– висновок щодо оцінки реформи поліції та пропозиції щодо подальших її етапів, підготовлені на виконання листа Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука (вх. лист № 180-06-23 від 22.03.2017 р.) (виконавець – Л. М. Москвич);

– висновок щодо доцільності проекту  закону України «Про внесення зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо  внесення до декларації даних про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб» (реєстр. № 6434), підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна(вих. лист № 281-06-52 від 30.05.2017 р.) (виконавці – Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, Т. Є. Дунаева);

– висновок щодо доцільності проекту  закону України «Про внесення зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо внесення до декларації даних про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб» (реєстр. № 6434), підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна(вих. лист № 281-06-52 від 30.05.2017 р.) (виконавці –Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, Т. Є. Дунаева);

– зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» (реєстр. № 6220 від 22.03.2017 р.), підготовлений на виконання листа Першого заступника Голови комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України М. П. Паламарчука (вих. лист № 346-06-23 від 23.06.2017 р.) (виконавець – Л. М. Лобойко);

− зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України Про внесення змін до статті 219 Кримінального процесуального кодексу України щодо встановлення граничних строків досудового розслідування до моменту повідомлення про підозру» (реєстр. № 6222), підготовлені на виконання листа Голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України А. А. Кожем’якіна (вих. № 638-07-23 від 20.10.2017 р.) (виконавці – Л. М. Лобойко, О. І. Марочкін);

− зауваження та пропозиції щодо проекту Закону України «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії» (реєстр. № 7147 від 28.09.2017 р.), підготовленні на виконання доручення Президента НАПрН України Петришина О.В. (вих. лист № 662-01-52 від 06.11.2017 р.) виконавці – Л. М. Лобойко, О. І. Марочкін);

− зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)»» (реєстр. № 7165 від 04.10.2017 р.), підготовленні на виконання доручення Президента НАПрН України Петришина О.В. (вих. № 669-07-52 від 14.11.2017 р.) (виконавці – Л. М. Москвич, О. І. Марочкін);

2016 р.:

– пропозиції щодо доопрацювання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі громадянського суспільства в боротьбі з корупційними злочинами», підготовленні на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна. Законопроектом передбачено запровадження інституту волонтерів у кримінальне провадження. Причому пропонується волонтерам бути обвинувачами, тобто представляти перед судом докази, здобуті ними самими з порушеннями Конституції України, дозволеними законодавцем у процесуальному законі, до того ж одна й та особа – громадський обвинувач – буде суміщати функції заявника, свідка, потерпілого, обвинувача та ін. Суперечки між прокурором і громадським обвинувачем щодо змісту і обсягу обвинувачення можуть призвести до затягування процесу і порушення засади розумності строків провадження. Крім того, у одному провадженні буде три обвинувача – державний (прокурор), громадський (представник громадянського суспільства) і приватний (потерпілий), що призведе до порушення засади змагальності, бо кожен з них матиме можливість підтримувати «власне» обвинувачення. Також з тексту законопроекту не зрозуміло чому кримінальне провадження у формі громадського обвинувачення стосується лише двох складів злочинів, один з яких (ст. 370 КК) законодавцем не віднесено до числа корупційних. Інші сімнадцять злочинів (див. примітку до ст. 45 КК) не включені до числа тих, за якими здійснюється провадження у такій формі. Виникає питання і щодо визнання ініціативної фото-, відео-, аудіо-фіксацію злочину приватною особою здійсненням нею оперативно-розшукової діяльності. Доказами можуть бути будь-які фактичні дані, а кваліфікувати ці дані як докази вправі лише суд. (Л. М. Лобойко,  О. Г. Шило )) 
– судження щодо обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту «Про приватну детективну (розшукову) діяльність»,  реєстраційний № 3726 від 28.12.2015, підготовлені на виконання доручення на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна
В цілому позитивно оцінюючи поданий законопроект, висловлено низку пропозицій та  зауважень. Зокрема, у ст. 9 законопроекту передбачити можливість зупинення та поновлення приватної детективної діяльності, їх підстави, порядок та наслідки. У п. 2 ч. 1 ст. 12 передбачене право детектива «ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для приватної детективної (розшукової) діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом». Для здійснення дій, передбачених п. 3, 4, 9 
ч. 1 ст. 12 законопроекту, видається за доцільне закріпити обов’язок отримання згоди на їх проведення від власника, користувача або уповноважених ними осіб. У статті 12 доцільно надати виключний перелік прав суб’єктів приватної детективної діяльності. У ст. 15 законопроекту йдеться про «розшукове дослідження», зміст якого за текстом законопроекту не розкрито. У законопроекті, на наш погляд, повинні міститися норми, які б регламентували порядок оскарження дій (Л. М. Лобойко, О. Г. Шило, 
Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
 коментарі  та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», підготовленого Радою з питань судової реформи при Президенті України, підготовлені на виконання листа Президента НАПрН України Петришина О. В. Проаналізувавши поданий законопроект, вважаємо його в цілому слушним і таким, що заслуговує на підтримку. Разом із тим вважаємо за доцільне все ж таки зробити деякі зауваження та пропозиції.  Так, у ст. 1 законопроекту визначення поняття «захисту» через захист – «діяльність адвоката з метою захисту» є не доречним. Одні й ті ж питання регулюють і КПК і Закон «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». Так, у п. 7 ч. 1 ст. 20  Проекту, що адвокат вправі «збирати докази будь-якими не забороненими законом засобами, в тому числі в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати… документи …», а не їх копії, як передбачено ст. 93 КПК. 
Вважаємо, що у ст. 6 законопроекту доцільно передбачити всі необхідні умови набуття статусу адвоката.  У ч. 2 ст. 20 доцільно вказати не тільки про функцію представництва, але і про функцію захисту у суді, яка здійснюється виключно адвокатами. Крім того, п. 3-1 ст. 23 додати словами: «забороняється вилучення адвокатського досьє для здійснення перевірки якості надання безоплатної правової допомоги». У ч. 3 ст. 23 закріпити чітку процедуру інформування органів адвокатського самоврядування про можливе затримання адвоката. Повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України або його заступниками. Частина 7 ст. 23  стосується недопустимості доказів у кримінальному провадженні, а тому має бути віднесена до предмету регулювання КПК (Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Л.М. Москвич, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін)) 
–  зауваження і пропозиції щодо доцільності опрацювання нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», підготовлені на виконання завдання першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука. У зв’язку з ухваленням КПК 2012 р. відбулася реорганізація правового регулювання ОРД. Тому вважаємо доцільним розробити проект нового Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». Предмет його регулювання має бути значно звужений. У новому Законі варто: 1) уточнити законодавчу дефініцію ОРД, визначивши її, зокрема, як систему гласних і негласних заходів, які провадяться спеціально уповноваженими державними органами, результати якої використовуються (реалізуються) у: а) контррозвідувальній діяльності; б) розвідувальній діяльності; в) протидії злочинності (у найширшому розумінні цього, включаючи профілактику злочинів); г) діяльності по розшуку безвісно відсутніх осіб; ґ) діяльності по перевірці осіб у зв’язку з їх допуском до державної таємниці і до роботи з ядерними матеріалами та на ядерних установках (оперативно-перевірочній діяльності); 2) врегулювати спеціальні принципи ОРД, які визначають її сутність; 3) закріпити вичерпний перелік оперативно-розшукових заходів; 4) чітко розмежувати ОРД та кримінальне провадження; 5) визначити предмет регулювання нового Закону «Про ОРД». 
Доцільно також розглянути питання щодо можливості впровадження єдиного реєстру оперативно-розшукових справ, відомості до якого могли би вносити керівники відповідних оперативних підрозділів. (Л.М. Лобойко, 
О.Г. Шило, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
– зауваження і пропозиції щодо доцільності опрацювання нового Закону України «Про правоохоронні органи та правоохоронну діяльність», підготовлені на виконання завдання першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука. Предметом правового регулювання вказаного закону, на наш погляд,  мають бути, зокрема:1) поняття правоохоронної діяльності; 2) нормативна дефініція «правоохоронний орган», сформульована  з використанням критеріїв, що дозволяють виокремити його в системі органів державної влади»; 3) система правоохоронних органів (їх вичерпний перелік та особливі ознаки, однакові для усіх правоохоронних органів); 4) особливості комплектування порівняно з іншими державними органами; 5) цілі і завдання діяльності правоохоронних органів; 6) функції правоохоронних органів; 7) засади діяльності правоохоронних органів; 8) засади і межі застосування працівником правоохоронного органу державного примусу, фізичної сили, спеціальних засобів та зброї; 9) загальні положення правового статусу працівника правоохоронного органу та гарантії його діяльності 
(Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін));
– зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про вищу раду правосуддя» (реєстр. № 5180 від 23.09.2016), підготовлені на виконання доручення першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського. Законопроект містить чимало позитивних новел, але, разом з тим, містить певні зауваження:
1. Пункт 3 ч. 1 ст. 3 Законопроекту надає ВРП повноваження “забезпечує відповідність діяльності суддів вимогам закону, в тому числі через процедури дисциплінарної відповідальності”. Але з положень принципу незалежності суддів не вбачається жодного іншого можливого законного впливу на суддю з метою “забезпечення відповідності його діяльності вимогам закону”, окрім механізму дисциплінарного провадження. 2. Частина 1 ст. 6 Законопроекту містить досить субєктивний оціночний критерій для кандидатур на посади члена ВРП – “є визнаним фахівцем у сфері права, має бездоганну професійну репутацію та відповідає критерію політичної нейтральності”. 3. Також важаємо, що допуск осіб, які колись мали судимість або вчиняли корупційне адміністративне правопорушення є недопустими. 
4. Частина 8 статті 50, частни 1 статті 51 Законопроекту містять інститут “дозволу” скаржнику оскаржити рішення Дисцилінарної палати, але випадки та підстави такого “дозволу” не визначені. 6. Частина 1 статі 52 Законопроекту містить перелік виключних підстав для “оскарженння та скасування” рішень ВРП. Вважаємо, що підстави “скасування” рішень ВРП Верховним Судом мають бути викладені в процесуальному законі, зокрема КАС України. Те ж зауваження стосується і ч.1 ст.54 та ч. 2 ст. 57, ст. 72 та ін. Законопроекту (Л.М. Москвич);
– зауваження і пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення дотримання прав та вдосконалення робіт із неповнолітніми правопорушниками» (реєстр. № 5298 від 20.10.2016), підготовлені на виконання доручення Першого заступника Голови Комітету з питань науки та освіти Верховної Ради України О. В. Співаковського. Автори законопроекту зазначають, що діти, які наразі перебувають в школах та професійних училищах соціальної реабілітації, можуть бути за рішенням суду умовно-достроково звільненні від відбування покарання (в ч. 1 ст. 502 КПК йдеться про умовно-дострокове звільнення не від покарання, а від примусового заходу виховного характеру) або направлені до спеціальних виховних установ.  Порядок поміщення неповнолітніх до установ визначений чинним законодавством, а ось порядок умовно-достроково звільнення від примусового заходу виховного характеру і направлення до спеціальних виховних установ в проекті Закону не врегульований.
Справа у тому, що порядок дострокового звільнення від примусового заходу виховного характеру в чинному КПК врегульований статтею 502 КПК.  З моменту набрання чинності Законом (в разі ухвалення проекту) процесуальний механізм (порядок), про який йшлося у попередньому абзаці, буде ліквідований, бо стаття 520 КПК з цього моменту втрачає чинність. Іншого ж механізму авторами законопроекту не запропоновано. 
У зв’язку з викладеним вище, пропонуємо доповнити законопроект розділом ІІІ «Перехідні положення», в якому передбачити один з таких варіантів звільнення неповнолітніх зі шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації: 1) продовжити дію статті 502 КПК до відбуття останнім неповнолітнім строку примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків, призначеного судом до набрання чинності законом (1 січня 2017 р.); 2) передбачити порядок, згідно з яким протягом певного часу, визначеного законом, неповнолітні мають бути переведені без рішення суду зі спеціальних навчально-виховних установ до спеціальних виховних установ без рішення суду (Л.М. Лобойко).

2015 р.:

– проект Закону України «Про поліцію і поліцейську  діяльність», реєстраційний  № 1692-1 від 27.01.2015 р. та пояснювальну записку щодо нього Включений до порядку денного Верховної Ради України 05.02.2015 // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53719 (пропозиції надіслані електронною поштою від12.01.2015 р.).Запропоновано доповнення до статті 28 «Загальні повноваження поліції» в частині регламентації повноважень щодо здійснення процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом; до ст. 33 «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», зокрема в частині визначення у законопроекті понять «житло» та «інше воодіння»; надано інші пропозиції до тексту (склад робочої групи є за цією інтернет-адресою). Обсяг – 7 с. (виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Лобойко Л.М.у співавторстві));

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок)», реєстраційний № 2033а від 05.06.2015 р.та  пояснювальну записку щодо нього. Зазначений законопроект та склад робочої групи є за цією інтернет-адресою  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55494 (пропозиції надіслані електронною поштою  від 25.05.2015 р.). На завершальному етапі роботи над законопроектом висловлені пропозиції, які були враховані робочою групою. Зокрема: у назві законопроекту запропоновано слово «змін» замінити словом «доповнення», а після слів «засуджених осіб» доповнити словами «окремої категорії»; оскільки підстави перегляду рішень, викладені у законопроекті, за змістом (а не за часом виявлення) є майже аналогічними підставам перегляду за нововиявленими обставинами, то доцільно розглянути можливість доповнення розділу XІ Кримінального процесуального кодексу України замість пунктів 15-1 – 15-11 пунктами 16-1 – 16-11 аналогічного змісту; оскільки окремі кримінальні справи, які надійшли до суду до моменту набуття чинності КПК, до цього часу не розглянуті по першій інстанції, у судовій практиці можуть виникнути ситуації, коли особу засудять після набуття чинності законом, проект якого розглядається, вона до 31 грудня 2017 р. пройде усі процедури оскарження судового рішення, однак, буде вважати себе засудженою «без належної доказової бази», у зв’язку з чим запропоновано визначитися з тим, чи розповсюджуватиметься дія цього Закону на такі випадки, чи Закон буде діяти лише щодо тих осіб, які на момент набуття ним чинності уже («і досі») відбувають покарання. Надано й інші пропозиції. Обсяг – 4 с. (виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Лобойко Л.М.у співавторстві));

– проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України» (щодо виключення слова «розшукові» з термінів «слідчі (розшукові) дії» і «негласні слідчі (розшукові) дії)», пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього (затв. постановою № 8 від 18 листопада 2015 р. засідання вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України щодо спрямування до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України), надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А. (вих. №1037-06-23 від 02.12.2015 р.). Питання про те, називати пізнавальні дії у кримінальному провадженні слідчими чи розшуковими має здебільшого теоретичний характер: якщо в результаті пізнавальних дій здобувають докази, то їх називають слідчими, а якщо не здобувають доказів, а результати дій мають лише орієнтуючий характер, то – розшуковими. Відтак, слова «розшукові» і «слідчі» є взаємовиключними. Попри це вони вжиті в межах одного терміну – «слідчі (розшукові) дії». Навіть з цих – теоретичних позицій – слово «розшукові» є зайвим у зазначених вище словосполученнях, якими позначають пізнавальні дії у стадії досудового розслідування. Окрім того, вживання у статтях Кодексу слова «розшукові» в дужках суперечить правилам українського правопису. Запропоновано слово «розшукові», вжите після слова «слідчі» у всіх відмінках, виключити з усіх статей, назв параграфів і глав Кодексу. Це, своєю чергою, вимагає внесення змін до інших законодавчих актів, у яких вжиті терміни «слідчі (розшукові) дії» та/або «негласні слідчі (розшукові) дії», а саме: до Законів України «Про Національну поліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про доступ до судових рішень», «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові  незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду». Обсяг – 18 с. (виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Лобойко Л.М.у співавторстві));

– проект Закону України «Про внесення змін до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (щодо початку досудового розслідування до внесення до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення)», пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього, надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А. (вих. №1034-06-23 від 02.12.2015 р.). Чинна редакція статті 214 Кримінального процесуального кодексу України фактично унеможливлює вчасний початок досудового розслідування у тих випадках, коли відсутні технічні (наприклад, відсутність постачання електричної енергії) чи інші можливості внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань або існує ризик втрати доказів протягом часу, витраченого слідчим, прокурором на внесення відомостей до реєстру. Заборона розпочинати досудове розслідування до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не є механізмом захисту прав громадян, яких залучають до кримінального провадження. Така заборона, навпаки, створює перешкоди вчасному здобуттю доказів вчинення кримінального правопорушення у зазначених вище випадках. Внесення відомостей до реєстру має бути регламентованим не як дозвіл на початок досудового розслідування, а як констатація (реєстрація) фактичного його початку, що забезпечує подальший контроль за перебігом розслідування. Заборона здійснювати досудове розслідування містить і корупційний ризик, що полягає у можливому виправданні слідчими, прокурорами невчасного виконання процесуальних дій з метою отримання неправомірної вигоди існуванням цієї заборони. Внесення запропонованих змін дозволить у всіх випадках звернень громадян до правоохоронних органів із заявами та повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення або самостійного виявлення слідчим, прокурором з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вчасно розпочинати досудове розслідування і зменшить ризик втрати доказів та корупційний ризик. У свою чергу це призведе до ефективного захисту прав і законних інтересів, охоронюваних законом України про кримінальну відповідальність. (Постанова № 9 від 18 листопада 2015 р. засідання вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України щодо спрямування до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України) Обсяг – 2 с.(виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Лобойко Л.М.у співавторстві));

– проект Закону України  «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо посилення гарантій прав осіб у кримінальному провадженні під час прийняття процесуальних рішень у стадії досудового розслідування, пояснювальну записку та порівняльну таблицю щодо нього (затв. постановою № 10 від 18 листопада 2015 р. засідання вченої ради Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України ), надіслані Голові Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради України Кожем’якіну А.А.) (вих. № 1017-06-23 від 24.11.2015 р.). Запропоновано доповнити ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 234, ч. 4 ст. 280 та ч. 4 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України новими пунктами та абзацами, що містять питання, котрі підлягають розв’язанню у конкретних процесуальних рішеннях. Такі доповнення мають сприяти удосконаленню змісту вимог законодавця щодо мотивування конкретних процесуальних рішень, порядку проведення досудового розслідування та посиленню гарантій учасників кримінального провадження в частині оскарження процесуальних рішень посадових осіб.  Обсяг –4с. (виконавець – відділ дослідження проблем слідчої, прокурорської та судової діяльності (Марочкін О.І.)).

2014 р.:

– висновок щодо проекту Концепції реформування правоохоронних органів України (на запит Ради національної безпеки і оборони України, лист № 1944/3-2-5 від 23 грудня 2013 р);

– пропозиції до довідки і проекту рішення РНБО «Щодо стану та напрямів подальшого реформування правоохоронних органів України» (на запит Ради національної безпеки і оборони України, лист № 61/3-2-5 від 23 січня 2014 р.);

– висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України)» (реєстраційний № 4066) (на запит Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (лист № 853/0/2-14 від 27 січня 2014 р.);

– зауваження щодо пропозицій від громадської організації «Асоціація міжнародно-правових досліджень» про внесення змін до Конституції України (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї В. Я. Тація;

– висновок щодо питання, порушеного у листі Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики А. Й. Богдана № 853/0/2-14 від 27 січня 2014 р., щодо зареєстрованого 31 січня 2014 р. у Верховній Раді України проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони окремим категоріям осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відкривати і мати поточні і вкладні (депозитні) рахунки, зберігати фінансові активи в іноземних банках, мати цінні папери іноземних емітентів, придбання або володіння нерухомим майном за межами України) (реєстраційний № 4066) народного депутата А. М. Павловського (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування», внесений народними депутатами М. П. Паламарчуком і С. В. Сасом (реєстр. № 4263 веб-сайту Верховної Ради України від 25 лютого 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок, що стосується основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення допиту) (реєстр. № 3037 від 29 липня 2013 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація );

– пропозиції щодо проекту Закону України про Державне бюро розслідувань України (реєстр. № 3042 від 1 серпня2013 р. (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо слідчих, що здійснюють досудове розслідування» (реєстр. № 4444 від 14 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих процесуальних дій та оптимізації діяльності органів досудового розслідування», внесений народним депутатом Г. Г. Москалем (реєстр. № 4444-1 від 25 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо порядку реабілітації, в тому числі реабілітації померлого)» (реєстр. № 4504 від 20 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права особи на перегляд судових рішень Верховним Судом України та доступу до судових рішень» (реєстр. № 4513 від 20 березня 2014 р.) (в частині внесення змін до КПК України: пункт 3 законопроекту) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про Національне бюро антикорупційних розслідувань» (реєстр. № 4573 від 26 березня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про Національну службу боротьби з корупцією» (реєстр. № 4573-1 від 7 квітня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо обов’язковості ухвал слідчого судді» (реєстр. № 4652 від 8 квітня 2014 р.) (за розпорядженням Президента НАПрН України В. Я. Тація);

– судження та пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», обговорення якого відбулося на засіданні Президії НАПрН України 13 червня 2014 р. (на виконання доручення першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина);

– судження та пропозиції щодо парламентських слухань на тему: «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави» (на виконання доручення першого віце-президента НАПрН України О. В. Петришина);

– пропозиції щодо реформування міліції України (на прохання Міністерства юстиції України).

2013 р.:

– експертний висновок щодо законопроектів «Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону “Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів”» (на запит Державної служби України з контролю за наркотиками, лист від 30 січня 2013 р.);

– науково-правовий висновок щодо обґрунтованості та доцільності прийняття законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо забезпечення європейських стандартів публічності у судовій системі», реєстр. № 2019 від 15 січня 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України, лист № 202 від 5 лютого 2013 р.);

– пропозиції та зауваження до проекту закону України «Про визнання таким, що втратив чинність, Кримінального процесуального кодексу України», реєстр. № 1212 від 8 січня 2013 р. (на виконання доручення  Президії НАПрН України, лист № 169 від 31 січня 2013 р.);

– пропозиції до законопроекту «Про внесення змін до законів України «Про прокуратуру» (щодо виборності прокурорів)» (реєстр. № 2162 від 1 лютого 2013 р.) і «Про міліцію» (щодо виборності керівників міліції) (реєстр. № 2163 від 1 лютого 2013 р.) на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів за № 04-20/3-319, лист Президії НАПрН України № 467 від 11 березня 2013 р. щодо надання пропозицій та зауважень до проектів законодавчих актів щодо чинних положень організації діяльності певних правоохоронних органів та інших структур державної влади;

– пропозиції та письмові зауваження на проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів», який вноситься Президентом України (на виконання доручення Голови Конституційної Асамблеї Кравчука Л. М. та згідно з листом голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї Тація В. Я) разом з фахівцями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»;

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення факту смерті людини», реєстр. № 2361 від 21 лютого 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гарантування права громадян на звернення до міжнародних органів з захисту прав людини)», реєстр. № 2306 від 15 лютого 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України);

– пропозиції щодо шляхів удосконалення механізму виконання судових рішень (на виконання Постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про стан виконання судових рішень в Україні»» за № 33-VII від 19 березня 2013 р. та за розпорядженням Президії НАПрН України № 555 від 4 квітня 2013 р.);

– пропозиції та зауваження стосовно проекту Концепції внесення змін до Конституції України щодо удосконалення конституційно-правового регулювання правоохоронної діяльності (на виконання доручення Президента Національної академії правових наук України Тація В. Я.);

– пропозиції, які стосуються основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення допиту) (реєстр. № 3037 від 29 липня 2013 р.) (на виконання доручення Президії Національної академії правових наук України);

– зауваження на текст пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України (щодо статусу Конституційного Суду України) (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї України В. Я. Тація);

– пропозиції щодо Концепції реформування правоохоронних органів України (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї України В. Я. Тація);

– зауваження на текст пропозицій до Концепції внесення змін до Конституції України (щодо розділу «Прокуратура») (на виконання доручення Голови комісії з питань правоохоронної діяльності Конституційної Асамблеї України  В. Я. Тація);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про Державне бюро розслідувань України» (реєстр. № 3042 від 1 серпня 2013 р. (на запит Верховної Ради України разом з науковцями Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»);

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення проведення слідчих (розшукових) дій», реєстр. № 2475 від 6 березня 2013 р. (на виконання доручення Президії НАПрН України).

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМІВ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ТА ВИЩИХ СУДІВ УКРАЇНИ

Науковці сектора беруть активну участь у науковому забезпеченні підготовки проектів постанов Пленумів Верховного Суду України та Вищих судів України, а також надають наукові висновки стосовно ухвал їх суддів. На прохання цих судів ними були підготовлені у:

2017 р.:

Для Верховної Ради України:

– пропозиції щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України” (щодо удосконалення забезпечення права на необхідну оборону) (реєстр. № 5603), підготовленні на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист від 23.01.2017 р. № 09-01-23). Відсутність обставин, що виключають злочинність діяння є необхідною умовою прийняття законного та обґрунтованого рішення про пред’явлення особі підозри, втім як обставини, перелічені у частині третій статті 132 КПК, є саме підставами для ухвалення вже іншого (наступного) процесуального рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Причому під час ухвалення будь-якого процесуального рішення доводити потрібно саме наявність підстав, а не умов. Реалізація пропозиції авторів законопроекту покласти на слідчого, прокурора (сторону обвинувачення) обов’язок доводити відсутність обґрунтованих підстав вважати, що мали місце обставини, які виключають злочинність діяння (п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК), змусить слідчого, прокурора доводити у суді наявність двох взаємовиключних обставин: (1) обґрунтованої підозри і (2) обставин, що виключають злочинність діяння. Окрім цього, статтю 194 КПК пропонується доповнити зобов’язальною нормою (ч. 2-1) про постановлення слідчим суддею, судом ухвали про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо існують обґрунтовані підстави вважати, що мали місце обставини, що виключають злочинність діяння, якщо прокурор чи слідчий не надасть доказів на спростування таких обставин. Отже, фактично слідчий суддя перевіряє законність та обґрунтованість процесуального рішення слідчого, прокурора обвинувального характеру та наділяється правом його редагування (надання негативної оцінки його якості), що є несумісним на даному етапі провадження та суперечить принципу змагальності. 
Частину 2 статті 284 КПК запропоновано доповнити новою підставою для закриття судом кримінального провадження (п. 2-1): «встановлено наявність обставин, що виключають злочинність діяння». Наявність обставин, що виключають злочинність діяння, свідчить про відсутність в діянні складу кримінального правопорушення, що є самостійно підставою для закриття кримінального провадження – п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК (вих. лист від 06.02.2017 № 99-05-23) (виконавці – Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, О. І. Марочкін );

– висновок щодо доцільності проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 336 Кримінального процесуального кодексу України (щодо проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження у разі неможливості виконання ухвали про здійснення приводу)», підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист від 20.03.2017 р.  № 86-01-23). Аналіз нормативної регламентації інституту дистанційного судового провадження (стаття 336 КПК) свідчить, що в законі визначено невичерпний перелік підстав для проведення процесуальних дій у режимі відеоконференції під час судового провадження. Так, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 336 КПК для здійснення дистанційного судового провадження суд може визнати достатніми й інші підстави, зокрема, й ті обставини, про якій йдеться в законопроекті – неможливість виконання ухвали про здійснення приводу. З огляду на викладене, внесення відповідних змін до КПК є нерозумним й недоцільним та таким, що не відповідає сучасним вимогам якості законодавчої техніки (вих. лист від 28.03.2017 р. № 189-06-23) (виконавець – Н. В. Глинська);

– висновок щодо оцінки реформи поліції та пропозиції щодо подальших її етапів, підготовлені на виконання листа Першого заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності М. П. Паламарчука (вх. лист від 06.03.2017 р. № 60-01-23). Закон України «Про Національну поліцію» було прийнято 2 липня 2015 року, а 7 листопада 2015 року – затверджено нове Положення про Міністерство внутрішніх справ України. Ці нормативні документи кардинально  змінили структуру управління поліцією. Було створено міжрегіональні підрозділи протидії наркозлочинам, захисту економіки, протидії кіберзлочинності, завданням для яких визначено протидію тяжким та особливо тяжким злочинам на відповідних напрямках. Зокрема, вважаємо, що з урахуванням нової концепції поліції, потребують оновлення такі нормативно-правові акти: Закон України «Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України»; Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність»; Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»; Закон України «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів» та ін.
Також термін “правоохоронний орган” потребує узгодженості з терміном, “орган правопорядку”, передбаченим Конституцією.
Вкрай невдала Інструкція з проведення атестації не визначала чітко підстави для звільнення, це надало можливість усім звільненим за рішенням атестаційних комісій повернутися на свої посади через судове оскарження. Проте атестація мала й позитивні наслідки: вона виявила вкрай низький рівень підготовки особового складу і, відповідно, низький рівень навчання у відомчих вищих навчальних закладах. Неузгодженість діяльності органів і служб у системі МВС щодо формування та використання відомчих інформаційних систем та ресурсів, відсутність організаційної єдності і керованості системи МВС унеможливлює впровадження єдиних методологічних, технічних та організаційних принципів і підходів до створення інформаційних систем, впровадження інноваційних інформаційних технологій, що негативно відображається на процесах інформаційної взаємодії. Наявність двох паралельних баз обліку злочинів – Єдиний реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) в прокуратурі та ІБ «Статистика» в МВС – призводить до втрати інформації про кримінальні провадження і людей, яким було пред’явлено відповідні підозри. Основною стратегічною лінією реформування на 2017-2020 роки має стати двосторонній напрямок дій: подальше реформування Міністерства внутрішніх справ України – реформа «зверху», та розвиток низових підрозділів поліції з подальшим визначенням необхідного управлінського апарату – реформа «знизу» (вих. лист від 22.03.2017 р. № 180-06-23) (виконавець – Л. М. Москвич);

– висновок щодо доцільності проекту  закону України «Про внесення зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» щодо  внесення до декларації даних про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб» (реєстр. № 6434), підготовлені на виконання листа Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності А. А. Кожем’якіна (вх. лист від 23.05.2017 р. 
№ 143-01-52). Наданий для ознайомлення законопроект передбачає, що суб’єкти декларування, визначені Законом України «Про запобігання корупції», у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, додатково зазначатимуть відомості про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб. Ознайомлення з законопроектом та пояснювальною запискою дозволяє дійти висновку про його соціальну обґрунтованість. Між тим, необхідно мати на увазі, що національне законодавство передбачає певні правила щодо розголошення лікарської таємниці та відповідальність за порушення цих правил, про що має знати кожен медичний працівник. З урахуванням того, що декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є загальнодоступною для ознайомлення членами суспільства, нормативна регламентація вимоги щодо вказування в неї відомостей про лікування та/або навчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та їх близьких осіб має бути узгоджена з законодавчими гарантіями лікарської таємниці. 
Зокрема, у законопроекті доцільно викласти обов’язок суб’єкта декларування зазначати у декларації відомості лише про державу, в якій він сам та/або його близькі особи навчалися чи лікувалися, і про вартість наданих послуг із лікування та/або навчання. Питання про з’ясування усіх інших даних, про які йдеться у пропонованому пункті 13 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції», може бути поставлене лише у межах кримінального провадження за статтями 366-1 «Декларування недостовірної інформації», 368-2 «Незаконне збагачення» (чи іншими статтями КК України), якщо це питання матиме значення для вирішення провадження (вих. лист від 30.05.2017 р. № 281-06-52) (виконавці – Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, Т. Є. Дунаєва).

Для Верховного Суду України:

– науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права (пункт 2 частини 1 статті 445 КПК), підготовлений на виконання ухвали судді Верховного Суду України М. Є. Короткевича  від 2 лютого 2017 р. Доручення полягало у підготовці висновку «стосовно того, чи вправі апеляційний суд, погодившись із встановленими місцевим судом фактичними обставинами справи та не провівши судового слідства, дати іншу юридичну кваліфікацію діям засудженого, а також чи становитимуть такі дії апеляційного суду переоцінку доказів у справі з огляду на положення ст. ст. 23, 94, 95 КПК».
Докази не можна ототожнювати з обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. На підставі результатів оцінки одних і тих же доказів (їхньої сукупності) щодо однієї і тієї ж події може бути зроблений висновок про наявність тих чи інших її обставин або, взагалі, про відсутність події. Отже, якщо суд апеляційної інстанції, не ставлячи під сумнів результати оцінки доказів у суді першої інстанції, робить висновок про наявність інших обставин, ніж ті, що встановлені останнім, мова йде не про переоцінку доказів, а про переоцінку (іншу інтерпретацію, в тому числі й правову) обставин події.
Якщо висновки суду апеляційної інстанції, що є відмінними від висновків суду першої інстанції, стосуються сутнісних ознак доказів – достовірності, належності, допустимості, достатності (остання – щодо сукупності), і саме це тягне за собою перекваліфікацію дій особи на іншу статтю (частину статті) КК (незалежно від того чи погіршується чи покращується становище особи), то тоді суд апеляційної інстанції зобов’язаний дослідити докази з дотриманням вимог статті 23 КПК «Безпосередність дослідження показань, речей і документів». Зміна вироку апеляційним судом не породжує для цього суду обов’язку досліджувати усю сукупність доказів з дотриманням засади безпосередності, якщо він по-новому (інакше) не тлумачить докази, отримані в суді першої інстанції (вих. лист від 27.02.2017 р. № 137-05-35) (виконавець – Л. М. Лобойко);

– науково-правовий висновок щодо неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї і тієї самої норми права (пункт 2 частини 1 статті 445 КПК), підготовлений на виконання запиту судді Верховного Суду України С. М. Вус від 10 березня 2017 р. До Верховного Суду України звернувся прокурор, на думку якого, К. у зв’язку з перебуванням на обліку у лікаря-нарколога з діагнозом «синдром залежності від опіатів, ремісія з 2001 року, синдром залежності від психостимуляторів» є особою, яка не може повною мірою реалізувати своє право на захист, а тому потребує обов’язкової участі захисника. Однак, попри те, що суди першої інстанції та другої інстанції розглянули кримінальну справу щодо Кулика без участі захисника, суд касаційної інстанції не визнав доводи прокурора і констатував відсутність порушення права на захист. З огляду на це, зазначимо наступне : по-перше, діагнози у трьох осіб, які мали статус підозрюваного і обвинуваченого, у трьох різних провадженнях, є різними.
По-друге, психічні розлади (порушення) можуть мати місце не лише внаслідок вживання наркотиків, алкоголю чи психотропних речовин, а й в результаті інших захворювань, як то: цукровий діабет, хірургічні патології, ендокринні патології, а також у хворих із пухлинами нервової системи тощо. Однак, навряд чи можна вести мову про те, що такі розлади знижують здатність особи реалізовувати свої права або що вони є підставою для призначення психіатричної (психолого-психіатричної) експертизи. Відтак, психічні розлади є «характерними» не лише для осіб, які зловживають алкоголем (як вважає прокурор), а й для осіб, у яких є фізичні вади.
По-третє. Різні психічні вади (розлади) тягнуть за собою різні правові (матеріально-правові і процесуальні) наслідки. Так, наприклад, наявність у особи однієї психічної хвороби (один з різновидів психічних вад), яка свідчить про наявність стану неосудності, тягне застосування до неї примусових заходів медичного характеру, а наявність інших хвороб – ні. До речі, стан неосудності також не завжди є підставою для застосування примусових заходів виховного характеру. Такі заходи застосовують лише тоді, коли неосудна особа є суспільно небезпечною (частина 4 статті 503 КПК). Так само й щодо інших психічних вад. Наявність їх сама по собі не я підставою для обов’язкового залучення захисника. Для залучення останнього має бути встановлено, що певна психічна вада, наявна у конкретного підозрюваного, перешкоджає йому реалізовувати свої права.
К., попри перебування на обліку у лікаря-нарколога, повністю усвідомлював те, що відбувається з ним під час кримінального провадження, і сам усвідомлено вирішував чи потрібна йому правова допомога.
Довідка про перебування Кулика О. О. на обліку у лікаря-нарколога отримана безпосередньо під час кримінального провадження ще на стадії досудового розслідування. Відомості про діагноз Кулика, що містилися у довідці, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд, не розцінили як такі, що можуть бути підставою для виконання обов’язку про призначення захисника.  Зрозуміло, що психічний стан особи міг змінитися під час провадження, але закон не зобов’язує зазначених суб’єктів після отримання офіційного документа з лікарської установи з діагнозом автоматично (через певні проміжки часу) чи на вимогу учасників провадження перевіряти чи не змінився психічний стан підозрюваного (обвинуваченого).
Отже, різні діагнози засуджених могли бути підставою для постановлення різних за змістом рішень, але з правильним застосуванням у кожному випадку пункту 3 частини 2 статті 52 КПК. Застосування судом касаційної інстанції пункту 3 частини 2 статті 52 КПК у кримінальному провадженні щодо К. було правильним (вих. лист від 22.03.2017 р. № 181-06-35) (виконавець – 
Л. М. Лобойко).

Інші запити:

Пропозиції стосуються можливості здійснення відділом дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою профільних комітетів Верховної Ради України (Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності; Комітет з питань правової політики та правосуддя) та окремих народних депутатів наукової експертизи проектів законів, предметом регулювання яких є організація діяльності правоохоронних органів та суду, а також регламентація їхньої діяльності з протидії злочинності, в тому числі й кримінальними процесуальними засобами; розроблення законопроектів щодо удосконалення Кримінального процесуального кодексу України.

− роз’яснення щодо питання правосудності складу колегії місцевого суду, утвореної для розгляду кримінального провадження із суддів, які належать до різних спеціалізацій, постановленого у листі Голови Ленінського районного
 суду м. Миколаєва Н. С. Тихонової, підготовлене на виконання доручення Президента НАПрНУкраїни О. В. Петришина від 21 січня 2017 року № 76 (вх. лист від 26.01.2017 р. № 11-01-52). Рішенням зборів суддів Ленінського районного суду м. Миколаєва визначено спеціалізацію з розгляду конкретних категорій справ, а саме з розгляду кримінальних проваджень і справ з адміністративних правопорушень та окремо з розгляду цивільних справ та справ, шо підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства. Між тим, встановлення спеціалізації з розгляду конкретних категорій справ по різному тлумачиться окремими суддями цього суду. На їхню думку, така спеціалізація не є обов’язковою в суді, а відтак, незалежно від рішення загальних зборів суддів, судді з розгляду цивільних справ та справ, що підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, повинні включатися до складу колегій суддів з розгляду кримінальних проваджень, якщо не можливо утворити колегію через недостатню кількість працюючих суддів з розгляду таких проваджень. Відповідно до ч. 2 статті 18 Закону України. «Про судоустрій і статус суддів» запровадження спеціалізації у місцевому суді є не обов’язком, а правом суду, яке він реалізує через збори суддів. Про спеціалізацію суддів, про яку йдеться у Законі «Про судоустрій і статус суддів», у § 1 «Суд і підсудність» глави 3 КПК не згадується. Частина 3 статті 35 КПК, якою регламентовано порядок визначення судді (запасного судді, слідчого судді) або колегії суддів для конкретного судового провадження, не містить припису щодо врахування при цьому спеціалізації суддів.
Якщо припустити, що колегія суддів для розгляду конкретного кримінального провадження, утворена в місцевому суді з суддів різних спеціалізацій, не є «судом, встановленим законом», то треба ставити питання про створення нової колегії суддів для розгляду цього ж провадження, але в іншому складі. У листі зазначено, що таку колегію утворити неможливо «через недостатню кількість працюючих суддів з розгляду таких проваджень». Виходячи з цього, існує декілька варіантів вирішення вказаної проблеми.  Одним із найбільш прийнятних і правильних з точки зору реалізації засад кримінального провадження: доступу до правосуддя; розумних строків провадження; забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи є варіант визнати, що склад судової колегії, утвореної для розгляду конкретного провадження із суддів різних спеціалізацій, є законним і розпочати судовий розгляд. 
При застосуванні правил внутрішньої спеціалізації суддів потрібно виходити з єдності правового статусу судді, що передбачає можливість здійснення ним правосуддя у будь-якій справі, віднесеній до юрисдикції конкретного суду (за винятком тих випадків, що прямо передбачено законом). Вважаємо, що у разі недостатньої кількості членів спеціалізованої колегії для автоматичного розподілу справи, члени колегії суду по конкретній справі повинні обиратися автоматично за допомогою АСДС з числа членів іншої спеціалізованої колегії.  Таким чином, якщо в місцевому суді немає можливості утворити судову колегію для конкретної справи з суддів відповідної спеціалізації, то утворення її з залученням суддів іншої спеціалізації не є порушенням КПК. Склад такої колегії є «судом, встановленим законом» в розумінні ЄКПЛ та ЄСПЛ (вих. лист від 30.01.2017 р. № 87-05-52) (виконавці – Л. М. Лобойко, О. Г. Шило, Л. М. Москвич, Н. В. Глинська);

–  пропозиції щодо питань, які необхідно включити до порядку денного загальних зборів НАПрН України, підготовленні на виконання листа Головного вченого секретаря НАПрН України  В. А . Журавля від 13 лютого 2017 року № 234 (надійшло електронною поштою 17 лютого 2017 р.). НАПрН України може відіграти провідну роль у протидії плагіату, ініціювавши перед Кабінетом Міністрів України питання про системну боротьбу з плагіатом, а саме: 
1) розробка сайту, на якому кожен буде мати право розмістити відомості про плагіат у дисертації будь-кого незалежно від наукової спеціальності; 
2) підготовка проекту нормативно-правового документу (тут роль НАПрН України може бути особливо значимою), яким буде врегульовано механізм позбавлення наукового ступеня особи, в дисертації якої виявлено плагіат; 
3) розробка механізму повернення плагіаторами коштів, отриманих у вигляді надбавок за наявність наукового ступеню, і спрямування їх на утримання галузевих і Національної академій наук України (надіслано електронною поштою 15 березня 2017 р.) (виконавець – Л. М. Лобойко).

– пропозиції та зауваження до Положення про обрання, затвердження та звільнення директора науково-дослідного інституту НАПрН України, підготовленні на виконання листа Головного вченого секретаря НАПрН України В. А. Журавля від 24 лютого 2017 року (надійшло електронною поштою 27 лютого 2017 р.). Проаналізувавши документ, зазначимо таке: 
1. Так, згідно з п. 63 Статуту НАПрНУ бюро президії НАПрНУ діє для оперативного розгляду питань діяльності НАПрН України, керівництва та контролю за роботою наукових установ, що перебувають у її віданні. Обрання директора НДІ не є керівництвом і/або контролем. Тому у проекті Положення слова «президія (бюро президії) НАПрН України» у всіх відмінках доцільно замінити на слова «президія АПрН України». 2. Розміщення на сайтах не є «опублікуванням в офіційному друкованому виданні», про яке йдеться у п. 7 постанови КМУ. 3. Пункт 3.2. потрібно привести у відповідність до абз. 1 п. 21 постанови КМУ: «… затверджуються вченою радою державної наукової уста-нови за погодженням з вибор-ним органом первинної проф-спілкової організації державної наукової установи». 4. Оскільки конкурсну комісію створює президія (бюро президії) і її очолює головний учений секретар НАПрН України, то оприлюднення рішення щодо кандидатів на посаду директора інституту доцільно здійснювати на офіційному сайті НАПрН України. 
5. Відповідно до п. 18 постанови КМУ участь у виборах можуть брати лише штатні працівники. Це потрібно регламентувати в проекті Положення (вих. лист від 03.03.2017 р. № 149-01-52) (виконавці – Л. М. Лобойко, О. І. Марочкін).

2014 р.:

За запитом Верховного Суду України:

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Гриціва М. І. (на доручення заступника голови Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, лист № 226-389/0/8-14 від 12 лютого 2014 р.;

– науковий висновок щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Ковтюк Є. І. (на доручення Головного консультанта Науково-консультативної ради при Верховному Суді України, лист № 226-878/0/8-14 від 14 квітня 2014 р.;

– науковий висновок про право оскарження потерпілим ухвали касаційної інстанції від 12 грудня 2013 р. з урахуванням обмежень, визначених пунктом 7 частини першої статті 425 Кримінального процесуального кодексу України (за дорученням судді Верховного Суду України Э. І. Ковтюк);

– науковий висновок відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 400-19 Кримінально-процесуального кодексу України (1960 р.) та ст. 46 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо норми кримінального закону, яка неоднаково застосована судом касаційної інстанції щодо подібних суспільно небезпечних діянь, стосовно ухвали судді Верховного Суду України Таран Т. С. щодо Рослякова В. В., засудженого вироком Каменобродського районного суду м. Луганська від 7 вересня 2012 р. (на доручення вченого секретаря Науково-консультативної ради при Верховному Суді України О. В. Константия).

За запитом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

– пропозиції та зауваження на проект постанови Пленуму ВССУ «Про практику здійснення судами кримінального провадження на підставі угод».

2013 р.:

– відповідь щодо доцільності та правомірності застосування дієслів-термінів «засудив», «ухвалив», «постановив», «присудив», що передують резолютивній частині судового рішення (на запит в. о. Голови ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ);

– пропозиції та зауваження на проект постанови Пленуму ВССУ «Про застосування законодавства, що регулює розумні строки провадження» (на запит Голови ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Звіти:

Заключний звіт за темою «Комплексне дослідження кримінально-правових, кримінально-процесуальних, криміналістичних та кримінологічних заходів протидії корупційній злочинності на сучасному етапі розвитку українського суспільства» / уклад. В. І. Борисов, В. С. Зеленецький. – Х. : ІВПЗ НАПрН України, 2013. – 132 с. (10 д. а.).

Монографії:

Марочкін О.І. Мотивування процесуальних рішень слідчого : моногр. / О.І. Марочкін. – К. : Національна академія прокуатури України, 2015. – 214 с.
Судова влада : монографія / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, І. В. Назаров та ін. ; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2015. – 792 с. – (63, 9 д.а.) (Підрозділ 3.6. «Ефективність судової системи: основні теоретичні положенні, підрозділ 5.1 «Правовий статус судді: загальна характеристика).

Актуальні проблеми протидії корупційним правопорушенням / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Киричко В. М. та ін. ; за заг. ред. Борисова В. І. ; НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України. – Х., 2012. – 221 с. – Бібліогр. : 156 назв. – Укр. – Деп. У ДНТБ Укр. 13.02.2013, ДР № 1-Ук2013 (розділ 2 «Кримінально-процесуальний напрям протидії корупційним правопорушенням».

Борисов В. І. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в Україні. Міжнародні стандарти, законодавство України, практика застосування : монографія / Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г. – Харків : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2004. – 160 с.
Борисов В. І. Проблеми затримання та взяття під варту на досудовому провадженні по кримінальній справі : монографія / Борисов В. І., Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Шило О. Г. – Х. : Східно-регіональний центр гуманітарно-освітних ініціатив, 2005. – 352 с.

Глинська Н. В. Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень : монографія / Н. В. Глинська. – К. : Істина, 2014. – 588 с. (35,72 д.а.).
Зеленецкий В. С. Общая теория борьбы с преступностью. 1. Концептуальные основы. – Х. : Основа, 1994. – 321 с.
Зеленецкий В. С. Возбуждение уголовного дела : монография. – Х. : КримАрт, 1998. – 340 с.
Зеленецкий В. С. Доследственное производство в уголовном процессе Украины : монография. – Харьков : Кроссроуд, 2009. – 170 с.
Зеленецкий В. С. Доследственный уголовный процесс / В. С. Зеленецкий, Л. М. Лобойко. – Донецк : Східний видавничий дім, 2012. – 397 с.    
Зеленецкий В. С. Проблемы борьбы с “теневой” наукой в современном правоведении Украины / В. С. Зеленецкий : монографія. – Харьков : ФИНН, 2011. – 304 с.
Зеленецкий В. С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 108 с.
Зеленецкий В. С. Прокурорский надзор за исполнением органами дознания и досудебного следствия законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 400 с.

Зеленецкий В. С. Свод монографических работ новой научной направленности / В. С. Зеленецкий. – К. : Истина, 2012. – 776 с.
Зеленецкий В. С. Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. – 108 с.
Зеленецкий В. С., Глинская Н. В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины : монография. – Серия “Юридичний радник”. – Х. : Страйд. – 2006. – 336 с.
Зеленецкий В. С., Козьяков И. Н. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив. 2003. – 256 с.
Зеленецкий В. С., Кузьминова В. Ю. Технология восстановления (реконструкции) утраченных уголовных дел : монография. – Харьков : Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2003. – 236 с.
Зеленецкий В. С., Куркин Н. В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса : монография. – Харьков : КримАрт, 2000. – 404 с.

Москвич Л. Н. Система оценки эффективности судебной системы / Теория уголовного процесса: состязательность : монография / под ред. докт. юрид. наук Н. А. Колоколова ; Ч. 1. – М. : Юрлитинформ, 2013. – 368 с. – С. 194–228.
Москвич Л. М. Ефективність судової системи: концептуальний характер / Л. М. Москвич. – Харків : ФІНН, 2011. – 384 с.
Погорецький М. А. Запобігання та протидія злочинам правоохоронними органами України : монографія / За ред. проф. О. Г. Кальмана. – Деп. ДНТБ України 4.04.08. № 21– УК2008. – 284 с. (у співавторстві: Кальман О. Г., Лисодед О. В., Христич І. О. та ін.).

Погорецький М. А. Зняття інформації з каналів зв’язку в діяльності оперативних та слідчих підрозділів ОВС : монографія / М. А. Погорецький, С. В. Єськов, Д. Б. Сергєєва ; за заг. ред. проф. М. А. Погорецького / МВС України, ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2012. – 282 с.
Погорецький М. А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Харків : Арсіс, 2002. –160 с.
Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес: проблеми взаємозв’язку : монографія: у 2-х частинах. – Луганськ : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2008. – Ч. 1. – 228 с. , Ч. 2. – 222 с.
Погорецький М. А. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі : монографія. – К. : РВВ НА СБУ, 2004. – 336  с.
Погорецький М. А. Проблеми правовідносин в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ (теорія і практика) : монограф. / М. А. Погорецький, І. І. Приполов, В. О. Черков та ін.. за ред. проф. М. А. Погорецького. МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. – 260 с.
Погорецький М. А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі : монографія. – Харків : Арсіс ЛТД, 2007. – 576 с.
Потерпілий від злочину: міждисциплінарне правове дослідження / Колектив авторів; за загальною редакцією Ю. В. Бауліна, В. І. Борисова. – Харків : Кроссроуд, 2008. – 364 с.
Проблеми систематизації та комплексного розвитку антитерористичного законодавства України : монографія / Кол. авт. : Зеленецький В. С., Ємельянов В. П., Настюк В. Я. та ін.; за заг. ред. В. С. Зеленецького та В. П. Ємельянова. – Харків : Право, 2008. – 96 с.

Протидія злочинам у вищих навчальних закладах України органами внутрішніх справ : монографія / [М. А. Погорецький, В. І. Василинчук О. М. Стрільців та ін.] ; за ред. проф. М. А. Погорецького. – Київ : РВВ НАВСУ, 2013. – 295 с.
Теоретичні проблеми забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні / Борисов В. І., Зеленецький В. С., Баулін Ю. В. та ін. – Х. : Право, 2010. – 465 с.
Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: монографія / О. Г. Шило. – Х. : Право, 2011. – 472 с.

Програми та методичні рекомендації до навчальних дисциплін:

Борисов В. І., Зеленецький В. С., Шило О. Г., Глинська Н. В. Затримання та взяття під варту в процесі дізнання та досудового слідства в України. Завдання та методичні вказівки до проведення практичних занять (тренінгів) з суддями. – Х. : Прометей-Прес, 2004. – 39 с.

Лобойко Л. М. Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального законодавства: навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять та виконання самостійної роботи для слухачів магістратури факультету міліції громадської безпеки, галузь знань 0304 «Право», напрям підготовки 8.03040201 «Правоохоронна діяльність», освітньо-кваліфікаційний рівень – «магістр» / Л. М. Лобойко, О. О. Волобуєва, Т. О. Лоскутов. – Донецьк : ДЮІ МВС України, 2014. – 36 с.;
Лобойко Л. Н. Уголовный процесс и уголовная статистика : сосуществование на грани противоправности (лекция 17) / Л. Н. Лобойко // В кн. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : уч. пособие (для студентов высших юридических учебных заведений) / Науч. ред. В. Т. Томин, А. П. Попов и И. А. Зинченко. – Пятигорск : РИА-КМВ, 2014. – С. 379–388;
Лобойко Л. М. Участь обізнаних осіб у кримінальному провадженні: для підготовки до семінарських та практичних занять навчально-методичні матеріали, виконання самостійної роботи для курсантів 5-го курсу факультету підготовки фахівців для експертно-криміналістичних та слідчих підрозділів (галузь знань 0304 Право, напрям підготовки – магістр 8.18010003 «Судова експертиза», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») / Л. М. Лобойко, О. О. Волобуєва, Т. О. Лоскутов, Д. А. Чухраєв. – Донецьк : Донецький юридичний інститут МВС України, 2014. – 32 с.
Укладання Програми підготовки до складання кандидатського іспиту з дисципліни «Кримінальний процес» за науковою спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність (затв. постановою вченої ради НДІ ВПЗ імені акад. В. В. Сташиса НАПрНУ № 9 від 18 листопада 2015 р.) (Лобойко Л.М.). Сібільова Н. В. Методичні вказівки і завдання для семінарських занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.
Сібільова Н. В. Програма навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів”. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – 20 с.
Сібільова Н. В. Програма підвищення кваліфікації з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” Інституту підвищення кваліфікації Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2003. – 20 с.

Підручники, коментарі та навчальні посібники:

Зеленецкий В. С. Предупреждение преступлений следователем : учебное пособие. – Симферополь : Изд. Крымского юрид. агентства “Интерномикос”, 1998. – 32 с.
Зеленецкий В.С. Требования, предъявляемые к решению органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда о возбуждении уголовного дела. – Симферополь: Изд-во Крым. юрид. агентства “Интерномикос”, 1999. – 32 с.
Зеленецький В. С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз) : наук.-практ. посібник / В. С. Зеленецький, В. Л. Кротюк, Д. А. Файєр. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 672 с.
Зеленецький В. С. Дослідче провадження про вчинений злочин : науково-практичний посібник. – Харків : Право, 2009. – 118 с.
Зеленецький В. С. Компьютерная этика. Морально-этические и правовые нормы для пользователей компьютерных сетей : учебное пособие / В. С. Зеленецкий, Л. Я. Филиппова. – Харьков : Кроссроуд, 2006. – 212 с. (у співавторстві).
Зеленецький В. С. Концептуальні основи визначення категоріально-понятійного апарату у сфері боротьби з тероризмом : науково-практичний посібник / Зеленецький В. С., В. П. Ємельянов. – Харків : Кроссроуд, 2006. – 80 с.
Конституція України : науково-практичний коментар / В. Б. Аверьянов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін. / Редакційна кол.: В. Я. Тацій, Ю. П. Битяк, Ю. М. Грошевий та ін. – Х : Право; К. : Ін Юре, 2003. – 808 с. (Сібільова Н. В., Шило О. Г.).
Конституція України: наук.-практ. коментар / В. Я. Тацій, О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш та ін.; Нац. Акад. прав. наук України. – 2-ге вид., – Харків : Право, 2011. – С. 201–213 (Шило О. Г.).

Кримінальний процес України: загальна частина: підручник / О. О. Волобуєва, Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов та ін. – К.: ВД «Дакор», 2015. – 172 с. (Лобойко Л. М. – С. 5-28). 
Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до комплекс. держ. іспиту / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, О.Г. Шило та ін. – Х. : Право, 2015. – 184 с. 
Кримінальний процес : навч. посіб. для підготовки до іспиту / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, О.Г. Шило та ін. – Х. : Право, 2015. – 280 с.

Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. – Харків : Право, 2013. 
Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. – Х. : Право, 2010. – 608 с. (Шило О. Г. – розділ 11, С. 246–287).
Кримінальний процес України : підручник / під редакцією Ю. М. Грошевого, В. М. Хотенця. – Харків: Право, 2000 (Сібільова Н. В., Хотенець В. М., Шило О. Г.).

Літопис кафедри організації судових та правоохоронних органів (1987-2017) / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін. – Х. : Право, 2017. – 76 с. (3 д.а.).

Лобойко Л. М. Наукові висновки для Верховного Суду України з питань неоднакового застосування норм кримінального та кримінального процесуального права (2011-2017 роки) : довідк.-практ. вид. – Х. : ФОП Здоровий Я. А. «Оперативна поліграфія», 2017. – 256 с. (15, 2 д.а.).

Лобойко Л. М. Науково-практичний коментар до § 1, 2 глави 24 КПК / Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов // Проблеми правознавства і правоохоронної діяльності. – 2015. – № 1. – С. 101-110.

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. – К. : Істина, 2014. – 432 с.

Лобойко Л. М. Загальні засади кримінального провадження : навч. посібник / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу. – Дніпропетровськ : ДВНЗ «НГУ», 2014. – 88 с. (3,80 д.а.).
Лобойко Л. М. Кримінальний процес : навч. посібник / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук. – К. : Ваіте, 2014. – 280 с. (13,9 д.а.).
Лобойко Л. М. Особливі порядки кримінального провадження: навч. посібник / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу – Дніпропетровськ : ДВНЗ НГУ, 2014. – 82 с. (3,40 д.а.).
Лобойко Л. Н. Уголовный процесс и уголовная статистика : сосуществование на грани противоправности (лекция 17) / Л. Н. Лобойко // В кн. Уголовный процесс современной России. Проблемные лекции : уч. пособие (для студентов высших юридических учебных заведений) / Науч. ред. В. Т. Томин, А. П. Попов и И. А. Зинченко. – Пятигорск : РИА-КМВ, 2014. – С. 379–388 (0,70 д.а.).
Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України : [навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти] / за ред. Ю. М. Грошевого. – Харків : Право, 2002. – 160 с. (Погорецький М. А., Сібільова Н. В., Хотенець В. М., Шило О. Г.).
Оперативно-розшукова діяльність : навч. посібник / за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : НАВСУ, 2009. – 564 с. (Погорецький М. А.).
Організація судових та правоохоронних органів: підручник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, П. М. Каркач та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2013. – 448 с.

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Судовий кадровий менеджмент» для студентів V курсу / (галузь знань 08 «Право», другий (магістерський) освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність 081 «Право») / уклад. : Л. М. Москвич, 

А. В. Іванцова, Я. О. Ковальова – Х. : Нац.юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2017. – 20 с. (0, 8 д.а.).

Настільна книга детектива, прокурора, судді : коментар антикорупційного законодавства / Л. М. Лобойко, О. А. Банчук, М. І. Хавронюк та ін. / 2-е вид., переробл. і допов. – К. : ВД «Дакор», 2017. – С. 441-447 (0, 7 д. а.).

Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. з підготовки до іспиту / уклад. : О. Ю. Дудченко, А. В. Іванцова, Ю. І. Крючко  та ін. –  Х. : Право, 2017. – 238 с. (13,84 д.а.). 

Організація роботи суду : навч. посіб. для студ. спец. вищ. навч. зал. / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, О. М. Овчаренко та ін.; за заг. ред. І. Є. Марочкіна. – Х. : Право, 2012. – 256 с. – (Москвич Л. М.: С. 127–184; 193–207).
Організація судових і правоохоронних органів / підручник / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за ред. І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової – 2-ге вид., перер. і доп. – Харків : Одіссей, 2011. – 376 с. (Сібільова Н. В., Москвич Л. М.).
Організація судових та правоохоронних органів : навчальний посібник (колектив авторів). – Харків, 1996. – 160 с. (Сібільова Н. В.).
Організація судових та правоохоронних органів : навчальний посібник / колектив авторів; під ред. І. Марочкіна, Н. Сібільової, О. Толочка. – Харків : Право, 2000 р. – 300 с. (Сібільова Н. В.).
Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за редакцією І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. – Х. : Одіссей, 2009. – 320 с.
Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / за ред. Марочкіна І. Є., Сібільової Н. В. – Х. : Одіссей, 2007. – 528 с. (Сібільова Н. В.).
Організація судових та правоохоронних органів : підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів / І. Є. Марочкін, Н. В. Сібільова, В. П. Тихий та ін.; за редакцією І. Є. Марочкіна і Н. В. Сібільової. – Х. : Одіссей, 2009. – 320 с.
Організація судової влади в Україні : навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / за ред. Марочкіна І. Є., Сібільової Н. В. – Х. : Одіссей, 2007. – 346 с. (Сібільова Н. В.).
Погорецький М. А. Агентурна робота органів внутрішніх справ : навч. посіб. для вищих навчальних закладів МВС України. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2010. – 192 с. – Інв. № 5-368.
Погорецький М. А. Докази і доказування / М. А. Погорецький, М. Є. Шумило // Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / О. М. Бандурка, Є. М. Блажіський, Є. П. Бурдоль та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 247–308.
Погорецький М. А. Контроль та нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю / М. П. Водько , М. А. Погорецький  // Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ : Загальна частина : підручник / за ред. С. П. Черних, М. П. Водька, О. Ф. Долженкова. – К. : Відділ редакційно-видавничої діяльності ДНДІ Міністерства МВС України, 2012. – С. 615–644. 
Погорецький М. А. Конфіденційні відносини в оперативно-розшуковій діяльності СБ України: сутність, значення, правове регулювання : навч. посібник / М. А. Погорецький. – Х. : ФПС для СБУ. – Нац. юрид. акад. України, 2003. – 100 с.
Погорецький М. А. Оперативна установка: організація і тактика проведення підрозділами Оперативної служби МВС України : навч. посібник. – К. : ВРВ КНУВС, 2010. – 172 с. – Інв. № 5-453.
Погорецький М. А. Оперативно-розшукова діяльність: правові основи (структурно-логічні схеми) : навч. посібник / за ред. проф. Ю. М. Грошевого. – Харків : Арсіс, 2002. – 158 с.
Погорецький М. А. Правове регулювання конфіденційних відносин / Теорія і практика конфіденційних відносин підрозділів СБ України в сучасних умовах : навч. посібник. – Київ : Нац. академія СБУ, 2002.
Порівняльне судове право : навч. посібник / І. Є. Марочкін, Л. М. Москвич, Н. В. Сібільова, В. С. Бобкова, Ю. І. Крючко; за заг. ред. І. Є. Марочкіна та Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2008. – 112 с. (Сібільова Н. В.).
Правові й організаційно-процедурні основи здійснення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ в Україні. Загальна частина : навч. пос. / [ Б. І. Бараненко, Д. О. Бабічев, О. В. Бочковий та ін.]; за ред. А. В. Іщенка, Б. І. Бараненка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 360 с. (Погорецький М. А.).
Прокурорський нагляд в Україні : підручник / за ред. І. Є. Марочкіна. – Х:  Право, 2004 (Н. В. Сібільова).
Прокурорський нагляд в Україні : підручник / під редакцією Ю. М. Грошевого та І. Є. Марочкіна. – Донецьк, 1997. –290 с. (Сібільова Н. В.).
Прокурорський нагляд в Україні : підручник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / І. Є. Марочкін, П. М. Каркач, Ю. М. Грошевий та ін. ; за ред. проф. І. Є. Марочкіна, П. М. Каркача. – Х. : Одіссей, 2005. – 240 с. (Сібільова Н. В.).
Судовий контроль у кримінальному провадженні: навч. посіб. для підготовки до заліку / О.В. Капліна, М.О. Карпенко, В.І. Маринів, О.Г. Шило та ін. – Х. : Право, 2015. – 88 с.

Шило О. Г. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко, А. Р. Туманянц, О. Г. Шило. – Х. : Оберіг, 2014. – 248 с.
Шило О. Г. Кримінальний процес. Навчальний посібник для підготовки до комплексного державного іспиту / О. В. Капліна, М. О. Карпенко, В. І. Маринів, В. М. Трофименко, А. Р. Туманянц, О. Г. Шило. – Х. : Оберіг, 2014. – 180 с.

Шило О. Г. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – Х. : Право, 2012. – С. 367–391.
Ювенальна юстиція в Україні: коментар та аналіз діючого законодавства; Конвенція про права дитини (з постатейними матеріалами); словник-довідник з ювенальної юстиції / за загальною редакцією члена-кореспондента АПрН України, доктора юридичних наук, професора В. С. Зеленецького та кандидата юридичних наук, доцента Н. В. Сібільової. – Серія “Юридичний Радник”. – Харків : Страйд, 2006. – 784 с. (Глинська Н. В., Зеленецький В. С., Почерніна Л. І., Сібільова Н. В., Шило О. Г.).

Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень:

2018 р.: 

1. Глинська Н. В. Стандарт неупередженості сторони обвинувачення в розумінні ч. 2 ст. 9 КПК України: значення та критерії. Вісник кримінального судочинства. Київ. 2018. № 2. С. 25-32 (0, 6 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща)).

2. Глинська Н.В. Проблеми якості кримінального процесуального закону. Вісник кримінального судочинства. Київ. 2018. № 1. С. 37-43 (0, 6 д. а.). (включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща)).

3. Москвич Л. М. Правові інструменти підвищення авторитету суду. Journal «ScienceRise: Juridical Science». 2018. №1(3). С. 17-24 (0,5 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща), індексується у наукометричній базі даних Google Scholar).

4. Москвич Л. М. Довіра до суду: стан та показники. Право України. 2018. № 3. (0,6 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща), включено до міжнародної наукометричної бази «EBSCOPublishing, Inc.» (США), включено до Міжнародної наукометричної бази даних «HeinOnline» (США)).

5. Верхогляд О.В., Марочкін О.І. До питання про захист права власності третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт у кримінальному провадженні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 3. С. 35-43 (0,3 д.а. – Марочкін О.І). (не увійшло до звіту за 2017 р.) (включено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusInternational (Республіка Польща)).

6. Шило О. Компетенція слідчого судді в кримінальному провадженні: теорія, нормативна модель і тенденції розвитку зако.нодавства. Право України.  №3. С. 79-91. (0,6 д.а.) (включено до Міжнародної наукометричної бази даних «HeinOnline» (США), «EBSCO Publishing, Inc(США), «Index Copernicus International» (Варшава, Польща)).

Дунаєва Т.Є. Спеціалізовані суб’єкти протидії корупції в Україні та їх роль у мінімізації рівня корупційної злочинності. Вісник асоціації кримінального права України: електрон. наук. фахове вид. 2018. Вип. 1(10). С. 174–187. URL : http://nauka.nlu.edu.ua/wpcontent/uploads/2018/07/15_Dunaeva.pdf (дата звернення : 02.07.2018). (0,5 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»)

Тези наукових доповідей:

 Шило О.Г. Процесуальна форма підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, в якому проведено спеціальне досудове розслідування: проблеми правозастосування. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. постійно діючого наук.-практ.семінару (м. Харків, 25 травня 2018 р.): редкол. : С.О. Гриненко та ін. Х. : Право. 2018. Вип. 9. С. 277-282 ( 0,2 д..а.);

Глинська Н.В. Суддєстворене право в Україні: проблеми якості. Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.) / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін. Харків : Право, 2018. С. 46-47 (0,2 д.а.).

Москвич Л. М. Інструменти забезпечення єдності судової практики. Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.) / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін. Харків : Право, 2018. С. 96-99 (0, 25 д.а.).

Марочкін О.І. Судова практика як джерело кримінального процесуального права. Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого науково-практичного семінару (м. Харків, 25 травня 2018 року). Харків: Право, 2018. С. 224-226 (0,2 д.а.).

Дунаєва Т.Є. Відшкодування шкоди потерпілому як фактор стимулювання прагнення засудженого до умовно-дострокового звільнення. Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях: матеріали ІІ круглого столу (м. Сєвєродонецьк, 3 листопада 2017 р.). К. : Національна академія прокуратури України, 2018. С. 32-33. (0,2 д.а.).

Дунаєва Т.Є. До питання якості кримінального процесуального законодавства Федеративної Республіки Німеччини у сфері прав людини. Захист прав людини : національний та міжнародно-правовий виміри: ХІV Міжнародна наук.-практ. конф. «Від громадянського суспільства – до правової держави»: Збірник тез доповідей. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. С. 131–132 (0,2 д.а.).

Шило О.Г., Давиденко С.В. Кримінальне провадження щодо неповнолітніх: окремі проблеми правозастосування. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. постійно діючого наук.-практ.семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.)/ редкол.: М.В. Членов (гол.ред.), Л.М. Леженіна (заст.голов.ред.), О.В. Косьмін. Харків: Право, 2018. Вип. 10 (ювіл.). С. 207-210. (авт.внесок  0,2 д.а.)

Марочкін О.І., Резнікова О.І. Щодо оскарження рішень слідчого судді про встановлення строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: мат. постійно діючого наук.-практ.семінару (м. Харків, 26 жовт. 2018 р.)/ редкол.: М.В. Членов (гол.ред.), Л.М. Леженіна (заст.голов.ред.), О.В. Косьмін. Харків: Право, 2018. Вип. 10 (ювіл.). С. 94 – 100. (авт.внесок  0,3 д.а.).

Назаров І. В. Вища рада правосуддя у системі забезпечення незалежності суддів в Україні. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Чернівці, 18-19.10.2018 р.); [редкол.: О. В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 2018. – 392 с. – С. 25-26. (0,2 д.а.).

Москвич Л. М. Інструменти забезпечення єдності судової практики. Актуальні проблеми судового права : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. (Харків, 23 квіт. 2018 р.) / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – Харків : Право, 2018. – 506 с. – С. 96-99. (0, 25 д.а.)

Москвич Л. М. Судова реформа 2016 р.: оцінка перспектив. Захист прав людини в парадигмі верховенства права : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 17-18 травня 2017 р. : ВЦ Академії адвокатури України «АPress», 2017. 389-394 (0,3 д.а.)

Москвич Л. М. Методика комунікативного менеджменту як інструмент підвищення довіри до судової влади. Доступ до правосуддя у контексті судової реформи: матер. Загальнонац. юрид. форуму (м. Сєвєродонецьк, 25 травн. 2018 р.). К.: Ваіте, 2018. с. 97-100 (0,25 д.а.)

Москвич Л. М. Статус Конституційного Суду в контексті конституційної реформи 2016 р. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні: Матеріали ІІ  Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 18-19 жовтня 2018 р.); [редкол.: О.В. Щербанюк (голова), А. С. Цибуляк-Кустевич (відпов. секр.) та ін.]. Чернівці, 2018. С.72-74 (0,25 д.а.)

Москвич Л.М. Якість юридичної освіти як стандарт адвокатури: європейський підхід. Актуальні проблеми адвокатури : матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Харків, 14 грудня 2017 р.) / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін.  Т. 1.  Х. : Вид-во «Юрайт», 2018. С. 58-60 (0, 25 д.а.).

Дунаєва Т. Є., Крайник Г. С. Корупційні ризики в публічній службі на прикладі поліції ФРН та України. Корупційні ризики в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: тези доповідей регіонального науково-практичного круглого столу, м.Запоріжжя, 28–29 березня 2018 р. / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2018.  С. 51–54. (авт. внесок.0,125 д.а.).

Дунаєва Т. Є. Службова недбалість як передумова організованої злочинності у сфері громадської безпеки. Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки: матеріали міжнарод. кругл. столу (м. Харків, 18 трав. 2018 р.) / Укладачі: Л. М. Демідова, Н. В. Невідома. – Х. : Юрайт, 2018. – С. 151–155. (0,25 д.а.).

Дунаєва Т.Є. Окремі проблеми протидії транскордонній злочинності в контексті євроінтеграції України. Кримінальне право в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. м. Одеса, 25 травня 2018 р. Одеса : НУ «Одеська юридична академія», кафедра кримінального права, 2018. С. 99-102 (0,25 д.а.).

Москвич Л.М. Проблемні питання забезпечення єдності статусу прокурорів. Творчий шлях вченого: до 80-річчя професора В.В. Долежана / відп. ред. Н. М. Бакаянова ; уклад. : І. О. Кісліцина, М. О. Деменчук, С. І. Єленич ; МОН України, НУ “ОЮА”. Одеса : Юридична література, 2018. С. 100-103 (0,25д.а.).

Москвич Л. М. Нова концепція вищої юридичної освіти в Україні. Scientific and pedagogic internship, Sandomierz, Republic of Poland, June 11-15, C. 132-135 (0,25 д.а.).

Дунаєва Т. Є. Кримінально-правове регулювання службової недбалості в Україні. Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовтня 2018 р., м.Харків. Вісник Асоціації кримінального права України. Вип. 2(11). 2018. (0,1 д.а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).

Павленко Т. А., Дунаєва Т. Є. Деякі аспекти протидії злочинності у сфері економіки. Сучасні проблеми фінансового моніторингу: збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (23 листопада 2018 р.). Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, ТОВ «ТО Ексклюзив», 2018. С. 80-82. (авт. внесок 0,1 д.а.).

Дунаєва Т. Є. Протидія службовій недбалості як чинник забезпечення національної і громадської безпеки України. Актуальні проблеми кримінально-правового, кримінально-процесуального та криміналістичного забезпечення безпеки України: матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. (30 лист. 2018 р., м. Дніпро). Дніпро : Видавець Біла К. О., 2018. С. 59-60. (0,2 д.а.).

2017 р.:

1. Loboyko L.M. Problem questions of the realization by the law-court of the appeal instance principles of the direct evidences investigation // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 33. – С. 3-13 (0,5 д. а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).
2. Loboyko L. The principle of the scientific validity in the formation of the modern criminal procedure of Ukraine / L. Loboyko // Щорічник  українського права. – Х. : Право, 2017. – № 9. – С. 311-318 (0,5 д. а.).
3. Шило О. Г., Лобойко Л. М., Москвич Л. М., Глинська Н. В., Марочкін О. І. Судоустрійні та кримінальні процесуальні аспекти протидії корупції в Україні // Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. – 2017. – № 1 (77). – С. 221-245 (0,5 д. а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).
4. Лобойко Л. М. Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу (Лобойко Л. М., Шило О. Г., Дунаєва Т. Є. та ін.) // Вісник Асоціації кримінального права. – 2017. – Вип. 1(8) – C. 343-385 (1,7 д. а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).
5. Суд, встановлений законом: проблемні питання визначення складу суду в контексті спеціалізації суддів / Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, Л. М. Москвич, О. Г. Шило // Юрид. вісн. України. – 2017. – 2-9 лют. – № 5 (1125). –– С. 4-5 (0,5 д. а.).
6. Належні суб’єкти повідомлення про підозру судді / Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, О. Г. Шило // Юрид. вісн. України. – 2017. – 27 жовт.-9 лист. – № 43-44 (1164-1165). –– С. 17 (0,5 д. а.).
7. Повідомлення про підозру: правомірність застосування порядку, передбаченого КПК для вручення повідомлень / Л. М. Лобойко, Н. В. Глинська, О. Г. Шило // Юрид. вісн. України. – 2017. – 10-16 листоп. – № 45 (1166). – С. 14 (0,5 д. а.).
8. Shilo O. The issue of adaptation of the criminal procedural law of Ukraine to the law of the European Union / O. Shilo // Щорічник українського права. – Х. : Право, 2017. – № 9. – С. 319-329 (0,6 д. а.).
9. Шило О. Г., Новожилов В. С. Міжнародне право в системі джерел кримінального процесуального права України / О. Г. Шило, В. С. Новожилов // // Вісник кримінального судочинства. – Київ. –2017. – № 2. – С. 109-117 (авт. внесок 0,5 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
10. Шило О. Г., Панова А. В., Резнікова О. І. Актуальні проблеми доступу до інформації про стан здоров’я особи у кримінальному провадженні // Вісник Національної академії правових наук України. – Х. : Право, 2017. – №3. – С. 133-149 ( авт. внесок 0, 3 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
11. Глинська Н. В. Стандарт неупередженості сторони обвинувачення в розумінні ч. 2 ст. 9 КПК України: значення та критерії / Н. В. Глинська // Вісник кримінального судочинства. – Київ. –2017. – № 2. – С. 25-32 (0, 6 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
12. Москвич Л. М. Система судової влади повинна мати конституційне визначення / Л. Москвич // Національна безпека і оборона. – Київ. – 2016. – № 5-6. – С. 46-47 (0,1 д. а.) (не увійшло до Звіту за 2016 рік).
13. Moskvich L.M. New Stage of Judicial Reform Expectation and Prospect // Вісник Національної академії правових наук України: зб. наук. пр. / редкол.: О.В. Петришин та ін. – Х. : Право, 2017. – № 3 (90). – С. 99-110 (0,6 д. а.) (; включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)).
14. Марочкін О. І. Затримання за підозрою у вчиненні злочину та тримання під вартою: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 32. – С. 96-106 (0,5 д. а.) (не увійшло до Звіту за 2016 рік) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).
15. Марочкін О. І. Домашній арешт : практика Європейського суду з прав людини та українські реалії // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2017. – Вип. 1. – Т. 2. – С. 146-151 (0,6 д. а.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), індексується у наукометричній базі даних Google Scholar).
16. Марочкін О. І. Щодо питання мотивування кримінальних процесуальних рішень // Право і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 252-258 (0,6 д.а.) (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща), індексується у наукометричній базі даних Google Scholar).
17. Дунаєва Т. Є. Щодо доцільності правової регламентації  кримінального проступку у законодавстві України // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 33. – С. 186-198 (0,6 д. а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).
18. Дунаєва Т. Є. Внесення змін у кримінальне процесуальне  законодавство України як засіб покращення  його якості в частині усунення прогалин // Вісник ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка. – 2017. – Вип. 3 (79). – С. 41-47 (0,5 д. а.) (входить до переліку фахових видань України за напрямом «Юридичні науки»).

19. Дунаєва Т. Є. Гармонізація законодавства України та Європейського Союзу у сфері запобігання корупції // Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 грудня 2016 р.). / редкол. : В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 187-189 (0,1 д. а.) (не увійшло до Звіту за 2016 р.).
20. Лобойко Л. М. Щодо законності застосування особливого порядку повідомлення про підозру професійному судді // Процесуальні аспекти досудового розслідування : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 15-річчю створення кафедри кримінального процесу та 95-річчю Одеського держ. ун-ту внутр. справ (м. Одеса, 7 квітня 2017 р.). – Одеса : ОДУВС, 2017. – С. 135-138 (0, 2 д. а.).
21. Лобойко Л. М. Наявність у підозрюваного психічного розладу не завжди є підставою для залучення захисника за призначенням // Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 13 квітня 2017 р.). / редкол. : О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова. – Кривий Ріг : Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 211-214 (0, 2 д. а.).
22. Лобойко Л. М. Конкурс на зайняття вакантних посад суддів у складі Верховного Суду : оцінка якості реалізації статті 81 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр.наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. І. Є. Марочкіна (м. Харків, 20 квітня 2017 р.) : у 2 т. / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін. – Т. 1. – Х. : Право, 2017. – С. 257-261 (0,4 д. а.).
23. Лобойко Л. М. Три політичних питання науки кримінального процесу // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптації до європейського права : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 5-6 травня 2017 р.). – Івано-Франківськ : РВВ Івано-Франківського ун-ту права імені Короля Данила Галицького, 2017. – С. 153-157 (0, 4 д. а.).
24. Лобойко Л. М. Якість кримінального процесуального закону – гарантія його ефективної реалізації // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук. практ. конф., присвяч. до 70-річчя д.ю.н., проф. Ю. П. Аленіна (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.). – Одеса : Юрид. літ., 2017. – С. 30-31 (0, 2 д. а.).
25. Лобойко Л. М. Наукове супроводження законопроектної роботи – гарантія якості кримінального процесуального закону // Актуальні проблеми кримінального права та процесу : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 16 червня 2017 р.). / редкол. : О. О. Волобуєва, О. В. Одерій, Т. О. Лоскутов, А. С. Політова. – Кривий Ріг : Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 214-216 (0, 2 д. а.).
26. Шило О. Г. Проблемні питання нормативного регулювання складання досудової доповіді в кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук. практ. конф., присвяч. до 70-річчя д.ю.н., проф. Ю. П. Аленіна (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.). / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Головюк. – Одеса : Юрид. літ., 2017. – С. 27-29. (0, 2 д. а.).
27. Шило О. Г. Загальні обов’язки слідчого судді щодо захисту людини: спірні питання правозастосування // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ.семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.). / редкол. : В. В. Федосєєв (голов.ред.), М. В. Членов (заст.голов.ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – С. 104 – 107 (0,3 д. а.) (не увійшло до Звіту за 2016 р.).
28. Москвич Л. М. Судове право як комплексна галузь права / Л. М. Москвич // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр.наук. практ. конф., присвяч. пам’яті проф. І. Є. Марочкіна (м. Харків,  20 квітня 2017 р.) : у 2 т. / редкол. : Л. М. Москвич (голова) та ін. – Т. 1. – Х. : Право, 2017. – С. 10-12 (0, 2 д. а.)
29. Москвич Л. М. Особливості правового статусу адвоката-іноземця в Україні //Актуальні  питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності суду і правоохоронної системи: матеріали Всеукр. наук. практ. конф., присвяч. пам’яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 травня 2017 р.). – Сєвєродонецьк : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. – С 309-311 (0,2 д. а.).
30. Москвич Л. М. Трансформація суду в умовах перехідного періоду. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали Міжнар. наук. практ. конф. (м. Чернівці, 26-27 жовтня 2017 р.). – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 31-34. (0,25 д. а.).
31. Глинська Н. В. Оцінка якості кримінальних процесуальних рішень: структурно-функціональний підхід / Н. В. Глинська // Матеріали Першого Харк. крим. проц. полілогу: «Кримінальний процес: сучасний вимір та проспективні тенденції», присвячена 50-річчю кафедри кримінального процесу НЮУ ім. Я. Мудрого та 85-річчю від дня народження Ю. М. Грошевого. – Х. : Право, 2017 – С. 92-101 (0, 2 д. а.).
32. Глинська Н. В. Процесуальний порядок та підстави проведення моніторингу банківських рахунків для забезпечення протидії кримінальним корупційним правопорушенням : окремі аспекти // Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали регіонального круглого столу (м. Львів, 24 березня 2017 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2017. – С. 438-441 (0, 2 д. а.).
33. Глинська Н. В. Актуальні питання забезпечення змістової законності кримінальних процесуальних рішень // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 3 березня 2017 р.). – Хмельницький : НАДПСУ, 2017. – С. 501-505 (0, 4 д. а.).
34. Глинська Н. В. Оцінка істотності порушень кримінального процесуального закону : проблеми вимірювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук. практ. конф., присвяч. до 70-річчя д.ю.н., проф. Ю. П. Аленіна (м. Одеса, 21 квітня 2017 р.). / за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Головюк. – Одеса : Юрид. літ., 2017. – С. 40-43 (0, 2 д. а.).
35. Марочкін О. І. Мотивування постанови про закриття кримінального провадження // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.–практ. семінару (м. Харків, 26 травня 2017 р.). / редкол. : С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 8. – С. 193-194 (0,1 д. а.).
36. Марочкін О. І. Оскарження постанови про закриття кримінального провадження як спосіб захисту права власності третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт // Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 20 жовтня 2017 р.). / редкол. : В.В. Фєдосєєв (голов. ред.), М.В. Членов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 9. – С. 75-78 (0,2 д. а.).
37. Марочкін О. І. Антикорупційні стандарти у кримінальному провадженні // Правові засади діяльності правоохоронних органів : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 грудня 2017 р.). / редкол. : Є. О. Алісов, В. Я. Настюк, Ю. В. Мех та ін. – Х. : Точка, 2017. – Вип. 9. – С. 138-140 (0,2 д.а.).
38. Дунаєва Т. Є. Щодо питання про кримінальний проступок у кримінальному та кримінально-процесуальному законодавстві України // Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези Всеукр. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 3 березня 2017 р.). – Хмельницький : НАДПСУ, 2017. – С. 24-526 (0, 2 д. а.).
39. Дунаєва Т. Є. Деякі прогалини в кримінальному процесуальному законодавстві України як передумова його зміни / Т.Є. Дунаєва // Актуальні питання кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: матеріали Всеукр. наук. практ. конф., присвяч. пам’яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 травня 2017 р.). – Сєвєродонецьк : ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2017. – С. 97-100 (0, 3 д. а.).

2016 р.:

Шило О. Г. Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання / С. Л. Шаренко, О. Г. Шило // Право України. – 2015. – №7. – С. 58-65 (0, 2 д.а.) (не увійшло до звіту 2015 р.).
Шило О. Г., Шаренко С. Л. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою: проблеми правового регулювання і правозастосування / О. Г. Шило, С. Л. Шаренко. – Вісник кримінального судочинства. – 2016. – №1. – С. 50-57 (1, 0 д.а.).
Глинська Н. В. Градація якості кримінальних процесуальних рішень: теорія та практика / Н. В. Глинська // Вісник кримінального судочинства. – Київ. – 2016. – №1. – С.11-18 (0, 6 д.а.).
Марочкін О.І. Забезпечення безпеки відомостей, що становлять адвокатську таємницю, у кримінальному провадженні / О.І. Марочкін // Право і суспільство. – № 3. – 2016 р. – Дніпро, 2016. – С. 188-192 (0,5 д.а.).
Лобойко Л. М. Щодо можливості «ретроактивного» застосування Верховним Судом України пунктів 2 і 3 частини першої статті 445 КПК України / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу // Слово Нац. школи суддів. – 2016. – № 1. – С. 77-86 (0,7 д.а.)
Лобойко Л. М. Щодо можливості «ретроактивного» застосування Верховним Судом України пунктів 2 і 3 частини першої статті 445 КПК України / Л. М. Лобойко, С. О. Касапоглу // Юрид. вісник України. – 19-25 серпня 2016 р. – С. 12-13. (0, 7 д.а.)
Лобойко Л. М. Щодо доцільності оскарження початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Вісник Акад. адвокатури України. – 2016. – № 2. – С. 68-74. (0, 6 д.а.)
Лобойко Л. М. Принцип наукової обґрунтованості побудови сучасного кримінального процесу України / Л. М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол. : В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. – С. 30-40. – (0,7 д.а.)
Лобойко Л. М. Корупціогенні фактори кримінального процесуального законодавства України / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко, О. Г. Шило // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 4. – С. 17-24. (0,2 д.а.)
Глинська Н. В. Законність кримінальних процесуальних рішень(змістовий аспект / Н. Глинська //  Слово Національної школи суддів. – 2016. – №2(15). – С.129-138. – (0,4 д.а.)
Шило О.Г. Позовна давність: коментар судової практики / під ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої (у співавт. із Барановою Л.М.). – Харків: Цивілістична платформа, 2016. – 148 с.  – С.103-105 (0,4 д.а.)
    Шило О.Г. Проблеми адаптації  кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу / О. Шило // Зб. наук. праць «Вісник Національної академії правових наук України». – 2016. –  № 2(85) . – С.109-122 (0,5 д.а.)  
    Шило О.Г. Проблема адаптації кримінально процесуального законодавства України до права Європейського Союзу: доповідь на Східноєвропейському форумі з правової реформи «20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи» (19-20 травня 2016 р.) / О. Шило // Зб. наук. праць «Вісник національної академії правових наук України» . –  2016. –  № 3(86) . – С.102-110 (0,5 д.а.)  
Москвич Л. М. Новий етап судової реформи: очікування та сподівання [Текст] / Л. Москвич // Право України. – 2016. – № 7. – С. 24-33.
Glinskaya N. The significance of criminal procedural decisions good-quality standards/N. Glinskaya // Yearbook of ukrainian law. – Kharkiv: Pravo, 2016, N № 8. – С.350-356.
Шило О. Г.  Оскарження ухвал слідчого судді як складова антикорупційного механізму під час здійснення судового контролю в кримінальному провадженні / О.Г. Шило // Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 27 листопада 2015 р. / редкол.: С. Є. Кучерина (голов. ред.), 
В. В. Фєдосєєв (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. № 7. – С. 172-176 (0, 2 д.а.) (не увійшло до звіту 2015 р.).
Шило О. Г. Проблемні питання досудового розслідування злочинів, учинених із застосуванням комп’ютерних технологій та/або використанням мережі Інтернет // Матеріали «круглого столу» «Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні» (м. Харків, 19 квітня 2016 р.) /  за ред. А. П. Гетьмана, Б. М. Головкіна. – Х. :   Право, 2016. –  88 с. – С. 10-13 (0, 2 д.а.).
Марочкін О. І. Питання забезпечення безпеки відомостей, що збираються захисником у кримінальному провадженні / О.І. Марочкін // Сектор безпеки України: виклики сьогодення (20 травня 2016 року, м. Харків). Збірник наукових праць за матеріалами ІV Міжнародної науково-практичної конференції / Редкол.: Ю.П. Битяк, А.П. Гетьман, Ю.В. Мех та ін. – Харків: видавництво «Плеяда», 2016. – С. 53-55 (0, 2 д.а.).
Марочкін О. І. Проблемні питання захисту персональних даних під час досудового розслідування / О.І. Марочкін // «O nouă perspectivă proceselor de integrare Europeană a moldovei și Ucrainei: aspectul juridic», conferința internațională științifico-practică (2016 ; Chișinău). O nouă perspectivă proceselor de integrare Europeană a moldovei și Ucrainei: aspectul juridic : Materialele conferinței internaționale științifico-practice, 25-26 martie 2016 / com. org.: V. Bujor. – Chișinău : S. n., 2016. – P. 199-201 (0,2 д.а.).
Марочкін О. І. Норми міжнародного права та рішення Європейського суду з прав людини про доступ до таємниці слідства / О.І. Марочкін // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 27 травня 2016 року) / редкол.: С.О. Гриненко (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 7. – С. 294-297 (0, 2 д.а.).
Марочкін О. І. Деякі питання проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування кіберзлочинів / О.І. Марочкін // Міжнародні стандарти з кібербезпеки та їх застосування в Україні (матеріали «круглого столу» м. Харків, 19 квітня 2016 р.) / за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна. – Х.: Право, 2016. – С. 50-52 (0, 2 д.а.).
Марочкін О. І. Особливості висвітлення терактів та контртерористичних операцій у засобах масової інформації / О.І. Марочкін // Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару / редкол.: В.В. Фєдосєєв (голов. ред.), М.В. Членов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 8. – С. 196-199 (0,3 д.а.).
Шило О. Г. Актуальні питання застосування арешту майна в кримінальному провадженні // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого  наук.- практ. семінару (м. Харків, 27 травня 2016 року) / редкол.:    С. О. Гриненко (голов.ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. –  Вип.7. – 382 с. – С. 375-378 (автор.: О. Г. Шило – 0, 3 д.а.).
Лобойко Л. М. Щодо доцільності наступного судового контролю за проникненням до житла на підставі добровільної згоди його власника / 
Л. М. Лобойко // Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики : мат-ли наук. конф., 26 травня 2016 р., м. Харків. – С. 174-176 (0,2 д.а.).
Лобойко Л. М. Основні вектори кримінального процесуального забезпечення відновлення конституційного правопорядку на тимчасово окупованих територіях України / Н. В. Глинська, Л. М. Лобойко // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : м-ли кругл. столу (м. Київ, 26 липня 2016 р.). – К. : Нац. акад. прокуратури України, 2016. – С. 68-70. (0,1 д.а.)
Лобойко Л. М. Щодо ролі національних традицій права у побудові сучасного кримінального процесу / Л. М. Лобойко // Мат-ли V Міжнар. наук.-практ. конф. «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня-1 жовтня 2016 р. – Острог : «Острозька академія», 2016. – С. 184-185 (0,1 д.а.)
Лобойко Л. М. Щодо допустимості доказів, отриманих з показань свідка, який надалі був визнаний підозрюваним чи обвинуваченим / 
Л. М. Лобойко // Досудове розслідування: акт. проблеми та шляхи вирішення : м-ли постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.). – Х. : «Право», 2016. – С. 49-53 (0, 2 д.а.).
Шило О. Г. Загальні обов’язки слідчого судді щодо захисту прав людини: спірні питання правозастосування// Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару (м. Харків, 21 жовтня 2016 р.) / редкол.:  В.В. Федосєєв (голов.ред.), М.В. Членов (заст.голов.ред.) та ін. – Х.: Право, 2016. – Вип.8. – 222 с. – С.104-107 (0,2 д.а.).

2015 р.:

Nataliya Glinskaya. The Significance of Criminal Procedural Decisions Good-Quality Standards/ Nataliya Glinskaya// Journal of Law, №1 ( 2015). –Tbilisi. – Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2015.- Р. 316-321.

Глинская Н.В. Уровни качества уголовно-процессуальных решений. Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания // Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания», посвященной 70-летию Великой Победы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 22 апреля 2015 г.). – Нижнекамск : АНО ВПО Моск. Гуманит.-эконом. Ин-т, Нижнекамский филиал ; Казань : ООО «Новое знание», 2015. – С.129-133. 
Глинська Н. В. Проблема запровадження антикорупційних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство: окремі аспекти / Н. Глинська // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 17 квітня 2015 р., м. Одесса. – С.109-113.
Глинська Н. Проблема запровадження антикорупційних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство : окремі аспекти / Н. Глинська // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2015 р., м. Одесса. Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”, Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [відп. ред. Ю. П. Аленін]. – Одеса : Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.” ; Херсон : Гельветика, 2015. – С.109-113 (0,3 д.а.).
Moskvych L , Regarding the systematic measures of judicial reform //  Yearbook of ukrainian law – № 7,  2015. – С. 276-285.
Лобойко Л. М. Аматорству у кримінальному провадженні про корупційні злочини (не) бути / Л. М. Лобойко // Юридичний вісник України. – 2015. – № 21 (1038). 30 травня – 5 червня 2015 р. – С. 12.
Лобойко Л. М. Співвідношення стадій логічної і функціональної послідовності у кримінальному процесі / Л. М. Лобойко // Питання боротьби зі злочинністю. – 2015. – № 29.  – С. 99-108.  
Лобойко Л. М. Концепція судового права у контексті судового захисту прав і свобод / Л. М. Лобойко, О. Г. Шило // Право України. – 2015. – № 3. – С. 60-70.  
Лобойко Л. М. Актуальні проблеми визначення підстав і моменту початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 1. – С. 79-84. 
Лобойко Л. М. Щодо потреби правової регламентації права на оскарження початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Вісник кримінального судочинства. – 2015. – № 2. – С. 50-56. 
Лобойко Л. М. Українська правова традиція як квазіметодологічна основа кримінальної процесуальної регламентації суспільних відносин / Л. М. Лобойко // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. Т. 12. – Число 2 (33). – С. 124 -131. 
Лобойко Л. М. Щодо підстав і моменту початку досудового розслідування / Л. М. Лобойко // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування : м-ли Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 квітня 2015 р.). – Одеса: Нац. ун-т «Одеська юрид. академія», 2015. – С. 108-110. 
Лобойко Л. Н. Неформальные практики применения УПК Украины 2012 г. в стадии досудебного расследования // Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания», посвященной 70-летию Великой Победы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (РФ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, 22 апреля 2015 г.). – Нижнекамск : АНО ВПО Моск. Гуманит.-эконом. Ин-т, Нижнекамский филиал ; Казань : ООО «Новое знание», 2015. – С. 136-143. 
Лобойко Л. М. Заборона провадження слідчих (розшукових) дій до внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР: пізнавальний і корупційний аспекти / Л. М. Лобойко // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м-ли наук.-практ. семінару, 27 листопада 2015 р., м. Харків. – Харків: Ін-т підготовки юридичних кадрів для СБ України Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого, 2015. – С. 88-90.
Лобойко Л. М. Щодо обґрунтованості причин запровадження громадського обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини / Л. М. Лобойко // Акт. проблеми кримінального права та процесу: м-ли Всеукраїнської наук.-практ. конф. , 12 червня 2015 р., м. Донецьк. – Донецьк: Донецький юрид ін-т МВС України, 2015. – С. 20-23.

Марочкін О.І. Особливості мотивування рішення слідчого про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні / О.І. Марочкін // Актуальні проблеми держави і права. – № 75. – Одеса, 2015. – С. 187-192. 
Марочкін О.І. Особливості мотивування слідчим обвинувального акта / О.І. Марочкін // Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – С. 151-162. 
Марочкін О.І. Особливості мотивування клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою / О.І. Марочкін // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: юридичні науки. – Вип. 3. – Т. 3. – Херсон, 2015. – С. 128-133.

Марочкін О.І. Особливості підстав прийняття слідчим рішення про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні / Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно – приватні аспекти, 16 квітня 2015 року, м. Харків. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: «Плеяда», 2015. – С. 47-48. 
Марочкін О.І. Елементи мотивування процесуальних рішень слідчого / Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, м. Харків, 29 трав. 2015 р. / редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – Вип. 6. – С. 198-200. 
Марочкін О.І. Мотиви прийняття слідчим процесуальних рішень: поняття та види / О.І. Марочкін // Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація та практика функціонування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 квітня 2015 року) / відп. ред. Ю.П. Аленін. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 113-115. 
Марочкін О.І. Процесуальні способи виявлення та усунення недоліків у мотивуванні рішень слідчого // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: м-ли наук.-практ. семінару. (Харків, 27 листопада 2015 р.). – Харків: Ін-т підготовки юридичних кадрів для СБ України Нац. юрид. ун-ту імені Ярослава Мудрого, 2015. – С. 98-101.
Москвич Л. М. Судове право: крок від теорії до галузі права // Право України. –2015 – № 3. – С. 18-26.
Москвич Л. М. Актуальне навчальне видання з питань організації та функціонування судової системи // Право України. – 2015. – № 3. – С. 185-189.

Москвич Л.М. Корупційні  детермінанти в судовій системі України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2015. – № 3 (71). – С. 153-162.

Суб’єкти судового права / Л. М. Москвич // Актуальні проблеми судового права : матер. міжнар. наук.-практ. конфер., присвяч. пам’яті проф. Івана Єгоровича Марочкіна, 30 жовтня 2015 р., м. Харків / редкол.: Л. М. Москвич (голова) та ін. – Х. : Право, 2015. – 440 с.
Шило О.Г. Сучасне навчально-методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності адвокатури України / О. Шило, Л. Москвич // Право України. – 2014. – № 10. – С. 279-282.
Шило О.Г. Особливості правового регулювання використання показань у доказуванні в кримінальному провадженні // Право України. – 2014. – № 10. – С. 89-96. 
Шило О.Г Спеціальне досудове розслідування і судове провадження: проблемні питання правового регулювання / С. Шаренко, О. Шило // Право України. – 2015. – №7. – С. 58-65. 
Шило О.Г. Актуальні питання забезпечення права на правову допомогу у провадженні на підставі угоди про визнання винуватості [Електронний ресурс] / О.Г. Шило, Є.В. Повзик // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2015. – № 1(11). – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15sohpvv.pdf.

Шило О.Г., Фомін С. Б. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» потребує нагальних змін // Оперативно-розшукова діяльність та кримінальний процес: теоретико-праксиологічний дискурс щодо їх співвідношення в умовах реформування органів внутрішніх справ України. / О.Г. Шило, С.Б. Фомін // Матеріали міжнародної науково-практичній конференції, 23-24 квітня 2015 р., м. Одеса. – С. 119-131. 
Шило О.Г. Особливості правового регулювання порядку здійснення досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції / О. Г. Шило // Застосування норм міжнародного гуманітарного, національного кримінального та кримінального процесуального права в ході проведення антитерористичної операції на сході України : матеріали міжкафедрального «круглого столу», 12 лютого 2015 р. / редкол.: О.І. Перепелиця (голов. ред.), С.Є. Кучерина (заст. голов. ред.) та ін. – Х., 2015. – С. 123-126. 
Шило О.Г. Правове регулювання компетенції національного антикорупційного бюро: орган з особливим статусом чи початок реформування системи органів досудового розслідування? / О. Г. Шило, С.Б. Фомін // Сучасний стан та перспективи розвитку сектору безпеки України: публічно-приватні аспекти, 16 квітня 2015 року, м. Харків. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: видавництво «Плеяда», 2015. – С. 92-94.
Шило О.Г. Національне антикорупційне бюро України: орган з особливим статусом чи початок реформування системи органів досудового розслідування? / О.Г. Шило, С.Б. Фомін // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 29 травня 2015 р.,  м. Харків / редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – Вип. 6. – 344 с. – С. 42-49.
Шило О.Г. Оскарження ухвали слідчого судді як складова антикорупційного механізму під час здійснення судового контролю в кримінальному провадженні / О.Г. Шило // Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару,  27 листопада 2015 р., м. Харків / редкол.: С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2015. – Вип. 7. С. 172-176.

2014 р.:

Глинська Н. В. Кримінальні процесуальні рішення, що приймаються в кримінальному провадженні про застосування інституту спеціальної конфіскації: окремі аспекти / Н. В. Глинська // Спеціальна конфіскація в правовій системі України: юридична природа, особливості регламентації, перспективи її вдосконалення : матер. наук.-практ. інтернет-конф., 1–7 лют. 2014 р. – К. : Каф. кримін. права та кримінології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2014. – Режим доступу : http://center.law.univ.kiev.ua/index.php/tezy -konferentsii.
Глинська Н. В. Правова технологія прийняття кримінальних процесуальних рішень // Правова доктрина – основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листопада 2013 р., м. Харків. – Х. : Право, 2013.
Глинська Н. Стандарт процедурної справедливості кримінального провадження // Вісник прокуратури. – 2014. – № 2. – С. 87–93.

Лобойко Л. М. Науково-практичний коментар до глави 22 КПК України / Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов // Вісник прокуратури. – 2014. – № 3 – С. 23–31.
Лобойко Л. М. Проблемні питання реалізації норм КПК, що регламентують процедуру забезпечення спеціальної конфіскації/ Л. М. Лобойко // Спеціальна конфіскація в правовій системі України: юридична природа, особливості регламентації, перспективи її вдосконалення : матер. наук.-практ. інтернет-конф., 1–7 лют. 2014 р. – К. : Каф. кримін. права та кримінології Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2014. – Режим доступу : http://center.law.univ.kiev.ua/index.php/tezy -konferentsii.

Марочкин А. И. Классификация процессуальных решений следователя по Уголовному процессуальному кодексу Украины // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск : Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2014. – № 4(94). – С. 79–85.
Марочкін О. І. Особливості мотивування процесуальних рішень слідчого // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи вирішення : матеріали постійно діючого науково-практичного семінару, 16 травня 2014 р.; м. Харків / Редкол. : С. Кучерина (голов. ред.) та ін. – Х. : ТОВ «Оберіг», 2014. – С. 83–86.

Шило О. Г. Особливості обґрунтування обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2014. – Вип. 25. – С. 269–274.
Шило О. Г. До питання щодо порядку застосування в кримінальному провадженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою // Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої ювілею академіка С. В. Ківалова, 16–17 травня 2014 р., м. Одеса. – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014. – С. 656–659.

2013 р.:

Глинська Н. В. Розумність як стандарт кримінальних процесуальних рішень / Н. В. Глинська // Питання боротьбі зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 26. – С. 165–172. – 360 с.

Глинская Н. Понятие стандартов доброкачественности уголовных процессуальных решений / Н. Глинская // Закон и жизнь : междунар. науч.-практ. правовой журн. / гл. ред. Л. Арсене. – Кишинев, 2013. – № 8/3. – С. 58–61.
Зеленецкий В. Принцип официальности в современном уголовном процессе // Ежегодник украинского права. – 2013. – № 5. – С. 540–542.

Москвич Л. М. До питання удосконалення правового регулювання статусу суддів // Правова доктрина – основа формування правової системи держави», присвячена 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України» : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 листопада 2013 р., м. Харків. – Х. : Право, 2013. – С. 589–591.
Moskvich Lydia. The world practices and the perspectives of introduction of the system of effectiveness assessment of the court performance in Ukraine // Studies of Changing Societies: Comparative and Interdisciplinary Focus. – 2013. – Vol. 3′(7). – P. 24–52 (Світова практика та перспективи впровадження системи оцінки ефективності судової діяльності в Україні).
Москвич Л. М. Ефективність судової системи як стандарт функціонування судової влади // Правова доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с. – С. 749–764.
Москвич Л. Н. Основы концепции оценки эффективности функционирования судебной системы // Юридическая наука России. – № 1. – 2013.
Москвич Л. М. Принцип стабільності судової системи // Проблеми законності. – 2013. – № 122. – С. 194–201.
Москвич Л. Проблеми кадрової політики судової влади // Історико-правовий часопис. – 2013. – № 1. – С. 36–41.
Москвич Л. М. Стабільність судової практики як стандарт функціонування системи правосуддя // Вісник Вищої ради юстиції – № 1 (13). – 2013 – С. 28–36.
Москвич Л. Н. Мировые практики оценки эффективности функционирования суда // Вопросы правоведения. – 2013. – № 3. – С. 288–304.
Москвич Л. Н. Стандарты эффективности судебной системы // Российский судья.– 2013. – № 4. – С. 6–8.

Погорецький М. Поняття, зміст та структура кримінального процесу: проблеми теорії та практики // Право України. – 2013. – № 11. – С. 42–54.
Погорецький М. А. Корупційні ризики в кримінальному судочинстві / М. А. Погорецький // Правова доктрина – основа формування правової системи держави : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-річчю Національної академії правових наук України та обговоренню п’ятитомної монографії «Правова доктрина України», 20–21 листопада 2013 р., м. Харків. – Х. : Право, 2013.
Погорецький М. А. Застосування тимчасового доступу до речей і документів у кримінальних провадженнях про злочин, учинені організованими злочинними угрупуваннями / М. А. Погорецький, О. І. Коровайко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. ; Міжвід. наук.-досл. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – К., 2013. – № 1 (29). – С. 234–242.
Погорецький М. А. Негласні слідчі (розшукові) дії: проблеми провадження та використання результатів у доказуванні / Погорецький М. А. // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. – Київ. – 2013. – № 1. – С. 270–277.

Шило О. Г., Глинська Н. В. Алгоритмізація кримінального провадження як антикорупційний стандарт кримінального процесуального законодавства // Вісник Академії митної служби України. Серія «Право». – 2013. – № 2 (11). – С. 137–145.

Шило О. Проблемні питання застосування КПК України при обранні запобіжних заходів у кримінальному провадженні / Грошевий Ю., Шило О. // Право України. – 2013. – № 11. – С. 216–224.
Шило О. Г. Меры обеспечения уголовного производства в новом УПК Украины: понятие, система и порядок применения / Грошевой Ю. М., Шило О. Г. // Уголовное судопроизводство. – М. : Издательская группа «Юрист». – 2013. – № 1. – С. 19–22.
Шило О. Речові докази як процесуальне джерело доказів / Ольга Шило // Вісник прокуратури. – 2013. – № 6(144). – С. 76–83.
Шило О. Г. Слідчий суддя в кримінальному провадженні: функціональне призначення та кримінальна процесуальна компетенція // Правова доктрина України : у 5 т. – Х. : Право, 2013. – Т. 5 : Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку. / В. Я. Тацій, В. І. Борисов, В. С. Батиргареєва та ін. ; за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова. – 1240 с. – С. 667–685.

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, “КРУГЛІ СТОЛИ”

Співробітники сектора брали безпосередню участь в організації та проведенні:

– Круглий стіл, присвячений 80-річчю з дня народження професора Володимира Серафимовича Зеленецького (1937-2013) (6 лютого 2017 р., Харків. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (Л.М. Лобойко).

– Міжкафедральний методичний семінар «Процесуальні строки в кримінальному провадженні» (10 лютого 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процесу) (О.Г. Шило).

– Науково-практичний семінар «Організація участі прокурора у розгляді справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією» (17 лютого 2017 р., м. Київ, Генеральна прокуратура України) (О.Г. Шило).

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (3 березня 2017 р., м. Хмельницький, Національна академія державної прикордонної служби України) (Н. В. Глинська, Т.Є. Дунаєва).

– Міжкафедральний методичний семінар «Загальні положення досудового розслідування» (15 березня 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процесу) (О.Г. Шило, О.І. Марочкін).

– Регіональний круглий стіл: «Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення» (24 березня 2017 р., Головна військова прокуратура Генеральної прокуратури України, Національна академія прокуратури України, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, м. Львів) (Н. В. Глинська).

– Міжнародна науково-практична конференція «Процесуальні аспекти досудового розслідування», присвячена 15-річчю створення кафедри кримінального процесу та 95-річчю Одеського державного університету внутрішніх справ (7 квітня 2017 року у м. Одесі в Одеському державному університеті внутрішніх справ) (Л.М. Лобойко, Н.В. Глинська).

– Круглий стіл «Актуальні питання здійснення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у доказуванні» (11 квітня 2017 р., м. Полтава, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Полтавський юридичний інститут) (О.Г. Шило).

– XIV Всеукраїнська науково-практична конференція «Використання сучасних досягнень криміналістики у боротьбі зі злочинністю» (13 квітня 2017 р. на базі головного корпусу Донецького юридичного інституту МВС України у м. Кривий Ріг) (Л.М. Лобойко).

– Міжнародна науково-практична конференція науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів» (13 квітня 2017 р., м. Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія») (Л.М. Москвич).

– Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини в парадигмі верховенства права» (17-18 квітня 2017 р., м. Київ, Академія адвокатури України) (Л.М. Москвич).

– Міжкафедральний семінар кафедр загальноюридичних дисциплін, професійних та спеціальних дисциплін Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка із залученням в режимі відеоконференцзв’язку вчених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, присвячене обговоренню дисертаційного дослідження С.О. Іваницького “Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система” (19 квітня 2017 р., м. Сєверодонецьк, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка) (Л.М. Москвич).

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми судового права» присвячена пам’яті професора І.Є. Марочкіна (20 квітня 2017 р., м. Харків, НЮУ імені Ярослава Мудрого) (Л.М. Лобойко, Л.М. Москвич, О.Г. Шило, О.І. Марочкін, Н.В. Глинська).

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства», присвячена до 70-річчя д.ю.н., професора Ю.П. Аленіна (21 квітня 2017 р., м. Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія») (Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Н.В. Глинська).

– «Круглий стіл» на тему «Незалежність та ефективність судової гілки влади в Україні у світлі змін до процесуального законодавства» (24 квітня 2017 р., м. Харків, Асоціація правників України спільно з Радою з питань судової реформи при Президентові України та проектом Ради Європи «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні») (Л.М. Москвич, О.Г. Шило).

– Зустріч фокус-групи «Впровадження механізмів медіації у процесуальне законодавство України» (25 квітня 2017 р., м. Харків, Premier Palace Hotel Kharkiv, проведений Всеукраїнської громадської організацією «Асоціація правників України» спільно із Радою Європи у рамках проекту «Підтримка впровадженню судової реформи в Україні») (Л.М. Москвич, О.Г. Шило).

– Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права», яка відбулася у рамках Міжнародного науково-практичного симпозіуму присвяченого 20-річчю Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького «Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки» (5-6 травня 2017 р., Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, м. Івано-Франківськ) (Л.М. Лобойко).

– Міжнародна науково-практична конференція науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, молодих вчених, аспірантів та студентів «Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів» (13 травня 2017 р., Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса) (Л.М. Москвич).

– Ćlen Vedeckej rady Medzinarodnej vedeckej konferencie: «EUROINTEGRACIA 2017» (16 травня 2017 р. м. Львів) (Л.М. Москвич).

– VIII Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників» (17 травня 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процесу) (О.Г. Шило).

– Міжнародна науково-практична конференція «Захист прав людини в парадигмі верховенства права» (17-18 травня 2017 р., м. Київ, Академія адвокатури України) (Л.М. Москвич).

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем», присвячена пам’яті професора М.Й. Курочки (19 травня 2017 р., м. Сєвєродонецьк, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка) (Т.Є. Дунаєва).

– Експертне обговорення «Спеціалізований антикорупційний суд: найкращі світові практики та перспективи створення в Україні» (24 травня 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (Л.М. Лобойко, О.Г. Шило, Л.М. Москвич, Н.В. Глинська, О.І. Марочкін, Т.Є. Дунаєва).

– Постійно діючий науково-практичний семінар  «Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (26 травня 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра кримінального процессу, Інститут підготовки юридичних кадрів для органів СБУ) (О.Г. Шило, О.І. Марочкін).

– Зустріч з представниками Консультативної місії Європейського Союзу в Україні в рамках проекту «Покращення нормативно-правової бази для  захисту прав потерпілих від злочинів» (1 червня 2017 р., НДІ ВПЗ ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків) (Л.М. Лобойко).

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (16 червня 2017 р., м. Кривий Ріг, Донецький юридичний інститут МВС України) (Л.М. Лобойко, Т.Є. Дунаєва).

– Всеукраїнська науково-практична конференція «Юридичні науки: проблеми та перспективи» (23-24 червня 2017 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет) (Л.М. Москвич).

– ІІІ Міжнародний круглий стіл «Кримінальне право: традиції та новації», присвяченого видатному вченому, герою України, академіку В.В. Сташису (7-9 вересня 2017 р., м. Чернігів, Академія Державної пенітенціарної служби Міністерства юстиції України) (Т.Є. Дунаєва).

– Перший Харківський міжнародний юридичний форум «Право та проблеми сталого розвитку в глобалізованому світі» (3-6 жовтня 2017 р., м. Харків, що проводився на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого спільно із Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) – Проект «Нове правосуддя»; організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ); Міжнародним Вишеградським фондом та Урядом Нідерландів; Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES); Женевським  центром демократичного контролю за збройними силами (DCAF); Проектом Ради Європи «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб»; Фондом народонаселення ООН (UNFPA); Українською гельсінською спілкою з прав людини (О.Г. Шило, Л.М. Москвич, О.І. Марочкін).

– Зустріч з директором Національного антикорупційного бюро України А. С. Ситником у рамках першого Міжнародного юридичного форуму (4 жовтня 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (О.Г. Шило).

– Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації» (12-13 жовтня 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, Національною академією прокуратури України та ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права») (Л.М. Лобойко, Т.Є. Дунаєва).

– Вебінар на тему «Можливості платформи Web of Science для науковця, викладача та адміністратора», який (12 жовтня 2017 р., м. Харків, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого спільно із спеціалістом з навчання клієнтів Clarivate Analytics) (О.Г. Шило).

– Семінар «Єдність судової практики в контексті конституційної реформи в Україні: виклики та перспективи» (20 жовтня 2017 р., м. Харків, Рада адвокатів) (Л.М. Москвич).

– Постійно діючий науково-практичний семінар «Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (20 жовтня 2017 р., м. Харків, Інститут підготовки юридичних кадрів для СБ України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого) (О.І. Марочкін).

– Конференція «Конкурс до нового Верховного Суду: кращий досвід, отримані уроки та перспектива» (24-25 жовтня 2017 р., м. Київ, «Президент Готель») (Л.М. Москвич).

– Міжнародна наукова конференція «Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні» (26-27 жовтня 2017 р., м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) (Л.М. Москвич).

– «Круглий стіл» з нагоди 100-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України М.В. Салтевського (30 жовтня 2017 р., м. Харків, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого спільно із НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України) (О.Г. Шило, Н.В. Глинська).

– ІІ «круглий стіл» «Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях» (3 листопада 2017 р., м. Сєвєродонецьк, проведений на базі Луганського державного університету внутрішніх справ імені Є.О. Дідоренка за підтримки Луганської обласної військово-цивільної державної адміністрації, Національної академії прокуратури України, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України) (Т.Є. Дунаєва).

– Круглий стіл на тему: «Харків – безпека та правопорядок. Законодавчі ініціативи», (20 листопада 2017 р., м. Харків, проведений на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого спільно із Харківською міською радою) (О.Г. Шило, Л.М. Москвич).

– Міжнародна конференція «Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми застосування та перспективи удосконалення» з нагоди 5-ї річниці набрання чинності (22 листопада 2017 р., м. Київ, Президент готель, проведена на базі Комітету з питань законодавчого  забезпечення  правоохоронної діяльності Верховної Ради України за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу в Україні (EUAM Ukraine) (О.Г. Шило, О.І. Марочкін, Т.Є. Дунаєва).

– Наукова дискусія «Верховний Суд – нова філософія судової влади» (24 листопада 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (Л.М. Москвич).

– «Круглий стіл» «Моріц Маркович Гродзинський – засновник Харківської школи кримінального процесуального права (до 130-річчя від дня народження)» (30 листопада 2017 р., м. Харків, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (О.Г. Шило, Н.В. Глинська).

– Відкрита лекція «Штучний інтелект як субʼєкт права» (2 грудня 2017 р. м. Харків, Кретивний Хаб Розвиток, організовано компанією IT-Security / IT-безпека. Освітня програма спільно із Інститутом права, технологій та інновацій, компанією ІТ-право / IT-law: освітня програма) (Л.М. Москвич).

– ІV Міжнародна науково-практична конференція «Правові засади діяльності правоохоронних органів» (15 грудня 2017 р., м. Харків, організований Слідчо-криміналістичним інститутом, кафедрою адміністративного права та адміністративної діяльності, кафедра адміністративного права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого) (О. Г. Шило, О. І. Марочкін).

– спільно з Координаційним бюро з проблем кримінального процесу відділення кримінально-правових наук НАПрН України організовано та проведено теоретичний семінар, присвячений обговоренню матеріалів наукового дослідження Глинської Н.В. за темою «Концептуальні засади визначення та забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень» (10 лютого 2015 р., м. Харків).

– виконання Лобойко Л.М. обов’язків члена організаційного комітету «Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного и профессионального знания», посвященной 70-летию Великой Победы. (22 апреля 2015 г., АНО ВПО Московский гуманитарно-экономический институт, Нижнекамский филиал, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, РФ).

– «круглого столу» «Вплив практики Європейського суду з прав людини на вітчизняну судову практику» (в рамках «Тижня права»), 12 грудня 2013 р., організатор Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, м. Харків;

– Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми застосування кримінального процесуального кодексу України: до річниці набуття чинності», 29 листопада 2013 р., м. Харків, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (Москвич Л. М., Шило О. Г. – члени організаційного комітету);

СЕКТОР МОЖЕ НАДАТИ ТАКІ ПЛАТНІ ПОСЛУГИ

  • Надання усних і письмових консультацій та науково-правових висновків з питань застосування кримінально-процесуального законодавства.
  • Підготовка наукових кадрів (аспірантів, здобувачів вченого ступеня кандидатів юридичних наук).
  • Проведення правових експертиз правозастосовних актів у сфері кримінального судочинства.
  • Здійснення попередньої експертизи дисертацій.
 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси