Підготовка поза аспірантурою – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Підготовка поза аспірантурою

Здійснюється лише осіб, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи за спеціальностями:

– 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

– 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси