Приймальна комісія – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Приймальна комісія

ПОЛОЖЕННЯ

про приймальну комісію 

Науково-дослідного інституту

вивчення проблем злочинності

імені академіка В. В. Сташиса

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

ПРОГРАМА
вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 081 Право

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

РЕКОМЕНДОВАНІ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО АСПРАНТУРИ 
(2019)

http://www.ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2019 році

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

Правила прийому до аспірантури
НДІ ВПЗ імені акад. В.В. Сташиса НАПрН України в 2018 році

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 1-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

ПРОТОКОЛ № 2-2019
засідання приймальної комісії 

http://www.ivpz.org/images/stories/zavantagity.jpg

 

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси