Новини ВГО – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

Громадська організація
«Всеукраїнська асоціація кримінального права»

24.10.2018

Загальні збори громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

18 жовтня 2018 р. Під час проведення міжнародної науково-практичної конференції «Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності» відбулися Загальні збори делегатів ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», на яких заступник голови організації Вячеслав Борисов довів до відома присутніх інформацію про основні напрями діяльності Асоціації. Також делегатами був заслуханий звіт Ревізійної комісії Асоціації про використання членських внесків.

На засіданні за поданням керівника Відокремленого підрозділу Асоціації у Харківській області Демидової Л.М. були урочисто вручені нагороди. Почесними грамотами за активну громадську діяльність, вагомий внесок у підготовку наукових кадрів у галузі кримінального права та з нагоди перемоги у конкурсі «Кращий науковий консультант (керівник)» нагороджені професори В.Я. Тацій, В.І. Борисов, Ю.В. Баулін, М.І. Панов, В.І. Тютюгін, О.М. Литвинов, О.О. Житний та В.Б. Харченко

http://www.ivpz.org/images/stories/24_10_18_img_1.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/24_10_18_img_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/24_10_18_img_3.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/24_10_18_img_4.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/24_10_18_img_5.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/24_10_18_img_6.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/24_10_18_img_7.jpg

02.07.2018

http://ivpz.org/images/stories/zbirnik_akp.jpg Шановні колеги! Доводимо до Вашого відома, що вийшов у світ черговий випуск електронного наукового фахового видання «Вісник Асоціації кримінального права України» (1(10)/2018).

Ознайомитися із його змістом можна за посиланням:

http://nauka.nlu.edu.ua/?p=600

23.06.2017

23 червня 2017 р. в Національній академії внутрішніх справ відбулася міжвідомча науково-практична конференція «Тіньова економіка: світові тенденції та українські реалії».

http://www.ivpz.org/images/stories/konf_23062017_1.jpg

Організаторами заходу виступили МВС України, Національна поліція України, Національна академія правових наук України, Національна академія внутрішніх справ, громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права», інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право».

До обговорення актуальних питань заявленої тематики залучилися представники профільних комітетів Верховної Ради України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України, Національної поліції України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України, Національного банку України, Національного антикорупційного бюро України, працівники суду, провідні вчені вищих навчальних закладів і наукових установ юридичного та економічного спрямування.

У роботі конференції також взяли участь фахівці з різних урядових організацій, науково-дослідних установ, громадських організацій та вищих навчальних закладів.

Відкрив захід та привітав учасників конференції доктор юридичних наук, професор, ректор Національної академії, генерал поліції другого рангу Володимир Чернєй. У своєму виступі він звернув увагу на низку найбільш загрозливих чинників, що детермінують подібні злочинні прояви, а також окреслив перспективні напрями реформування правоохоронних органів.
До слова також був запрошений доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, професор кафедри кримінального права НАВС, керівник Київського міського осередку ГО. «Всеукраїнська асоціація кримінального права» Василь Шакун із доповіддю «Кримінальна природа тіньової економіки».

http://www.ivpz.org/images/stories/konf_23062017_2.jpg

До уваги присутніх були також оголошені вітання від імені Президента Національної академії правових наук України Олександра Петришина та почесного президента, радника президії НАПрН України Василя Тація.

Загалом, під час конференції обговорювалися питання щодо поняття й структури тіньової економіки, шляхів детінізації та розвитку її в трансформаційних умовах, розглянуті приклади зарубіжного досвіду розслідування фінансових злочинів, пов’язаних із корупцією, а також проаналізовані практики викриття фактів використання альтернативних банківських платформ як засобу виведення активів, тощо.

http://www.ivpz.org/images/stories/konf_23062017_3.jpg

По завершенні наукового форуму учасниками відзначено, що висвітлення основних сфер існування, чинників і передумов тінізації економіки України є підґрунтям для розроблення комплексу системних заходів стосовно детінізації національної економіки.

Робота конференції виявилася плідною і привернула до себе увагу наукової громадськості, а також працівників правоохоронних органів.

13.06.2017

Створення Української національної групи в складі Міжнародної асоціації

кримінального права

9-10 червня 2017 р. в м. Париж (Франція) відбулося засідання Ради директорів Міжнародної асоціації кримінального права спільно з представниками національних груп, на якому одноголосно ухвалене історичне рішення про створення Української національної групи в складі Міжнародної асоціації кримінального права.

Це рішення стало результатом тривалої роботи, яку проводила Всеукраїнська асоціація кримінального права під керівництвом академіка Василя Тація, а також наполегливій роботі науковців – індивідуальних членів Міжнародної асоціації кримінального права. 

Делегація від України в складі професора Наталії Гуторової (віце-президента з міжнародних питань), професора Івана Присяжнюка, доктора права Олександра Шамари та Дмитра Томіленка представила доповідь щодо діяльності українських членів Міжнародної асоціації кримінального права, підкресливши важливість створення Української національної групи для подальшого розвитку міжнародного співробітництва у сфері розроблення й використання найбільш ефективних кримінально-правових засобів протидії злочинності, захисту прав і свобод людини і громадянина.

http://www.ivpz.org/images/stories/vgo2_13062017.jpg

(Зліва направо: О. Шамара, Дж. Варвель (John VERVAELE),

К. Легеті (Katalin LIGETI), Н. Гуторова, І. Присяжнюк)

http://www.ivpz.org/images/stories/vgo1_13062017.jpg

Відбулися робочі зустрічі української делегації з президентом Міжнародної асоціації кримінального права – професором Джоном Варвелем (John VERVAELE),  почесним президентом Жаном Франсуа Тоні (Jean François THONY), віце-президентом Каталін Легеті (Katalin LIGETI), заступником генерального директора Сіракузького міжнародного інституту кримінальної юстиції та прав людини Філіпо Мікаэль Муска (Filippo Michael MUSCA), керівниками та поважними представниками національних асоціацій з кримінального права Австрії, Бразилії,  Італії, Іспанії, Китаю, Румунії, Сербії, Хорватії, Японії, Туреччини та інших держав.

Створення Української національної групи в складі Міжнародної асоціації кримінального права відкриває нові можливості для об’єднання зусиль вітчизняних науковців з фахівцями з кримінального права всього світу, проведення спільних наукових досліджень, використання найкращого світового досвіду у сфері протидії злочинності.

29.05.2017

Академік НАПрН України В.І. Шакун у своєму інтерв’ю надав оцінку стану реформування правоохоронних органів та юридичної освіти, а також прокоментував сучасну законотворчу діяльність.
Детальніше зі змістом статті можна ознайомитися за посиланням:
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/vasil-shakun-zakoni-chasto-uhvalyuyut-bez-adekvatn/

26.05.2017

26 травня відбувся круглий стіл за темою: «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України», що був проведений за ініціативи Харківської обласної організації ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Організаторами цього заходу є Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України та Харківська обласна організація ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

http://www.ivpz.org/images/stories/ks_26052017_1.jpg

Відкрила засідання Демидова Людмила Миколаївна – голова Харківської обласної організації ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, головний науковий співробітник, керівник наукових робіт сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В В. Сташиса НАПрН України, яка подякувала усім присутнім за їх участь у проведенні круглого столу і підкреслила важливість для суспільства та держави питань, які будуть обговорюватися на цьому науковому заході.

З привітанням до учасників звернувся Борисов Вячеслав Іванович – заступник голови Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, який  зауважив, що сьогодні, в умовах появи нових загроз для національної безпеки нашої держави, значного сплеску злочинності, докорінного реформування судової системи та правоохоронних органів, неабиякої актуальності набуває об’єднання зусиль науковців і практичних працівників у комплексному розв’язанні проблем, пов’язаних з боротьбою зі злочинністю і, зокрема, з охороною основ національної безпеки нашої держави. Він підкреслив, що обмін думками з актуальних проблем кримінального права за темою нашого «круглого столу» та їх подальша популяризація серед широкого громадського загалу стане ще одним кроком у напрямі усвідомлення потреби в об’єднанні зусиль теорії та практики у сфері боротьби зі злочинністю, звернення уваги законодавця на важливість наукового забезпечення правотворчого процесу. Вячеслав Іванович висловив сподівання, що робота круглого столу сприятиме досягненню відчутного покращення у справі правової охорони основ національної безпеки нашої держави та побажав творчого натхнення, вагомих здобутків та плідної роботи.

На круглому столі обговорювалося значне коло проблемних теоретичних та практичних питань за низкою напрямів, що стосуються кримінально-правового забезпечення основ національної безпеки України.

У роботі взяли участь 42 провідні науковці із різних регіонів України. Зокрема, тема круглого столу визвала інтерес представників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Академії адвокатури України, Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, Національної академії прокуратури України, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Академії Державної пенітенціарної служби, Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, Київського національного торговельно-економічного університету, Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Державного науково-дослідного інститут МВС України, ДВНЗ «Національного гірничого університету», практичні працівники правоохоронних органів, адвокати та представники громадськості.

Секретар Харківської обласної організації ГО «Всеукраїнської асоціації кримінального права» Н.В. Невідома.

24.05.2017

До уваги!

У конкурсі з обрання нового складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України візьмуть участь члени ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального», рекомендовані на засіданні Президії Асоціації 24 квітня 2017 р.

Це кандидатури Козаченка Олександра Васильовича – д.ю.н., професора, завідувача кафедри кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», керівника Миколаївського місцевого осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального» та Усатого Григорія Олександровича – к.ю.н., доцента, доцента кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Список кандидатів до РГК, а також докладна інформація про них розміщені на офіційному сайті НАБУ.

Новий склад Ради громадського контролю у складі 15 осіб буде обрано 31 травня шляхом відкритого Інтернет-голосування на сайті Бюро.

24.04.2017

http://www.ivpz.org/images/stories/go_24042017_1.jpg

24 квітня 2017 р. проведено засідання Президії Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». 
Учасники засідання Президії обговорили та прийняли рішення провести щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію з проблем кримінального права 12-13 жовтня 2017 року під назвою «Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації».

Керівник Харківського місцевого осередку Асоціації Демидова Л.М. поінформувала присутніх про роботу очолюваного нею осередку Асоціації. Серед інших питань нею приділено увагу науковій активності членів осередку та налагодженню співробітництва з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування. Зокрема, доповіла про підготовку до «круглого столу» на тему «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України», проведення якого заплановано на 26 травня 2017 р.

У роботі засідання, крім членів Президії, взяли участь запрошенні члени Асоціації, які також є індивідуальними членами Міжнародної асоціації кримінального права, а саме: Іван Присяжнюк, Олександр Шамара та Михайло Шепітько. Зокрема, Шамара О.В. довів до відома присутніх про результати його зустрічі з керівництвом Міжнародної асоціації кримінального права п. Варвелем та віце-президентом Міжнародної асоціації кримінального права п. Ладжеті. Відповідно до повідомлення затверджена наукова делегація для поїздки до Франції у період з 9 по 10 червня 2017 р. для участі у засіданні Ради директорів Міжнародної асоціації кримінального права.

Також членами Президії розглядалося питання щодо висунення кандидатів з числа членів Асоціації для участі у конкурсі з формування нового складу Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України. У ході обговорень для участі у зазначеному конкурсі висунуті керівник Миколаївського місцевого осередку ГО ВАКП Козаченко О.В. та представник від Київського міського осередку ГО ВАКП Усатий Г.О.

http://www.ivpz.org/images/stories/vgo1.jpg

Крім того була заслухана інформація відповідального секретаря редколегії електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України» Гродецького Ю.В. щодо ходу роботи по формуванню восьмого випуску електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України».

На засіданні Президії розглядалися й інші організаційно-виробничі питання щодо діяльності ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

http://www.ivpz.org/images/stories/go_24042017_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/go_24042017_3.jpg

20.04.2017

http://www.ivpz.org/images/stories/asociatsiya20042017.jpg20 квітня 2017 року на кафедрі кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія», за організаційної підтримки  Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», відбулася Х щорічна Міжнародна наукова конференція, присвячена обговоренню актуальних проблем розвитку кримінального права. В цьому році конференція, як і всі інші наукові заходи в стінах кафедри, проводилась під гаслом святкування непересічної події в житті нашого вишу – 20-ї річниці заснування Національного університету «Одеська юридична академія». Щорічне проведення наукового заходу саме в цей день є невипадковим, оскільки 20 квітня 2000 року Одеська юридична академія набула статусу національного навчального закладу, який був визнаний та, відповідно до вимог сьогодення, залишається центром проведення фундаментальних юридичних досліджень в Україні.

В роботі конференції у 2017 році прийняли участь біля 100 дослідників, що представляють як всі найбільш відомі в Україні навчальні заклади, що здійснюють підготовку фахівців в галузі права, так і представники судових та правоохоронних органів, яким не байдужі проблеми розвитку кримінального права.

За результатом проведення конференції був підготовлений та виданий збірник наукових праць «Новітні кримінально-правові дослідження – 2017», який вже за традицією складається з двох частин. До першої групи наукових праць увійшли дослідження вже відомих фахівців в галузі кримінального права, наукові здобутки яких визнані не тільки в Україні, але й за її кордонами. Не вдаючись до детального аналізу представлених наукових праць, слід зазначити, що наукові статті професорів Білічак О.А. (Київ), Книженко О.О. (Київ), Козаченка О.В. (Миколаїв), Лихової С.Я. (Київ), Орловської Н.А. (Хмельницький), Топчія В.В. (Ірпінь), Фріса П.Л. (Івано-Франківськ), Харченка В.Б. (Харків), Храмцова О.М. (Харків), Хряпінського П.В. (Дніпро) та інших науковців спрямовані на вирішення нагальних проблем розвитку кримінального права та практики його застосування. І хоча жодна з розміщених у першій частині збірника публікація не претендує на завершене наукове дослідження, однак, безумовно, закладає підвалини подальших наукових звитяг для всіх, кому не байдужі проблеми кримінального права. Сторінки другої частини збірника традиційно віддані молодим науковцям, які роблять перші, але слід визнати, достатньо впевнені кроки на шляху осмислення власних наукових напрацювань. Безумовно, деякі з представлених наукових робіт молодих дослідників ще не виглядають бездоганними, їх структура інколи викликає нарікання, а деякі висновки потребують додаткової аргументації, однак, всі вони підкорюються загальній ідеї  – зробити свій оригінальний та особистий внесок в пошук шляхів підвищення ефективності кримінально-правової охорони. 

Саме таке поєднання досвіду та вагомості із завзятістю та оптимізмом відрізняє даний збірник наукових праць. Обидві групи авторів об’єднує небайдужість до проблем і перспектив розвитку кримінального права в сучасних умовах розбудови соціальної і правової держави, яка повинна функціонувати на засадах верховенства права.

Збірник наукових праць

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

17.02.2017

В роботі Всесвітньої конференції «На шляху до Міжнародного суду з тероризму» у м. Бухарест (Румунія), що проводилася Міжнародною асоціацією кримінального права спільно з національною групою Румунії взяв участь член Української національної групи МАКП Олександр Шамара. Під час заходу відбулася зустріч О. Шамари з Президентом Міжнародної асоціації кримінального права Дж. Вервелем, на якій обговорювалися питання подальшого співробітництва.

http://www.ivpz.org/images/stories/konf_vsesvir_1_17022017.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/konf_vsesvir_2_17022017.jpg

14.12.2016

http://www.ivpz.org/images/stories/monogr_20_oua.jpg У грудні 2016 року на кафедрі кримінального права та інших кримінально-правових дисциплін Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» за підтримки Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України та Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» підготовлено та здійснено видання колективної монографії на тему «Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані».

Зазначене видання присвячене 20-ій річниці заснування Національного університету «Одеська юридична академія».

Авторами монографії стали представники різних наукових напрямків, яких об’єднала єдина мета: запропонувати юридичному загалу власні наукові здобутки та напрацювання у здійсненні ефективного та допустимого правового впливу щодо осіб, які вчинили протиправне діяння. Монографія структурована шляхом виділення двох основних розділів, до яких увійшли загальнотеоретичні, галузеві та, окремо, кримінально-правові дослідження заходів правового впливу. В самостійний розділ виділено альманах правових досліджень, в якому аналізуються деякі аспекти соціально-політичних та нормативно-правових передумов використання правового впливу з метою формування та підтримки правопорядку. В цілому до монографії увійшло 37 самостійних досліджень, серед яких особливої уваги заслуговують напрацювання професорів, членів-кореспондентів Національної академії правових наук України Є. Стрельцова та В. Тулякова, професорів В. Глушкова, Н. Мирошниченко, О. Козаченка, В. Мисливого, Н. Орловської, П. Хряпінського, М. Чеховської, І. Яковець та багатьох інших дослідників, яким небайдужі проблеми розвитку правової доктрини, нормативного визначення та практики застосування правового впливу в різних формах його існування на неправомірну поведінку особи. Редакторами даного наукового видання виступили представники Одеської школи права – професори О. Козаченко та Є. Стрельцов, а бібліографічні метадані проіндексовані в наукометричній базі Google Scholar.

17.10.2016

12 жовтня 2016 року у м. Харкові було проведено засідання Президії Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». На засіданні обговорювалися питання щодо діяльності Асоціації за 2011-2016 роки, а також інші поточні завдання, що потребували відповідних рішень членів Президії.

http://www.ivpz.org/images/stories/konf_as_1213102016_1.jpg

На Загальних зборах Асоціації, що відбулися у той же день, були присутніми делегати з 12 осередків Асоціації, а саме: Одеського, Івано-Франківського, Дніпропетровського, Луганського, Київського, Київського міського, Запорізького, Донецького, Полтавського, Чернігівського, Львівського, Харківського.

Відкрив засідання заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», академік НАПрН України В. І. Борисов. Він доповів про основні підсумки діяльності Асоціації за п’ять років.

1. Членами Асоціації було організовано та проведено за п’ять років близько 60 наукових заходів на міжнародному, всеукраїнському та місцевому рівнях. Також проводилися дискусії у форматі Інтернет-конференції та «круглого столу», а саме Інтернет-конференція «Проблеми впровадження інституту кримінального проступку», що відбулася у 2012 р., та обговорення у форматі «круглого столу» «Проблеми застосування КК України, пов’язаних із вчиненням злочинів на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, та шляхи їх законодавчого розв’язання», що триває з літку 2016 р.

2. У 2013 р. із метою висвітлення, поширення й популяризації кримінально-правових знань та авторитетних думок фахівців у галузі наук кримінально-правового циклу серед широкого загалу у 2013 році було започатковане електронне наукове видання «Вісник асоціації кримінального права України», яке з 2014 року включене до Переліку наукових фахових видань України у галузі права (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2014 р. № 793). На теперішній час на веб-сторінці (http://nauka.nlu.edu.ua/?p=600) опубліковано 6 його випусків, а наразі триває збір матеріалів до сьомого випуску видання (строк надання статей – до 1 листопада). Зокрема на сторінках видання для ознайомлення широкої громадськості розміщуються терміни з кримінального права та кримінології багатотомного видання «Велика українська юридична енциклопедія».

3. У 2016 році створено Українську національну групу Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція) до складу якої входить десять індивідуальних членів Міжнародної асоціації кримінального права (Тацій Василь Якович, БорисовВячеслав Іванович, Михайлов Іван Михайлович, Шепітько Михайло Валерійович, Денисов Сергій Федорович, ФесенкоЄвген Володимирович, Гуторова Наталія Олександрівна, Бантишев Олександр Федорович, Шамара Олександр Володимирович, Баулін Юрій Васильович). У зв’язку з цим, розроблено Статут Української національної групи та відповідно до нього затверджено посади: 
1) Президент – В. Я. Тацій; 
2) Віце-президент з наукової координації – В. І. Борисов; 
3) Віце-президент відповідальний за зовнішні відносини – Н. О. Гуторова; 
4) Секретар – М. В. Шепітько; 
5) Скарбник – І. І. Михайлов.

http://www.ivpz.org/images/stories/konf_as_1213102016_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/konf_as_1213102016_3.jpg

4. На теперішній час до складу Асоціації входить 480 осіб, серед яких провідні науковці в галузі наук кримінально-правового циклу, працівники органів кримінальної юстиції та юристи-практики. За часів прийняття рішення щодо створення Асоціації її регіональний склад поповнився Чернігівським та Миколаївським місцевими осередками. Реорганізації відбулися у Київському, Хмельницькому, Рівненському осередках.

Зокрема В. І. Борисовим було рекомендовано створювати первинні осередки Асоціації у межах місцевих. Він обумовив це удосконаленням структури, що значно поліпшить якість управління. Створення первинних осередків, за його словами, дозволить ураховувати інтереси вчених у галузі наук кримінально-правового циклу усіх установ.

Також до делегатів Загальних зборів Асоціації було доведено інформацію щодо можливості висунення своїх кандидатур від імені Асоціації для представництва у громадських радах державних інституцій.

Другу частину Загальних зборів було присвячено виборам на посаду Голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», його заступника, відповідального секретаря, Голови та членів Ревізійної комісії, а також Президії Асоціації. Так, шляхом відкритого голосування одноголосно обрані:
Тацій В.Я. – Голова ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»;
Борисов В.І. – заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»;
Пономаренко Ю.А. – відповідальний секретар ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»;
Харитонова О.В. – голова Ревізійної комісії ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»;
Лемешко О.М., Зайцев О.В. – члени Ревізійної комісії ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Президія Асоціації у складі: Тація Василя Яковича (академік НАН України, Голова Асоціації); Борисова Вячеслава Івановича (академік НАПрН України, заступник голови Асоціації); Пономаренка Юрія Анатолійовича (к.ю.н., доцент, відповідальний секретар Асоціації); Бауліна Юрія Васильовича (академік НАПрН України, Голова Конституційного Суду України); БурдінаВолодимира Миколайовича (д.ю.н., професор, керівник Львівського місцевого осередку Асоціації); Денисової Тетяни Андріївни (д.ю.н., професор, керівник Запорізького місцевого осередку Асоціації); Гуторової Наталії Олександрівни (академік НАПрН України, директор Полтавського юридичного інституту, керівник Полтавського місцевого осередку Асоціації); Палія Максима Валерійовича (к.ю.н., доцент, керівник Донецького місцевого осередку Асоціації); Панова Миколи Івановича (академік НАПрН України, завідувач кафедри № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого); Тулякова Вячеслава Олексійовича (член-кореспондент НАПрН України, керівник Одеського місцевого осередку), ФрісаПавла Львовича (д.ю.н., професор, керівник Івано-Франківського місцевого осередку), Шакуна Василя Івановича (член-кореспондент НАПрН України, керівник Київського міського осередку).

05.10.2016

Членами Асоціації взято участь у підготовці науково-популярного видання «Шлях у науку: розповідь про вчителя». У виданні зібрані спогади науковців про вчителів, колег, друзів – людей, які творили та продовжують творити кримінально-правову, кримінально-виконавчу та кримінологічну науку в Україні, сприяли та сприяють збереженню та примноженню традицій і цінностей наукової школи. Всім зацікавленим можна ознайомиться з їх життєвим шляхом, науковими здобутками та особистими чеснотами.

http://ivpz.org/images/stories/Bookmarks.png

14.09.2016

ВІДБУЛИСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ХАРКІВСЬКОГО МІСЦЕВОГО ОСЕРЕДКУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА»

13 вересня 2016 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулись загальні збори Харківського місцевого осередку Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». На зібранні був заслуханий звіт голови Харківського обласного осередку, кандидата юридичних наук, доцента кримінального права, декана заочного факультету № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю. А. Пономаренка про роботу осередку за минулі п’ять років. Він, зокрема, повідомив про наукові заходи, які були організовані членами осередку, або в яких вони взяли участь; про видавничу діяльність членів осередку; про їх участь у законопроектній роботі, підготовці висновків для судів та інших правозастосовних органів; про науково-методичну, науково-організаційну та інші напрями діяльності членів осередку. За результатами звіту робота Харківського осередку протягом звітного періоду була визнана задовільною.

Після цього було проведено переобрання керівного складу осередку. Новим головою Харківського обласного осередку обрано доктора юридичних наук, професора кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Л. М. Демидову; на посаду заступника голови переобрано доктора юридичних наук, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ В. Б. Харченка; секретарем осередку обрана кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Н. В. Невідома.

Далі з доповіддю про перспективи розвитку громадської організації загалом та її Харківського осередку, зокрема, виступив заступник голови громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права», доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України В. І. Борисов. Він особливо підкреслив необхідність активізації видавничої діяльності, розширення міжнародних контактів членів асоціації, залучення до членства в асоціації студентської молоді та практичних працівників, створення первинних осередків асоціації в окремих навчальних закладах.

Крім того, Загальні збори прийняли рішення про створення первинного осередку у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Головою первинного осередку обрано кандидата юридичних наук, доцента кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ю. А. Пономаренка, а секретарем – кандидата юридичних наук, асистента тієї ж кафедри, К. А. Новікову.

Також розглянуто питання про делегатів для участі у Загальних зборах громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

Секретар загальних зборів                                                К. А. Новікова

24.08.2016

23 серпня 2016 року заступник голови ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», академік НАПрН України В.І. Борисов вручив підписану головою ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», академіком НАН України В.Я. Тацієм Почесні грамоти за активну громадську діяльність, вагомий внесок у розвиток правової науки та з нагоди 25-річчя незалежності України професору, член-кореспонденту НАПрН України В.І. Шакуну та ректору Національної академії прокуратури України І.І. Присяжнюку. Грамоти також отримали співробітники Національної академії прокуратури України О.В. Шамара, Т.П. Чубко та Р.І. Брящей.

http://www.ivpz.org/images/stories/prokurat_4.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/prokurat_5.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/prokurat_6.jpg

21.04.2016

21 квітня 2016 р. у м. Харкові проведено чергове засідання Президії  Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». На засіданні членами Президії Асоціації розглянуто та обговорено низку питань з діяльності Асоціації та її осередків:

http://www.ivpz.org/images/stories/vo_21042016_1.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/vo_21042016_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/vo_21042016_3.jpg

1. Учасники засідання Президії обговорили та прийняли рішення провести щорічну Міжнародну науково-практичну конференцію з проблем кримінального права 6-7 жовтня 2016 року під назвою «Соціальна  функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення законотворення та правозастосування».

2. Заслухали інформацію про стан та результати проведених звітно-виборчих зборів в місцевих осередках ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Привітали вчених з Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська юридична академія» зі створенням,  на чолі з доктором юридичних наук, професором Козаченком О.В., місцевого осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» в Миколаївській області.

Члени Президії визнали в цілому задовільними результати проведених місцевими осередками звітно-виборчих зборів на місцях та прийняли до уваги інформацію щодо змін у складі та керівництві низки осередків.

3. Заслухали й обговорили повідомлення про створення Української національної групи Міжнародної асоціації кримінального права. Зокрема, керівництвом Президії висловлено побажання встановлювати більш широкі зв’язки з міжнародними інституціями, особливо такого рівня, та приймати участь у заходах, що організовуються  Міжнародною асоціацією кримінального права.

4. Стосовно наданих місцевими осередками заяв та анкет кандидатів на вступ до ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» Президією постановлено прийняти у члени ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 23 особи.

5. Прийняли до відома інформацію відповідального секретаря редколегії електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України» Гродецького Ю.В. щодо ходу роботи по формуванню шостого випуску електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України».

6. Заслухали інформацію голови Ревізійної комісії про стан надходження членських внесків за 2015-2016 рр., відповідно до якої членські внески у повному обсязі сплатили Івано-Франківський місцевий осередок; у більшій частині – Запорізький, Чернігівський, Київський, Харківський місцеві осередки. Президією звернуто увагу на незадовільний стан сплати членських внесків по низці регіонів. Зважаючи на це прийнято рішення звернутися до керівників таких місцевих осередків Асоціації з проханням приділити увагу питанню активізації збору членських внесків за 2015-2016 роки.

Секретар Президії                                                Ю.А. Пономаренко

23.02.2016

http://www.ivpz.org/images/stories/ridp_86_1.jpg

Зміст

Міжнародна асоціація кримінального права («Association Internationale De Droit Pénal») була заснована у Парижі 14 березня 1924 р. (Французька республіка). Саме ця неурядова організація є правонаступницею Міжнародного криміналістичного союзу («Internationale Kriminalistische Vereinigung»), який був заснований у 1889 р. у Відні (Австро-угорська імперія) трьома відомими вченими-криміналістами: Францом фон Лістом, Жераром Антоніусом ван Гамелем та Адольфом Принсом.

З часу заснування Міжнародна асоціація кримінального права періодично проводить Конгреси, присвячені актуальним проблемам кримінального права (усього 19 Конгресів).

Важливим є те, що Асоціація з 1980 р. двічі на рік випускає журнал «Revue Internationale de Droit Penal» (Міжнародний огляд кримінального права). В останньому випуску журналу № 86/2015 надруковані Резолюції Конгресів Міжнародної асоціації кримінального права. За аналізом питань, які виносилися на Конгреси та тексту прийнятих Резолюцій можна зробити висновок про світовий розвиток кримінального права з 1926 по 2014 рр. З тематикою, місцем та часом проведення Конгресів та питаннями, що виносилися на розгляд можна ознайомитися у додатку до повідомлення нижче за текстом.

З 2013 р. з боку України активну участь в Міжнародній Асоціації приймають 10 членів ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», яку очолює академік В. Я. Тацій.

Колективним членом Міжнародної асоціації кримінального права є Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

Повідомлення підготував та
зміст журналу «Revue Internationale de Droit Penal»
переклав к.ю.н., с.н.с.
Шепітько М.В.

8.10.2015

8 жовтня 2015 року у м. Харкові відбулося засідання Президії Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Під час засідання заслухали звіт про діяльність Асоціації за 2014-2015 рр. та постановили виступити заступнику Голови Асоціації Борисову В.І. зі звітною доповіддю на Загальних зборах делегатів, що проводитимуться у той же день.

http://www.ivpz.org/images/stories/go_vgo_8102015_1.jpg

Загальні збори були представлені делегатами з 12 осередків Асоціації, а саме: Одеського, Івано-Франківського, Дніпропетровського, Луганського, Київського, Київського міського, Запорізького, Донецького, Полтавського, Чернігівського, Львівського, Харківського.

http://www.ivpz.org/images/stories/go_vgo_8102015_2.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/go_vgo_8102015_3.jpg

Відкрив збори заступник голови Асоціації Борисов В.І. Він доповів про основні підсумки діяльності  ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» у 2014-2015 рр. Зазначив, що в цілому роботу місцевих осередків можна визнати задовільною, особливо в частині проведення наукових заходів. Так, місцевими осередками Асоціації за звітний період проведено 15 наукових заходів. Зокрема, Харківським – 1, Івано-Франківським – 3,  Запорізьким – 6, Одеським – 2, Луганським – 1, Дніпропетровським – 1.

Закликав місцеві осередки Асоціації й надалі проводити наукові заходи де організатором або співорганізатором виступатиме Асоціація.

Звернув увагу на розширення географії місцевих осередків. Висловив судження про створення Миколаївського та Закарпатського місцевих осередків.

Окремо зупинився на питанні щодо індивідуального членства в Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція). Повідомив, що на теперішній час до Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція) на правах індивідуального членства вступило десять членів ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Така кількість індивідуальних членів Міжнародної асоціації кримінального права надає можливість для створення Національної групи, яка приймала б відповідальну участь в офіційних заходах цієї міжнародної організації.

Поінформував про необхідність виготовлення посвідчень для членів ГО ВАКП на період 2016-2021 роки. З огляду на це звернув увагу керівників місцевих осередків на необхідність уважно переглянути списки членів очолюваних ними місцевих осередків з метою перевірки їх на предмет включення нових членів та виключення тих, хто вийшов зі складу Асоціації.

Зокрема, на порядок денний було винесено питання стосовно закінчення строку повноважень Голови та членів Президії ГО ВАКП восени наступного року. У зв’язку з цим надана інформація, що на Загальних зборах у жовтні 2016 року відбудуться вибори на посаду Голови, його заступника, відповідального секретаря Асоціації, а також членів Президії. Для цього виникає необхідність проведення звітно-виборчої компанії на місцях. Так, протягом року місцеві осередки ГО ВАКП мають провести збори й визначитися, за необхідністю (у зв’язку з тим, що керівники місцевих осередків обираються на невизначений термін), з керівництвом свого осередку. Також, рекомендовано обговорити підсумки діяльності осередків за п’ять років та  підготувати програму діяльності осередку на наступні роки.

Крім цього, до присутніх донесена інформація що до 1 листопада 2015 р. триває набір у п’ятий випуск електронного наукового фахового видання «Вісник асоціації кримінального права України». У зв’язку з цим запрошено членів Асоціації оприлюднювати свої наукові здобутки на сторінках Вісника. Рекомендовано всім місцевим осередкам Асоціації забезпечувати статтями номери «Вісника асоціації кримінального права України».

Також, на обговорення та голосування було винесено питання про членські внески до ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» на 2016 рік. Головуючий Загальними зборами наголосив, що Президією постановлено встановити розмір членського внеску на 2016 рік − 200 грн. Рішення щодо встановлення такого розміру членського внеску було одноголосно підтримано делегатами Загальних зборів.

21.04.2015

21 квітня 2015 р. у м. Харкові відбулось засідання Президії  Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права».В ході засідання члени Президії Асоціації розглянули та обговорили низку питань з діяльності Асоціації та її осередків:

http://www.ivpz.org/images/stories/asoc_1_20.04.2015_.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/asoc_2_20.04.2015_.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/asoc_3_21.04.2015_.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/asoc_4_20.04.2015_.jpg

1. В ході обговорення членами Президії було прийняте рішення затвердили таку назву щорічної Міжнародної науково-практичної конференції з проблем кримінального права – «Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності», яка проводитиметься 8-9 жовтня 2015 року.

2. Заслухали та позитивно оцінили інформацію керівника Дніпропетровського місцевого осередку Примаченка В.Ф. про діяльність очолюваного ним осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».  В ході виступу В.Ф. Примаченком  були висвітлені напрями роботи та окреслені перспективи розвитку й популяризації Дніпропетровського місцевого осередку ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права».

3. Прийняли до відома інформацію відповідального секретаря редколегії електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України» Гродецького Ю.В. щодо ходу роботи по формуванню четвертого випуску електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України».

4. Делегували для участі в установчих зборах інститутів громадянського суспільства з обрання складу громадської ради при Міністерстві інформаційної політики України, які відбудуться 4 травня 2015 р. члена Асоціації Савінову Наталію Андріївну.

5. Стосовно поданих місцевими осередками заяв та анкет  кандидатів на вступ до ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» Президією постановлено прийняти у члени ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» 11 осіб.

6. Заслухали інформацію головного бухгалтера Асоціації про стан надходження членських внесків за 2014-2015 рр., відповідно до якої членські внески у повному обсязі сплатили Запорізький, Івано-Франківський місцеві осередки; частково – Харківський місцевий осередок. З огляду на це Президія звернулась до керівників місцевих осередків Асоціації з приводу активізації збору членських внесків за 2015 рік.

Секретар Президії                                                          Ю.А. Пономаренко

10.10.2014

9 жовтня 2014 року відбулися Загальні збори делегатів Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права». Загальні збори були представлені делегатами з 11 осередків Асоціації, а саме: Одеського, Івано-Франківського, Дніпропетровського, Луганського, Київського міського, Запорізького, Донецького, Полтавського, Чернігівського, Львівського, Харківського.

http://www.ivpz.org/images/stories/nov-go-9_10_2014-1_.jpg

http://www.ivpz.org/images/stories/nov-go-9_10_2014-2_.jpg

Із вітальним словом відкрив засідання заступник голови Асоціації Борисов В.І. Далі делегатам Загальних зборів Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» була повідомлена інформація про основні підсумки діяльності ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права» у 2013-2014 рр.

Заступник голови Асоціації В.І. Борисов доповів, що завершена робота над державною реєстрацією змін та доповнень до Статуту Асоціації, які були затверджені рішенням Загальних зборів 10 жовтня 2013 р.

Окрім цього, довів до відома присутніх, що  на теперішній час до Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція) на правах індивідуального членства вступило п’ять членів ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»: Борисов Вячеслав Іванович; Шепітько Михайло Валерійович; Денисов Сергій Федорович; Фесенко Євген Володимирович; Тацій Василь Якович. З цього приводу було звернуто увагу на необхідність вступу до цієї міжнародної інституції не менш як десяти індивідуальних членів, що надало би можливість створити Національну групу для відповідальної участі в офіційних заходах, які проводяться Міжнародною асоціацією кримінального права (Париж, Франція).

Окремо увага приділялася науковим заходам, присвяченим актуальним проблемам кримінального права, проведеними Харківським, Запорізьким, Одеським та Івано-Франківським місцевими осередками Асоціації. Зокрема, місцевим осередкам було рекомендоване  й надалі проводити наукові заходи під егідою ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», розвіваючи ті положення, що рекомендуються на щорічних конференціях з проблем кримінального права.

Загалом же, відзначалася плідність роботи Асоціації за звітний період та висловлені сподівання щодо підвищення результативності діяльності, зростання показників рівня продуктивності й ще більш вагомі здобутки.

1.07.2014

На Загальних зборах ВГО «Асоціація кримінального права», які відбулися 10 жовтня 2013 р. було прийняте рішення щодо внесення змін до положень Статуту Асоціації.

У зв’язку з цим була проведена робота щодо державної реєстрації відповідних змін до установчих документів ВГО «Асоціація кримінального права».

27.06.2014

Продовжуючи інтеграційний процес з Міжнародною асоціацією кримінального права (Париж, Франція), Президія ВГО «Асоціація кримінального права» звернулась до своїх членів з пропозицією вступити до цієї міжнародної інституції на правах індивідуального членства. На базі індивідуального членства планується створення Національної групи (із не менше як 10 членів), що буде брати участь у офіційних заходах даної міжнародної інституції.

На теперішній час в Міжнародну асоціацію кримінального права (Париж, Франція) на правах індивідуального членства вступили такі члени  ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права»:

1. Борисов Вячеслав Іванович (код членства М4446);
2. Шепітько Михайло Валерійович (код членства М4474);
3. Денисов Сергій Федорович (код членства М4499);
4. Фесенко Євген Володимирович (код членства М4520);
5. Тацій Василь Якович (код членства М4607).

25.04.2014

24 квітня 2014 р. у м. Харкові відбулось засідання Президії Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінального права». В ході засідання члени Президії Асоціації розглянули та обговорили низку питань з діяльності Асоціації та її осередків:

1. Затвердили таку назву Міжнародної науково-практичної конференції з проблем кримінального права – «Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків», яка проводитиметься  9-10 жовтня 2014 року.

2. Заслухали та позитивно оцінили звіт Фріса П.Л. про діяльність Івано-Франківського місцевого осередку ВГО «Асоціація кримінального права». Визнали роботу осередку показовою та рекомендували іншим осередкам по можливості працювати у тому ж напрямку.

3. Ознайомилися з інформацію стосовно проведення 24 квітня 2014 р. науково-практичного семінару «Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції», співорганізатором якого виступав Харківській місцевий осередок ВГО «Асоціація кримінального права» спільно разом з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України та Харківським національним університетом внутрішніх справ.

4. Прийняли до відома інформацію секретаря редколегії електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України» Городецького Ю.В. щодо ходу роботи по формуванню другого випуску електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України».

5. Заступник голови ВГО «Асоціація кримінального права» Борисов В.І. доповів, що всі необхідні документи щодо реєстрації змін до установчих документів ВГО «Асоціація кримінального права» передані до відповідних органів реєстрації. Президія прийняла інформацію до відома та постановила тримати дане питання на контролі.

6. Стосовно поданих місцевими осередками заяв та анкет  кандидатів на вступ до ВГО «Асоціація кримінального права» Президією постановлено прийняти у члени ВГО «Асоціація кримінального права» 23 особи.

7. Щодо вступу до Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція) на правах індивідуального членства та створення Національної групи Президія постановила довести до відома місцевих осередків ВГО «Асоціація кримінального права» інформацію щодо порядку вступу до Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція) на правах індивідуального членства. На базі індивідуального членства створити Національну групу (із не менше як 10 членів), яка зможе брати участь у офіційних заходах даної міжнародної інституції.

8. Заслухали інформацію головного бухгалтера Асоціації про стан надходження членських внесків за 2013-2014 рр., відповідно до якої членські внески у повному обсязі сплатили Запорізький, Донецький, Івано-Франківський місцеві осередки; частково – Харківський місцевий та Київський міський осередки. З огляду на це Президія звернулась до керівників місцевих осередків Асоціації з приводу активізації збору членських внесків за 2014 рік.

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси