Наукові заходи – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

HАУКОВІ ЗАХОДИ,
що проводилися Науково-дослідним інститутом
вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Одним із шляхів реалізації наукових завдань Інституту є проведення міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, семінарів, «круглих столів», виставок наукових та технічних досягнень з метою поширення передового досвіду боротьби зі злочинністю, втілення досягнень науки і техніки в практику діяльності судових і правоохоронних органів України.

За часів свого існування спільно з іншими науковими установами було проведено біля 110 науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів» і виставок у межах науково-практичних заходів. В експозиціях виставок демонструвалися наукові праці співробітників Інституту, а також прилади та комп’ютерні програми, розроблені колективом лабораторії «Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю», з метою їх використання як у розслідуванні кримінальних справ правоохоронними органами України, так і для навчання студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю.

Співорганізаторами наукових заходів виступали:

Національна академія правових наук України, 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 
Апарат Верховної Ради України, 
Міністерство юстиції України, 
Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права, 
Головне управління Державної служби України,
Кримінологічна асоціація України, 
Апеляційний суд Харківської області, 
Харківська міська держадміністрація, Рада Харківської обласної організації Спілки юристів України, 
Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса, 
Національний технічний університет “ХПІ”, 
Генеральний правовий департамент Ради Європи
Американська асоціація юристів, 
Департамент юстиції США, 
Посольство США в Україні, 
ТгаССС, 
Харківський Центр вивчення організованої злочинності спільно з Американським університетом (м. Вашингтон) та ін.

Огляди наукових заходів, тези наукових доповідей і повідомлень їх учасників публікувалися у спеціальних збірниках, збірниках наукових праць “Вісник Академії правових наук України”, “Питання боротьби зі злочинністю”,«Вісник Асоціації кримінального права України», засобах масової інформації.

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси