Наукові дослідження – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса
Реалізація досліджень

HАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Фундаментальні наукові дослідження:

1. «Проблеми формування сучасної доктрини кримінального права України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – акад. НАН України Тацій В.Я.). Тема затверджена постановою постановою Вченої ради Інституту № 6/1 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000285). Метою наукового дослідження є розробка методологічних засад формування національної кримінально-правової доктрини, надання поняття доктрини кримінального права України та дослідження її співвідношення з кримінально-правовою політикою, забезпечення прав та свобод людини і громадянина в перспективній доктрині кримінального права України та розв’язання проблемних питань, пов’язаних із складом злочину та заходами кримінально-правового впливу.

2. «Теоретичні питання удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми  –  д.ю.н., проф. Степанюк А.Х.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/2 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000281).  Метою наукового дослідження є всебічне вивчення кримінально-виконавчого законодавства, аналіз відповідності вітчизняних нормативно-правових актів міжнародним стандартам у цій сфері й удосконалення кримінально-виконавчого законодавства України та практики його застосування.

3. «Теоретичні основи якості кримінального процесуального законодавства України» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – доц. Шило О. Г.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/3 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000284). Метою дослідження є проаналізувати систему чинного кримінального процесуального законодавства України з точки хору оцінки якості та за його результатами сформулювати теоретичні основи та засоби щодо забезпечення її якості (стандарти): виявити неякісні норми кримінального процесуального законодавства шляхом моніторингу діяльності органів кримінального переслідування і суду; визначити систему стандартів якості законодавства в державах-членах Європейського Союзу; сформулювати науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства України з метою поліпшення його якості.

4. «Стратегія зменшення можливостей вчинення злочинів: теорія та практика» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2020 р., науковий керівник теми –  д.ю.н. проф. Голіна В.В.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/4 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000283). Метою дослідження є здійснення теоретичних напрацювань у пізнанні природи, антикриміногенних можливостей, основних форм реалізації стратегії зменшення практичних можливостей учинення злочинів, а також досягнення якісно нового рівня  кримінологічної профілактики, відвернення та припинення різних видів злочинів і правопорушень в Україні.

5. «Кримінологічні проблеми запобігання корупції у приватній сфері» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2020 р., науковий керівник теми – д.ю.н., проф. Головкін Б.М.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/5 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000280). Дослідження за вказаною темою має за мету розробку теоретичних положень явища корупції у приватній сфері, вивчення закономірностей поширення цього феномену, з’ясування причин та умов корупційних правопорушень у приватній сфері, а також розробку системи загальносоціальних та спеціально-кримінологічних заходів запобігання корупції у приватній сфері.

6. «Науково-технічне забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу» (термін виконання: 1 квартал 2017 р. – 4 квартал 2021 р., науковий керівник теми – д.ю.н., проф., акад. НАПрН України Шепітько В.Ю.). Тема затверджена постановою Вченої ради Інституту № 6/6 від 28 грудня 2016 р. (номер державної реєстрації 0117U000282). Мета дослідження: розроблення основних теоретичних положень щодо науково-технічного забезпечення слідчої діяльності в умовах змагального кримінального процесу, вивчення стану використання новітніх науково-технічних засобів в практичній діяльності співробітників правозастосовних органів та адвокатів, розроблення новітніх автоматизованих інформаційних систем для потреб кримінального судочинства.

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси