Збірники праць – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса
Реалізація досліджень

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
рекомендовані до видання рішенням Вченої ради Інституту, або в підготовці яких приймали участь науковці
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Науковці Інституту приймали участь у підготовці наступних збірників наукових праць:

Актуальні проблеми кримінальної відповідальності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2013 р. / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – 848 с. (49,3 д.а.).

Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки: матер. міжнарод. кругл. столу (м. Харків, 18 трав. 2018 р) / укладачі: Л.М.Демидова, Н.В.Невідома. – Х. : Юрайт, 2018. – 226 с.

Державна політика України у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні: матеріали «круглого столу», 25 квіт. 2013 р./ редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.), Б. М. Головкін (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2013. – 336 с. (18 д.а.).

Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (11-12 жовт. 2012 р.) / редкол.: В.Я. Тацій (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2012. –  632 с.  (36,7 д.а.).

Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням: матер. наук.-практ. семінару (20 квіт. 2012 р.) / редкол.: В.І. Борисов (гол. ред.), В.С. Батиргареєва (заст. гол. ред.) та ін. – К.: Ред. журн. «Право України», 2012. – 109 с. (5,1 д.а.)

10 років чинності Кримінального кодексу України: проблеми застосування, удосконалення та подальшої гармонізації із законодавством європейських країн: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 жовтня 2011 р.). – Х.: Право, 2011. – 456 с. (23 д.а.).

Актуальні проблеми криміналістики : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків) 25–26 верес. 2003 р. / Ред. кол. : М.І. Панов (голов. ред.), В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова та ін. – Х. : Гриф, 2003. – 312 с.

Взаємодія державних органів і громадськості у запобіганні та протидії корупції : матеріали наук.-практ. семінару, 24 квіт. 2014 р. / НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса ; редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) [та ін.]. – Х. : НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса, 2014. – 116 с.

Використання досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю : Матеріали наук.-практ. конф. 19 лист. 1997 р., м. Харків / Відп. ред. Зеленецький В.С., Дорош Л.В. – Х. : Право, 1998. – 228 с.

Забезпечення прав людини при виконанні кримінальних покарань: матеріали «круглого столу» у рамках Всеукраїнського тижня права / НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса ; редкол. : А.Х. Степанюк (голов. ред.) та ін. – Х. : НДІ вивч. проб. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса, 2014. – 84 с.    

Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві: матеріали наук. семінару 20 травня 2011 р. / ред. кол.: В.І. Борисов (голов. ред.), Н.В. Сібільова (наук. ред.). – Х.: ФІНН, 2011. – 160 с. (10 д.а.).

Збірник наукових праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Х. : Харківський Центр вивчення організованої злочинності при Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, 2000. Вип. перший (Борисов В.І., Дорош Л.В. – члени редакційної коміссії); 2001. Вип. другий (Борисов В.І. – член редакційної колегії); 2002. Вип. третій (Борисов В.І.– член редакційної колегії); 2002. Вип. четвертий (Борисов В.І., Баулін Ю.В., Голіна В.В., Шепітько В.Ю., Зайда В.В. – члени редакційної коміссії); 2003. Вип. п’ятий (Борисов В.І., Баулін Ю.В., Голіна В.В., Шепітько В.Ю., Кальман О.Г., Гуторова Н.О., Зайда В.В. – члени редакційної коміссії); 2003. Вип. шостий (Борисов В.І., Баулін Ю.В., Голіна В.В., Шепітько В.Ю., Зайда В.В. – члени редакційної коміссії); 2003. Вип. сьомий (Борисов В.І., Голіна В.В., Шепітько В.Ю., Зайда В.В. – члени редакційної коміссії); 2004. Вип. восьмий (Борисов В.І., Голіна В.В., Шепітько В.Ю., Кальман О.Г., Гуторова Н.О., Зайда В.В. – члени редакційної коміссії); 2004. Вип. дев’ятий (Борисов В.І., Голіна В.В., Шепітько В.Ю., Кальман О.Г., Гуторова Н.О., Зайда В.В. – члени редакційної коміссії).

Злочини проти особистої волі людини : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару (Харків, 19–20 вересня 2000р.) / Редкол. : Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – Х. : Лествиця Марії, 2002. – 240 с.

Злочини у сфері кредитно-фінансової і банківської діяльності : Зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] / Редкол. : Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. –Х. : ПФ Поіск, 2000. – 364 с.

Конституційні аспекти судової реформи : матеріали наук.-практ. конф. (26–27 черв. 2008 р.) / за ред. Борисова В.І. та Сібільової Н.В. – Х. : Право, 2008. – 164 с.

Криміналістика XXI століття: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2010 р. – Х. : Право, 2010. – 832 с. (42 д.а.).

Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи : Матеріали наук.-практ. конф. [Харків] 22–23 квіт. 2004 р. / Редкол. : Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К. – Х. : Юрінком Інтер, 2004. – 260 с.

Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 18-19 жовтня 2018 р. / редкол. : В.Я. Тацій, В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2018. – 552 с. 

Наука кримінального права в системі міждисциплінарних зв’язків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9-10 жовт. 2014 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2014. – 536 с.

Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] 25–26 жовт. 2001 р. / Редкол. : Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К. – Х. : Юрінком Інтер, 2002. – 272 с.

Організаційні та правові проблеми боротьби з корупцією : Матеріали „круглого столу” 5 черв. 1998 р. [м. Харків] / Відп. ред. Кальман О.Г., Дорош Л.В. – Х., 1998. – 76 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України, а з 2010 р. – зб. наук. пр. Національної академії правових наук України, Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого та ІВПЗ НАПрН України (періодичне видання):

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 1997. – Вип. 1. – 96 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 1998. – Вип. 2. – 128 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 1999. – Вип. 3. – 132 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 2000. – Вип. 4. – 148 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 2001. – Вип. 5. – 208 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 2002. – Вип. 6. – 184 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 2003. – Вип. 7. – 160 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 2004. – Вип. 8. – 240 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. праць ІВПЗ АПрН України (періодичне видання) / гол. ред. Борисов В.І. – Х. : Право, 2004. – Вип. 9. – 212 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 10. – Х. : Право, 2005. – 224 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 11. – Х. : Кроссроуд, 2006. – 220 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 12. – Х. : Кроссроуд, 2006. – 272 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 13. – Х. : Кроссроуд, 2007. – 236 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 14. – Х. : Кроссроуд, 2007. – 282 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 15. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 324 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 16. – Х. : Кроссроуд, 2008. – 304 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 17. – Х. : Кроссроуд, 2009. – 348 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. ІВПЗ АПрН України. – Вип. 18. – Х. : Право, 2009. – 296 c.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / ред кол.: В. І. Борисов (голов. ред.) та ін. – Вип. 19. – Х. : Право, 2010. – 330 c.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2010. – Вип. 20. – 326 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2011. – Вип. 21. –  308 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2011. – Вип.22. –  296 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В.І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип.23. –  334 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2012. – Вип. 24. – 280 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2013. – Вип. 25. – 304 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 26. – 360 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 27. – 344 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2014. – Вип. 28. – 276 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 29. – 332 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2015. – Вип. 30. –   270 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 31. –   278 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2016. – Вип. 32. –   238 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 33. –   324 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2017. – Вип. 34. –   276 с.

Питання боротьби зі злочинністю : зб. наук. пр. / редкол.: В. І. Борисов та ін. – Х. : Право, 2018. – Вип. 35. –   264 с.

Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю : матеріали наукових семінарів та “круглих столів”, проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю наук 15–16 травня 2007 р. / упоряд. А.П. Гетьман, О.В. Петришин. – Х. : Право, 2007. – 212 с.

Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Івано-Франківськ : Юрид. ін-т Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника,  2016. – 208 с. 

Політика в сфері боротьби зі злочинністю : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції. – Івано-Франківськ : Юрид.  ін-т Прикарпат. нац. ун-ту імені Василя Стефаника,  2015. – 208 с.

Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення : матеріали наук.-практ. конф. / ред. кол. : В.В. Сташис (головн. ред.) та ін. – Х. – К. : ЦНТ Гопак, 2006. – 240 с.

Правові засади підвищення ефективності боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (15 трав. 2008 р.) / ред. кол. : В.І. Борисов (головн. ред.) та ін. – Х. : Право, 2008. – 296 с.

Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням : матеріали наук.-практ. семінару, 20 квіт. 2012 р. / НАПрН України, НДІ вивч. пробл. злочинності ім. акад. В. В. Сташиса [та ін.] ; редкол.: В. І. Борисов (голов. ред.) [та ін.]. – К. : Ред. журн. “Право України” ; Х. : Право, 2013. – 112 с. – (Наук. зб. “Академічні правові дослідження”. Дод. до юрид. журн. “Право України” ; вип. 16). – Укр., англ.

Проблеми боротьби з насильницькою злочинністю : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. [Харків] / [Редкол. : Борисов В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Х. : Лествиця Марії, 2001. – 248 с.

Проблеми боротьби з організованою злочинністю в регіоні (на матеріалах Харківської та Полтавської областей) : зб. матеріалів міжнар. наук.–практ. конф. [Харків] 26–27 квіт. 1999 / Редкол. : Борисов В.І. (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2000. – 260 с.

Проблеми боротьби зі злочинністю у сфері економічної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 15–16 грудня 1998 р. [Харків]. – Х., 1999. – 286 с.

Проблеми відповідальності за злочини проти громадської безпеки за новим Кримінальним кодексом України : матеріали міжнар. наук.-практ. семінару [Харків] 1–2 жовт. 2002 р. / Редкол. : Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – Х. : Східно-регіон. центр гуманітрано-освітніх ініціатив, 2003. – 296 с.

Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності : зб. матеріалів наук.-практ. семінару [Харків] 9 листопада 2004 р. / редкол. : Сташис В.В. (голов. ред.) та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 184 с.

Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2015 р. / редкол. : В.Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – 528 с.

Реформування судових і правоохоронних органів України: проблеми та перспективи: зб. матеріалів наук.-практ. конф. (14 травня 2010 р.) / ред. колегія: В.В. Сташис (голов. ред.), В.І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Одіссей, 2010. – 456 с. (23 д.а.).

Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов’язаних із взяттям під варту : матеріали наук.-практ. конф. / ред. кол. : В.В. Сташис (голов. ред.) та ін. – Х. – К. : ПП “Серга”, 2006. – 184 с.

Совершенствование правового регулирования внешнеэкономической хозяйственной деятельности : сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований; Редкол. : В.К. Мамутов (отв. ред.) и др. – Донецк, 1998. – 123 с.

Современные проблемы судебной фоноскопической экспертизы : материалы специализированного семинара, 16.10.1998г. / Под ред. В.С. Зеленецкого, М.В. Салтевского – Х. : КримАрт, 1999. – 85 с.

Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 жовт. 2016 р. / редкол: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2016. – 564 с.

Субъекты хозяйствования и экономическая преступность: вопросы предупреждения : сб. материалов. “круглого стола” (Донецк, 1 ноября 2001 г.). – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2002. – 166 с.

Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи : матеріали науково-практичної конференції, 18–19 квітня 2002 р., м. Харків / Редкол. : В.В. Сташис (голов. ред.) та ін. – К. – Х. : Юрінком Інтер, 2002. – 288 с.

Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : матеріали наук. конф. (15 трав. 2009 р.) – Х. : Право, 2009. – 304 с.

Теорія та практика судових експертиз і криміналістики. – Вип. 5. – Х. : Право, 2005. – 560 с. (Шепітько В.Ю. – член редакційної колегії).

Теорія та практика судових експертиз і криміналістики. – Вип. 6. – Х. : Право, 2006. – 448 с. (Шепітько В.Ю. – член редакційної колегії).

Теорія та практика судових експертиз і криміналістики. – Вип. 7. – Х. : Право, 2007. – 576 с. (Шепітько В.Ю. – член редакційної колегії).

Теорія та практика судових експертиз і криміналістики. – Вип. 8. – Х. : Право, 2008. – 656 с. (Шепітько В.Ю. – член редакційної колегії).

Теорія та практика судових експертиз і криміналістики. – Вип. 9. – Х. : Право, 2009. – 624 с. (Шепітько В.Ю. – член редакційної колегії).

Теорія та практика судових експертиз і криміналістики. – Харків: Право, 2004. – Вип. 4 (Шепітько В.Ю. – член редакційної колегії).

Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х. : Право, 2003. – Вип. 3 (Шепітько В.Ю. – член редакційної колегії);
Фінансова злочинність : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару [Харків], 12–13 лютого 1999 р. / Редкол. : Борисов В.І. (голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2000 – 119 с.

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси