Видавнича діяльність – Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності
імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України

Вагомим здобутком Інституту є його наукова друкована продукція: монографії, науково-практичні та навчальні посібники, підручники, коментарі, довідкова література, словники, наукові статті та тези доповідей у збірниках наукових праць і наукових журналах, інші наукові публікації.

Обсяг наукових публікацій збільшується із року в рік. Якщо у 1996 р. обсяг наукової друкованої продукції склав всього 21,58 друкованих аркушів, то у 2012 р. він досяг 894,8 друкованих аркушів. Протягом 2013-2017 рр. науковці Інституту опублікували 48 монографій; 83 підручників, науково-практичних посібників та курсів лекцій; 24 збірника наукових праць, 1347 наукових статей та тез наукових доповідей, тощо. 

Протягом 2018 р. науковці Інституту опублікували 6 монографій; 20 довідкових видань; 5 збірників наукових праць; 222 наукових статтей та тез наукових доповідей, тощо.

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
Пошук по сайту
Державні web-ресурси